• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Nulitate. Necomunicarea deciziei de sanctionare disciplinara cu incetarea contractractului de munca

Hotararea nr. 1025 din date de 11-05-2015
Pronuntata de Tribunalul ARGES

Pe rol judecarea cauzei Litigii de munca privind pe contestatorul D_ F_ si pe intimat _ SRL, avand ca obiect contestatie decizie de concediere DESPAGUBIRI.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns: contestatorul personal, lipsind intimata

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In temeiul art. 131 alin.1 N.C.pr.civ., instanta constata ca este competenta general, material si teritorial sa judece cauza in temeiul art. 269 Codul muncii si art. 208 - 210 din Legea nr. 62/2011.
Tribunalul pune in discutie durata necesara pentru cercetarea procesului.
Contestatorul apreciaza cercetarea prezentei cauze la 1termen de judecata.
Tribunalul, potrivit art. 238 alin.1 N C.pr.civ., estimeaza durata necesara pentru cercetarea procesului la 1 zi avand in vedere obiectul cauzei si probatoriul ce trebuie administrat.
Instanta pune in discutie exceptiile tardivitatii formularii cererii, exceptia lipsei de interes si exceptia inadmisibilitatii invocate de parata prin intampinare.
Contestatorul solicita respingerea exceptiilor pentru motivele expuse prin raspunsul la intampinare.
Instanta acorda cuvantul asupra probelor, nefiind alte chestiuni prealabile.
Contestatorul solicita proba cu inscrisuri.
Tribunalul admite probele solicitate de parti, respectiv cu inscrisurile aflate la dosarul cauzei.
Contestatorul arata ca nu mai are probe de administrat sau de solicitat si nici exceptii de invocat.
Tribunalul declara cercetarea procesului incheiata, deschide dezbaterile pe fondul cauzei si acorda cuvantul partii.
Contestatorul solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata.


INSTANTA
Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele :

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 16-10-2014, reclamantul D_ F_ a chemat in judecata pe parata _ SRL, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate ca desfacerea contractului individual de munca nr. 7/2013 este nelegala, iar decizia de concediere este ilegala si netemeinica, precum si sa fie obligata parata la plata despagubirilor echivalente cu drepturile salariale aferente perioadei 25.11.x14.
In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca a incheiat cu intimata un contract individual de munca pe durata determinata pentru perioada 25.11.x14, insa la data de 20.12.2013 a fost concediat abuziv, intrucat a sesizat organele competente cu privire la nerespectarea drepturilor sale. in plus nu i s-a comunicat nicio decizie de concediere, ci doar refuzul de a i se achita drepturile salariale cuvenite. De asemenea, decizia este nula si pentru faptul ca nu a fost realizata procedura de cercetare prealabila.
In drept, s-au invocat dispozitiile art. 78, 269, 267 din art. 279 .
In dovedirea cererii, reclamantul a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, testimoniala si cu interogatoriu.
Actiunea este scutita de plata taxei judiciare de timbru, conform art. 270 C.muncii.
Prin intampinarea depusa la dosar la data de 20-11-2014, intimata a invocat exceptiile tardivitatii formularii cererii, avand in vedere ca reclamantul recunoaste chiar prin actiune ca a aflat de concediere la data de 20-12-2013, exceptia lipsei de interes, intrucat, nefiind comunicata, decizia de concediere nu produce efecte, si exceptia inadmisibilitatii cererii de obligare a intimatei la plata drepturilor salariale dupa data de 12-12-2012, data de la care contestatorul nu a mai prestat munca, nefiind deci indreptatit sa primeasca salariul.
In drept, s-au invocat dispozitiile art. 211 din Legea nr. 62/2011, art. 279 .
In sustinerea intampinarii, intimata a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, interogatoriu si cu martori.
Instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin intampinarea formulata, intimatul invoca o _ exceptii procesuale, insa acestea urmeaza a fi analizate impreuna cu fondul actiunii, avand in vedere stransa legatura dintre ele.
Reclamantul a fost angajatul societatii parate incepand cu data de 25-11-2013, potrivit relatiilor de la Inspectoratul Teritorial de Munca Arges, raporturile de munca incetand la data de 20-12-2013, in temeiul art. 61 lit.a C.muncii.
Cu toate acestea, contestatorul arata ca nu i-a fost comunicata nicio decizie de concediere, nefiind convocat nici pentru cercetarea disciplinara.
Intimata recunoaste, prin invocarea exceptiei lipsei de interes, ca nu a emis si comunicat vreo decizie de concediere reclamantului, admitand totodata ca raporturile de munca nu au incetat.
intr-adevar, potrivit art. 252 alin.3 din art. 279 , decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.
Prin urmare, dat fiind ca sanctiunea disciplinara a concedierii nu a fost comunicata, tribunalul retine ca raporturile de munca au continuat intre parti in baza contractului individual de munca nr. 7/22.11.2013.
In consecinta, instanta, in temeiul art. 40 alin.2 lit.c din art. 279 , va obliga intimata sa acorde angajatului sau toate drepturile ce decurg din contractul individual de munca, ce nu a fost desfacut in conditiile prevazute de lege.
Cu toate ca prezenta actiune nu mai poate fi calificata ca o contestatie la decizia de concediere, tribunalul va dispune anularea deciziei de desfacere a contractului individual de munca, avand in vedere ca aceasta mentiune, a aplicarii art. 61 lit.a din art. 279 , se regaseste in registrul general de evidenta a salariatilor, detinut si de ITM Arges.
Or, mentiunile din actele oficiale trebuie sa concorde cu situatia juridica retinuta prin prezenta hotarare judecatoreasca.
Pentru aceste considerente, instanta va respinge exceptiile invocate de intimata ca neintemeiate, va admite contestatia, va anula decizia de desfacere a contractului individual de munca nr. 7/22.11.2013 si va obliga intimata la plata catre contestator a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada 25.11.2013 - 24.02.2014.

PENTRU ACESTE MOTIVE
In NUMELE LEGII
DECIDE:


Respinge exceptiile invocate de intimata ca neintemeiate.
Admite contestatia, formulata de contestatorul D_ F_, CNP: x, domiciliat in comuna Stalpeni, _, in contradictoriu cu intimata _ SRL, inregistrata in RC sub nr. Jx, CUI: x, cu sediul in Mioveni, _.I2C, _, jud.Arges.
Anuleaza decizia de desfacere a contractului individual de munca nr. 7/22.11.2013.
Obliga intimata la plata catre contestator a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada 25.11.2013 - 24.02.2014.
Executorie provizoriu de drept.
Cu apel in 10 zile de la comunicare, cererea de apel depunandu-se la Tribunalul Arges.
Pronuntata in sedinta publica astazi, 11.05.2015, la Tribunalul Arges, Sectia pentru Conflicte de Munca si Asigurari Sociale.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   sanctionare disciplinara    decizie de sanctionare    comunicarea cercetarii disciplinare    cercetarea disciplinara    comisia de disciplina    nota explicativa    revisal   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de santionare disciplinara:

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele obligatorii pe care trebuie sa le curpinda decizia de santionare disciplinara (cu desfacerea contractului de munca, diminuarea salariului s.a.)
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Procedura care trebuie respectata pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare in mod legal si temeinic
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Salariatul are dreptul de a formula contestatie impotriva deciziei de santionare disciplinara emisa de catre angajator. Elementele esentiale ale unei astfel de contestatii.
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele esentiale ale intampinarii impotriva contestatiei impotriva deciziei de santionare disciplinara formalata de catre salariat
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare
Prin anularea deciziei de santionare disciplinare instanta poate dispune reintegrarea salariatului pe postul ocupat anetrior, plata unor despagubiri s.a.


Sus ↑