• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Jurisprudenta - Modificarea contractului individual de munca

Modificarea unilaterala de catre angajator a contractului individual de munca al salariatului. Lipsa acordului partilor
Hotararea 1573 din data de 28.03.2016, pronuntata de Curte de Apel Bucuresti
reintegrare    prejudiciu    modificare unilaterala    felul muncii    acordul partilor    act aditional    spor de vechime    felul muncii    contract individual de munca   


Modificarea unilaterala a contractului individual de munca. Tardivitatea contestatiei formulata de catre salariat
Hotararea 820 din data de 06.04.2016, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti
reincadrare    diferente salariale    dobanda legala    modificare unilaterala    nulitate absoluta    conflicte de munca    organigrama    tardivitate    conflicte de munca   

Stabilirea prin lege a drepturilor salariale in cazul personalului bugetar
Hotararea 168 din data de 22.03.2016, pronuntata de Curtea de Apel Galati
diferente salariale    modificare unilaterala a contractului    acordul partilor    personal bugetar    act aditional    contract colectiv de munca    negociere    libertate de vointa    grila de salarizare   

Delegarea pe durata vacantarii unui post. Revocarea delegarii inainte de expirarea termenului pentru care a fost dispusa
Hotararea 441 din data de 14.06.2016, pronuntata de Tribunalul Arad
modificare unilaterala    diferente salariale    nulitate absoluta    fisa postului    elemente esentiale    act aditional    negociere    contract colectiv de munca    cercetare disciplinara    delegare   

Regula modificarii contractului individual de munca prin acordul ambelor parti. Situatii de exceptie
Hotararea 785 din data de 07.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara
act aditional    fisa postului    modificare unilaterala    organigrama    raport de cercetare    acordul partilor    felul muncii    locul muncii    delegare    detasare    revocare din functie   

Stabilirea salariilor personalului platit din fonduri publice. Conditionarea prin lege a manifestarii de vointa a angajatorului
Hotararea 964 din data de 14.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia
modificare unilaterala    act aditional    grila de salarizare    personal bugetar    coeficient de ierarhizare    fonduri publice    nulitate    acordul partilor   

Acordul salariatului si al angajatorului, conditie esentiala pentru modificarea contractului individual de munca
Hotararea 648 din data de 21.04.2016, pronuntata de Tribunalul Dambovita
modificare unilaterala    felul muncii    acordul partilor    act aditional    dobanda legala    viciu de consimtamant    repunere in situatia anterioara   

Nerespectarea conditiilor de validitate la incheierea contractului individual de munca. Nulitatea contractului
Hotararea 3431 din data de 29.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova
durata nedeterminata    concurs    post vacant    modificare contract de munca    act aditional    clauze esentiale    felul muncii    conditii de munca    nulitate    consensualism   

Imposibilitatea stabilirii drepturilor salariale sub nivelul prevazut de lege sau contract colectiv de munca in cazul personalului bugetar
Hotararea 358 din data de 19.04.2016, pronuntata de Curtea de Apel Oradea
despagubire    drepturi banesti    modificare salariu    locul muncii    acordul partilor    personal bugetar    timp de odihna    act aditional    contract colectiv de munca   

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca. Transferul pe un alt post fara modificarea functiei
Hotararea 334 din data de 06.06.2016, pronuntata de Tribunalul Satu Mare
modificare unilaterala    act aditional    fisa postului    locul muncii    felul muncii    evaluare performante profesionale    elemente esentiale    stat de functii    stat de personal    organigrama   

Exercitarea de catre angajator a prerogativei de revocare din functie. Acordul salariatului cu privire la modificarea raporturilor de munca
Hotararea 4577 din data de 28.04.2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti
revocare din functie    vointa partilor    retrogradare din functie    drepturi banesti    modificare unilaterala    sanctiune disciplinara    cauza reala si serioasa   

Modificarea salariului in cazul personalului bugetar. Lipsa acordului de vointa a salariatului
Hotararea 2979 din datade 02.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova
drepturi banesti    clauze specifice    clauze esentiale    locul muncii    act aditional    personal bugetar    nulitate absoluta    modificare unilaterala    acordul partilor   

Incadrarea temporara pe un loc de munca vacant. Incetarea contractului pe durata perioadei de proba
Hotararea 1372 din data de 04.07.2016, pronuntata de Tribunalul Gorj
concurs    posturi vacante    perioada de proba    durata temporara    aptitudini profesionale    interes legitim    drept subiectiv    conflict de munca   

Modificarea temporara de catre angajator a contractului individual de munca cu titlu de sanctiune. Necesitatea respectarii normelor legale care reglementeaza respectiva modificare
Hotararea 2035 din data de 02 octombrie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Suceava
atributii de serviciu    timpul de munca    forta majora    locul muncii    felul muncii    modificarea contractului de munca    sanctiune disciplinara    retrogradare din functie    abatere disciplinara    statut profesional    cercetare disciplinara prealabila    discriminare    disciplina muncii   

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca. Detasare cu titlu de sanctiune disciplinara
Hotararea 522 din data de 02 octombrie 2014, pronuntata de Tribunalul Giurgiu
modificarea contractului    locul de munca    acordul partilor    atributii de serviciu    conducerea societatii    sanctiune disciplinara    locul muncii    felul muncii    timpul de munca    timpul de odihna    salariu    retrogradare din functie    detasare   

Modificarea normei de munca din initiativa angajatorului, posibila doar prin acordul partilor
Hotararea 661 din data de 07 aprilie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti
reducerea timpului de lucru    modificare unilaterala a contractului de munca    despagubiri materiale    repunerea in situatia anterioara    spor de vechime    timpul de munca    delegare    detasare    forta majora    sanctiune disciplinara    organigrama   

Legalitatea incetarii detasarii in lipsa acordului salariatului
Hotararea 632 din data de 02 februarie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
detasare    acordul partilor    revocare    locul de munca    conditii de forma    nulitate    concediere    motive temeinice   

Continutul deciziei de detasare. Lipsa mentiunii ca exista un acord intre cei doi angajatori cu privire la detasare
Hotararea 1266 din data de 22 octombrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Suceava
detasare    schimbarea locului de munca    fisa postului    plata cheltuielilor de transport    interes    prejudiciu    semnatura    reintegrare    prelungirea detasarii    sarcini de serviciu    convocare   

Acordul salariatului cu privire la modificarea contractului de munca. Semnarea actului aditional de catre salariat valoreaza acceptarea modificarii
Hotararea 629 din data de 05 februarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
modificare unilaterala contract de munca    act aditional    daune morale    durata contractului    locul muncii    felul muncii    conditiile de munca    salariul    condica de prezenta    consimtamant    semnatura   

Acordul salariatului cu privire la modificarea elementelor esentiale ale contractului individual de munca. Revocarea din functie a salariatului
Hotararea 4577 din data de 28 aprilie 2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti
retrogradare din functie    abetere disciplinara    descrierea faptei    nulitate absoluta    modificare unilaterala a contractului de munca    felul muncii    fisa postului    despagubiri    acordul partilor    conventie bilaterala   

Plata de catre angajator a diurnei de delegare in cazul modificarii unilaterale a locului muncii. Lipsa unui loc de munca fix al salariatului
Hotararea 83 din data de 19 ianuarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti
diurna    delegatie    modificarea locului de munca    loc permanent de munca    fisa postului    sarcini de serviciu    tichete de masa    profesie   

Modificarea contractului individual de munca. Invocarea de catre salariat a unor aspecte care tin de prerogativa organizatorica a angajatorului
Hotararea 5243 din data de 12 septembrie 2014, pronuntata de Tribunalul Cluj
restructurare    organigrama    fisa postului    concurs    functie de conducere    ordine de prioritate la concediere    modificare unilaterala a contractului de munca    daune morale    timpul de munca    timpul de odihna   

Modificarea unilaterala a felului muncii. Trecerea pe un alt post cu pastrarea functiei
Hotararea 334/LMA din data de 06 iunie 2016, pronuntata de Tribunalul Satu Mare
modificare contract de munca    felul muncii    locul muncii    fisa postului    act aditional la contractul de munca    stat de functii    organigrama    ierarhie functionala   

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca. Dispozitii specifice derogatorii de la prevederile Codului muncii
Hotararea 1573 din data de 28 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
modificarea felului muncii    repunere in situatia anterioara    lege speciala    acordul partilor    delegare    detasare    salarizare    functie de conducere    act aditional    lege speciala   

Modificarea contractului individual de munca. Stabilirea unei noi perioade de proba in cazul incadrarii salariatului pe o noua functie. Necorespunderea profesionala in noua functie
Hotararea 211 din data de 04 februarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti
fisa postului    felul muncii    modificare contract    perioada de proba    notificare scrisa    plata drepturilor salariale    disponibilizare    denuntare unilaterala a contractului    prejudiciu moral   

Modificarea unilaterala a clauzelor contractului individual de munca prin decizia angajatorului
Hotararea 340/A din 09.07.2014, pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES
Modificarea contractului de munca    Salariu de baza    Legea 62/2011    Retrogradare   

Nelegalitatea modificarii unilaterale a contractului individual de munca
Hotararea 341/A din 09.07.2014, pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES
Modificarea contractului de munca    Salariu de baza    Nulitate absoluta    Act aditional    OUG 77/2013    Functie    Fisa postului    Felul muncii    Organigrama    Desfiintarea locului de munca    Transformarea postului   

Nulitatea actului aditional la contractul individual de munca, prin care s-a dispus trecerea salariatului in alt loc de munca
Hotararea 322 din 8 mai 2007, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
Modificarea contractului de munca    Salariu de baza    Nulitate absoluta    Certificat medical    Act aditional   

Stabilitatea in munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca
Hotararea 265/C din 15 septembrie 2004, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
Modificarea contractului de munca    Salariu de baza   

Potrivit Codului muncii schimbarea unilaterala a locului muncii este contrara dispozitiilor legale
Hotararea 703 din 26.04.2012 , pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES
schimbare unilaterala a locului muncii    exceptia lipsei calitatii procesuale pasive    felul muncii    fisa postului   

Contestatie decizie modificare unilaterala contract de munca
Hotararea 273 din 25.01.2012, pronuntata de TRIBUNALUL GORJ
modificare cim    modificarea contractului individual de munca    act aditional    reducerea timpului de lucru    reducerea salariului    principiul stabilitatii in munca    locul muncii   

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca sub aspectul locului muncii
Hotararea 9486 din 08.11.2011 , pronuntata de Tribunalul DOLJ
modificare cim    modificarea contractului individual de munca    act aditional    reducerea timpului de lucru    reducerea salariului    principiul stabilitatii in munca    locul muncii   

Contestatie impotriva deciziei de schimbarea locului de munca
Hotararea 330 din 12.02.2013, pronuntata de Curtea de Apel GALATI
modificare cim    modificarea contractului individual de munca    act aditional    reducerea timpului de lucru    reducerea salariului    Legea 62/2011   

Modificarea unilaterala a CIM determinata de incompatibilitatea detinerii functiei in conditiile inceperii urmaririi penale
Hotararea 2010, pronuntata de Curtea de Apel BRASOV
modificare cim    modificarea contractului individual de munca    act aditional    plangere penala    loc de munca vacant    muncitor necalificat    urmarirea penala   

Anulare act aditional prin care s-a dispus reducerea timpului de lucru si a salariului
Hotararea 4959 din 21.11.2013, pronuntata de Tribunalul GORJ
modificare cim    modificarea contractului individual de munca    act aditional    reducerea timpului de lucru    reducerea salariului    Legea 62/2011   

Decizie de detasare care nu a produs efecte juridice. Nevalabilitate ca act juridic
Hotararea 399R din 23.01.2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
modificare cim    modificarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    inspector protectie sociala    act aditional    detasare   

Decizie de modificare unilaterala a contractului individual de munca
Hotararea 5386 din 21.12.2013, pronuntata de Tribunalul GORJ
modificare cim    modificarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    inspector protectie sociala    act aditional    reintegrare   

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca sub aspectul salariului
Hotararea 1159 din 15.12.2009, pronuntata de Curtea de Apel IASI
act aditional    act aditional la contractul individual de munca    principiul libertatii muncii   


Sus ↑