• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Jurisprudenta - Drepturi salariale

Plata nedatorata in raporturile de munca. Eroarea angajatorului in stabilirea drepturilor salariale
Hotararea 923 din data de 23 februarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
drepturi salariale    prescriptie    imbogatire fara just temei    patrimoniu    paguba    datorie    nulitate absoluta    indice de inflatie    eroare   


Rolul activ al judecatorului in procesul civil. Apararile formulate de angajator in conflictele de munca
Hotararea 1857 din data de 21 mai 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
drepturi salariale    forma scrisa    vechime in munca    contract colectiv de munca    preaviz    contract de munca temporara    perioada de proba    conflicte de munca    sarcina probei    rol activ    termen rezonabil   

Scopul incheierii contractului colectiv de munca. Prevenirea sau limitarea conflictelor colective de munca
Hotararea 993 din data de 19 aprilie 2013, pronuntata de Tribunalul Galati
concediere colectiva    plati compensatorii    contract colectiv de munca    protectia sociala a salariatilor    greva    conflict colectiv de munca    libertate contractuala    dialog social    ramura de activitate   

Legitimitatea procesuala activa a organizatiei sindicale. Imputernicirea scrisa acordata de catre membrii de sindicat
Hotararea 4556 din data de 23 septembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
membri de sindicat    procedura prealabila    patronat    organizatie sindicala    conflict colectiv de munca    drepturi salariale    raspundere patrimoniala    salariu minim brut    ramura de activitate    nulitate    prejudiciu material    dobanda legala    institutii bugetare   

Obligatia sindicatului de a apara drepturile salariatilor. Imposibilitatea obligarii sindicatului la plata salariilor
Hotararea 959 din data de 28 martie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Suceava
sindicat    salariu de baza    dreptul la informare    principiul nediscriminarii    egalitate de tratament    contract colectiv de munca    reprezentantii salariatilor    situatie economica    dialog social    carte de munca    patronat    act aditional    raspundere patrimoniala    calitate procesuala   

Obligatia angajatorului de a inregistra demisia depusa de salariat. Interdictia renuntarii de catre salariati la dreptul de a-si depune demisia
Hotararea 1265 din data de 10 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
demisie    nota de lichidare    concediu de odihna    contract colectiv de munca    prima de vacanta    fluturas de salariu    curs de calificare profesionala    vechime in munca    stagiu de cotizare    act aditional    raspundere patrimoniala    imbogatire fara justa cauza   

Transferul intreprinderii. Preluarea de catre noul angajator a obligatiilor contractuale neexecutate de fostul angajator
Hotararea 1268 din data de 05 aprilie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
salariu de baza    contract colectiv de munca    pensie pentru limita de varsta    dobanda legala    drepturi salariale    protocol    sarcina probei    protectia salariatilor    transferul intreprinderii    notificare   

Protectia salariatilor in cazul transferului intreprinderii. Transferul drepturilor si obligatiilor care decurg din contractele de munca suspendate
Hotararea 1336 din data de 23 aprilie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
suspendarea contractului de munca    desfiintarea locului de munca    termen de preaviz    contract colectiv de munca    vechime in munca    locuri de munca disponibile    reintegrare    salarii compensatorii    concediu de odihna    fluturas de salariu    transferul intreprinderii   

Caracterul alimentar al salariului. Obligatia angajatorului de a achita lunar salariul
Hotararea 3056 din data de 25 aprilie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
desfiintarea postului    termen de preaviz    concediu medical    incapacitate temporara de munca    concediere    reincadrare    despagubire    nulitate    certificat medical    notificare    reorganizare    suspendarea contractului de munca   

Asigurarea salariatilor cu alimentatie de protectie, cu echipament de protectie si materiale igienico-sanitare reprezinta o obligatie in natura a angajatorului
Hotararea 3418 din data de 29 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova
tichete de masa    ore suplimentare    echipament de protectie    alimentatie de protectie    contract colectiv de munca    regii autonome    durata normala a timpului de lucru    ore libere platite    spor la salariu    accidente de munca    raspundere patrimoniala   

Stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata. Obligatia angajatorilor de a acorda, pentru un program normal de lucru, un salariu cel putin egal cu salariul de baza minim brut garantat
Hotararea 427 din data de 04 mai 2016, pronuntata de Curtea de Apel Iasi
munca de noapte    spor la salariu    salariu minim brut pe tara    program normal de munca    sindicate    patronate    protectie sociala    hotarare de guvern    contract colectiv de munca    clasa de salarizare    sarbatori legale   

Stabilirea salariilor in sectorul public prin lege. Aplicabilitatea directa a dispozitiilor legale asupra nivelului drepturilor salariale ale personalului bugetar
Hotararea 964 din data de 14 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia
modificare unilaterala a salariului    act aditional    salariu de baza brut    grila de salarizare    negociere    institutie publica    sporuri    act de control    nulitate   

Salariul, ca element esential al contractului individual de munca, se stabileste prin negocieri individuale, intre angajator si salariat
Hotararea 1205 din data de 24 iunie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti
spor de vechime    modificarea contractului de munca    despagubire    felul muncii    locul muncii    timpul de munca    timpul de odihna    contract colectiv de munca    act aditional    acordul partilor    negocieri individuale   

Obiectul negocierilor colective si individuale intre angajator si salariati. Libertatea de vointa a partilor trebuie sa se manifeste cu respectarea dispozitiilor legale
Hotararea 144 din data de 26 februarie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Suceava
salariul de baza minim brut    program normal de lucru    rata inflatiei    dobanda legala    prejudiciu    contract colectiv de munca    clase de salarizare    expertiza contabila    indemnizatii    sporuri    adaosuri    libertate de vointa   

Modificarea salariului prin negociere individuala cu salariatii. Aplicarea clauzelor contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate cu privire la salarizare nu intervine automat
Hotararea 1599 din data de 11 mai 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
ajutoare materiale    contract colectiv de munca    salariu suplimentar    spor pentru orele de noapte    program de lucru    procedura prealabila    sanatate si securitate in munca    salariu de baza minim brut    negocieri colective    nulitate   

Neplata salariilor nu poate fi justificata prin invocarea de catre angajator a unor dificultati economice. Limitarea drepturilor salariale constituie o incalcare a dispozitiilor legale
Hotararea 157 din data de 01 februarie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Iasi
decizie de incetare a contractului de munca    compensatie legala    drepturi salariale    program normal de lucru    dificultati economice    contract colectiv de munca    state de plata    desfiintarea locului de munca   

Contraprestatiile acordate salariatului pentru munca depusa in baza contractului individual de munca reprezinta drepturi salariale
Hotararea 1227 din data de 14 februarie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
conflict de munca    ajutor    contract colectiv de munca    fondul de salarii    drepturi salariale    indemnizatii    sporuri    adaosuri    salariu de baza    premii    impozit    daune    contract individual de munca   

Drepturile stabilite prin contractul colectiv de munca sunt drepturi suplimentare in raport cu salariul. Regimul juridic diferit al salariului
Hotararea 2333 din data de 03 aprilie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
prescriptia dreptului la actiune    contract colectiv de munca    rata inflatiei    salariu    indemnizatii    sporuri    adaosuri    conflict de munca    regim juridic    contract individual de munca   

Stabilirea salariului prin negocieri individuale si/sau colective intre angajator si salariati sau reprezentantii acestora. Hotararea adunarii asociatilor privind acordarea unor stimulente nu stabileste drepturi de natura salariala
Hotararea 1857/R din data de 27 aprilie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
stat de plata    registrul de intrare al societatii    revocare din functie    contract colectiv de munca    salariul de baza    indemnizatii    sporuri    adaosuri    creanta certa   

Acordarea concediului de odihna este conditionata de prestarea efectiva a muncii. Perioada in care salariatul se afla in incapacitate temporara de munca nu este considerata ca fiind activitate efectiv prestata
Hotararea 901 din data de 16 septembrie 2015, pronuntata de Tribunalul Botosani
incapacitate temporara de munca    compensarea in bani a concediului de odihna    concediu medical    incetarea raporturilor de munca    contract colectiv de munca    prescriptia dreptului la actiune    concediu de risc maternal    concediu pentru ingrijirea copilului bolnav   

Aplicabilitatea dispozitiilor Codului muncii in cazul raporturilor de munca reglementate prin legi speciale numai in masura in care acestea nu contin dispozitii derogatorii
Hotararea 1826 din data de 07 decembrie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Bacau
indemnizatie de concediu de odihna    indemnizatie de incadrare    indemnizatie de concediu    functie de conducere    sporuri cu caracter permanent    salariu de baza   

Compensarea zilelor de sarbatoare legala lucrate de catre asistentii personali cu timp liber platit sau prin acordarea unui spor la salariu
Hotararea 30 din data de 09 ianuarie 2013, pronuntata de Tribunalul Botosani
asistenti personali    concediu de odihna    foi de prezenta    state de plata    zile de sarbatoare legala    timp liber platit    spor la salariu    indice de inflatie   

Perioada de repaus reprezinta odihna salariatului. Salariatul este suveran in a-si organiza timpul de repaus
Hotararea 310 din data de 15 decembrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Galati
numar de ore lucrate    creante bugetare    perioada de repaus    timpul zilnic de munca    munca in schimburi    program de lucru flexibil    libertatea muncii    pontaje    ore suplimentare    programe operationale    proces-verbal de constatare   

Contractele colective de munca nu pot cuprinde clauze referitoare la drepturi a caror acordare si al caror cuantum sunt stabilite prin dispozitii legale
Hotararea 2157 din data de 06 noiembrie 2012, pronuntata de Tribunalul Galati
salariu de baza minim brut    sporuri    adaosuri    carnet de munca    ore lucrate in timpul noptii    ore lucrate in zile de sarbatoare legala    contract colectiv de munca    salariati de noapte   

Solicitarea angajatorului de prestare a orelor de munca suplimentara de catre salariati. Dovada prestarii orelor de munca suplimentara
Hotararea 1321 din data de 30 octombrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Suceava
abateri disciplinare    desfacerea contractului de munca    reducerea salariului de baza    regulament intern    state de plata    ore suplimentare    conditii deosebite de munca    program normal de lucru    contract colectiv de munca    ore libere platite    spor la salariu    dreptul de concediu de odihna anual   

Prestarea orelor de munca suplimentara la solicitarea angajatorului. Solicitarea angajatorului poate fi si implicita, nu doar scrisa
Hotararea 5636 din data de 28.09.2011, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
norma intreaga    program normal de lucru    zile de sarbatoare legala    ore libere platite    spor la salariu    ore suplimentare    foi colective de prezenta    atributii de serviciu   

Sarcina probei efectuarii orelor de munca suplimentara, in sarcina salariatului. Obligatia angajatorului de a tine evidenta orelor suplimentare lucrate
Hotararea 2278 din data de 22 noiembrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Galati
plata salariului    adeverinta de vechime    ore suplimentare    zile de concediu fara plata    foi de pontaj    ore libere platite    contract colectiv de munca    spor la salariu    zile de repaus saptamanal   

Munca prestata in afar duratei timpului normal de lucru. Timpul de deplasare la si de la locul de desfasurare a atributiilor nu constituie munca suplimentara
Hotararea 1177 din data de 29 octombrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Iasi
ore suplimentare    repaus saptamanal    zile de sarbatoare legala    acordul salariatului    ordin de deplasare    fisa postului    delegare    timp normal de lucru    daune-interese    sarcini de serviciu    contract colectiv de munca   

Dreptul salariatilor la concediu de odihna anual. Plata indemnizatiei de concediu de odihna nu il scuteste pe angajator de obligatia acordarii concediului de odihna salariatilor
Hotararea 3522/R din data de 11 octombrie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
concediu de odihna    spor la salariu    zile de sarbatoare legala    ore libere platite    munca suplimentara    sarcini de serviciu    actualizarea cu indicele de inflatie    sanatate si securitate in munca    cheltuieli de personal   

Numarul de ore de munca prestate de catre salariatii cu fractiune de norma, inferior orelor de munca prestate in cadrul programului normal de lucru de 8 ore/zi, 40 de ore/saptamana, 170 ore/luna
Hotararea 1820 din data de 29 februarie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
timp partial de munca    norma de munca    ordine de plata    state de plata    daune-interese    prejudiciu    indemnizatie de concediu de odihna    imbogatire fara justa cauza    fise de pontaj    foi de prezenta    salariatul cu fractiune de norma   

Retinerile din salariu cu titlu de daune cauzate angajatorului. Dispozitia de imputare, admisibila doar in cazul functionarilor publici, nu si al personalului contractual
Hotararea 74 din data de 26 ianuarie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti
membrii de sindicat    contract colectiv de munca    personal contractual    spor de toxicitate    spor de periclitate    salariu de baza    retineri cu titlu de daune    decizie de imputare   

Dovada platii drepturilor salariale. Necesitatea coroborarii extraselor de cont cu alte inscrisuri justificative care sa ateste achitarea drepturilor salariale
Hotararea 797 din data de 19 mai 2016, pronuntata de Tribunalul Dambovita
contract de munca pe durata nedeterminata    demisie    fisa de lichidare    despagubiri    extras REVISAL    imbogatire fara justa cauza    norma de lucru partiala    semnatura electronica    state de plata    punct de lucru    dobanda legala   

Regimul probatoriu al platii drepturilor salariale. Inutilitatea probei cu martori si cu inregistrari audio-video
Hotararea 2805 din data de 10 aprilie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
daune morale    salariu    semnarea statelor de plata    documente justificative    dobanda legala    prezumtie de plata    inspectoratul teritorial de munca   

Proba achitarii drepturilor salariale, in sarcina angajatorului
Hotararea 2397/R din data de 20 mai 2013, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
carnet de munca    salariu brut    decizie de incetare a contractului de munca    semnarea statelor de plata    demisia    plata contributiilor    sarcina probei   

Acordarea drepturilor salariale mai favorabile salariatului detasat, doar in cazul detasarii catre un angajator privat
Hotararea 1481 din data de 15 septembrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Galati
avertisment verbal    functie temporar vacanta    salarizare    detasare    drepturi mai favorabile    proces-verbal de control    angajator privat    institutie bugetara    sistem unitar de salarizare   

Posibilitatea renuntarii de catre salariat la un drept de creanta consfintit printr-o hotarare judecatoreasca. Esalonarea platii sumelor datorate de catre angajator
Hotararea 5286 din data de 09 aprilie 2014, pronuntata de Judecatoria Craiova
spor pentru conditii speciale de munca    salariu de baza    conventie de esalonare    executare silita    ordine publica    libertate contractuala    renuntare la drept subiectiv    tranzactionare   

Stabilirea salariului prin negocieri individuale intre salariat si angajator. Imposibilitatea acordarii de catre instanta de judecata a unor drepturi care nu sunt prevazute de lege
Hotararea 2008/A din data de 30 septembrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
personal din invatamant    personal platit din fonduri publice    salariu de baza    indemnizatie de conducere    contract colectiv de munca    litigiu de munca    bugetul asigurarilor sociale de stat   

Includerea sporului de vechime in cuantumul salariului de baza. Inexistenta unui cumul de functii in cazul indeplinirii unor atributii suplimentare specifice altui post
Hotararea 24 din data de 18 ianuarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
carnet de munca    spor de vechime    spor de fidelitate    norma intreaga    functie de baza    cumul de functii    salariu de incadrare    ore suplimentare    contract colectiv de munca    foi de pontaj    indemnizatie de delegare   

Cuantumul diurnei zilnice in cazul detasarii. Imposibilitatea dovedirii de catre salariati a stabilirii prin contract a unui cuantum al diurnei mai ridicat decat cel prevazut de lege
Hotararea 171/A din data de 21 ianuarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
contract de munca pe durata determinata    salariu exprimat in bani    contract colectiv de munca    daune-interese    diurna    concediu de odihna neefectuat    cheltuieli de transport si cazare    indemnizatie de delegare    forma scrisa a contractului de munca   

Deschiderea procedurii insolventei fata de angajator. Suspendarea de drept a actiunilor salariatilor avand ca obiect plata drepturilor salariale
Hotararea 6390 din data de 23 noiembrie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
drepturi salariale    expertiza contabila    fluturasi de salariu    procedura insolventei    concediu de odihna    culpa procesuala    state de plata    executare silita    creante asupra debitorului   

Sporul de confidentialitate in favoarea magistratilor. Existenta discriminarii
Hotararea 1302 din data de 02 martie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
drepturi banesti    spor de confidentialitate    indemnizatie de incadrare    obligatia de confidentialitate    nediscriminare    secret de serviciu    incompatibilitati    interdictii    plata egala    control de constitutionalitate   

Salarizarea personalului platit din fonduri publice. Acordarea sporului de 25% din salariul de baza pentru agentii de politie cu studii superioare
Hotararea 281 din data de 21 ianuarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
spor la salariu    drept de proprietate    procedura prealabila    fonduri publice    personal militar    vechime in munca   

Platile compensatorii acordate salariatilor concediati colectiv. Termenul de prescriptie pentru solicitarea platilor compensatorii
Hotararea 950 din data de 09 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia
contract colectiv de munca    salariu mediu brut    concediere colectiva    prescriptie extinctiva    plati compensatorii    decizie de incetare a contractului    protectie sociala   

Compensarea in bani a zilelor de concediu neefectuate. Dovada achitarii drepturilor salariale
Hotararea 173 din data de 17 februarie 2016, pronuntata de Tribunalul Galati
concediu de odihna    compensare zile concediu de odihna neefectuate    drepturi salariale    state de plata    sarcina probei    dobanda legala    rata inflatiei   

Compensarea orelor de munca suplimentara, a orelor de noapte si a muncii prestata in zile de sarbatoare legala. Prescriptia dreptului material la actiune
Hotararea 1247 din data de 02 iunie 2016, pronuntata de Tribunalul Gorj
munca suplimentara    salariatii de noapte    munca prestata in zilele de sarbatoare legala    spor la salariu    indice de inflatie    expertiza contabila    foi colective de prezenta    state de salarii    contract colectiv de munca   

Compensarea orelor de munca suplimentara si a orelor de noapte
Hotararea 1396 din data de 08 iulie 2016, pronuntata de Tribunalul Gorj
ore de munca suplimentara    munca de noapte    munca in zilele de sarbatoare legala    compensarea orelor de munca suplimentara    plata orelor suplimentare    expertiza contabila   

Raspundere disciplinara a salariatului. Notiunea prejudiciului material suferit
Hotararea 160/R din 27.02.2014, pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES
Sanctionare disciplinara    Cercetare disciplinara    Preaviz    Decizie de concediere    Cercetare prealabila    Diurna    Diurna externa    Diurna externa 2015    HG 518/1995   

Salcularea, alocarea si plata premiului anual (al 13-lea salariu)
Hotararea 483/2014 din 21 Martie 2014, pronuntata de Tribunalul GORJ
Al 13-lea salariu    Inflatie    Legea 330/2009    OUG 1/2010    Functionar public cu statut special   

Acordarea drepturilor saslariate stipulate in contractul colectiv de munca la nivel de unitate
Hotararea 912 din 01.07.2014, pronuntata de Tribunalul TELEORMAN
Salariul minim brut garantat   

Intelesul notiunii de „bun” in acceptiunea CEDO. Principiul protectiei asteptarilor legitime a cetatenilor cu privire la un anumit nivel al protectiei si securitatii
Hotararea 1434 din 01.06.012, pronuntata de Curtea de Apel PITESTI
CEDO    Creanta    Pensie de serviciu   

Drepturi salariale. Dreptul sindicatului de a formula actiune in justitie in numele membrilor sai
Hotararea 1217 din 08.05.2012, pronuntata de Curtea de Apel PITESTI
Sindicat    Calitate procesuala pasiva    Mostenitori    Drepruri salariale   

Discriminare in raporturile de munca. Dreptul la un salariu egal pentru munca egala
Hotararea 237/CM din 03.07.2007, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
Discriminare    Drepturi salariale    Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii   

Obligarea angajatorului la plata celui de-al 13-lea salariu
Hotararea 746 din 29.03.2010, pronuntata de Tribunalul C?L?RASI
salariu    fondul de salarii    raspunderea civila contractuala    al 13-lea salariu    sindicat   

Angajatorul are obligatia sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil
Hotararea 1426 din 24.03.2010, pronuntata de Tribunalul BISTRITA N?S?UD
premii    clasa I de salarizare    indicele de inflatie    exceptia prescriptiei dreptului la actiune    salariu brut   

Acordarea drepturilor salariale in situatia in care salariatul nu solicita si reintegrarea in postul detinut anterior concedierii nelegale.
Hotararea 1088 din 17.11.2008, pronuntata de Curtea de Apel ALBA IULIA
prescriptie    salariu    despagubiri    inflatie    salarii indexate    exceptia tardivitatii    concediere nelegala    reintegrare    anularea deciziei de incetare a contractului de munca    reintegrare   

Desfacerea contractului individual de munca prin acordul partilor. Plata unor compensatii
Hotararea 25 din 14.01.2008, pronuntata de Curtea de Apel ALBA IULIA
salarii compensatorii    desfacerea contractului individual de munca prin acordul partilor    pierderea locului de munca    expertiza contabila   

Nulitatea dispozitiei de imputare. Anularea retinerilor in rate lunare din drepturile sale salariate
Hotararea 1848 din 16.06.2010 , pronuntata de Tribunalul C?L?RASI
retinere din salariu    imputare    dispozitie de imputare    plata necuvenita    indemnizatie    Camera de Conturi    Curtea de Conturi    exceptia nulitatii deciziei de imputare   

Dreptul persoanei ce are calitate de asociat al unei societati comerciale de a fi salarizata pentru munca depusa in baza contractului individual de munca
Hotararea 335 din 16.05.2006, pronuntata de Curtea de Apel IASI
verificare de scripte    state de plata    salariu    fluturas de salariu    expertiza grafica    culpa procesuala    proba platii salariului    scripte de comparatie    suplimentarea probatoriului   

Sporul de mobilitate si sporul de confidentialitate. Conditii de acordare
Hotararea 94 din 03.02.2009 , pronuntata de Curtea de Apel SUCEAVA
mobilitate    confidentialitate    clauza de mobilitate    clauza confidentialitate    spor de mobilitate    spor de confidentialitate   

Termenul de formulare a cererii privind repunerea partilor in situatia anterioara concedierii
Hotararea 541 din 16.09.2008, pronuntata de Curtea de Apel Iasi
prescriptie    salariu    despagubiri    inflatie    salarii indexate    exceptia tardivitatii    concediere nelegala    reintegrare    anularea deciziei de incetare a contractului de munca   

Dizolvarea societatii. Obligarea angajatorului la plata unor despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate
Hotararea 113 din 16.03.2010 , pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
salariu    despagubiri    dizolvare    modificarea timpului de lucru    abatere disciplinara    concediu de odihna    incetarea contractului individual de munca    consimtamantul reciproc    modificarea programului de lucru    Decretul 31/1954   

Plata unei sume mai mari decat cele cuvenite salariatilor, ca urmare a executarii silite a unei hotarari judecatoresti
Hotararea 2227 din 06.03.2013 , pronuntata de Tribunalul DOLJ
salariu    drepturi salariale    executare silita    impozit    somaj    asigurari sociale de sanatate    expertiza contabila   

Modificarea domiciliului sau a domiciliului ales dupa legala sesizare a unei instante
Hotararea 1352 din 2.04.2014, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie
OUG 97/2005    competenta teritoriala    conflict de competenta    domiciliu    competenta alternativa    domiciliu ales    Legea 62/2011   

Plata unor compensatii banesti la incetarea contractului individual de munca
Hotararea 1048 din 10.11.2008 , pronuntata de Curtea de Apel ALBA IULIA
contract individual de munca    drepturi salariale restante    plati compensatorii   

Compensarea in bani a concediului de odihna pentru anul in care au incetat contractul individual de munca
Hotararea 1210 din 28.03.2013 , pronuntata de Tribunalul TELEORMAN
principiul contradictorialitatii    dreptul la aparare    salariu de baza    concediu de odihna    rejudecare    indemnizatie concediu   

Incadrarea in locuri de munca si activitati cu conditii speciale. Contravaloarea orelor suplimentare
Hotararea 3739 din 13.05.2013, pronuntata de Tribunalul MEHEDINTI
spor de noapte    spor pentru conditii speciale de munca    concediu de odihna    ore suplimentare    militar    fluturasi de salarii    indicele de inflatie    expertiza contabila    statul de organizare    ore libere   

Plata catre reclamant a trei salarii medii pe unitate pentru decesul sotiei sale
Hotararea 158/Ap din 12.12.2013 , pronuntata de Curtea de Apel BRASOV
deces    salarii compensatorii    CCM    contract colectiv de munca    termen rezonabil    prescriere    prescriptie   

Incalcarea principiului contradictorialitatii partilor si a dreptului la aparare
Hotararea 1210 R din 25.09.2013 , pronuntata de Curtea de Apel TaRGU MURES
principiul contradictorialitatii    dreptul la aparare    salariu de baza    concediu de odihna    rejudecare   

Plata drepturilor banesti restante
Hotararea 4252 din 12.09.2013 , pronuntata de Tribunalul GORJ
retineri salariale    drepturi salariale restante    daune-interese    state de salarii   

Plata drepturilor salariale aferente conform graficelor de lucru a orelor suplimentare
Hotararea 9 din 16.01.2014 , pronuntata de Tribunalul GORJ
plata orelor suplimentare    plata zilelor de sambata    spor de week-end    program de lucru    control medical    medicina muncii    abatere disciplinara grava    cercetarea disciplinara    state plata    fluturasi de salariu   

Spor pentru vechime in munca. Cuantum prevazut in contractul colectiv de munca unic la nivel national
Hotararea 202 R din 22.01.2013 , pronuntata de Curtea de Apel CLUJ
spor de vechime    exceptia prescriptiei dreptului la actiune    contractul colectiv de munca la nivel national    inspector asigurari   

Plata contravalorii zilelor de sambata si duminica
Hotararea 29 din 16.01.2014, pronuntata de Tribunalul GORJ
salarizare    spor week-end    reactualizare cu indicele de inflatie   

Lipsa obligatiei angajatorului de a negocia drepturile salariale in baza unui contract de munca suspendat
Hotararea 5331R din 05.10.2009 , pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
salarizare    suspendarea contratului individual de munca    negociere   

Despagubiri solicitate in baza unui act aditional la contractul individual de munca
Hotararea 979 din 19.10.2010, pronuntata de Tribunalul SIBIU
act aditional    act aditional la contractul individual de munca    principiul libertatii muncii    demisie   

Drepturi banesti aferente perioadei cuprinse intre data emiterii deciziei si data efectuarii reintegrarii
Hotararea 416/MC din 05.07.2005, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    despagubiri    reintegrare    reintegrarea in postul detinut anterior.   

Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata
Hotararea 1251/R din 18.07.2012, pronuntata de Curtea de Apel TaRGU MURES
salariu    stat de plata    verificare de scripte   

Drepturi salariale neachitate de angajator. Sarcina probei in fata instantei
Hotararea 1223 din 01.10.2009, pronuntata de Tribunalul CALARASI
salariu    proba cu martori    daune morale    carnet de munca    indemnizatie de concediu    Legea 168/1999   

Inadmisibilitatea probei cu martori pentru dovedirea unui alt salariu decat cel inscris in contractul individual de munca
Hotararea 1331 din 17.05.2011, pronuntata de Curtea de Apel SUCEAVA
salariu    proba cu martori    daune morale    carnet de munca   

Reducerea temporara a drepturilor salariale ale bugetarilor, in contextul dificultatilor financiare
Hotararea 1715 din 5.08.2011, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara
Legea 330/2009    O.U.G. 1/2010    Legea 118/2010    Drepturi salariale    Lege speciala    Bugetar    CEDO    Decizia 874/2010    Drept de proprietate    Expropriere    Principiul proportionalitatii    Legea 74/1999   


Sus ↑