Consultatii, Asistenta si Reprezentare Juridica in litigii de munca

Scopul cu care ne-am creat a fost de a veni in sprijinul tuturor celor care necesita un sfat juridic prompt si competent in cadrul litigiilor de munca.
Cabinetul nostru realizeaza servicii complexe de asistenta si reprezentare, atat pentru angajati cat si pentru angajatori in materia contractelor individuale si colective de munca, in domeniul concedierilor colective sau a masurilor de protectie sociala precum si in litigiile nascute din clauzele speciale inserate in contractele de munca, cum ar fi cele de loialitate, concurenta, confidentialitate si nedenigrare.

Consultatii, Asistenta si Reprezentare Juridica Pentru angajator

• redactarea şi modificarea contractelor individuale sau colective de muncă, acordând o atenţie deosebită regimului juridic al clauzelor specifice ce au în vedere protecţia intereselor angajatorilor; regulamente interne si regulamente de organizare si functionare, fise de post;
• elaborarea si redactarea de ordine, decizii, cu privire la incetarea contractului individual de munca, detasare, etc.;
• elaborarea si redactarea de opinii legale pentru orice problema de dreptul muncii, precum si in cazul conflictelor de munca;
• asistenta juridica si reprezentare in litigiile de munca, solutionarea de litigii privitoare la accidente de munca;
• reprezentare in fata ITM, Garda Financiara si alte autoritati
• activitati de mediere
• asistenţă juridică cu privire la restructurarea personalului în urma tranzacţiilor, procedurilor de fuziune şi divizare, reorganizare şi concedieri colective;
• redactarea de Contracte de Detaşare pentru salariaţii detaşaţi ca urmare a externalizării serviciilor societăţilor;
• asistenţă juridică cu privire la negocierea acordurilor de încetare cu salariaţii concediaţi;
• litigii în ceea ce priveşte atragerea răspunderii salariatului de către angajator pentru încălcarea clauzei de confidenţialitate, pentru repararea prejudiciilor cauzate angajatorului, restituiri de sume încasate fara temei

Consultatii, Asistenta si Reprezentare Juridica Pentru angajat

• participare la negocieri pentru incheierea / modificarea contractului individual de munca
• activitati de mediere
• contestare abateri disciplinare
• asistenta in fata comisiilor disciplinare
• contestarea deciziei comisiei disciplinare
• contestare decizie concediere abuziva
• asistenta juridica si reprezentare in litigiile de munca, solutionarea de litigii privitoare la accidente de munca;
• contestarea deciziilor emise de organele cu activitate de control din cadrul inspectoratului de munca;
• solutionarea litigiilor privitoare la plata salariilor, a drepturilor de diurna si a altor litigii patrimoniale de dreptul muncii.
• litigii în domeniul raporturilor de muncă: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reţinute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la reintegrarea salariatului în funcţia avută anterior.

Consultatiile juridice pot fi acordate in scris sau verbal in domenii de interes, precum:

  • redactarea si/sau furnizarea, folosind orice mijloace, dupa caz, a opiniilor juridice si informatiilor cu privire la problematica solicitata a fi analizata;
  • elaborarea de opinii legale;
  • elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, conventii etc.) si asistarea la negocierile referitoare la acestea;
  • participarea in calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, in conditiile legii;
  • orice alte consultatii in domeniul juridic.

Jurisprudenta dreptul muncii

Cererea de retragere din functia de director general echivaleaza cu demisia
Hotararea 459/C din 18 octombrie 2004, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
Demisie    Acord de vointa    Notificare scrisa   
Concediere pentru necorespundere profesionala
Hotararea 7 din 7.01.2011, pronuntata de Curtea de Apel IASI
necorespundere profesionala    meserie    profesie    sarcina probei    sarcini de serviciu    culpa salariatului   
Obligarea angajatorului la plata celui de-al 13-lea salariu
Hotararea 746 din 29.03.2010, pronuntata de Tribunalul C?L?RASI
salariu    fondul de salarii    raspunderea civila contractuala    al 13-lea salariu    sindicat   

Consultatii juridice de dreptul muncii