• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Jurisprudenta - Contractul de munca. Clauze

Exceptia nulitatii unui contract de munca care nu mai este in vigoare. Desfacerea disciplinara a contractului de munca
Hotararea 993 din 6 noiembrie 2019, pronuntata de CURTEA DE APEL SUCEAVA
avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere    reintegrare salariat    despagubiri concediere    nulitate concediere    motive concediere    cercetare disciplinara   


Clauz? de neconcuren??. Nelegalitatea stabilirii anticipate a ntinderii prejudiciului provocat angajatorului prin nerespectarea clauzei de neconcuren?? de c?tre salariat
Hotararea Decizia civil? nr. 1763 din 11 iulie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Timi?oaraClauz? de neconcuren??
Clauz? de neconcuren??   

Incetarea contractului individual de munca pe durata perioadei de proba prin notificare scrisa
Hotararea 656 din data de 25.05.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bacau
reincadrare    despagubire    munca suplimentara    perioada determinata    calificare    notificare scrisa    preaviz    act aditional    nulitate absoluta    perioada de proba   

Forma scrisa a contractului individual de munca. Efectele nulitatii contractului
Hotararea 955/F din data de 24.05.2016, pronuntata de Tribunalul Ialomita
salarii compensatorii    consimtamantul partilor    concediere    concediu de odihna    ore suplimentare    stat de plata    forma scrisa    nulitate   

Acordarea de zile libere persoanelor care apar?in altor culte religioase decat cele crestine. Principiul egalitatii in drepturi
Hotararea 928 din data de 25.05.2016, pronuntata de Tribunalul Alba
sarbatori legale    cult religios    discriminare    egalitate in drepturi    persoane fara confesiune religioasa    negociere    contract colectiv de munca   

Imposibilitatea majorarii si reactualizarii salariului. Lipsa conditiilor de incadrare in buget
Hotararea 300 din 02 februarie 2017, pronuntata de Tribunalul Hunedoara
contract colectiv de munca    rata inflatiei    reactualizare fond de salarii    clauze    conflict de munca    culpa procesuala   

Modificarea contractului de munca nu impune acordul salariatului atunci cand aceasta provine din lege
Hotararea 220 din 18 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
contract individual de munca    drepturi salariale    grila de salarizare    modificare unilaterala    clase de salarizare    coeficienti de ierarhizare    nulitate clauza   

Raspunderea patrimoniala a salariatilor. Nulitatea unei clauze nelegale din contractul colectiv de munca
Hotararea 99 din 25 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
spor de fidelitate    contract colectiv de munca    act aditional    drepturi banesti    clauza   

Conflicte individuale de munca. Existenta unui raport juridic de munca intre partile conflictului individual de munca
Hotararea 41 din data de 07 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
proces-verbal de evaluare    concurs    functie publica    institutie publica    conflict de munca    contract colectiv de munca    jurisdictia muncii    salariat    angajator    recrutare    conflict de competenta    act administrativ   

Lipsa consultarii sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor anterior adoptarii unui nou regulament intern. Exceptia lipsei de obiect al actiunii
Hotararea 585 din data de 15 ianuarie 2013, pronuntata de Tribunalul Cluj
regulament de ordine interioara    informare    program de lucru    consultare    sindicat    reprezentantii salariatilor    incalcarea drepturilor    sesizare   

Verificarea de catre instanta a legalitatii declansarii grevei. Apararea intereselor economice ale salariatilor
Hotararea 2428 din data de 12 mai 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
contract colectiv de munca    procedura medierii    greva de avertisment    organizatii sindicale    conflict colectiv de munca    revendicari    negocieri colective    membru de sindicat    buget anual    interese profesionale   

Incheierea actului aditional privind formarea profesionala, un mijloc de protectie a intereselor angajatorului. Nulitatea actului aditional
Hotararea 4826/R din data de 22 noiembrie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
ore suplimentare    dobanda legala    salariu de baza brut    curs de formare profesionala    nulitate    principiul disponibilitatii    restituirea contravalorii cursului    program de lucru    ore suplimentare    state de plata    ore libere    sarcina probei   

Necesitatea cunoasterii de catre salariat a costurilor cu pregatirea profesionala organizata de angajator.
Hotararea 1152 din data de 30 octombrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bacau
stagii de formare profesionala    cheltuieli ocazionate de formarea profesionala    act aditional    obligatiile salariatului    dobanda legala    specializare    adeverinta    ordine de deplasare   

Prevederile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu pot fi invocate in relatia angajatorului cu sindicatul
Hotararea 115 din data de 18 februarie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Oradea
consultare    situatie economica    forta de munca    organizarea muncii    concedieri colective    transferul intreprinderii    sindicat    contract colectiv de munca    sarcini de serviciu    caracterul confidential al salariului    date cu caracter personal   

Obligativitatea incheierii contractului individual de munca pe durata determinata si cu timp partial de lucru doar in forma scrisa
Hotararea 1073 din data de 24 septembrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Suceava
vechime in munca    demisie    contributii sociale    contract de munca in forma scrisa    timp normal de munca    contract de munca pe durata determinata    timp partial de lucru    termen de prescriptie   

Acordul partilor de a fi prestata munca in zilele de sarbatoare legala. Ineficienta intelegerii prin prisma dispozitiilor Codului muncii
Hotararea 52/CA din data de 13 ianuarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Oradea
zile de sarbatoare legala    libertatea muncii    repausul saptamana    munca suplimentara    proces-verbal de control    renuntarea la drepturi    specificul activitatii    renuntare la drepturi   

Stabilirea duratei perioadei de proba in cazul persoanelor cu handicap. Dispozitii derogatorii de la normele din Codul muncii
Hotararea 656 din data de 25 mai 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bacau
contract de munca pe durata determinata    demisie    munca suplimentara    drepturi salariale    perioada de proba    incadrare in grad de handicap    notificare scrisa    preaviz   

Incadrarea salariatilor la institutiile si autoritatile publice. Promovarea in functie prin dobandirea unui grad profesional superior
Hotararea 4391/R din data de 12 noiembrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
posturi vacante    stat de functii    concurs    unitati bugetare    modificarea unilaterala a felului muncii    locul muncii    grad profesional superior    promovare in functie   

Restrangerea efectelor clauzei de neconcurenta de catre instanta de judecata. Restituirea de catre fostul salariat a indemnizatiei de neconcurenta
Hotararea 435 din data de 31 martie 2016, pronuntata de Tribunalul Mures
clauza de neconcurenta    activitate concurenta    clauza penala    libertatea muncii    prejudiciu    indemnizatie de neconcurenta    nulitate absoluta    arie geografica    fisa postului   

Identificarea activitatilor concrete ce sunt interzise salariatului in cadrul clauzei de neconcurenta. Solicitarea executarii clauzei de neconcurenta
Hotararea 5179 din data de 04 noiembrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
clauza de neconcurenta    fisa postului    activitati interzise salariatului    reala competite    aria geografica    reparare integrala a prejudiciului    drept salarial    obiect de activitate    activitati concurentiale   

Invocarea nulitatii clauzei de neconcurenta dupa incetarea contractului individual de munca. Modalitatea de plata a indemnizatiei de neconcurenta
Hotararea 2908 din data de 08 septembrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
constatarea nulitatii contractului    clauza de neconcurenta    indemnizatie de neconcurenta    arie geografica    activitati interzise    libertatea muncii    daune-interese    reala competitie   

Interdictia negocierii de catre angajator a unor drepturi ale salariatilor sub nivelul minim prevazut de lege sau de contractul colectiv de munca incheiat la nivel superior
Hotararea 1952 din data de 3 septembrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti
contract colectiv de munca    spor de vechime    ore suplimentare    spor pentru sarbatori legale    expertiza contabila    negociere drepturi salariale    prime de sarbatori    carte de munca    desfacerea contractului de munca   

Nulitatea absoluta a clauzei privind durata determinata a contractului individual de munca. Incheierea unui contract de munca pe durata determinata in situatia cresterii temporare si imprevizibile a activitatii angajatorului
Hotararea 252 din data de 15 februarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bacau
durata determinata a contractului de munca    inlocuirea unui salariat    activitati cu caracter sezonier    cresterea temporara a activitatii angajatorului    caracter imprevizibil   

Clauza contract individual de munca ref. sporul vechime in munca
Hotararea 1848 din 11.11.2013, pronuntata de Curtea de Apel ALBA IULIA
Vechime    Spor de vechime    Legea 130/1996    Act aditional   

Regimul juridic al raporturilor de munca dublate de raporturile de mandat. Neintocmirea fisei postului
Hotararea 1764R din 19.03.2014, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
Fisa postului    Contract de munca    Contract de mandat    Contract de munca vs contract de mandat    Raporturi de munca    Raporturi de mandat   

Cerere de anulare contract colectiv de munca la nivel de unitate
Hotararea 2283 din 16.04.2014, pronuntata de Tribunalul DOLJ
Legea 62/2011    CCM    CCM 2015    Contractul colectiv de munca 2015    Negocierea CCM    Negociere contract colectiv de munca   

Obligatia societatii de a incheia contract de munca
Hotararea 679 din 26.04.2011, pronuntata de Tribunalul BRASOV
contract individual de munca pe durata nedeterminata    oncediere ilegala    daune cominatorii    examen medical    subordonarea salariatului fata de angajator   

Legalitatea clauzelor contractului individual de munca
Hotararea 703/M din 11.06.2008, pronuntata de Curtea de Apel Brasov
clauza de neconcurenta    clauza de mobilitate    clauzele contractului individual de munca   

Admisibilitatea clauzei penale in contractele de adaptare profesionala
Hotararea 109 din 14.01.2010 , pronuntata de Tribunalul DaMBOVITA
caluza de neconcurenta    indemnizatie clauza de neconcurenta    clauze speciale la contractul individual de munca    clauza penala    prejudiciu    for    are profesionala   

Spor de mobilitate si spor de confidentialitate
Hotararea 3523 din 31.05.2010 , pronuntata de Curtea de Apel CRAIOVA
clauza de confidentialitate    indemnizatie    spor de confidentialitate    spor de mobilitate   

Clauza de confidentialitate. Temei juridic si termen de prescriptie
Hotararea 1996 din 1.06.2011, pronuntata de Curtea de Apel CLUJ
clauza de confidentialitate    indemnizatie    spor de confidentialitate   

Clauza de neconcurenta. Conditii
Hotararea 467/R din 22.02.2008, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
caluza de neconcurenta    contractul individual de munca    ITM    arie geografica    indemnizatie clauza de neconcurenta    clauze speciale la contractul individual de munca    clauza penala    prejudiciu   

Legalitatea inserarii unei clauze penale in contractul individual de munca al medicului rezident
Hotararea 120/CM din 09.03.2010 , pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
caluza de neconcurenta    indemnizatie clauza de neconcurenta    clauze speciale la contractul individual de munca    clauza penala    prejudiciu   

Raspundere patrimoniala. Clauza de concurenta
Hotararea 546/R din 15.05.2009, pronuntata de Curtea de Apel GALATI
caluza de neconcurenta    contractul individual de munca    ITM    arie geografica    indemnizatie clauza de neconcurenta    clauze speciale la contractul individual de munca    clauza penala    prejudiciu    perioada de neconcurenta   

Clauza de neconcurenta. Obligativitatea inserarii in contractul individual de munca a activitatilor interzise salariatului
Hotararea din 13.07.2007, pronuntata de Tribunalul DOLJ
caluza de neconcurenta    contractul individual de munca    ITM    arie geografica    indemnizatie clauza de neconcurenta    clauze speciale la contractul individual de munca    clauza penala    prejudiciu    indemnizatie de neconcurenta lunare   

Clauza de neconcurenta. Nelegalitatea stabilirii anticipate a intinderii prejudiciului provocat angajatorului
Hotararea 1763 din 11.07.2012, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara
caluza de neconcurenta    contractul individual de munca    ITM    arie geografica    indemnizatie clauza de neconcurenta    clauze speciale la contractul individual de munca    clauza penala    prejudiciu   

Clauza de neconcurenta. Sanctiunea nerespectarii cerintelor legale privitoare la continutul clauzei
Hotararea 2433 din 16.11.2011 , pronuntata de Curtea de Apel Timisoara
caluza de neconcurenta    contractul individual de munca    ITM    arie geografica    indemnizatie clauza de neconcurenta    clauze speciale la contractul individual de munca   

Clauza de neconcurenta
Hotararea 550 din 20.032013, pronuntata de Tribunalul CARAS SEVERIN
neconcurenta    clauza de neconcurenta    arie geografica    indemnizatie    prejudiciu    act aditional    prezumtie de culpa    raspunderea patrimoniala   

Contract de munca cu element de extraneitate. Competenta instantelor romanesti
Hotararea 1532 F din 09.04.2013, pronuntata de Tribunalul IALOMITA
contract individual de munca    extraneitate   

Obligatia angajatorului de a elibera o adeverinta care atesta calitatea de salariat
Hotararea 219 din 12.02.2014, pronuntata de Tribunalul GALATI
adeverin?a    casa de pensii    bugetul asigurarilor sociale   

Contract de munca si contract de prestari de serviciu. Distinctii
Hotararea 5964 din 21.09.2011, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
contract de munca    contract de prestari de serviciu    raport de subordonare    instrumentum probationis    negotium juris   

Raporturi de munca sau raporturi de locatiune a muncii si serviciului
Hotararea 463 din 11.07.2008, pronuntata de Curtea de Apel Iasi
contract individual de munca    drepturi salariale restante   


Sus ↑