• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Codul muncii comentat. Editia a III-a, completata si revizuita, 2022

Noua organizare a muncii

Autor: av. Marius-Catalin PredutActuala ediție a Codului muncii comentat, cum indică și subtitlul acesteia, Noua organizare a muncii, este în continuarea firească a ediției anterioare prin care au fost anticipate instituții esențiale în derularea relațiilor de muncă, cum ar fi telemunca și munca virtuală, sau noile tipuri de contracte de muncă.

Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut Comentarii și adnotări substanțiale sunt aduse prin noua ediție ca urmare a modificărilor legislative realizate prin Legea nr. 208/2021 privind utilizarea semnăturii electronice în relațiile de muncă, O.U.G. nr. 117/2021 privind definirea și sancționarea muncii subdeclarate, O.U.G. nr. 36 și 37/2021 privind flexibilizarea activității microîntreprinderilor, prin Legea nr. 151/2020 privind noile forme de discriminare, Legea nr. 213/2020 privind concilierea conflictelor de muncă, O.U.G. nr. 142/2021 privind stabilirea salariului de bază, precum și prin toate celelalte acte normative naționale și europene.

Prin prisma unei lungi și vaste experienței practice profesionale a autorului, care a favorizat și analizarea detaliată a întregii jurisprudențe din ultimii ani, prezenta lucrare răspunde real multor probleme actuale, în deosebi practice, care apar în derularea relațiilor de muncă și în prelucrarea datelor cu caracter personal, dar și a celor de jurisdicție a muncii, prin analizarea, comentarea și trimiterea la soluțiile pronunțate în practica judiciară.

Astfel, lucrarea de față, fundamentată și pe practica îndelungată a autorului, tratează numeroase probleme de drept substanțial și procedural care apar continuu în interpretarea și aplicarea dispozițiilor Codului muncii și a legislației conexe, dar și cadrul soluționării conflictelor individuale și colective de muncă.

Folosind Codul muncii comentat, practicianul are posibilitatea, cu ușurință, să identifice soluții la problemele și situațiile care apar în derularea relațiilor de muncă.

În același timp, în succesiunea articolelor din Codul muncii, lucrarea se adresează studenților și proaspeților absolvenți, care vor găsi un ghid practic și util pentru a asimila și aprofunda cu claritate instituțiile dreptului muncii.

Marius-Cătălin Preduț, avocat în Baroul București, titular al MCP© Cabinet avocați (www.mcp-avocati.ro), pe lângă practica vastă în domeniul relațiilor de muncă, prin conferințele susținute, lucrările elaborate, articolele publicate și Dialogurile MCP, contribuie substanțial și constant la identificarea soluțiilor necesare derulării optime a relațiilor de muncă, mai ales în contextul transformărilor tehnologice și sociale, care nu mai pot fi privite ca simple evoluții, ci reale revoluții.

Date tehnice si Comenzi:
Titlu: Codul Muncii comentat. Noua organizare a muncii
Autor: Marius-Catalin Predut
Editura: Universul Juridic
Colectia: Coduri Comentate
ISBN: 978-606-39-0960-3
Format: Academic, Cartonat, Semn de carte
Pagini: 686
Comenzi: in librarii si online pe UJmag.ro


Sus ↑