• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Plangere contraventionala. Prestarea activitatii fara incheierea contractului individual de munca

Hotararea nr. din 2012
Pronuntata de Tribunalul BUZ?U

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Buzau, la 08.07.2011, sub nr. unic de dosar....., reclamanta....., în calitate de administrator al SC ....SRL, a formulat plangere împotriva procesului verbal de contraventie seria BZ nr. , încheiat de inspectori ai INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA BUZAU, prin care i s-a aplicat o amenda contraventionala în suma de 3000 lei.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea plangerii, contestatoarea a aratat ca amenda contraventionala i-a fost aplicata societatii comerciale pentru ca inspectorii au constatat ca soferului .....nu i s-a încheiat contract individual de munca însa a sustinut ca nu se face vinovata de savarsirea faptei prevazuta în art. 276 alin. 1 din art. 279 , în conditiile în care ......a solicitat în luna decembrie 2010, sa lucreze în societate si sa fie primit la lucru înainte de încheierea în scris a contractului individual de munca, motivand ca din cauza greutatilor financiare nu este în masura sa prezinte fisa medicala, avizul psihologic si cazierul judiciar, ca a acceptat justificarile acestuia dandu-i un ultim termen pentru aducerea fisei medicale la 10.04.2011, termen pe care acesta nu l-a respectat.

Pentru acest considerent, contestatoarea a solicitat anularea procesului verbal de contraventie iar în subsidiar, sa fie exonerata de plata amenzii, întrucat situatia de fapt retinuta în procesul verbal de contraventie nu este reala.

Prin sentinta civila nr. ...../12.12.2011, pronuntata de prima instanta în dosarul nr......., s-a admis în parte plangerea contraventionala formulata de unitatea petenta SC ....SRL si a dispus înlocuirea amenzii contraventionale de 3000 lei cu sanctiunea avertisment, atrangandu-i-se atentia petentei sa respecte legislatia în vigoare.

Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut ca agentul constatator din cadrul ITM Buzau a constatat ca SC .....SRL l-a primit la munca pe ....fara ca în prealabil sa îi încheie acestuia un contract individual de munca în forma scrisa, acesta lucrand pentru societatea intimata din luna decembrie 2010, pana în luna aprilie 2011, ca aceasta fapta a fost savarsita cu vinovatie, ca este contraventie prev. în art. 276 alin. 1 lit e din art. 279 , si ca pentru fapta respectiva unitatii intimate i s-a aplicat prin procesul verbal de contraventiei seria BZ nr. 7635/22.06.2011, încheiat de ITM Buzau, o amenda contraventionala în suma de 3.000. lei.

Prima instanta a constatat ca procesul verbal de contraventie a fost încheiat cu respectarea cerintelor prevazute în art. 16,17, din OUG nr. 2 cuprinzand mentiunile obligatorii.

Referitor la temeinicia sanctiunii aplicate, prima instanta retine ca într-adevar .....a fost primit la munca fara sa i se încheie contract de munca, în forma scrisa, deoarece acesta nu a prezentat angajatorului actele necesare cerute la încheierea contractului si ca a fost platit pentru munca prestata în perioada decembrie 2010- aprilie 2011.

Astfel, prima instanta mentioneaza ca dovada ca ....a fost platit pentru munca depusa în meseria de conducator auto o reprezinta atat statele de plata aferente perioadei decembrie 2010- aprilie 2011, cat si declaratia olografa prin care soferul confirma ca a primit banii pentru zilele lucrate.

Raportat la aceste probe, prima instanta a constatat ca procesul verbal de contraventie este temeinic, ca reprezinta corect situatia de fapt, în sensul ca ......a fost primit la lucru fara a se i se încheia contract individual de munca în forma scrisa.

In schimb, cu privire la sanctiunea aplicata de 3.000 lei amenda, prima instanta facand referire la disp. art. 21 alin. 3 din OUG nr. 2/2001, a ajuns la concluzia ca aceasta sanctiune este prea grava în raport cu gradul de pericol social al contraventiei comise, cu împrejurarile în care fapta a fost savarsita, ca deci nu a fost respectat principiul proportionalitatii, motiv pentru care în temeiul art. 5 alin. 5 din OUG nr. 2/2001 si art. 7 alin. 3 din OUG nr. 2/2001, si în consecinta a înlocuit amenda contraventionala de 3.000 lei cu sanctiunea avertisment.

Impotriva aceste sentinte a declarat recurs în termen legal la 17.01.2012, Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau, pe care a criticat-o pentru motivul ca în mod nejustificat s-a înlocuit sanctiunea amenzii contraventionale cu avertisment, sustinand ca fapta unitatii intimate de a primi la munca o persoana fara încheierea unui contract individual de munca nu este de o gravitate redusa, avandu-se în vedere amploarea acestui fenomen si consecintele negative ale unei asemenea fapte.

Tribunalul, examinand sentinta recurata, actele din dosar, cauza sub toate aspectele conform art. 304/1 Cpc constata ca recursul este fondat pentru considerentele ce vor fi aratate în continuare:

Contestatoarea SC .....SRL nu a invocat motive de nelegalitate a procesului verbal de contraventie seria BZ nr. 6735 prin care organul constatator, respectiv ITM Buzau a constatat ca aceasta se face vinovata de savarsirea contraventiei prevazute de art. 276 alin. 1 lit e din Codul muncii , care sanctioneaza fapta de primire la munca a pana la cinci persoane fara încheierea unui contract individual de munca potrivit art. 16 alin. 1 din acelasi cod.

Masura luata de prima instanta de înlocuire a amenzii contraventionale în cuantum de 3000 lei cu sanctiunea avertisment, este, însa, neîntemeiata deoarece fapta de primire la munca fara încheierea unui contract de munca în forma scrisa, comisa de intimata SC .....SRL , prezinta un pericol social accentuat, avandu-se în vedere ca soferul .....a fost primit la munca fara sa i se încheie contract de munca o perioada relativ lunga de timp din decembrie 2010 pana în luna aprilie 2011, cand aceasta situatie a fost descoperita de inspectorii ITM în exercitarea atributiilor de control, pe toata aceasta perioada plata muncii prestate de sofer nu a fost evidentiata în state de plata, unitatea intimata nu a retinut si platit pentru munca prestata de sofer contributiile de asigurari sociale, contributiile de asigurari sociale de sanatate, cota de contributie pentru somaj.

In consecinta, prin fapta de primire la lucru fara încheierea contractului individual de munca în forma scrisa au fost prejudiciate atat interesele statului privind fondurile de contributii de asigurari sociale cat si ale soferului angajat în unitate fara forme legale care, muncind la „negru”, nu exista garantia ca a primit un salariu corespunzator muncii prestate, si nici nu a beneficiat de evidentierea stagiului de cotizare pentru a beneficia de contributiile la asigurari sociale si vechime la pensie.

Prima instanta, în considerentele sentintei, mentioneaza ca soferului .......i s-a platit munca prestata prin întocmirea statelor de plata, însa plata s-a facut de angajator numai dupa ce s-a descoperit comiterea contraventiei dupa încheierea procesului verbal de control care, în anexa 2, fila 46, a dispus masuri pentru remedierea situatiei, respectiv, încheierea contractului individual de munca în forma scrisa, întocmirea statelor de plata si plata contributiilor la asigurarile sociale de stat aferente drepturilor salariale stabilite pentru reconstituirea perioadei lucrate de.........

In sensul celor retinute mai sus s-a pronuntat si Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 448/15.09.2005, prin care s-a respins exceptia de neconstitutionalitate a disp art 16 alin. 1 si ale art. 276 alin. 1 lit e din art. 279 , în considerentele acestei decizii, retinandu-se ca „ raspunderea pentru încheierea contractului individual de munca revine în mod firesc angajatorului. Existenta contractului previne comportamentul abuziv al angajatorului dar si atitudinea incorecta a salariatului în îndeplinirea sarcinilor pentru care s-a angajat. Incadrarea în munca doar cu forme legale, pe baza unor contracte individuale de munca asigura si cunoasterea si exercitarea obligatiilor legale ce le revin celor care folosesc forta de munca salariata”.

Contestatoarea intimata a încercat sa motiveze primirea la munca a numitului .......fara încheierea contractului de munca din decembrie 2010 pana în aprilie 2011, invocand un motiv umanitar, constand în lipsa de venituri ale acestuia pentru întocmirea formelor de angajare, însa, Tribunalul constatand ca aceasta aparare nu este sustinuta cu probe, si ca respectivele cheltuieli pentru analiza medicale, obtinerea cazierului judiciar si avizul psihologic nu sunt atat de mari încat sa justifice neprezentarea acestor documente o perioada atat de lunga, respectiv din decembrie 2010 pana în aprilie 2011.

Prin urmare, Tribunalul constata ca amenda contraventionala de 3.000. lei aplicata intimatei prin procesul verbal de contraventie, este corect individualizata fiind proportionala cu pericolul social ridicat al contraventiei savarsite si ca în mod neîntemeiat prima instanta a dispus înlocuirea acestei sanctiunii cu avertisment.

Avandu-se în vedere toate aceste considerente, Tribunalul în baza art. 312 Cpc va admite recursul, va modifica sentinta pronuntata de prima instanta si pe fond va respinge plangerea formulata de intimata împotriva procesului verbal de contraventie seria BZ nr. 64735/22.06.2011, încheiat de ITM Buzau.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   OG 2/2001    plangere contraventionala    munca la negru    proces verbal de contraventie    anularea procesului verbal de contraventie    munca la negru    avertisment   


Sus ↑