• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara


Codul muncii comentat 2022 Marius-Catalin Predut In cazul in care salariatul apreciaza ca decizia de sanctionare disciplinara nu respecta conditiile de forma sau/si de fond impuse de Codul muncii, in termen de 30 zile calendaristice de la data comunicarii acesteia se poate adresa Tribunalului cu o contestatie prin care poate solicita anularea deciziei de sanctionare disciplinara ca fiind nelegala sau/si netemeinica.
In consecinta anularii deciziei se poate solicita obligarea angajatorului la plata unei despagubiri banesti egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care salariatul ar fi beneficiat de la data aplicarii sanctiunii disciplinare si pana la data platii efective. La solicitarea salariatului instanta de judecata poate dispune si reintegrarea contestatorului pe postul detinut anterior aplicarii sanctiunii disciplinare . De asemenea, in masura in care s-a cauzat si un prejudiciu moral, se poate solicita instantei si acordarea de daune morale , precum si plata cheltuielilor de judecata .
Prin aceeasi contestatie, in subsidiar, salariatul poate solicita ca, in cazul in care instanta de judecata constata ca sanctiunea disciplinara aplicata a fost gresit individualizata, sa dispuna inlocuirea sanctiunii disciplinare cu o alta sanctiune mai putin severa.
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara trebuie sa contina toate elementele unei cereri de chemare in judecata, respectiv: numele si prenumele, domiciliul sau resedinta, codul numeric personal si, daca este cazul, numarul de telefon, adresa de e-mail, contul bancar ale salariatului, iar pentru angajator, denumirea si sediul sau si, daca sunt cunoscute, numarul de inregistrare la registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice; numele, prenumele si calitatea celui care reprezinta salariatul in proces, iar in cazul reprezentarii prin avocat, numele, prenumele acestuia si sediul profesional.
De asemenea, in contestatie se va preciza obiectul cererii de chemare in judecata (anularea deciziei de sanctionare disciplinara, plata despagubirii banesti, reintegrarea, plata daunelor morale, a cheltuielilor de judecata, inlocuirea sanctiunii disciplinare) precum si toate motivele de fapt si de drept ale contestatiei. Aici se vor arata toate motivele de nelegalitate si de netemeincie ale deciziei de sanctionare disciplinara.
Desi in litigiile de munca sarcina probei apartine angajatorului, contestatorul trebuie, sub sanctiunea decaderii, sa propuna toate probele de care intelege sa se foloseasca in cadrul procesului (inscrisuri, interogatoriu, martori, etc.) prin aceeasi contestatie.
In urma administrarii probelor si dezbaterilor in fond, instanta de judecata se pronunta asupra contestatiei formulate, putand dispune admiterea acesteia si anularea deciziei de sanctionare disciplinara ca fiind nelegala sau/si netemeinica. Urmarea anularii deciziei de sanctionare disciplinara, instanta va dispune reintegrarea salariatului pe postul detinut anterior (daca a fost solicitata), obligarea angajatorului la plata unei despagubiri banesti egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate precum si celelalte drepturi de care ar fi beneficiat in calitate de salariat de la data aplicarii sanctiunii si pana la data reintegrarii efective, obligarea la plata daunelor morale (daca este cazul) si a cheltuielilor de judecata.
De asemenea, daca sanctiunea desfacerii contractului individual de munca a fost gresit individualizata, instanta poste dispune inlocuirea acestei sanctiuni cu o sanctiune mai putin severa (avertismentul scris; retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile; reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%; reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%).
In cazul in care instanta constata ca decizia de sanctionare disciplinara este legala si temeinica va respinge contestatia, cu consecinta obligarii salariatului contestator (daca este cazul) la plata cheltuielilor de judecata.
Hotararea Tribunalului de admitere sau de respingere a contestatiei este executorie , aceasta putand fi pusa in executare de la momentul comunicarii catre partea careia ii profita solutia.
Tag-uri: contestarea deciziei de sanctionare disciplinara, contestare sanctiune disciplinara, descrierea faptei,

Autor: Avocat Marius-Catalin Predut


Citeste mai multe despre:

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele obligatorii pe care trebuie sa le curpinda decizia de santionare disciplinara (cu desfacerea contractului de munca, diminuarea salariului s.a.)
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Procedura care trebuie respectata pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare in mod legal si temeinic
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele esentiale ale intampinarii impotriva contestatiei impotriva deciziei de santionare disciplinara formalata de catre salariat
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare
Prin anularea deciziei de santionare disciplinare instanta poate dispune reintegrarea salariatului pe postul ocupat anetrior, plata unor despagubiri s.a.


Sus ↑