• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Contestatie decizie de pensionare

Hotararea nr. 2072 din 17.05.2012
Pronuntata de Tribunalul GORJ

Prin cererea de chemare în judecata înregistrata la Tribunalul Gorj, Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr., reclamantul S I a formulat contestatie împotriva deciziei de pensionare nr.175220/27.05.2011 emisa de catre parata C J P, solicitand anularea acesteia si obligarea paratei sa emita o noua decizie cu luarea în calcul a perioadei 01.11.1973-02.11.1980 si 1.03.1981-15.06.1991 lucrata în grupa a II-a de munca.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea contestatiei, reclamantul a aratat ca decizia contestata i-a fost comunicata la data de 27 mai 2011, reclamantul observand faptul ca la stabilirea drepturilor sale de pensionare nu s-a tinut cont de adeverinta nr. 1193/19.03.2010 emisa de SC E SA, adeverinta care atesta ca în perioadele mentionate mai sus reclamantul a lucrat în grupa a II-a de munca în procent de 100%.
A precizat reclamantul ca dovada încadrarii în grupa a II-a de munca a fost facuta si cu carnetul de munca, înscrierea regasindu-se la pozitia 28, iar în adeverinta nr. 1193/19.03.2011 s-a precizat ca încadrarea s-a facut conform nominalizarii efectuate prin procesul-verbal nr. 18/18.12.1990, Hotararea Consiliului de Administratie din 19.12.1990 si Nota 1596/1990 a MMPS, temeiul încadrarii reprezentandu-l HG nr. 1223/1990.
In dovedirea contestatiei, reclamantul a depus la dosar copie de pe decizia de pensionare nr.175220/27.05.2011, adeverinta nr.1193/19.03.2010, hotararea din 19.12.1990, cartea de munca, hotararea nr.1094/22.03.2012.
La data de 4.04.2012, dupa comunicarea Hotararii nr. 1094/22.03.2012 emisa de CCC, reclamantul si-a precizat cererea, aratand ca întelege sa conteste si aceasta hotarare.
A aratat reclamantul ca nu s-au avut în vedere de catre CCC dispozitiile art. 2 din HG nr. 1223/1990, ce prevad ca nominalizarea persoanelor care se încadreaza în grupa a II-a de munca se face de consiliile de administratie, împreuna cu sindicatele libere din unitati; prin urmare nu casele de pensii stabilesc meseriile ce se încadreaza în aceasta grupa de munca. A precizat ca Ordinul MMOS nr. 50/1990 a fost respectat întrucat a fost încadrat în grupa a II-a de munca în procent de 100%.
Parata C J P a formulat întampinare, invocand exceptia inadmisibilitatii actiunii reclamantului, cu motivarea ca instanta nu se poate pronunta decat asupra Hotararii emise de CCC, potrivit art. 151 alin. 2 din Legea nr. 263/2010.
In ceea ce priveste fondul cauzei, parata  a solicitat sa se  constate ca Hotararea C C C este temeinica si legala, motivat de faptul ca perioadele în discutie nu puteau fi avute în vedere ca fiind lucrate în grupa a II-a de munca, deoarece reclamantul a lucrat ca economist, sef birou financiar si sef serviciu, iar prin natura lor, aceste functii nu presupun lucrul efectiv alaturi de personalul muncitor de baza în conditii de santier.
Avand în vedere ca s-a invocat de catre parata exceptia inadmisibilitatii contestatiei de catre parata C J P, Tribunalul va analiza cu precadere aceasta exceptie, conform art. 137 alin. 1 Cod de procedura civila.
Astfel, parata a sustinut ca instanta se poate pronunta numai asupra Hotararii C C C.
Este adevarat ca potrivit art. 151 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, hotararile C C C pot fi atacate la instanta judecatoreasca în termen de 30 de zile de la comunicare.
Tribunalul retine ca prin contestatia formulata la data de 25 august 2011, reclamantul a solicitat anularea deciziei nr. 175220/27.05.2011 emisa de C J P, însa a atasat acestei cereri si dovada faptului ca a formulat contestatia adresata C C C înca de la data de 24.06.2011, dar nu primise nici un raspuns. Ulterior, dupa ce i-a fost comunicata Hotararea nr. 1094/22.03.2012 emisa de C C C, si-a modificat cererea, solicitand si anularea acestei Hotarari, cererea fiind înregistrata  la data de 4 aprilie 2012, fiind astfel respectat termenul de 30 de zile prevazut de art. 151 alin. 2 din Legea nr. 263/2010. Prin urmare, instanta va respinge exceptia inadmisibilitatii contestatiei invocata de parata, reclamantul respectand prevederile art. 151 din Legea nr. 263/2010.
Trecand la analiza contestatiei pe fond, Tribunalul retine ca prin cererea înregistrata sub nr. 14525/29.04.2011, reclamantul S I a solicitat înscrierea la pensie anticipata partial, iar prin decizia nr. 175220/27.05.2011 cererea sa a fost admisa, fiindu-i stabilita o pensie de 1179 lei. Reclamantul a formulat contestatie împotriva acestei decizii la data de 24.06.2011, nemultumit fiind de faptul ca perioadele 01.11.1973-02.11.1980 si 01.03.1981-15.06.1991  nu au fost valorificate ca fiind activitati ce se încadreaza în grupa a II-a de munca.
Prin Hotararea nr. 1094/22.03.2012, C C C a respins contestatia reclamantului,  cu motivarea ca în perioadele mentionate, reclamantul si-a desfasurat activitatea în functiile de economist, sef birou financiar si sef serviciu la SC E SA, iar prin natura lor, aceste functii nu presupun lucrul efectiv alaturi de personalul muncitor de baza în conditii de santier si prin urmare perioadele  nu se pot încadra în grupa a II-a de munca, potrivit HG nr. 1223/1990.
Atat decizia nr. 175220/27.05-2011, cat si Hotararea nr. 1094/2012 au fost contestate de catre reclamant, în esenta acesta sustinand ca dovada încadrarii în grupa a II-a de munca a fost facuta cu adeverinta nr. 1193/19.03.2010 emisa de SC E SA, dar si cu carnetul de munca, la pozitia 28 mentionandu-se ca în perioada 01.11.1973-15.06.1991 a lucrat în grupa a II-a de munca în procent de 100%, conform HG. nr. 1223/1990.
Potrivit art. 158 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, adeverintele care atesta încadrarea persoanelor în fostele grupe I si/sau  a II-a de munca sunt valorificate numai în situatia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.
In cazul de fata, instanta apreciaza ca parata nu a respectat prevederile art. 159 alin. 1 coroborat cu art. 16 lit. a din Legea nr. 263/2010, potrivit carora dovada vechimii în munca se face cu carnetul de munca, iar din carnetul de munca al reclamantului rezulta ca în perioada 01.11.1973-15.06.1991 a lucrat în grupa a II-a de munca în procent de 100%, conform HG. nr. 1223/1990.
Pe de alta parte, reclamantul a depus la dosar adeverinta nr. 1193/19.03.2010 din care rezulta ca în perioadele 01.11.1973-2.11.1980 si respectiv 1.03.1981-15.06.1991 a fost încadrat în grupa a II-a de munca în procent de 100%, conform nominalizarii efectuate prin Procesul-verbal nr. 18/18.12.1990, Hotararea CA din 19.12.1990 si Nota 1556/1990 a MMPS. Se mentioneaza temeiul încadrarii în grupa a II-a de munca, acesta fiind HG nr. 1223/20.11.1990 si faptul ca adeverinta s-a eliberat în baza documentelor verificabile aflate în arhiva societatii. Prin urmare, adeverinta respecta modelul impus de Ordinul nr. 590/2008 si nu este afectata de lipsuri sau vicii de natura a atrage nulitatea acesteia, nevalabilitatea sa nefiind  constatata de catre instanta de judecata, în urma unei sesizari formulate în acest sens de parata sau de alte persoane interesate.
Se constata astfel ca temeiul juridic al încadrarii reclamantului în grupa a II-a de munca l-a constituit, potrivit mentiunilor din adeverinta si carnetul de munca, HG nr.1223/1990 privind încadrarea in grupa a II-a de munca, in vederea pensionarii, a unor locuri de munca sau activitati din constructii-montaj, care nu conditioneaza încadrarea în grupa de exercitarea anumitor functii sau profesii, astfel cum considera parata, ci dimpotriva se refera la încadrarea în grupa a II-a de munca, pe baza de nominalizare, a   ” personalului care este in activitate si care a lucrat la locurile de munca sau activitatile cu conditii de munca nocive, grele sau periculoase de pe santierele de constructii-montaj, grupurile de santiere si întreprinderile - santier, inclusiv unitatile de deservire ale acestora: bazele de productie, depozitele, laboratoarele, unitatile de mecanizare ”, indiferent de functiile detinute.
Prin urmare, nu poate fi primita ca fondata apararea paratei în sensul ca functiile detinute de reclamant nu se încadreaza în grupa de munca, în ciuda nominalizarii acestora facute de fostii angajatori în conformitate cu HG nr.1223/1990  (a se vedea lista functiilor ce se încadreaza în grupa a II-a de munca, aflata la filele 32-33 din dosar, functiile detinute de reclamant fiind mentionate la punctul 13).
Va fi astfel admisa contestatia formulata de reclamant si în temeiul art. 158 si art. 159 din Legea nr. 263/2010, vor fi anulate decizia nr.175220/27.05.2011 emisa de CJ P si hotararea nr.1094/22.03.2012 emisa de C C C, urmand ca parata C J P sa emita o noua decizie  cu  luarea în considerare a adeverintei nr.1193/19.03.2010 emisa de SC E SA, activitatea desfasurata în perioadele  01.11.1973-2.11.1980 si respectiv 1.03.1981-15.06.1991 de catre reclamant încadrandu-se în grupa a II-a de munca în procent de 100%.

Respinge exceptia inadmisibilitatii cererii invocata de parata CJ P.
Admite contestatia formulata de catre reclamantul S I cu domiciliul în contradictoriu cu parata C J P cu sediul în, cu precizarea ulterioara.
Anuleaza decizia nr.175220/27.05.2011 emisa de C J P si hotararea nr.1094/22.03.2012 emisa de C C C.
Obliga parata C J P sa emita o noua decizie de pensionare, cu luarea în considerare a adeverintei nr.1193/19.03.2010 emisa de SC ESA
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata în sedinta publica azi, 17 Mai 2012, la Tribunalul Gorj.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   grupa II de munca    adeverinta    pensionale    decizie de pensionare    Ordinul 580/2008    stagiu de cotizare    Legea 19/2000    Legea 263/2010    decizia de pensionare    pensie pentru limita de varsta   


Sus ↑