• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Jurisprudenta - Incetarea contractului individual de munca

Repunea partilor in situatia anterioara emiterii deciziei de concediere. Completare dispozitiv
Hotararea 571 din 11 Septembrie 2020, pronuntata de Tribunalul Giurgiu
avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere    reintegrare salariat    despagubiri concediere    nulitate concediere    motive concediere   


Desfacere contract de munca pentru necorespundere profesionala. Invocarea altor motive de fapt sau de drept decat cele precizate in decizia de concediere
Hotararea 29 din 21 Ianuarie 2020, pronuntata de Tribunalul VRANCEA
avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere    reintegrare salariat    despagubiri concediere    nulitate concediere    motive concediere   

Motivarea deciziei de necorespundere profesionala. Respectarea termenului de preaviz si oferirea unui alt loc de munca
Hotararea 833 din 28 Martie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Constanta
avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere    reintegrare salariat    despagubiri concediere    nulitate concediere    motive concediere   

Respectarea termenului de preaviz. Concedire pentru nevoi obiective, reale si serioase
Hotararea 600 din 16 Octombrie 2019, pronuntata de CURTEA DE APEL IASI SECTIA LITIGII DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE
avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere   

Concediere dispusa de angajator cu nerespectarea procedurii prevazute de lege. Plata drepturi salariale restante
Hotararea 3666 din data de 09 Octombrie 2019, pronuntata de TRIBUNALUL ARGES - SECTIA PENTRU CONFLICTE DE MUNCa SI ASIGURaRI SOCIALE
avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere   

Concediere pe motive neimputabile salariatului. Efectele juridice ale inchiderii procedurii de reorganizare judiciara a societatii angajatoarea
Hotararea Decizia civila nr. 1378 din 21 octombrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara, Sectia litigii de munca si asigurari sociale
concediere    reorganizare    cauza concedierii salariatului    incapacitatea temporara de munca a salariatului    motivele de fapt ale desfiintarii postului salariatului   

Incetarea de drept a contractului de munc? la expirarea termenului
Hotararea Decizia civil? nr. 339/R/CM din 2003, pronuntata de Curtea de Apel Pite?ti
incetare cim    incetare de drept cim    expirare termen cim    plata drepturilor salariale nete reactualizate   

Incetarea unilaterala a raporturilor de munca. Demisia salariatului
Hotararea 184 din data de 30.03.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bacau
incetare unilaterala    demisie    preaviz    cercetare disciplinara    acordul partilor    sarcina probei    mandat postal    carnet de munca   

Nerespectarea termenului de preaviz in cazul concedierii. Analizarea prioritara a conditiilor de forma ale deciziei de concediere
Hotararea 302/A din data de 03.02.2016, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
reintegrare    decizie de concediere    salariu indexat    desfiintare efectiva    act aditional    preaviz    organigrama    cauza reala si serioasa    conditii de forma   

Sanctionare disciplinara cu desfacerea contractului individual de munca. Crearea unui prejudiciu de imagine angajatorului
Hotararea 1772 din 20 martie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
desfacerea contractului de munca    decizie de sanctionare    abatere disciplinara    prejudiciu de imagine    limbaj injurios   

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea postului
Hotararea 309 din 20 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    reintegrare pe postul anterior    desfiintare post    reorganizare activitate    cauza reala si serioasa   

Incetarea contractului individual de munca pentru motive ce nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea locului de munca ocupat
Hotararea 1463 din 09 martie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
decizie de concediere    reorganizare societate    desfiintare post    cauza reala si serioasa    organigrama   

Decizie de pensionare pentru limita de varsta. Acordarea de catre angajator a sporului de risc actualizat cu indicele de inflatie
Hotararea 10 din 09 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Prahova
spor de risc    salariu de baza    contract individual de munca    pensionare pentru limita de varsta    indice de inflatie    ajutor financiar   

Incetarea contractului individual de munca, urmare a condamnarii executarii unei pedepse privative de libertate. Imposibilitatea reintegrarii in functie a salariatului
Hotararea 107 din 17 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Craiova
plangere penala    suspendarea contractului individual de munca    infractiunea de luare de mita    masuri de supraveghere    incetarea contractului individual de munca    contestatie   

Incetarea de drept a contractului individual de munca. Posibilitatea angajatorului de a refuza prelungirea acestuia
Hotararea 2 din 09 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Craiova
incetarea contractului individual de munca    expirarea termenului    acordul partilor    Ordin    durata contractului de munca   

Incetarea misiunii de munca temporara. Existenta si dupa acest moment a contractului de munca incheiat intre agentul de munca temporara si salariatul temporar
Hotararea 2533 din data de 24 septembrie 2015, pronuntata de Tribunalul Timis
norma intreaga    concediu de maternitate    decizie de concediere    termen de preaviz    repunerea in situatia anterioara    ordine de plata a salariilor    agent de munca temporara    contract de punere la dispozitie    durata misiunii de munca temporara    utilizator   

Contractul individual de munca pe durata determinata incheiat pe perioada suspendarii contractului unui alt salariat. Momentul incetarii contractului de munca pe durata determinata
Hotararea 1393 din data de 27 aprilie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
contract de munca pe durata determinata    reorganizarea activitatii    despagubire    dobanda legala    reintegrare efectiva    libertate de vointa    revenire pe post    forma scrisa    suspendarea contractului de munca    inlocuirea unui salariat   

Demisia fara preaviz. Neindicarea termenului de preaviz in notificare atrage aplicarea termenului prevazut de lege
Hotararea 3486 din data de 05 iulie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova
contract pe durata nedeterminata    desfacerea disciplinara a contractului    notificare scrisa    demisie    termen de preaviz    renuntare la termenul de preaviz    nerespectarea obligatiilor    abateri disciplinare    sporuri    absenta nemotivata   

Renuntarea de catre angajator la termenul de preaviz in cazul demisiei. Necesitatea existentei unei decizii a angajatorului prin care sa se prevada expres renuntarea
Hotararea 5606 din data de 04 decembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
act aditional    demisie    contract de confidentialitate    avertisment scris    perioada de preaviz    cercetare disciplinara    functii de conducere    reintegrare    raspundere civila patrimoniala    renuntare la preaviz    notificare   

Interdictia concedierii salariatilor aflati in concediu pentru incapacitate temporara de munca. Obligativitatea aducerii la cunostinta angajatorului a situatiei de incapacitate de munca
Hotararea 162/CM din data de 09 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Constanta
ordinea de prioritate la concediere    nulitatea deciziei    concediu medical    desfiintarea locului de munca    evaluare profesionala    fisa postului    criterii prioritare    certificat medical    obiective de performanta    fisa de evaluare   

Incetarea contractului individual de munca in urma concedierii. Neprezentarea salariatului la locul de munca dupa momentul comunicarii deciziei de concediere
Hotararea 5062 din data de 15 decembrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
drepturi salariale    reintegrare    cercetare disciplinara    sarcini de serviciu    decizie de concediere    denuntare a contractului    revocarea deciziei de concediere   

Incetarea de drept a contractului individual de munca se produce in temeiul legii. Inutilitatea intocmirii unui act constatator al intervenirii cauzei de incetare de drept a contractului
Hotararea 2673 din data de 18 decembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti
regulament de ordine interioara    decizie de concediere    concediu medical    fise de pontaj    prezumtia de vinovatie    nulitate    cercetare disciplinara prealabila    sarcina probei    antecedente    fisa postului   

Incetarea de drept a contractului individual de munca. Termenul de 5 zile lucratoare pentru constatarea incetarii de drept de catre angajator, un termen de recomandare
Hotararea 3387 din data de 28 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova
majorare salariu    obiect de activitate    sarcini de serviciu    program de lucru    retragerea avizelor    incetarea de drept a contractului    constatarea incetarii de drept    termen de recomandare   

Incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor. Necesitatea acordului expres al salariatului
Hotararea 1145 din data de 10 iulie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Bacau
pagube produse angajatorului    desfacerea contractului de munca    acordul partilor    reintegrare    somaj    abateri disciplinare   

Modificarea semnificativa a atributiilor unui salariat. Necesitatea incheierii unui act aditional la contractul individual de munca. Incetarea contractului pe perioada de proba
Hotararea 3459 din data de 20 mai 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
act aditional    perioada de proba    reintegrare efectiva    perioada determinata a contractului de munca    preaviz    nulitatea clauzelor    conditii grele de munca    modificare a functiei    fisa postului   

Vertificarea aptitudinilor salariatului in perioada de proba. Denuntarea unilaterala a contractului de munca printr-o notificare scrisa
Hotararea 1529 din data de 14 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti
perioada de proba    verificarea aptitudinilor    necorespundere profesionala    sarcini de serviciu    denuntare unilaterala a contractului    evaluare profesionala    consolidarea contractului   

Scopul stabilirii perioadei de proba. Incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba printr-o notificare scrisa
Hotararea 791 din data de 12 martie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
perioada de proba    notificare scrisa    dreptul la munca    reintegrarea salariatului    termen de preaviz    aptitudini profesionale    pregatire profesionala   

Incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor. Data incetarii. Termen de contestare a deciziei care atesta acordul de vointa a partilor
Hotararea 123 din data de 14 ianuarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
incetarea contractului individual de munca    acordul partilor    vicii de consimtamant    reintegrare pe post    dovada comunicarii deciziei de concediere    abatere disciplinara    termen de prescriptie    contract colectiv de munca   

Cerere de demisie fara respectarea termenului de preaviz
Hotararea 857 din 24.06.2014, pronuntata de Tribunalul DAMBOVITA
Demisie    Demisie la zi    Demisie fara preaviz   

Cererea de retragere din functia de director general echivaleaza cu demisia
Hotararea 459/C din 18 octombrie 2004, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
Demisie    Acord de vointa    Notificare scrisa   

Concediere pentru necorespundere profesionala
Hotararea 7 din 7.01.2011, pronuntata de Curtea de Apel IASI
necorespundere profesionala    meserie    profesie    sarcina probei    sarcini de serviciu    culpa salariatului   

Desfacerea contractului de munca pe perioada incapacitatii de munca a salariatului. Obligatii ce incumba angajatorului si angajatului
Hotararea 478 din 10.12.2007, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
incapacitate de munca    concediu medical    abatere disciplinara    starea de gradivitate    certificate medicale    certificat medical   

Emiterea unei noi decizii de reintegrare a salariatului in functia detinuta anterior
Hotararea 209 din 17.05.2011, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
decizie de concediere    reintegrare    decizie de reintegrare    tardivitatea emiterii deciziei de concediere    decizie de reintegrare in functie    titlul executoriu   

Incetarea de drept a contractului individual de munca in cazul retragerii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare
Hotararea 174 din 27.02.2007, pronuntata de Curtea de Apel IASI
revocare    revocarea deciziei de incetare a contractului individual de munca    revocarea deciziei de concediere    reziliere    avize    autorizatii    incetarea de drept a contractului individual de munca   

Solicitarea salariatului de a se constata ca raporturile sale de munca cu angajatorul au incetat prin demisie
Hotararea 74 din 31.01.2006 , pronuntata de Curtea de Apel SUCEAVA
demisie    inregistrarea contractului individual de munca    ITM    Legea 130/1999    REVISAL    preaviz    inregistrarea demisiei    abatere disciplinara    demisie fara preaviz   

Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Aplicarea prevederilor art. 65 din Codul muncii
Hotararea 727 din 14.07.2011, pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES
Legea 329/2009    art. 65    art. 65 din Codul muncii    decizie de concediere    reorganizare    reintegrare    organigrama    desfiintarea locului de munca    incetarea raporturilor sale de munca    Fondul Monetar International    pensie anticipata partiala    concediu medical    statul de functii   

Directiva 98/59/CE din 20 iulie 1998 privind aproprierea legislatiilor statelor membre cu privire la concedierile colective
Hotararea 4837 din 04.10.2010, pronuntata de Curtea de Apel CRAIOVA
concediere    concediere colectiva    nulitate absoluta    despagubiri    reintegrare    disponibilizare   

Concedierea salariatului pe durata incapacitatii temporare de munca. Incalcarea dispozitiilor Codului muncii
Hotararea 1368 din 08.12.2011 , pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES
certificat medical    concediu medical    OUG 158/2005    incapacitate temporara de munca    certificat de concediu medical   

Concediere pe motive medicale. Obligatia angajatorului de a propune salariatului locuri de munca vacante
Hotararea 567 din 15.05.2008, pronuntata de Curtea de Apel ALBA IULIA
inaptitudine fizica    schimbarea postului    locuri de munca vacante    medicina muncii    pregatire profesionala    inapt pentru munca    medicina muncii   

Obligatia angajatorului de a comunica salariatului notificarea scrisa anterior expirarii perioadei de proba
Hotararea 2009 din 04.05.2010 , pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
incetarea raporturilor de munca    notificare    comunicare    perioada de proba    expirarea perioadei de proba   

Contestatie decizie de concediere. Obligatia angajatorului de a se adresa Agentiei Teritoriale de Ocupare a Fortei de Munca
Hotararea 1224 din 01.10.2009, pronuntata de Tribunalul C?L?RASI
inaptitudine fizica    schimbarea postului    locuri de munca vacante    medicina muncii   

Initiativa angajatorului in vederea incetarii contractului de munca. Vicierea acordului de vointa al salariatului
Hotararea 2931 din 27.06.2012, pronuntata de Curtea de Apel ORADEA
incetarea contractului de munca    acord de vointa    deminitate profesionala    negociere    reintegrarea in functie    daune morale    prejudiciu moral   

Concediere pentru inaptitudinea stabilita de medicul de medicina muncii
Hotararea 212 din 17.05.2011, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
inaptitudine fizica    inaptitudine psihica    concediere    medicina muncii    fisa de aptitudini    locuri de munca vacante    exceptia tardivitatii    expertiza medicala    expertiza a capacitatii de munca    fisa de expunere la riscuri profesionale   

Caracterul real al reorganizarii societatii, conditie prevazuta de art. 65 Codul Muncii
Hotararea 4629R din 22.06.2009 , pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    daune morale    despagubiri    reintegrare    fisa postului    organigrama    preaviz    locuri de munca vacante   

Declinare de competenta. Competenta facultativa. Anulare decizie de concediere
Hotararea 1594 din 15.11.2013, pronuntata de Tribunalul BAC?U
competenta teritoriala    conflict de competenta    domiciliu    competenta alternativa    domiciliu ales    Legea 62/2011    competenta facultativa    necompetenta teritoriala   

Desfiintarea locului de munca. Conditii
Hotararea 3178/R din 6.07.2010, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    daune morale    despagubiri    reintegrare    fisa postului    organigrama    desfiintarea locului de munca    decizie de concediere    organigrama    desfiintarea postului   

Desfacere contract de munca
Hotararea 1882 din 14.03.2013 , pronuntata de Tribunalul MEHEDINTI
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    daune morale    despagubiri    reintegrare    fisa postului    organigrama   

Competenta de solutionare a contestatiei impotriva deciziei de incetare a contractului de munca
Hotararea 3 din 14.01.2014 , pronuntata de Tribunalul SIBIU
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    despagubiri    reintegrare    competenta teritoriala    resedinta    domiciliu    loc de munca    locuinta statornica   

Decizie de concediere vs. Ordin de incetare a raporturilor de munca
Hotararea 495 din 24.01.2013, pronuntata de Tribunalul DOLJ
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    despagubiri    reintegrare    reintegrarea in postul detinut anterior   

Concedierea salariatului in perioada efectuarii concediului de odihna
Hotararea 9285 din 05.11.2013 , pronuntata de Curtea de Apel CRAIOVA
manager    concediu de odihna    organigrama    OUG 63/2010    preaviz    nelegalitatea deciziei de concediere   

Contestatie decizie incetare de drept a raporturilor de munca
Hotararea 1528 din 01.11.2013 , pronuntata de Tribunalul BACAU
Legea 263/2010    incetarea de drept a contractului individual de munca    Legea 567/2004   

Demisia - act unilateral de vointa a salariatului
Hotararea 166 din 31.01.2014 , pronuntata de Tribunalul GALATI
demisie    preaviz    sarcina probei    incetarea raporturilor de munca    anularea demisiei   

Nelegalitatea suspendarii contractului individual de munca la initiativa angajatorului. Absentearea salariatului pe durata preavizului
Hotararea 1391/R din 26.09.2008, pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures
demisie    preaviz    sarcina probei    incetarea raporturilor de munca   

Incetarea contractului de munca incheiat pe durata determinata
Hotararea 1677 din 08.12.2011, pronuntata de Curtea de Apel SUCEAVA
concediere colectiva    reintegrarea in functia detinuta anterior    reintegrare efectiva    operator calculator casier    incetarea contractului de munca determinata    program de restructurare    reorganizare a societatii   

Revocarea deciziei de concediere dupa ramanerea definitiva a hotararii instantei de mentinere a deciziei
Hotararea 1393 din 28.10.2010, pronuntata de Curtea de Apel SUCEAVA
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    despagubiri    reintegrare    revocare decizie de concediere    preaviz    contestare a deciziei de concediere   

Contract de munca incheiat cu un absolvent al unei institutii de invatamant. Subventii din bugetul asigurarilor de somaj
Hotararea 408/R/2010 din 18.02.2010, pronuntata de Curtea de Apel CLUJ
Legea 76/2002    somer    somaj    Legea 554/2004   

Renuntarea angajatorului la termenul de preaviz stipulat in favoarea sa
Hotararea 7415 R din 14.12.2009 , pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
demisie    preaviz    sarcina probei    incetarea raporturilor de munca   

Intreruperea termenului de preaviz acordat in conditiile art.79 Codul muncii pentru efectuarea concediului de odihna
Hotararea 1429 din 13.06.2012, pronuntata de Tribunalul BACAU
preaviz    suspendare preaviz    concediu de odihna    demisie    decizie de concediere   

Perioada de proba. Incetarea contractului prin notificarea emisa de angajator
Hotararea 1034 din 9.05.2008, pronuntata de Curtea de Apel TIMISOARA
incetarea raporturilor de munca    notificare    comunicare    perioada de proba   

Desfacerea disciplinara a contractului de munca in perioada de proba
Hotararea 83 R din 15.02.2011, pronuntata de Curtea de Apel TaRGU MURES
incetarea raporturilor de munca    notificare    comunicare    perioada de proba    executor judecatoresc    decizie de concediere    salariu    necorespundere profesionala    cercetare disciplinara    sanctiune disciplinara   

Incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba
Hotararea 1070 R din 13.10.2011, pronuntata de Curtea de Apel TaRGU MURES
incetarea raporturilor de munca    notificare    comunicare    perioada de proba    executor judecatoresc    decizie de concediere    salariu    necorespundere profesionala   

Notificarea prin executorul judecatoresc nu reprezinta o decizie de concediere
Hotararea 1753 din 19.03.2009, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
incetarea raporturilor de munca    notificare    comunicare    perioada de proba    executor judecatoresc    decizie de concediere   

Obligatia angajatorului de a comunica salariatului notificarea scrisa prevazuta de art. 31 din Codul Muncii
Hotararea 2009 R din 4.05.2010 , pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
incetarea raporturilor de munca    notificare    comunicare    perioada de proba   


Sus ↑