• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Jurisprudenta - Sanctionare disciplinara

Prejudiciul moral cauzat salariatului prin emiterea in mod nelegal a deciziei de sanctionare disciplinara
Hotararea 117/CM din data de 23 februarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Constanta
grila de salarizare    spor de fidelitate    comisie de disciplina    concediere disciplinara    sarcini de serviciu    gravitatea abaterii    gradul de vinovatie    consecinte    comportare generala    regulament intern    contract colectiv de munca    sindicat    prejudiciu moral   


Continutul legal obligatoriu al deciziei de sanctionare disciplinara. Asigurarea stabilitatii raporturilor de munca
Hotararea 546 din data de 21 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Iasi
nulitate absoluta    prescriptie    tardivitate    decizie de sanctionare    descrierea faptei    fisa de post    regulament intern    prejudiciu    avertisment scris    prerogativa disciplinara    statut de personal    repunerea in situatia anterioara   

Descrierea faptei in cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara. Exercitarea controlului judiciar de catre instanta
Hotararea 3086 din data de 09 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova
sanctionare disciplinara    salariu de baza    sindicat    raporturi de munca    regulament intern    sarcini de serviciu    contestatie    cercetare disciplinara    organigrama    fisa postului    vinovatie    prerogativa disciplinara    organizatie sindicala   

Nulitatea deciziei de sanctionare pentru nerespectarea continutului obligatoriu prevazut de lege. Prezumtia de vatamare a salariatului
Hotararea 1166 din data de 11 mai 2016, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti
cercetare disciplinara    nulitate absoluta    sanctiune disciplinara    regulament intern    contract colectiv de munca    temei de drept    termen de contestare    control de obiectivitate    conflict de munca    prezumtie de vatamare   

Prerogativa disciplinara a angajatorului. Propunerea comisiei de disciplina privind sanctiunea disciplinara ce ar trebui aplicata salariatului
Hotararea 3925 din data de 12 iulie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
decizie de concediere    timp de lucru    sanctiune disciplinara    nulitate absoluta    statut de personal    regulament intern    contract colectiv de munca    comisie de disciplina    prejudiciu    comportare generala in serviciu    organe de conducere    propuneri    prerogativa disciplinara   

Convocarea salariatului la cercetarea disciplinara prealabila. Efectuarea cercetarii disciplinare in lipsa salariatului
Hotararea 5634 din data de 26 noiembrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
sanctiune disciplinara    reducerea salariului de baza    referat    persoana imputernicita    convocare    procedura prealabila    retrogradare din functie    desfacerea disciplinara a contractului    program de lucru   

Cercetarea disciplinara a salariatului. Dovedirea de catre angajator a convocarii salariatului la cercetarea disciplinara prealabila
Hotararea 614 din data de 18 mai 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bacau
despagubiri    prejudiciu moral    reintegrare efectiva    act aditional    procedura prealabila    nulitate    regulament intern    fisa postului    avertisment scris    nota explicativa    conflict de munca    decizie de sanctionare disciplinara    convocare   

Prerogativa disciplinara a angajatorului. Respectarea de catre angajator a conditiilor de fond si de forma ale deciziei de sanctionare disciplinara
Hotararea 717 din data de 24 martie 2016, pronuntata de Tribunalul Timis
perioada de proba    regulament de ordine interioara    concediere    nulitate absoluta    abatere disciplinara    vinovatie    comportare generala    concediu medical    sanctionare disciplinara    reintegrare   

Aplicarea unei singure sanctiuni pentru aceeasi fapta. Repetarea faptei de catre salariat la anumite intervale de timp
Hotararea 625 din data de 03 februarie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
reintegrare    despagubire    regulament intern    program de lucru    cercetare disciplinara    statut de personal    contract colectiv de munca    organizarea activitatii    prejudiciu    dobanda legala    imbogatire fara justa cauza    circumstante agravante   

Radierea sanctiunilor disciplinare. Emiterea unei decizii scrise de catre angajator
Hotararea 4196 din data de 05 noiembrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
avertisment scris    regulament intern    radierea sanctiunilor    abatere disciplinara    nulitate absoluta    dreptul la aparare    statut de personal    contract colectiv de munca    consecintele abaterii    fisa postului    sarcini de serviciu    norma de munca   

Sanctionarea disciplinara a salariatului. Aplicarea sanctiunii in functie de gravitatea si de imprejurarile concrete ale faptei
Hotararea 743 din data de 07 februarie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
sanctiune disciplinara    reducerea salariului de baza    contract colectiv de munca    comisie de disciplina    abatere disciplinara    vinovatie    regulament intern    fisa postului    prerogativa disciplinara   

Sarcina probei in conflictele de munca. Dovedirea de catre angajator a tuturor aspectelor de fapt si de drept care au condus la aplicarea sanctiunii disciplinare
Hotararea 1238 din data de 09 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
sanctiune disciplinara    reducerea salariului de baza    prerogativa disciplinara    contract colectiv de munca    vinovatie    regulament intern    instanta competenta    nulitate absoluta    raspundere patrimoniala    obiect de activitate    sarcina probei    conflicte de munca   

Prerogativa disciplinara de care dispune angajatorul. Stabilirea sanctiunii disciplinare ce urmeaza a fi aplicata tinand cont de criteriile de individualizare
Hotararea 120/A din data de 04 martie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Galati
sanctiune disciplinara    reducerea salariului de baza    avertisment    retrogradare din functie    gradul de vinovatie    abatere disciplinara    consecinte    fisa postului    prerogativa disciplinara    disciplina muncii   

Indicarea abaterilor disciplinare grave in cuprinsul regulamentului de ordine interioara. Aplicarea criteriilor de individualizare la stabilirea sanctiunii disicplinare
Hotararea 1946 din data de 25 martie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
obligatie de confidentialitate    regulament de ordine interioara    sanctiune disciplinara    abatere disciplinara grava    desfacerea contractului de munca    gradul de vinovatie    consecinte    comportarea generala in serviciu    secret profesional   

Intocmirea de catre angajator a unui regulament intern in concordanta cu normele legale. Efectuarea unei cercetari disciplinare conforme cu legislatia muncii
Hotararea 34 din data de 22 ianuarie 2016, pronuntata de Tribunalul Galati
concediere    cercetare disciplinara    protectia muncii    fisa postului    regulament intern    concediu medical    daune morale    convocare scrisa    contract colectiv de munca    statut de personal    apararile salariatului   

Declansarea conflictului colectiv de munca prin parcurgerea formalitatilor prevazute de lege. Protestele spontane ale salariatilor
Hotararea 231 din data de 16 ianuarie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
sanctionare disciplinara    program de lucru    foi de parcurs    regulament intern    contract individual de munca    contract colectiv de munca    nulitate absoluta    greva    conflict colectiv de munca    abatere disicplinara    gradul de vinovatie    proteste   

Dreptul la greva al salariatilor. Incetarea voluntara a muncii de catre salariati nu este posibila decat in mod colectiv si in conditiile prevazute de lege
Hotararea 2031/R din data de 01 octombrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
greva    sanctionare disciplinara    absente nemotivate    reintegrare    comisia de cercetare disciplinara    nelegalitate    disciplina muncii    conflict colectiv de munca    lege speciala    raportul comisiei    dreptul la aparare    functionari publici   

Posibilitatea reducerii programului de lucru lunar pentru liderii organizatiei sindicale. Necesitatea acordului angajatorului pentru indeplinirea atributiilor de lider sindical in timpul programului normal de lucru
Hotararea 1245 din data de 04 martie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
fisa postului    reducerea salariului de baza    regulament intern    contract colectiv de munca    cercetare disciplinara prealabila    abatere disciplinara    expertiza contabila    disciplina muncii    sindicat    comportare generala    activitati sindicale    program de lucru   

Depunerea la angajator a cererii salariatului de concediu fara plata pentru formare profesionala cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia
Hotararea 2156 din data de 02 decembrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Iasi
act aditional    nulitate absoluta    cercetare disciplinara    concediu de formare profesionala    cursuri de pregatire profesionala    regulament intern    contract colectiv de munca    absente nemotivate    cerere de concediu    despagubire    raportul comisiei de cercetare   

Sanctiunile disciplinare constituie mijloace de constrangere prevazute de lege, avand ca scop apararea ordinii disciplinare si respectarea normelor de comportare
Hotararea 4582 din data de 05 iulie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
disciplina muncii    absente nemotivate    cercetare disciplinara    concediu fara plata    regulament intern    contract colectiv de munca    decizie de sanctionare    obligatii de serviciu    concediu de formare profesionala    ordin de serviciu   

Dovada prezentei salariatilor la locul de munca si a timpului de lucru efectiv. Intocmirea si inregistrarea de catre angajator a condicii de prezenta si a pontajelor lunare
Hotararea 369 din data de 25 martie 2015, pronuntata de Tribunalul Botosani
inspectoratul teritorial de munca    sanctiune disciplinara    pontaje    condica de prezenta    concediu de odihna    sarcini de serviciu    conflict de munca    reintegrare    despagubiri    garantie materiala   

Proportionalitatea sanctiunii disciplinare aplicate cu gravitatea abaterii disciplinare. Analizarea criteriilor de individualizare a sanctiunii disciplinare
Hotararea 5828 din data de 17 decembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
decizie de concediere    absente nemotivate    concediu medical    spor pentru munca de noapte    munca suplimentara    regulament intern    planificari de ture    fapta ilicita    gravitatea abaterii   

Analiza de catre instanta de judecata a legalitatii deciziei de sanctionare disciplinara prevaleaza analizei temeiniciei emiterii acestei decizii
Hotararea 1740 din data de 13 noiembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
abatere disciplinara    descrierea faptei    convocare    nulitatea deciziei de concediere    prejudiciu material    comisie de disciplina    suspendarea contractului de munca    neglijenta in serviciu    conditii de legalitate    temeinicie   

Inlocuirea sanctiunii disciplinare de catre instanta de judecata, masura ce se subsumeaza analizei temeiniciei deciziei de sanctionare disciplinara
Hotararea 1351 din data de 26 mai 2016, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti
desfacerea disciplinara a contractului de munca    abatere disciplinara grava    gradul de vinovatie    imprejurarile concrete    concediu medical    reintegrare    retrogradarea din functie    discriminare    inlocuirea sanctiunii   

Emiterea deciziei de sanctionare disciplinara. Inlocuirea sanctiunii disciplinare de catre instanta cand nu se respecta principiul proportionalitatii
Hotararea 1349 din data de 30 iunie 2016, pronuntata de Tribunalul Gorj
concediu medical    decizie de sanctionare    nulitate    prezumtie de vatamare    tratament discriminatoriu    egalitate de tratament    reintegrare    absente nemotivate    concediu medical    suspendarea contractului    prerogativa disciplinara   

Termenul de contestare a deciziei de sanctionare disciplinara. Sanctiunea nerespectarii acestui termen
Hotararea 1212 din data de 26 mai 2016, pronuntata de Tribunalul Constanta
referat de sesizare    comisie de cercetare disciplinara    convocare    prescriptie    tardivitatea formularii cererii    conflict de munca    contestatie   

Distinctia dintre termenul de aplicare a sanctiunii disciplinare si termenul de punere in executare a deciziei de sanctionare disciplinara
Hotararea 294/A din data de 28 aprilie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures
punere in executare a deciziei de sanctionare disciplinara    drepturi salariale retinute    fluturasi de salarii    termenul de contestare    anularea deciziei de sanctionare disciplinara   

Obligativitatea precizarii obiectului cercetarii disciplinare prealabile in cuprinsul convocatorului. Nerespectarea dreptului la aparare al salariatului. Nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Hotararea 187/A din data de 15 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures
lipsa calitatii procesuale active    exceptia tardivitatii    decizia de suspendare    convocator    cercetare disciplinara    termen de prescriptie    avertisment scris    retineri salariale   

Continutul obligatoriu al deciziei de sanctionare disciplinara. Nulitatea deciziei. Raspunderea patrimoniala a angajatorului fata de salariati. Conditii
Hotararea 1116/P1 din data de 05 mai 2016, pronuntata de Tribunalul Timis
decizie de concediere    descrierea faptei    apararile formulate de salariat    despagubire    state de plata    compensarea concediului de odihna    raspunderea patrimoniala a anagajatorului    prejudiciu moral   

Sanctionarea disciplinara a salariatului. Respectarea de catre angajator a procedurii de cercetare disciplinara
Hotararea 1137 din data de 23 mai 2016, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti
convocarea salariatului    cercetarea disciplinara prealabila    comisia de cercetare disciplinara prealabila    descrierea faptei ce constituie abatere disciplinara    aparari formulate de salariat in timpul cercetarii   

Admitere apel. Contestatie decizie de sanctionare disciplinara. Anulare act. Despagubire. Drepturi banesti. Obligatie de a face
Hotararea 2717 din data de 09-07-2015, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
concluzii scrise contestatie decizie de concediere    apel contestatie decizie de sanctionare disciplinara    descrierea faptei in decizia de sanctionare disciplinara    legalitatea deciziei de concediere   

Nulitate. Necomunicarea deciziei de sanctionare disciplinara cu incetarea contractractului de munca
Hotararea 1025 din date de 11-05-2015, pronuntata de Tribunalul ARGES
sanctionare disciplinara    decizie de sanctionare    comunicarea cercetarii disciplinare    cercetarea disciplinara    comisia de disciplina    nota explicativa    revisal   

Anularea deciziei de sanctionare pentru nerespectarea procedurii de cercetare disciplinara
Hotararea 761 din data de 28-05-2015, pronuntata de Tribunalul DAMBOVITA
cercetare disciplinara    convocarea la cercetare disciplinara    cercetarea disciplinara prealabila    descrierea faptei   

Litigiu de munca. Contestatie impotriva deciziei de aplicare a sanctiunii disciplinare
Hotararea 519 din 07.04.2014, pronuntata de Tribunalul DAMBOVITA
Sanctionare disciplinara    Cercetare disciplinara    Preaviz    Decizie de concediere    Cercetare prealabila    Daune materiale    Daune morale    Retrogradare din functie   

Contestatie impotriva deciziei de aplicare a sanctiunii disciplinare a desfacerii contractului de munca
Hotararea 749 din 02.06.2014, pronuntata de Tribunalul DAMBOVITA
Sanctionare disciplinara    Cercetare disciplinara    Preaviz    Decizie de concediere    Cercetare prealabila    Daune materiale    Daune morale   

Contestatie impotriva deciziei de desfacere disciplinara a contractului individual de munca. Neacordare preaviz. Individualizarea sanctiunii
Hotararea 388/A din 21.08.2014, pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES
Sanctionare disciplinara    Cercetare disciplinara    Preaviz    Decizie de concediere    Cercetare prealabila    Preaviz    Individualizarea faptei    Aplicarea sanctiunii disciplinare    Abatere disciplinara   

Schimbarea din functia de conducere, urmata de oferirea unui post de executie pe care contestatorul nu l-a acceptat
Hotararea 354 din 29.01.2014, pronuntata de Tribunalul DOLJ
Sanctionare disciplinara    Cercetare disciplinara    Preaviz    Decizie de concediere    Cercetare prealabila    Decizia de suspendare    Post de conducere    Post de executie    Modificarea cim   

Sanctiune disciplinara. Neprezentarea salariatului la locul de munca, motivat de faptul ca se afla in greva foamei
Hotararea 258/CM din 16.08.2007, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
Sanctionare disciplinara    Cercetare disciplinara    Preaviz    Decizie de concediere    Cercetare prealabila    Greva    Greva foamei   

Desfacerea contractului de munca. Obligativitatea cercetarii disciplinare prealabile
Hotararea 442/C din 13 octombrie 2004, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
Sanctionare disciplinara    Cercetare disciplinara    Preaviz    Decizie de concediere    Cercetare prealabila   

Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii
Hotararea 376 din 28.01.2011, pronuntata de Tribunalul HUNEDOARA
decizie de concediere    reintegrare    anularea deciziei de concediere    nota explicativa    nulitate absoluta    abatere disciplinara    vinovatie    regulamentul intern   

Decizie de sanctiune disciplinara. Conditii de forma si de fond. Nulitate
Hotararea 295 din 7.02.2008, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
exceptia nulitatii absolute a deciziei de sanctionare    sanctionare disciplinara    nota explicativa    apararile formulate de salariat    comisia de cercetare disciplinara    apararile salariatului    statutul de personal    regulamentul intern   

Sanctiunea disciplinara se aplica in 30 de zile de la data la care angajatorul a luat cunostinta de abatere in baza unui referat
Hotararea 615 din 26.10.2009 , pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
decizie de concediere    reintegrare    anularea deciziei de concediere    nota explicativa    nulitate absoluta    abatere disciplinara    radiere sanctiune disciplinara    exceptia nulitatii deciziei de concediere    retrogradare    exceptia tardivitatii   

Termenul pentru radierea sanctiunii disciplinare. Criterii de stabilire a ordinii de prioritati la concedierea colectiva aplicate corect
Hotararea 7554 din 20.06.2012, pronuntata de Curtea de Apel CRAIOVA
decizie de concediere    reintegrare    anularea deciziei de concediere    nota explicativa    nulitate absoluta    abatere disciplinara    radiere sanctiune disciplinara    exceptia nulitatii deciziei de concediere   

Nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara. Neprecizarea motivelor pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat
Hotararea 3024 din 06.03.2012, pronuntata de Curtea de Apel CRAIOVA
exceptia nulitatii absolute a deciziei de sanctionare    sanctionare disciplinara    nota explicativa    apararile formulate de salariat    comisia de cercetare disciplinara   

Decizie de sanctionare disciplinara. Cerinte de forma. Termeni. Conditii
Hotararea 378 din 14.02.2008, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
decizie de concediere    reintegrare    anularea deciziei de concediere    nota explicativa    nulitate absoluta    abatere disciplinara   

Decizie de concediere necomunicata salariatului. Consecinte
Hotararea 244 din 10.03.2008, pronuntata de Curtea de Apel SUCEAVA
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    despagubiri    reintegrare    comunicare    comunicarea deciziei de concediere    desfacerea disciplinara a contractului individual de munca   

Cercetare disciplinara prealabila efectuata fara convocarea in scris a salariatului
Hotararea 1925 din 07.12.2010, pronuntata de Curtea de Apel PLOIESTI
sanctiune disciplinara    incetarea contractului individual de munca    cercetare disciplinara    convocare    cercetare prealabila    reparatie echitabila    termen rezonabil    dreptul la aparare   

Decizie de desfacere disciplinara a contractului de munca. Descrierea faptei care constituie abatere disciplinara
Hotararea 42 din 20.01.2011 , pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES
sactiune disciplinara    decizie de santionare disciplinara    fisa postului    avertisment    vinovatie    comisie de cercetare disciplinara    desfacere disciplinara a contractului de munca    comisia de disciplina    statutul de personal    regulamentul intern   

Constatarea nulitatii absolute a deciziei de sanctionare disciplinara
Hotararea 1024 din 07.03.2012, pronuntata de Tribunalul DOLJ
incetarea raporturilor de munca    notificare    cercetare disciplinara    sanctiune disciplinara    comisie de certetare disciplinara    nota informativa    referat de sesizare    avertisment   

Aplicarea sanctiunii disciplinare. Momentul de la care se calculeaza termenul de 30 de zile
Hotararea 115 din 29.01.2009 , pronuntata de Curtea de Apel ALBA IULIA
incetarea raporturilor de munca    notificare    cercetare disciplinara    sanctiune disciplinara    comisie de certetare disciplinara    nota informativa    referat de sesizare   

Natura juridica a termenului de 30 de zile pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare
Hotararea 7420 din 16.11.2011, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
prescriptie    Legea 62/2011    termenul general de prescriptie    sanctionare disciplinara    Legea 167/1958    incapacitate temporara de munca    suspendarea termenului de prescriptie   

Efectuarea cercetarii disciplinare in raport de fapta retinuta in sarcina sa in decizia de concediere
Hotararea 2444 din 11.11.2011, pronuntata de Tribunalul IALOMITA
incetarea raporturilor de munca    notificare    comunicare    perioada de proba    executor judecatoresc    decizie de concediere    salariu    necorespundere profesionala    cercetare disciplinara    sanctiune disciplinara    daune morale   

Respectarea dispozitiilor referitoare la cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Hotararea 76 din 16.01.2013 , pronuntata de Tribunalul IALOMITA
incetarea raporturilor de munca    notificare    comunicare    perioada de proba    executor judecatoresc    decizie de concediere    salariu    necorespundere profesionala    cercetare disciplinara    sanctiune disciplinara   

Decizia de concediere disciplinara. Descrierea faptei care constituie abatere disciplinara
Hotararea 1848/R din 5.06.2007, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
sactiune disciplinara    decizie de santionare disciplinara    fisa postului    avertisment    vinovatie    comisie de cercetare disciplinara    abateri disciplinare repetate   

Contestatie decizie desfacere disciplinara a contractului individual de munca. Parasirea locului de munca
Hotararea 211 din 12.02.2014, pronuntata de Tribunalul Neamt
incetarea raporturilor de munca    notificare    comunicare    perioada de proba    executor judecatoresc    decizie de concediere    salariu    necorespundere profesionala    cercetare disciplinara    sanctiune disciplinara   

Anularea fisei postului
Hotararea 3570 din 10.05.2011, pronuntata de Tribunalul DOLJ
fisa postului    act aditional    repunerea partilor in situatia anterioara    avertisment scris    desfacerea disciplinara a contractului de munca   

Continutul deciziei de sanctionare disciplinara sub aspectul descrierii faptei ce constituie abatere disciplinara
Hotararea 549 din 20.03.2013, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara
sactiune disciplinara    decizie de santionare disciplinara    fisa postului    avertisment    vinovatie    comisie de cercetare disciplinara    abateri disciplinare repetate   

Desfacerea contractului de munca. Repunerea in drepturi
Hotararea 537 din 26.02.2013 , pronuntata de Tribunalul OLT
sactiune disciplinara    decizie de santionare disciplinara    fisa postului    avertisment    vinovatie    comisie de cercetare disciplinara    abateri disciplinare repetate    medic    Legea 95/2006   

Desfacerea ilegala a contractului individual de munca
Hotararea 561 din 27.03.2013, pronuntata de Tribunalul BACAU
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    daune morale    despagubiri    reintegrare    fisa postului    organigrama    exceptia tardivitatii    decizia de sanctionare    referatul de sesizare a comisiei de disciplina    concediu medical   

Anularea deciziei de sanctionare pentru nemotivarea in fapt si in drept
Hotararea 2440 din 26.03.2013, pronuntata de Tribunalul MEHEDINTI
sanctiune disciplinara    incetarea contractului individual de munca    cercetare disciplinara    convocare    cercetare prealabila    reparatie echitabila    termen rezonabil    vinovatie    absente    REVISAL    exceptia tardivitatii    reintegrare   

Anulare decizie de sanctionare disciplinara cu reducerea salariului pe o luna cu 10 %
Hotararea 8 din 16.01.2014 , pronuntata de Tribunalul GORJ
sanctiune disciplinara    incetarea contractului individual de munca    cercetare disciplinara    convocare    cercetare prealabila    reparatie echitabila    termen rezonabil    reducerea salariului    fisa postului    raport de control   

Incetarea contractului de munca ca sanctiune disciplinara
Hotararea 23 din 12.03.2014 , pronuntata de Tribunalul BUZAU
incetarea raporturilor de munca    notificare    comunicare    perioada de proba    executor judecatoresc    decizie de concediere    salariu    necorespundere profesionala    cercetare disciplinara    sanctiune disciplinara   

Desfacerea disciplinara a contractului de munca
Hotararea 12 din 12.03.2014 , pronuntata de Tribunalul BUZAU
muncitor necalificat    sanctiune disciplinara    incetarea contractului individual de munca    cercetare disciplinara    convocare    cercetare prealabila    reparatie echitabila    termen rezonabil    suspendarea contractului individual de munca   

Anularea deciziei de desfacere abuziva a contractului individual de munca
Hotararea 473, pronuntata de Tribunalul CALARASI
avertisment scris    nulitate absoluta    diminuarea salariului    cercetare disciplinara prealabila    sanctionare disciplinara    cheltuieli de judecata   

Anularea deciziei de sanctionare prin diminuarea salariului
Hotararea 307 din 17.02.2014, pronuntata de Tribunalul GORJ
avertisment scris    nulitate absoluta    diminuarea salariului    cercetare disciplinara prealabila    sanctionare disciplinara   

Sanctiune disciplinara. Unitatea angajatoare nu a incalcat dispozitiile art. 41 din Codul muncii
Hotararea 346 din 23.02.2010 , pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti
sactiune disciplinara    decizie de santionare disciplinara    fisa postului    avertisment    vinovatie    comisie de cercetare disciplinara    abateri disciplinare repetate   

Sanctiune disciplinara. Consecinta neprevederii ei legale
Hotararea 2498 din 23.11.2011, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara
sactiune disciplinara    decizie de santionare disciplinara    conferentiar universitar doctor    mustrare    Legea 1/2011   

Decizie de sanctionare disciplinara cu avertisment scris
Hotararea 550 din 20.032013 , pronuntata de Curtea de Apel Timisoara
avertisment scris    nulitate absoluta    Aeroportul International Traian Vuia Timisoara    cercetare disciplinara prealabila    sanctionare disciplinara   


Sus ↑