• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 38: Interdictia renuntarii la drepturile recunoscute salariatilor prin lege

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL II: Contractul individual de munca
        ↳ CAPITOLUL II: Executarea contractului individual de munca

Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate.
Comentariu art. 38 Codul muncii

NOTA: in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) si art. 254 alin. (3) si (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stipularea clauzei penale in contractul individual de munca sau intr-un act aditional al acestuia, prin care este evaluata paguba produsa angajatorului de salariat din vina si in legatura cu munca sa, este interzisa si este sanctionata cu nulitatea clauzei astfel negociate.

Art. 6 din Conventia O.I.M. nr. 95/1949 privind protectia salariatului (ratificata de Romania prin Decretul nr. 284/1973) stabileste ca ”se interzice celui care angajeaza sa restranga, in orice fel, libertatea lucratorului de a dispune dupa voia sa de propriul salariu”.

“Fiind un drept recunoscut angajatilor si o obligatie stabilita in sarcina angajatorilor, instanta de recurs apreciaza ca in zilele de sarbatoare legala nu este posibila prestarea muncii pe baza acordului partilor, deoarece o atare intelegere contravine prevederilor art. 38 Codul Muncii potrivit carora salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate." (Decizia civila nr. 52 din data de 13 ianuarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Oradea, www.mcp-avocati.ro.)

Aboneaza-te la cel mai apreciat Canal Youtube de dreptul muncii!

Dialogurile MCP (XIV) Clauza de formare profesionala. Aspecte practice privind restiturea sumelor de catre salariati

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Prelucrarea datelor cu caracter personal ale telesalariatilor

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Protecția datelor cu caracter personal. GDPR. Tehnologia informației

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.

Consultatii dreptul muncii

Respectarea termenului de preaviz in cazul concedierilor colective.
Intreprinderea noastra se afla in insolventa.Dintr-o lipsa acuta de contracte trebuie sa recurgem la Concediere Colectiv ... Perioada de preaviz reprezinta un drept al angajatului ce nu poate fi mai mic de 20 de zile in situatia in care acesta e ...

Jurisprudenta art. 38 din Codul muncii - Interdictia renuntarii la drepturile recunoscute salariatilor prin lege

Lipsa vinovatiei salariatului privind savarsirea faptei. Inadmisibilitatea sanctiunii disciplinare

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, sub nr. XXXXXXXXXXXX, la data de 23 aprilie 2014, contestatoarea A. C. a formulat, in contradictoriu cu intimata OSIM, contestatie ... (Hotararea 917 din data de 22.02.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Conditiile angajarii raspunderii patrimoniale a salariatului. Clauza penala in contractele individuale de munca

Prin actiunea inregistrata la data de 09.09.2015, reclamanta S. C. G. P. P. S. R. L. a chemat in judecata pe parata M. S., solicitand obligarea acesteia la plata sumei de 850 lei cu titlu de prejudiciu cauzat societatii ca urmare a incalcarii obli ... (Hotararea 1087 din data de 04.05.2016, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti)
Obligatia de plata a contributiilor sociale de catre angajator. Contributiile aferente drepturilor salariale restante

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instantei la data de 11. 01. 2016, sub nr. XXXXXXXXXXX reclamantul N. G. a chemat in judecata pe parata SRL, solicitand ca prin hotarare judecatoreasca sa fie obligata la plata urmatoarelor drepturi banes ... (Hotararea 454 din data de 24.06.2016, pronuntata de Tribunalul Mehedinti)
Obligatia de plata a contributiilor sociale de catre angajator. Contributiile aferente drepturilor salariale restante

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instantei la data de 11. 01. 2016, sub nr. XXXXXXXXXXX reclamantul N. G. a chemat in judecata pe parata SRL, solicitand ca prin hotarare judecatoreasca sa fie obligata la plata urmatoarelor drepturi banes ... (Hotararea 454 din data de 24.06.2016, pronuntata de Tribunalul Mehedinti)
Nerespectarea termenului de preaviz in cazul concedierii. Analizarea prioritara a conditiilor de forma ale deciziei de concediere

Prin actiunea formulata de reclamanta P. A. G. in contradictoriu cu parata R. AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT A JUDETULUI CLUJ R. A., inregistrata la data de 12. 01. 2015, aceasta a contestat Decizia nr. 120/08.12.2014 de in ... (Hotararea 302/A din data de 03.02.2016, pronuntata de Curtea de Apel Cluj)
Incetarea contractului individual de munca pe durata perioadei de proba prin notificare scrisa

Prin sentinta civila 2181/15.12.2015 pronuntata de Tribunalul N. s-au dispus urmatoarele:

Admiterea in parte a contestatie formulata de contestatoarea B. L. L. in contradictoriu cu intimata S. C. M. C. S. R. L.,si in consecinta:

An ... (Hotararea 656 din data de 25.05.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bacau)
Modificarea salariului in cazul personalului bugetar. Lipsa acordului de vointa a salariatului

Prin sentinta civila nr. 121/12. 02. 2016 Tribunalul M. a admis actiunea formulata de reclamantul B. V., in contradictoriu cu paratul I. de S. pentru C. in T. R. Bucuresti, a dispus anularea Deciziei nr. 429/01.07.2015 emisa de parata, repunerea p ... (Hotararea 2979 din datade 02.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova)
Sanctionare disciplinara cu desfacerea contractului individual de munca. Crearea unui prejudiciu de imagine angajatorului

Prin actiunea înregistrata sub nr. xX pe rolul Tribunalului Bucuresti, numitul D_ N_, a chemat in judecata _., solicitând: anularea deciziei nr. xxx din data de 14 decembrie 2015; reintegrarea în fu ... (Hotararea 1772 din 20 martie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Angajamentul de plata dintre salariat si angajator nu constituie izvor de obligatie pentru plata penalitatilor de intarziere aferente contributiilor sociale

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Gorj - Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale la data de 07.10.2016, sub nr.x, reclamanta U_ R_ a chemat în judecata pârâta S_ Directia ... (Hotararea 127 din 31 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Gorj)
Obligatia angajatorului de a actualiza in mod corespunzator cuantumul salariului de baza brut corespunzator clasei de salarizare

 

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte d ... (Hotararea 165 din 16 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)


Sus ↑