• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 183: Constituire si rol

Codul muncii actualizat 2021 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL V: Sanatatea si securitatea in munca
        ↳ CAPITOLUL II: Comitetul de securitate si sanatate in munca

(1) La nivelul fiecarui angajator se constituie un comitet de securitate si sanatate in munca, cu scopul de a asigura implicarea salariatilor in elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul protectiei muncii.
(2) Comitetul de securitate si sanatate in munca se constituie in cadrul persoanelor juridice din sectorul public, privat si cooperatist, inclusiv cu capital strain, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei.Comentariu art. 183 Codul muncii

NOU! Ghidul relatiilor de munca: Ghidul angajatorului si Ghidul Salariatului

Din coroborarea acestui articol cu articolul urmator, reiese necesitatea constituirii comitetului de securitate si sanatate in munca la nivelul angajatorilor care au peste 50 de salariati sau la care se desfasoara activitati in conditii grele, vatamatoare sau periculoase, ci nu la nivelul fiecarui angajator.

Solicita o consultatie

Fill out my online form.


Jurisprudenta art. 183 din Codul muncii- Constituire si rol

Dovedirea caracterului efectiv al desfiintarii locului de munca. Aprobarea organigramei societatii. Noi anunturi de recrutare
Pe rol, soluTionarea apelului civil declarat de apelanta-parata S. C. Z_ C S. R. L. , cu sediul procesual ales la sediul social din municipiul IaSi, B, _. 1, judeTul IaSi Si a apelului incident formulat de intimata-reclamanta R_ AM_, cu domiciliul ... (Hotararea 58 din 4 februarie 2020, pronuntata de Curtea de Apel Craiova)
Declansarea conflictului colectiv de munca prin parcurgerea formalitatilor prevazute de lege. Protestele spontane ale salariatilor

Hotararea 231 din data de 16 ianuarie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Verificarea de catre instanta a legalitatii declansarii grevei. Apararea intereselor economice ale salariatilor

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului I. sub numarul de mai sus, reclamanta G. G. R. SRL a solicitat, in contradictoriu cu paratul S. L. DE H. A., obligarea paratului la incetarea grevei declarate in data de 22.01.2016 intre orele 13. 00 ... (Hotararea 2428 din data de 12 mai 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Modificarea salariului prin negociere individuala cu salariatii. Aplicarea clauzelor contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate cu privire la salarizare nu intervine automat

Prin sentinta civila nr. .../07.11.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII- a Conflicte de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. ...X, s-a admis exceptia inadmisibilitatii actiunii pentru lipsa procedurii prealabile, invocata ... (Hotararea 1599 din data de 11 mai 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Continutul deciziei de detasare. Lipsa mentiunii ca exista un acord intre cei doi angajatori cu privire la detasare

Prin cererea adresata Tribunalului Suceava la data de 14.12.2011 si inregistrata cu nr. ...XX, contestatorul H. D., in contradictoriu cu intimata “ SA a solicitat sa se dispuna revocarea deciziilor nr. ... din 28.11.2011, anulata de parata p ... (Hotararea 1266 din data de 22 octombrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Aplicabilitatea legislatiei muncii cetatenilor straini

Potrivit art. 2 lit. c din Codul muncii si art. 102 din Legea nr. 105/1992 salariatului, cetatean turc care a prestat munca in temeiul contractului individual de munca pentru angajatorul persoana juridica romana, ii sunt ... (Hotararea 5504 din 16.10.2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)


Sus ↑