• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Jurisprudenta - Contestatie decizie de concediere

Oportunitatea desfiintarii unui loc de munca. Legalitatea deciziei de concediere cauzata de desfiintarea postului. Admitere apel
Hotararea 1983 din 05 Aprilie 2019, pronuntata de CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE
avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere    reintegrare salariat    despagubiri concediere    nulitate concediere    motive concediere   


Lipsa motivelor care au determinat incetarea contractului individual de munca. Neacordarea preavizului de 20 de zile lucratoare
Hotararea 600/2019 din 16 Octombrie 2019, pronuntata de CURTEA DE APEL IASI SECTIA LITIGII DE MUNCa SI ASIGURaRI SOCIALE
avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere    reintegrare salariat    despagubiri concediere    nulitate concediere    motive concediere   

Decizia de concedire nu cuprinde in mod concret problemele economice care au determinat desfiintarea locului de munca. Nulitatea absoluta a acesteia
Hotararea 255 din19 februarie 2019, pronuntata de CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA A IV-A PENTRU LITIGII DE MUNCa SI ASIGURaRI SOCIALE
avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere    reintegrare salariat    despagubiri concediere    nulitate concediere    motive concediere   

Dovedirea caracterului efectiv al desfiintarii locului de munca. Aprobarea organigramei societatii. Noi anunturi de recrutare
Hotararea 58 din 4 februarie 2020, pronuntata de Curtea de Apel Craiova
avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere    reintegrare salariat    despagubiri concediere    nulitate concediere    motive concediere   

Admitere contestatie decizie de concediere. Lipsa motivelor ce au determinat concedierea
Hotararea 318 din 14 Octombrie 2020, pronuntata de Curtea de Apel Craiova
avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere    reintegrare salariat    despagubiri concediere    nulitate concediere    motive concediere   

Reorganizarea activitatii angajatorului. Caracterul efectiv, real si serios al concedierii
Hotararea 1950 din 03.04.2019, pronuntata de CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE
avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere    reintegrare salariat    despagubiri concediere    nulitate concediere    motive concediere   

Cauzele reale si serioase ale concedierii. Oportunitatea desfiintarii unui loc de munca
Hotararea 2064 din 09 Aprilie 2019, pronuntata de CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE
avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere    reintegrare salariat    despagubiri concediere    nulitate concediere    motive concediere   

Expunerea explicita si fara echivoc a motivelor de fapt care au determinat concedierea salariatului
Hotararea 4981 din 20.09.2019, pronuntata de Tribunalul Bucuresti
avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere    reintegrare salariat    despagubiri concediere    nulitate concediere    motive concediere   

Continutul deciziei de concediere. Precizarea motivelor care determina concedierea. Retragerea apelului declarat
Hotararea 957 din 19 Februarie 2019, pronuntata de CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE
avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere    reintegrare salariat    despagubiri concediere    nulitate concediere    motive concediere    cercetare disciplinara   

Anulare decizie de concediere. Reintegrarea salariatului pe postul detinut anterior concedierii. Protectia angajatului impotriva unei concedieri nelegale
Hotararea 5726 din 22.10.2019, pronuntata de Tribunalul Bucuresti
avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere    reintegrare salariat    despagubiri concediere    nulitate concediere    motive concediere   

Contestatie decizie de concediere. Termen de apel. Tardivitatea formularii apelului
Hotararea 3703 /2019 din 10 Septembrie 2019, pronuntata de CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE
avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere   

Perioada de preaviz acordata de angajator salariatului pe perioada concediului medical. Nulitatea actului de concediere
Hotararea 135 din data de 21.01.2016, pronuntata de Tribunalul Dambovita
nulitate absoluta    preaviz    concediere    ore suplimentare    concediu de odihna    plata salariu    sarcina probei    contract colectiv de munca    regulament de ordine interioara    fisa de pontaj   

Lipsa criteriilor des electie aplicate de catre angajator salariatilor privind concedierea colectiva. Nulitatea Deciziei de concediere
Hotararea 528 din data de 10.03.2016, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti
reintegrare    concediere colectiva    nulitate absoluta    desfiintare post    contract colectiv de munca    reorganizare    organigrama    dificultati economice   

Obligatia angajatorului de a instiinta agentiile de ocupare a fortei de munca in vederea adoptarii unei masuri pentru combaterea somajului privind concedierile colective
Hotararea 536 din data de 02.03.2016, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
concediere colectiva    desfiintare post    dificultati economice    transformari tehnologice    reorganizare    nulitate absoluta    state de functii    individualizare   

Obligatia angajatorului privind acordarea perioadei de preaviz. Nulitatea deciziei de concediere
Hotararea 1698 din data de 22.06.2016, pronuntata de Tribunalul Arges
incetarea unilaterala a contractului    decizie de concediere    preaviz    restructurare    nulitate absoluta    drepturi banesti    daune morale    sarcina probei   

Concedierea colectiva. Categoria cazurilor sociale privind criteriile de selectie a salariatilor
Hotararea 1387 din data de 17.03.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
nulitate absoluta    concediere colectiva    reorganizare    reintegrare    contract colectiv de munca    organigrama    individualizare    preaviz    performante profesionale    caz social   

Nulitatea decizei privind concedierea. Lipsa motivelor care au dus la concedierea salariatului
Hotararea 399 din data de 07.06.2016, pronuntata de Tribunalul Bihor
decizie concediere    sanctiune disciplinara    nulitate absoluta    tichet recomandat    demisie    cercetare disciplinara    sarcina probei   

Obligatia angajatorului de a stabilii ordinea de prioritate la concediere a salariatilor ca urmare a desfiintarii postului
Hotararea 3129 din data de 09.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
incetarea unilaterala a contractului    concediere colectiva    prejudiciu material    preaviz    desfiintare post    contractul colectiv de munca    departajarea salariatilor    forma scrisa    redresare economica    nulitate absoluta   

Decizia de concediere a salariatului. Descrierea
Hotararea 982 din data de 25.02.2016, pronuntata de Curteade Apel Bucuresti
reintegrare    nulitate absoluta    sanctiune disciplinara    forma scrisa    regulament intern    contract colectiv de munca    cercetare disciplinara    inlocuire sanctiune    fisa postului    vinovatie    sarcina probei   

Concedierea colectiva pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea postului in scopul eficientizarii activitatii
Hotararea 3131 din data de 09.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
reintegrare    desfiintare post    concediere colectiva    nulitate absoluta    motivul concedierii    preaviz    criterii departajare salariati    contract colectiv de munca   

Constatarea neconstitutionalitatii unui text de lege pe durata litigiilor in curs. Aplicabilitatea deciziei de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate
Hotararea 3391 din data de 28.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova
concediere colectiva    contract colectiv de munca    desfiintare post    reintegrare    nulitate absoluta    abatere disciplinara grava    organizatii sindicale    forma scrisa    exceptie de neconstitutionalitate   

Nemotivarea in fapt a deciziei de concediere. Necesitatea indicarii in cuprinsul deciziei de concediere a motivelor care au determinat desfiintarea unui post
Hotararea 3851 din data de 07.07.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
reintegrare    nulitate    daune-interese    daune morale    raspundere contractuala    fisa postului    desfiintare post    reorganizare interna    preaviz    conditii de validitate    dificultati economice    oportunitate   

Concedierea colectiva. Obligatia angajatorului de evaluare profesionala a salariatilor anterior declansarii procedurii de concediere
Hotararea 2020 din data de 19.04.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
reintegrare    desfiintare post    concediere colectiva    organigrama    reducerea costurilor    cauza reala si serioasa    evaluare profesionala    obiective de performanta    ordine de prioritate   

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Aprecierea de catre angajator a utilitatii si oportunitatii mentinerii unor posturi
Hotararea 1977 din data de 15.04.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
motive de fapt    preaviz    forma scrisa    cauza reala si serioasa    organigrama    desfiintarea postului    dificultati economice    transformari tehnologice    eficientizarea activitatii    aspecte organizatorice   

Efectuarea orelor de munca suplimentara. Imposibilitatea dovedirii de catre salariat a numarului de ore suplimentare efectuate
Hotararea 2005 din data de 21.06.2016, pronuntata de Tribunalul Dolj
norma intreaga    ajutor de somaj    ore suplimentare    sarbatori legale    preaviz    contributii sociale    acordul partilor    concediu de odihna    documente justificative    contract colectiv de munca   

Stabilirea organizarii si functionarii unitatii de catre angajator. Desfiintarea posturilor in vederea eficientizarii activitatii angajatorului
Hotararea 1483 din data de 22.03.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
reintegrare    desfiintare post    preaviz    nota de fundamentare    masuri organizatorice    eficientizarea activitatii    organigrama    individualizarea sanctiunii    indicatori de performanta    concediere colectiva   

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Existenta cauzei reale si serioase a desfiintarii postului
Hotararea 1275 din data de 10.06.2016, pronuntata de Tribunalul Gorj
nulitate absoluta    reintegrare    concediu de odihna    preaviz    desfiintare post    dificultati economice    concediere colectiva    contract colectiv de munca    organigrama    forma scrisa    cauza reala si serioasa    sindicat   

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Necesitatea eficientizarii activitatii la nivelul angajatorului
Hotararea 162 din data de 09.03.2016, pronuntata de Curtea de Apel Constanta
daune morale    contract colectiv de munca    criterii prioritare    concediere colectiva    organigrama    desfiintare post    regulament intern    cauza reala si serioasa    dificultati economice    reorganizare   

Stabilirea de catre angajator a obiectivelor de performanta individuala si a criteriilor de evaluare. Aducerea la cunostinta salariatilor a criteriilor de evaluare
Hotararea 3485 din data de 23.06.2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
reintegrare    despagubire    preaviz    desfiintare post    contract colectiv de munca    concediere colectiva    performante profesionale    nulitate absoluta    criterii de evaluare    ordine de prioritate   

Calculul termenului de contestare a deciziei de concediere
Hotararea 614 din data de 18.05.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bacau
reintegrare    cercetare administrativa    proces-verbal de cercetare    prejudiciu moral    fisa postului    regulament intern    eroare materiala    nulitate absoluta   

Sarcina probei in conflictele de munca. Dovedirea de catre salariat a actiunilor prejudiciabile ale angajatorului
Hotararea 777 din dtaa de 15.06.2016, pronuntata de Tribunalul Galati
daune morale    perioada de proba    fisa postului    proces verbal de control    preaviz    evaluarea salariatului    notificare scrisa    pregatire profesionala    clauza de neconcurenta   

Concedierea salariatului pentru inaptitudinea fizica sau psihica constatata de medicul de medicina muncii prin fisa de aptitudini
Hotararea 3067 dindata de 08.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova
medicina muncii    inaptitudine fizica    desfacerea contractului de munca    decizie de concediere    fisa de aptitudini    expertiza    reintegrare    incapacitate de munca    aviz medical   

Desfacerea de catre administratorul judiciar a contractelor individuale de munca in urma deschiderii procedurii insolventei fata de angajator
Hotararea 1636 din data de 22.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti
anulare decizie de concediere    loc de munca vacant    grila de salarizare    dificultati economice    transformari tehnologice    reintegrare    nulitate    administrator judiciar    desfiintare loc de munca    organigrama   

Necesitatea motivarii in concret a deciziei de concediere. Dovedirea de catre angajator a motivelor care au determinat desfiintarea postului
Hotararea 3646 din data de 30.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
drepturi salariale    acordul partilor    preaviz    desfiintare loc de munca    ordine de prioritate    conflict de munca    loc de munca vacant    nulitate absoluta   

Obligatia angajatorului de informare a salariatului cu privire la clauzele esentiale ale contractului de munca
Hotararea 3491 din data de 23.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
incetare de drept a contractului    durata nedeterminata    personal bugetar    durata determinata    contestatie decizie    concurs    modificarea contractului   

Neindicarea motivelor care au determinat concedierea, motiv de anulare a deciziei de concediere
Hotararea 483 din data de 21.06.2016, pronuntata de Tribunalul Arad
concediere    necorespundere profesionala    performante profesionale    preaviz    prescriptie    nulitate absoluta    drepturi banesti    reincadrare   

Transpunerea directivei in ordinea juridica a statelor membre UE. Valorificarea drepturilor prevazute de directiva in temeiul legii interne de transpunere a directivei
Hotararea 1232 din data de 19 septembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
concediere    insolventa    administrator judiciar    posturi vacante    structura organizatorica    organigrama    termen de preaviz    concediere colectiva    salarii compensatorii    caracter real si serios    directiva    reconversie profesionala    situatie economica   

Neindicarea in cuprinsul deciziei de concediere a motivelor care au determinat concedierea salariatului. Imposibilitatea invocarii de noi motive de catre angajator in fata instantei de judecata
Hotararea 3646 din data de 30 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
concediere    despagubire    act aditional    preaviz    ordine de prioritate    concedieri colective    loc de munca vacant    desfiintarea postului    temeinicie    dificultati economice    cauza reala si serioasa   

Aducerea la cunostinta salariatilor a modificarilor regulamentului intern. Inscrierea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale ale salariatilor in regulamentul intern
Hotararea 4212 din data de 22 iunie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
termen de preaviz    decizie de concediere    restructurare    reorganizare    eficientizarea activitatii    concediere colectiva    sindicat    ordine de prioritate    contract colectiv de munca    regulament intern    sarcina probei    fisa de evaluare    desfiintare efectiva    obiective de performanta   

Aducerea la cunostinta salariatilor a regulamentului intern de catre angajator. Stabilirea prin regulament a criteriilor de evaluare a performantelor profesionale ale salariatilor
Hotararea 2154 din data de 09 aprilie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
salarii compensatorii    decizie de concediere    despagubire    reorganizare    eficientizarea activitatii    criterii de performanta    regulament intern    concediere colectiva    fisa de evaluare    nulitate    competente profesionale    structura organizatorica   

Dreptul angajatorului de a verifica indeplinirea atributiilor de serviciu de catre salariati. Utilizarea de catre salariati a resurselor informatice puse la dispozitie numai in cadrul activitatii profesionale
Hotararea 1525 din data de 18 mai 2016, pronuntata de Tribunalul Prahova
contract colectiv de munca    program de lucru    regulament de ordine interioara    sindicat    sanctionare disciplinara    organizatii sindicale    raporturi de serviciu    negocieri colective    egalitate de sanse    principiul nediscriminarii    atributii de serviciu    resurse informatice   

Cheltuielile ocazionate de formarea profesionala a salariatilor. Cazurile in care aceste cheltuieli sunt in sarcina angajatorului
Hotararea 4997 din data de 20 octombrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
concediere    nulitate absoluta    preaviz    ordine de prioritate la concediere    locuri de munca disponibile    sanctiune disciplinara    modificare unilaterala a contractului    caracter real si serios    transformari tehnologice    formare profesionala   

Modalitatile de formare profesionala a salariatilor. Intocmirea fisei pentru evaluarea competentei profesionale a salariatilor
Hotararea 892 din data de 14 martie 2012, pronuntata de Tribunalul Timis
termen de preaviz    despagubire    suspendarea contractului de munca    reintegrare    act aditional    evaluare profesionala    mijloace tehnice    discriminare    competente profesionale    obiective de performanta individuala    regulament intern    pregatire profesionala   

Obligatia angajatorilor de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii
Hotararea 5559 din data de 18 octombrie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
repunerea in situatia anterioara    atributii de serviciu    libertatea muncii    respectarea demnitatii    securitate si sanatate in munca    discriminare    date cu caracter personal    procedura de evaluare    desfiintarea postului    somaj    formare profesionala   

Refuzul salariatului de a executa sarcini de serviciu suplimentare, excesive, dupa un program de lucru abuziv. Nelegalitatea sanctionarii disciplinare
Hotararea 221 din data de 13 ianuarie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
cercetare disciplinara prealabila    suspendarea contractului de munca    program de munca    ore suplimentare    munca de noapte    concediu de odihna anual    reintegrare    sanatate si securitate in munca   

Neacordarea termenului de preaviz in cazul concedierii atrage nulitatea absoluta a deciziei de concediere. Lipsa din cuprinsul deciziei de concediere a mentiunii privind durata preavizului
Hotararea 1754 din data de 05 aprilie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
plata contributiilor    vechimea in munca    fractiune de norma    termen de preaviz    decizie de concediere    desfiintarea postului    reorganizare    cauza reala si serioasa    structura functional-organizatorica    reintegrare    adeverinta    daune morale   

Cercetarea disciplinara a unui angajat, posibila si in afara locului de munca al acestuia. Obligatia angajatorului de a comunica salariatului locul desfasurarii procedurii cercetarii disicplinare
Hotararea 5331 din data de 09 octombrie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
repunerea partilor in situatia anterioara    salarii indexate    sedinte de lucru    fisa postului    fisa de pontaj    cercetare disciplinara    sarcini de serviciu    absente nemotivate    contract de munca cu timp partial    loc de munca fix    act aditional   

Nelegalitatea demisiei in alb prezentata de catre angajator salariatului. Violenta psihica la care este supus salariatul
Hotararea 1783 din data de 19 mai 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
contract de munca pe durata nedeterminata    demisie    termen de preaviz    mijloace de proba    anulare decizie de concediere    salarii indexate    reintegrare    virament bancar    state de plata    concediu de odihna    daune morale   

Reintegrarea salariatului pe postul ocupat anterior concedierii, posibila in lipsa unei decizii a angajatorului prin care sa se dispuna repunerea in situatia anterioara
Hotararea 1165 din data de 11 iulie 2016, pronuntata de Tribunalul Tulcea
desfacerea disciplinara a contractului de munca    decizie de suspendare a contractului de munca    reintegrare efectiva    disciplina muncii    prejudiciu    fapta ilicita    contract colectiv de munca    ordinele conducatorilor ierarhici    prerogativa disciplinara   

Termenul de prescriptie extinctiva al cererii de repunere in situatia anterioara, acelasi cu termenul de prescriptie la care este supusa contestatia impotriva deciziei de concediere
Hotararea 800 din data de 08 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara
reincadrare    desfacere disciplinara a contractului    incetare de drept    repunere in situatia anterioara    termen de prescriptie    despagubiri    concediu de odihna    drepturi salariale    caracter accesoriu   

Motivarea deciziei de concediere. Mentiunea in cuprinsul deciziei de concediere a unor note interne de constatare nu complineste elementele ce trebuie inscrise in mod obligatoriu
Hotararea 2580 din data de 26 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
decizie de concediere    preaviz    desfiintarea postului    structura functionala    nulitate absoluta    transformari tehnologice    reorganizarea activitatii    reinfiintarea postului    organigrama    stat de functii    fisa postului   

Caracterul formal al deciziei de concediere. Nelegalitatea invocarii in fata instantei a altor motive decat cele precizate in decizia de concediere
Hotararea 660 din data de 15 aprilie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Bacau
reintegrare pe post    drepturi salariale    preaviz    nulitate    perioada de proba    evaluarea salariatului    notificare scrisa    contract colectiv de munca    conflict de munca    cuprinsul deciziei de concediere   

Continutul obligatoriu al deciziei de concediere. Enumerarea unor generalitati nu indeplineste cerintele legale privind elementele obligatorii ale deciziei de concediere
Hotararea 239/A din data de 31 martie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Galati
reincadrare pe post    drepturi salariale    cauza reala si serioasa    nulitate absoluta    locuri de munca disponibile    criterii de stabilire a ordinii de prioritati    ajutor de somaj    handicap    nulitate expresa   

Efectele deciziei de concediere. Reluarea raporturilor de munca in baza unui nou acord de vointa intre salariati si angajator
Hotararea 1541 din data de 22 februarie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
dificultati economice    eficientizarea activitatii    salarii compensatorii    contract colectiv de munca    concediere disciplinara    daune morale    absente nemotivate    convocator    cercetare disciplinara   

Motivarea in fapt a deciziei de concediere, garantie impotriva arbitrariului angajatorului
Hotararea 1147 din data de 10 februarie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
decizie de concediere    reintegrare    desfiintare loc de munca    dificultati financiare    desfiintare efectiva    cauza reala si serioasa    reorganizare    repunerea in situatia anterioara    organigrama    motivare in fapt   

Continutul legal obligatoriu al deciziei de concediere. Nelegalitatea invocarii de catre angajator in fata instantei de judecata a altor motive decat cele precizate in decizia de concediere
Hotararea 1361/F din data de 15 octombrie 2014, pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud
evaluare prealabila    contract colectiv de munca    preaviz    regulament intern    necorespundere profesionala    mediere    registrul de evidenta a salariatilor    nulitate absoluta    dreptul la aparare    temei de drept    loc de munca disponibil    reintegrare efectiva   

Neprecizarea in cuprinsul deciziei de concediere a duratei preavizului acordat. Nulitatea absoluta a deciziei, conditionata de dovedirea de catre fostul salariat a unei vatamari suferite
Hotararea 436 din data de 25 iunie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Suceava
reorganizarea activitatii    reducere de personal    desfiintarea postului    cauza reala si serioasa    termen de preaviz    redenumirea functiei    pregatire profesionala    despagubire materiala    organigrama    plati compensatorii    raspundere civila contractuala   

Dovada desfiintarii efective a locului de munca. Intocmirea de catre angajator a unor documente echivoce si netransparente
Hotararea 1646 din data de 14 martie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
despagubire    prescriptia dreptului la actiune    termen de preaviz    suspendarea contractului de munca    incapacitate temporara de munca    repunerea in situatia anterioara    concediere colectiva    reorganizarea activitatii    criterii de stabilire a ordinii la prioritate   

Termenul de preaviz in cazul concedierii. Suspendarea termenului pe durata efectuarii concediului de odihna
Hotararea 135 din data de 21 ianuarie 2016, pronuntata de Tribunalul Dambovita
concediul de odihna    preaviz    ore suplimentare    despagubire    suspendarea contractului de munca    concediu medical    nulitate absoluta    repunerea in situatia anterioara   

Termenul de preaviz in cazul concedierii pentru motive care nu tin de persoana salariatului, instrument de aparare a angajatului fata de efectele negative ale incetarii contractului
Hotararea 302/A din data de 03 februarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
reintegrare    despagubire    decizie de sanctionare    desfiintarea postului    incalcarea termenului de preaviz    organigrama    nulitate    element esential al contractului    drepturi salariale    modificarea contractului   

Selectia personalului in cadrul concedierii colective. Verificarea de catre instanta a caracterului obiectiv al concedierii
Hotararea 870 din data de 14 februarie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
reintegrare    concediere colectiva    dificultati economice    reorganizarea activitatii    ordine de prioritate    competenta profesionala    conditii de pensionare    reducerea posturilor    cauza reala si serioasa    principiul nediscriminarii    dreptul de a conduce unitatea    reducerea programului de lucru    durata preavizului   

Concedierea colectiva. Legalitatea mentinerii in functie a salariatilor care ocupa grade profesionale superioare
Hotararea 536/A din data de 02 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
desfiintarea postului    dificultati economice    transformari tehnologice    reorganizarea activitatii    cauza reala si serioasa a desfiintarii    oportunitate    consultari    sindicat    necorespundere profesionala    structura organizatorica.grade profesionale diferite   

Concedierea colectiva. Verificarea numarului de salariati concediati efectiv pe o perioada de 30 de zile calendaristice.
Hotararea 1274/PI din data de 11 aprilie 2013, pronuntata de Tribunalul Timis
concediere colectiva    evaluarea situatiei economico-financiara    buget de venituri si cheltuieli    desfiintarea locului de munca    stat de functii    dificultati economice    nulitate absoluta    caracter real si serios    rentabilizarea activitatii   

Concedierea colectiva. Nelegalitatea esalonarii in timp a disponibilizarii de personal pe grupe de dimensiuni mai mici decat cele stabilite de art. 68 din Codul muncii
Hotararea 177 din data de 23 ianuarie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti
desfiintarea locului de munca    preaviz    concediere colectiva    sindicat    reprezentantii salariatilor    rata inflatiei    plati compensatorii    abuz    initiativa incetarii contractelor de munca    restructurarea personalului    demisia    contract colectiv de munca   

Efectivitatea desfiintarii locului de munca. Incetarea definitiva a executarii activitatilor concrete desfasurate de salariat ori atribuirea acestor sarcini altui salariat
Hotararea 3074 din data de 08 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
termen de preaviz    desfiintarea locului de munca    modificarea structurii organizatorice    locuri de munca vacante    combatere a somajului    principiul nediscriminarii    reorganizarea activitatii    efectivitatea desfintarii postului   

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului exclude analiza activitatii profesionale la locul de munca al salariatilor
Hotararea 1483 din data de 22 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
registrul de evidenta a salariatilor    delegare    preaviz    desfiintarea postului    reorganizare    eficientizarea activitatii    costuri de functionare    concediere colectiva    imbunatatirea activitatii    reducerea cheltuielilor de personal   

Cauza reala si serioasa a desfiintarii postului. Stabilirea ordinii de prioritate la concedierea colectiva
Hotararea 4998 din data de 20 octombrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
desfiintarea posturilor    concediere colectiva    dificultati economice    transformari tehnologice    reorganizarea activitatii    criterii de stabilire a ordinii de prioritate    locuri de munca disponibile    desfiintare efectiva    cauza reala si serioasa   

Motivarea in fapt a deciziei de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Cauza concedierii nu echivaleaza cu motivele desfiintarii locului de munca
Hotararea 796 din data de 12 martie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
decizie de concediere    desfiintarea locului de munca    reorganizarea activitatii    motivare in fapt    nulitate absoluta    interese generale    cauza reala si serioasa    caracter general   

Convocarea le evaluarea profesionala prealabila a salariatului. Refuzul salariatului de a participa la evaluare
Hotararea 317 din data de 23 septembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Constanta
evaluarea profesionala prealabila    necorespundere profesionala    contract colectiv de munca    regulament intern    convocare    functie de conducere    motivele evaluarii   

Performantele profesionale individuale, distincte de evaluarea indeplinirii obiectivelor de performanta
Hotararea 1387 din data de 17 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
desfiintarea locului de munca    reorganizare    reducere a costurilor    organigrama    recalificare profesionala    realizarea obiectivelor de performanta    ordine de prioritate la concediere    preaviz    necorespundere profesionala   

Proba necorespunderii profesionale a salariatului. Dovedirea de catre angajator ca rezultatele profesionale slabe sunt consecinta lipsei sau insuficientei pregatirii salariatului
Hotararea 1431 din data de 07 martie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
necorespundere profesionala    evaluare a performantei    decizie de concediere    contract colectiv de munca    fisa postului    sarcini de serviciu    locuri de munca vacante    convocare    progres tehnic   

Concedierea pentru necorespundere profesionala. Evaluarea angajatului, conditie prealabila si obligatorie emiterii deciziei de concediere
Hotararea 1012 din data de 19 februarie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
necorespundere profesionala    nulitate absoluta    neindeplinirea sarcinilor de serviciu    fisa postului    procedura de evaluare    contract colectiv de munca    regulament intern    cercetare disciplinara   

Interdictia concedierii salariatei gravide sau aflata in concediu de maternitate. Luarea la cunostinta de catre angajator de starea de graviditate a salariatei
Hotararea 1832 din data de 05 iulie 2016, pronuntata de Tribunalul Arad
perioada de proba    concediu medical    desfacerea contractului de munca    stare de graviditate    interdictia de concediere    incapacitate temporara de munca    foaie colectiva de prezenta    protectia sociala a salariatelor gravide    certificat medical   

Obligativitatea constatarii inaptitudinii fizice sau psihice a salariatului pentru ocuparea unui anumit post de catre organele competente de expertiza medicala
Hotararea 900 din data de 24 septembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti
decizie de sanctionare disciplinara    necorespundere profesionala    testare psihologica    criterii de evaluare    medicina muncii    fisa de aptitudini    comportare generala in serviciu    pregatire profesionala    organe de expertiza medicala   

Inexistenta prejudiciului de imagine cauzat salariatului in cazul constatarii de catre angajator a savarsirii unei abateri disciplinare grave
Hotararea 767 din data de 20 noiembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Galati
act aditional    retrogradare din functie    cercetare disciplinara    drepturi salariale    prejudiciu    nota explicativa    abatere disciplinara grava    desfacerea contractului de munca    spor de fidelitate   

Includerea etapelor de evaluare profesionala in contractul individual de munca. Protectia salariatilor fata de eventualele modificari ale regulamentului intern intervenite pe parcursul contractului
Hotararea 1572/A din data de 01 septembrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
program de restructurare    reorganizare    ordine de prioritate la concediere    obiective de performanta    criterii de evaluare    regulament intern    concediere colectiva    cauza reala si serioasa   

Verificarea obiectivelor de performanta a salariatilor in cadrul procedurii de concediere colectiva. Stabilirea obiectivelor de performanta in mod unilateral de catre angajator
Hotararea 3129 din data de 09 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
desfiintarea locului de munca    termen de preaviz    reducerea costurilor    retehnologizare    ordinea de prioritate la concediere    consultari    contract colectiv de munca    sindicat    obiective de performanta    organigrama   

Concedierea pentru motive ce nu tin de persoana salariatului. Existenta unor fapte obiective care au determinat desfiintarea postului
Hotararea 5936 din data de 29 octombrie 2014, pronuntata de Tribunalul Cluj
decizie de concediere    nulitate absoluta    abatere disciplinara    reorganizare judiciara    faliment    dizolvare    clauze esentiale din contract    organism sindical    criterii de stabilire a ordinii de prioritati   

Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate la concedierea colectiva. Evaluarea profesionala a salariatilor in baza unei proceduri adusa la cunostinta acestora
Hotararea 58 din data de 26 ianuarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
selectie a personalului    ordine de prioritate la concediere    restructurare    organigrama    concediere colectiva    consultari cu sindicatul    inspectoratul teritorial de munca    evaluarea profesionala a salariatilor   

Nemotivarea in fapt a deciziei de concediere. Obligativitatea descrierii in decizie a dificultatilor economice care au facut necesara reorganizarea activitatii angajatorului
Hotararea 132 din data de 03 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
concediere colectiva    desfiintarea locului de munca    preaviz    posturi vacante    despagubire    ordine de prioritate la concediere    reorganizare    structura organizatorica   

Concedierea determinata de necesitatea eficientizarii activitatii angajatorului. Legalitatea incadrarii altor persoane in lipsa dificultatilor economice
Hotararea 47 din data de 14 ianuarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti
loc de munca vacant    concediere individuala    caracterul real al desfiintarii postului    termen de preaviz    restructurare personal    externalizarea unor activitati    stat de functii   

Lipsa cauzei reale si serioase a desfiintarii postului. Cuprinderea in decizia de concediere a listei tuturor locurilor de munca disponibile in unitate n cazul concedierii colective
Hotararea 1242 din data de 09 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
decizie de concediere    reintegrare pe post    cerinte de legalitate    necesitatea reorganizarii activitatii    cauza reala si serioasa    caracter efectiv    sarcina probei    locuri de munca vacante    stare de insolventa   

Obligativitatea includerii in decizia de concediere a motivelor de fapt care au condus la concedierea salariatului. Nulitatea deciziei ca urmare a neindicarii motivelor de fapt. Imposibilitatea completarii deciziei cu alte motive
Hotararea 4477 din data de 27 aprilie 2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti
preaviz    desfiintare post    suspendare contract individual de munca    reorganizarea activitatii    locuri de munca vacante    cauza reala si serioasa    motivele concedierii    organigrame   

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Lipsa cauzei reale si serioase a desfiintarii postului
Hotararea 3075 din data de 08 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
dificultati economice    reorganizare    desfiintare post    cauza reala si serioasa    organigrama    ore suplimentare    compensare zile de sarbatoare legala   

Anularea deciziei de concediere. Neacordarea termenului de preaviz
Hotararea 907 din data de 14 aprilie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti
procedura insolventei    termen de preaviz    motivarea deciziei de concediere    desfiintarea locului de munca    cauza reala si serioasa    nulitate absoluta   

Anulare decizie de concediere. Lipsa unor motive clare ale desfiintarii postului
Hotararea 452 din data de 23 iunie 2016, pronuntata de Tribunalul Mehedinti
motive de concediere    decizie de concediere    reintegrarea salariatului    anularea deciziei de concediere    neacordare preaviz   

Parcurgerea unei proceduri preliminare contestarii in instanta a deciziei de concediere emisa ca urmare a desfiintarii locului de munca
Hotararea 2028 din data de 15-07-2015, pronuntata de Tribunalul ILFOV
concediere fotbalist    contestatie decizie de concediere    procedura preliminara   

Data de la care curge termenul de preaviz pentru incetarea contractului individual de munca. Motive nereale ale concedierii
Hotararea 2110 din data de 03-09-2015, pronuntata de Tribunalul PRAHOVA
contestatie decizie de concediere    motive reale    desfiintarea efectiva a locului de munca    cauze reale    cauze serioase    reorganizarea societatii    modificarea organigramei    comunicarea deciziei de concediere    preaviz    notificare incetare contract de munca   

Elementele obligatorii, de forma si de fond, ce trebuie sa fie cuprinse in decizia de concediere
Hotararea 2663 din data de 01-07-2015, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
contestatie decizie de concediere    motive reale    desfiintarea efectiva a locului de munca    cauze reale    cauze serioase    reorganizarea societatii    modificarea organigramei    comunicarea deciziei de concediere   

Contestatie decizie de concediere ca urmare a reorganizarii activitatii si desfiintarii postului. Data comunicarii deciziei
Hotararea 2723/2015 Obiect dosar contestatie decizie de concediere Data 09-07-2015, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
contestatie decizie de concediere    motive reale    desfiintarea efectiva a locului de munca    cauze reale    cauze serioase    reorganizarea societatii    modificarea organigramei    comunicarea deciziei de concediere   

Emiterea abuziva a deciziei de concediere de catre administratorul judiciar al societatii. Motivarea efectiva a deciziei
Hotararea 644 din data de 02-04-2015, pronuntata de Curtea de Apel PITESTI
contestatie decizie de concediere    motive reale    desfiintarea efectiva a locului de munca    cauze reale    cauze serioase    reorganizarea societatii    modificarea organigramei   

Concediere colectiva. Ordinea de prioritate la concediere. Evaluarea salariatilor
Hotararea 264 din date de 29-01-2015, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
concediere colectiva    cauza reala a concedierii    cauza serioasa a concedierii    desfiintarea efectiva a postului    criterii de concediere colectiva    evaluarea salariatilor   

Decizie de concediere. Desfiintarea locului de munca nu a fost efectiva si nu a avut o cauza reala si serioasa
Hotararea 241 din data de 18-02-2015, pronuntata de Tribunalul DAMBOVITA
concediere individuala    cauza reala a concedierii    cauza serioasa a concedierii    desfiintarea efectiva a postului    concediu medical    incapacitate temporara de munca    daune morale   

Admisibilitatea contestatiei formulate impotriva notificarii privind incetarea contractului individual de munca
Hotararea 1428 din data de 10-06-2015, pronuntata de Tribunalul ARGES
exceptia inadmisibilitatii    contestatie decizie de concediere    previz    notificare preaviz   

Incalcarea criteriilor de concediere colectiva stabilite prin CCM. Lipsa consultarilor cu Sindicatul
Hotararea 912 din data de 23-04-2015, pronuntata de Tribunalul ARGES
concediere colectiva    cauza reala a concedierii    cauza serioasa a concedierii    desfiintarea efectiva a postului    criterii de concediere colectiva    sindicat    consultari sindicat   

Analizarea cerintelor de legalitate ale deciziei de concediere intemeiata pe desfiintarea postului (art. 65 Codul Muncii)
Hotararea 2723 din data de 09-07-2015, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
concediere individuala    cauza reala a concedierii    cauza serioasa a concedierii    desfiintarea efectiva a postului    concediu medical    incapacitate temporara de munca   

Contestatie impotriva deciziei de concediere colectiva. Respectarea criteriilor de concediere
Hotararea 1432/2015 din data de 19-03-2015, pronuntata de Tribunalul GORJ
concediere colectiva    cauza reala a concedierii    cauza serioasa a concedierii    desfiintarea efectiva a postului    criterii de concediere colectiva   

Lipsa cauzei reale si serioase invocate de angajator pentru desfiintarea postului. Concediere colectiva
Hotararea 108 din data de 22-01-2015, pronuntata de Curtea de Apel PITESTI
concediere colectiva    cauza reala a concedierii    cauza serioasa a concedierii    desfiintarea efectiva a postului   

Contestarea deciziei de concediere, dar si a deciziei de revocare a deciziei de concediere
Hotararea 1154/2015 din data de 06-04-2015, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
revocarea deciziei de concediere    contestarea deciziei de revocare a deciziei de concediere    exceptia lipsei de interes   

Admitere apel. Anularea deciziei de concediere
Hotararea 2241 din data de 11-06-2015, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
concediere colectiva    insolventa    nulitate decizie de concediere    nulitate absolita    ajutor de concediere   

Respingerea contestatiei impotriva deciziei de concediere ca fiind ramasa fara obiect
Hotararea 332/2015 din data de 12-02-2015, pronuntata de Tribunalul ARGES
preaviz concediere    respectarea termenului de preaviz    concediere insolventa    exceptia lipsei de obiect   

Asociatie de proprietari. Emitere decizie de concediere fara ca postul de casier sa fie desfiintat efectiv
Hotararea 34/2015 din data de 14-01-2015, pronuntata de Tribunalul TELEORMAN
reincadrare    reinfiintarea postului    decizie de concediere    exceptia lipsei de obiect    desfiintarea efectiva a postului    modificarea organigramei   

Contestarea deciziei de concediere. Reintegrarea pe postul ocupat anterior
Hotararea 2128 din data de 04 iunie 2015, pronuntata de CURTEA DE APEL BUCURESTI
concediere colectiva    insolventa    nulitate decizie de concediere    nulitate absolita    ajutor de concediere   

Nemotivarea in drept a deciziei de concediere si nerespectarea termenului de preaviz
Hotararea 428 din data de 20-02-2015, pronuntata de Tribunalul ARGES
insolventa    motivarea deciziei de concediere    preaviz    respectarea termenului de preaviz   

Nulitate decizie de concediere. Reinfiintarea postului ocupat de contestator
Hotararea 1310/2015 din data de 15-09-2015, pronuntata de Curtea de Apel PITESTI
reincadrare    reinfiintarea postului    decizie de concediere    exceptia lipsei de obiect    rejudecarea cauzei   

Concediere colectiva dispusa de catre un angajator aflat in insolventa
Hotararea 2304/2015 din data de 12-06-2015, pronuntata de CURTEA DE APEL BUCURESTI
concediere colectiva    insolventa    nulitate decizie de concediere    nulitate absolita    ajutor de concediere   

Contestarea deciziei de concediere. Respectarea efectiva de catre angajator a preavizului
Hotararea 1046 din 03 Iunie 2015, pronuntata de CURTEA DE APEL PITESTI
preaviz concediere    respectarea termenului de preaviz    concediere insolventa   

Jurisdictia muncii. Contestatie impotriva deciziei de concediere
Hotararea 364 din 27.05.2014, pronuntata de Curtea de Apel GALATI
Concediere individuala    Reducere de posturi    Organigrama    Cauza reala a concedierii    Dificultati economice    Target    Bilant contabil   

Incetarea raporturilor de munca s-a produs din motive subiective
Hotararea 1704R din 18.03.2014, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
Hotarare AGA    Necorespundere profesionala    Corespundere profesionala    Contabil   

Instanta verifica numai legalitatea si temeinicia deciziei de desfacere a contractului de munca, prin prisma respectarii conditiilor prevazute de art. 65
Hotararea 683/C din 19 noiembrie 2004, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
Concediere individuala    Reducere de posturi    Organigrama    Cauza reala a concedierii    Dificultati economice   

Nelegalitatea deciziei de concediere. Angajari imediat dupa reorganizare, indiferent pe ce post
Hotararea 563 din 11.09.2008, pronuntata de Curtea de Apel GALATI
decizie de concediere    reintegrare    anularea deciziei de concediere    nulitate absoluta    desfiintarea locului de munca    schema de personal    organigrama    desfiintarea postului sa fie efectiva    angajari   

Desfacerea contractului individual de munca pentru motive ce nu tin de persoana salariatului
Hotararea 1323 din 06.12.2011, pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES
decizie de concediere    reintegrare    anularea deciziei de concediere    nulitate absoluta    desfiintarea locului de munca    schema de personal    organigrama    desfiintarea postului sa fie efectiva   

Decizie de concediere. Caracterul obiectiv al masurii dispuse de angajator
Hotararea 1358 din 07.12.2011, pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES
desfiintarea postului    ordonatorul de credit    decizie de concediere    despagubiri    reintegrare    incetarea contractului individual de munca    cauza reala si serioasa    standard de cost   

Caracterul real si serios al concedierii dispuse in baza art. 65 din Codul muncii
Hotararea 277 din 03.04.2012, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
contestatie decizie de concediere    anulare decizie de concediere    temeinicia deciziei de concediere    desfacerea contractului de munca    reintegrare    reorganizare    dificultati economice    state de functii    desfiintarea locului de munca   

Angajatorului ii revine sarcina de a proba ca dupa reorganizare postul ocupat de salariatul concediat nu se mai afla in schema de personal
Hotararea 2108 din 25.09.2012 , pronuntata de Tribunalul BAC?U
contestatie decizie de concediere    anulare decizie de concediere    temeinicia deciziei de concediere    desfacerea contractului de munca    reintegrare    reorganizare    dificultati economice    state de functii   

Concediere ilegala. Principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii
Hotararea 333 din 23.02.2011 , pronuntata de Tribunalul BAC?U
contestatie decizie de concediere    anulare decizie de concediere    temeinicia deciziei de concediere    desfacerea contractului de munca    reintegrare    reorganizare    dificultati economice    state de functii    preaviz    principiul egalitatii de tratament   

Desfacerea contractului de munca ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii
Hotararea 739 din 19.06.2009, pronuntata de Curtea de Apel IASI
contestatie decizie de concediere    anulare decizie de concediere    temeinicia deciziei de concediere    desfacerea contractului de munca    reintegrare    reorganizare    dificultati economice   

Limitele in care instanta poate cenzura concedierea dispusa de unitate din perspectiva oportunitatii acesteia
Hotararea 701 din 24.11.2009, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
contestatie decizie de concediere    anulare decizie de concediere    temeinicia deciziei de concediere    desfacerea contractului de munca    reintegrare    reorganizare    dificultati economice    state de functii    reintegrarea in functia avuta anterior    desfiintarea locului de munca   

Desfacerea contractul individual de munca in temeiul art. 65 alin. 1 din Codul muncii
Hotararea 1382 din 05.10.2010, pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES
contestatie decizie de concediere    anulare decizie de concediere    temeinicia deciziei de concediere    desfacerea contractului de munca    reintegrare    reorganizare    dificultati economice    state de functii   

Incetarea raporturilor de munca in baza art. 65 alin. 1 din Codul Muncii
Hotararea 347 din 12.02.2008 , pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    despagubiri    reintegrare    conflict de munca    desfiintarea locului de munca   

Concediere dispusa in baza art. 65 alin. 1 din Codul muncii. Desfiintarea locului de munca sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa
Hotararea 783 din 13.12.2011, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
contestatie decizie de concediere    anulare decizie de concediere    temeinicia deciziei de concediere    desfacerea contractului de munca    reintegrare    reorganizare    dificultati economice    state de functii   

Conflict de munca avand ca obiect contestatie impotriva unei decizii de concediere. indicarea motivelor care au determinat concedierea salariatului
Hotararea 632, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
contestatie decizie de concediere    anulare decizie de concediere    temeinicia deciziei de concediere    desfacerea contractului de munca    reintegrare    reorganizare    dificultati economice   

Anularea deciziei de concediere. Respectarea criteriilor minimale de selectare a personalului propus pentru disponibilizare
Hotararea 2024 din 12.10.2011 , pronuntata de Tribunalul IALOMITA
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    daune morale    despagubiri    reintegrare    fisa postului    organigrama   

Anularea deciziei de concediere.Reintegrare pe postul detinut anterior
Hotararea 4374, pronuntata de Tribunalul GORJ
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    despagubiri    reintegrare    revocare decizie de concediere    preaviz    contestare a deciziei de concediere   

Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea efectiva a locului de munca
Hotararea 767 din 22.04.2013, pronuntata de Curtea de Apel ALBA IULIA
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    daune morale    despagubiri    reintegrare    fisa postului    organigrama   

Actiune avand ca obiect contestatie decizie de concediere
Hotararea 523 din 11.03.2014 , pronuntata de Tribunalul GORJ
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    despagubiri    reintegrare    obligatie de confidentialitate   

Nelegalitatea emiterii deciziei de concediere in perioada in care angajatul efectueaza concediul de odihna
Hotararea 1804 R din 20.04.2010, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    despagubiri    reintegrare    reorganizare    concediu de odihna   

Nulitatea deciziei de concediere disciplinara. Lipsa cercetarii prealabile si neindicarea prevederilor legale incalcate
Hotararea 7413R din 14.12.2009, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
Legea 69/2009    sanctiune disciplinara    incetarea contractului individual de munca    cercetare disciplinara    convocare    cercetare prealabila    reparatie echitabila    termen rezonabil   

Constatare nulitate absoluta decizie desfacere contract de munca
Hotararea 255 din 19.06.2009, pronuntata de Tribunalul ARAD
incetarea raporturilor de munca    notificare    comunicare    perioada de proba    executor judecatoresc    decizie de concediere   

Imposibilitatea aplicarii sanctiunii disciplinare a concedierii salariatei aflate in termenul de 6 luni de la reintoarcerea din concediu de crestere a copilului
Hotararea 644R din 04.02.2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    despagubiri    reintegrare    sanctiune disciplinara   

Reintegrarea in postul detinut anterior
Hotararea 1173 din 30.06.2011, pronuntata de Tribunalul BACAU
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    despagubiri    reintegrare    casier    fisa postului    regulamentul intern    contractul colectiv de munca unic la nivel de ramura comert   

Actiune pentru constatarea nulitatii absolute a deciziei de concediere
Hotararea 1009 din 27.05.2010, pronuntata de Tribunalul SUCEAVA
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    despagubiri    reintegrare    reorganizare    bilant   

Contestatie impotriva deciziei de concediere disciplinara
Hotararea 1798 din 07.05.2009, pronuntata de Tribunalul DOLJ
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    despagubiri    reintegrare    casier    fisa postului    regulamentul intern   

Contestatie decizie de concediere
Hotararea 689 din 20.03.2014 , pronuntata de Tribunalul GORJ
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    despagubiri    reintegrare   


Sus ↑