• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Cererea de retragere din functia de director general echivaleaza cu demisia

Hotararea nr. 459/C din 18 octombrie 2004
Pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA

In baza contractului individual de munca cu nr.6067 incheiat intre parti, contestatorul a fost angajat la intimata pe postul de inginer chimice solide.
La data de 28 martie 2000, a fost numit director general la S.C. ”Chimpex” S.A. Constanta.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

La data de 21 decembrie 2003, contestatorul a formulat cerere catre presedintele Consiliului de Administratie,in baza caruia ii aduce la cunostinta ca solicita sa-i fie aprobata retragerea din functia de director general.
La aceeasi data, cu nr.de inregistrare 7072 din 22 decembrie 2003, formuleaza o alta cerere prin care solicita – trecerea din functie de director general – pe un alt post in cadrul societatii, conform pregatirii sale profesionale, solicitare asupra careia a revenit prin adresa cu nr.902 din 18 februarie 2002.
Cererea contestatorului a fost analizata in cadrul sedintei Consiliului de Administratie din 27 februarie 2004, conform procesului verbal cu nr.2, incheiat la acea data.
A fost analizata cererea contestatorului si din materialul intocmit de catre serviciul personal, rezulta ca societatea nu detine posturi libere de natura pregatirii profesionale a contestatorului.
Cu adresa nr.1336 din 12 martie 2004, recurenta ii face cunoscut intimatului contestator, ca cererea adresata Consiliului de Administratie la datele mai sus mentionate, este considerata o cerere de demisie, urmand sa inceteze contractul de munca conform art.79 pct.4 din art. 279 .
Totodata i s-a adus la cunostinta ca societatea nu are locuri libere de natura pregatirii profesionale a intimatului contestator.
La data de 15 martie 2004,S.C.”Chimpex”S.A. Constanta emite decizia nr.15, privind incetarea contractului individual de munca conform art.79 (alin.1,4,7) din art. 279 a intimatului BA.
In baza art.1 din decizie – incepand cu data de 17 martie 2004 – inceteaza contractul de munca al contestatorului BA in functia de director general – luandu-se act de cererea de demisie.
Potrivit art.79 alin.1, prin demisie se intelege actul unilateral de vointa al salariatului care printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz.
In raport de dispozitiile legale mai sus mentionate si avand in vedere probele existente la dosar, curtea constata ca solicitarea contestatorului – de retragere din functia de director – este in fapt o demisie – el exprimandu-si vointa ca nu mai doreste sa ocupe functia de director.
Ramanerea contestatorului in unitate pe un post corespunzator pregatirii sale profesionale nu a fost posibila, intrucat unitatea recurenta nu detine asemenea posturi – fapt ce i-a fost adus la cunostinta acestuia.
In concluzie, recurenta in mod legal – emitand decizia nr.15 din 15 martie 2004 – a incetat contractul de munca al contestatorului incepand cu data de 17 martie 2004, luand act de demisie, conform art.79 alin.1 din Codul muncii .

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   Demisie    Acord de vointa    Notificare scrisa   


Sus ↑