• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Procedura de recuperare a prejudiciului cauzat angajatorului de catre un salariat. Necesitatea existentei unei hotarari judecatoresti

Hotararea nr. 3644/R din data de 18 septembrie 2012
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Prin sentinta civila nr. 618 din 3.04.2012 pronuntate de Tribunalul Maramures s-a admis contestatia formulata de reclamanta C. E., impotriva  paratei S. P. „Asistenta Sociala” din Subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia M., si in consecinta s-a anulat  decizia  nr. 89/30.06.2011privind imputarea sumei de 2. 000 lei conform masurilor stabilite de auditul intern al Primariei Baia M. prin raportul nr. 24/05.05.2011, emisa de parata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Pentru a pronunta aceasta sentinta tribunalul a retinut ca reclamanta are calitatea de angajata a paratei ocupand postul contractual  de executie de  asistent social .

Prin decizia nr. 89/30.06.2011 contestata in cauza, i s-a  imputat suma de  2. 000 lei reprezentand contravaloarea  cursurilor de masterat efectuate in 2009.

S-a stabilit ca suma de 2. 000 lei imputata, sa se recupereze prin retineri  succesive  cu caracter lunar  din salariu.

In conformitate cu art. 254 Cod civil, salariatii raspund patrimonial  in te­meiul normelor si principiului raspunderii civile contractuale, pentru pagu­bele materiale produse  angajatorului din vina  si in legatura  cu munca lor.

Principalele modalitatii de stabilire si recuperare  a prejudiciului  produs  an­­­ga­­jatorului  sant invoiala partilor, semnate de ambele parti, consemnata  intr-un inscris  si inregistrata de angajator  si actiunea in justitie.

Astfel, potrivit  dispozitiilor  imperative  ale art. 169 Cod civil, nicio re­ti­ne­re din salariu  nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor pre­va­zu­te de lege.

Retinerile cu  titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate  decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata  ca atare  printr-o hotarare judecatoreasca  definitiva si  irevocabila.

Asadar, in situatia in care partile nu se inteleg, cand salariatul nu recunoaste producerea pagubei ori nu este de acord cu cuantumul acesteia, raspunderea sa pentru  pagubele materiale produse angajatorului  poate fi stabilita doar prin promovarea unei actiuni in raspundere patrimoniala potrivit art. 270  si urmatoarele  Codul muncii   iar nu prin emiterea unei decizii  de imputare.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs paratul S. P. DE ASISTENTA SOCIALA din subordinea CONSILIULUI LOCAL BAIA M. solicitand admiterea recursului, anularea sentintei cu judecarea cauzei pe fond, stabilind faptul ca suma de 2. 000 lei pe care institutia a achitat-o reclamantei C. E. in vederea efectuarii cursurilor de masterat, a fost nelegal platita asa cum se arata la pct. 2 pag. 6 din raportul de audit nr. 24/05.05.2011, impunandu-se recuperarea acestor sume.

In motivare a aratat ca prin Raportul de audit nr. 24/05.05.2011  s-a stabilit ca in mod nelegal au fost achitate de catre institutie cursurile de masterat pentru intimata C. E., invocand prevederile art. 52 din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarului public, aratand ca nu constituie forma de perfectionare profesionala si nu pot fi finantate de la bugetul local studiile universitare sau de doctorat.

Considera ca Directorul serviciului P. Asistenta Sociala in mod egal a emis decizia nr. 89/30.06.2011 pentru imputarea sumei totale de 2000 lei reclamantei C. E. .

Analizand recursul formulat, prin prisma motivelor invocate si a apararilor formulate, Curtea, deliberand, constata urmatoarele:

Prin adoptarea Legii nr. 53/2003 - art. 279 , in vigoare de la 1 martie 2003, a fost inlaturata vechea raspundere materiala a salariatului si implicit posibilitatea angajatorului de a emite decizii de imputare cu caracter executoriu in vederea recuperarii prejudiciului.

Interdictia a fost mentinuta si prin modificarile aduse Codului muncii prin Legea 40/2011. Astfel, art. 169 din art. 279 republicat prevede urmatoarele :

(1) Nicio retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege.

(2) Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

Dispozitia de imputare contestata de reclamanta, desi potrivit sustinerilor recurentilor, are drept scop recuperarea sumelor acordate nelegal, avand un caracter unilateral, contravine dispozitiei imperative prevazute de art. 169 art. 279 , mai sus citat.

Asadar, indiferent de natura sumelor ce se doresc a fi recuperate, ca paguba materiala provocata angajatorului in sensul art. 270 art. 279 ori suma nedatorate platita salariatului in sensul art. 272 art. 279 , procedura de recuperare a prejudiciului in situatia dezacordului partilor cu privire la stabilirea existenta raspunderii, se intemeiaza in mod obligatoriu, pe o hotarare judecatoreasca irevocabila care sa constate datoria salariatului ca fiind scadenta, lichida si exigibila potrivit art. 169 alin. 2 art. 279 .

In speta, neexistand acordul salariatului la repararea pe cale amiabila a pretinsului prejudiciu invocat de angajator, in mod corect s-a apreciat de catre tribunal ca fara interventia instantei de judecata nu este posibila efectuarea unor retineri de salariu in temeiul deciziei de imputare emisa de angajator in acest sens.

Tinand seama de aceste considerente, Curtea apreciaza ca hotararea fondului este legala si temeinica, astfel ca o va mentine ca atare, urmand ca in temeiul dispozitiilor art. 312 alin. 1 C. proc. civ. sa respinga ca nefondat recursul, in cauza nefiind incidente motivele de recurs prevazute de art. 304 pct. 8 si 9 C. proc. civ.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE :

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de paratul S. P. DE ASISTENTA SOCIALA din subordinea CONSILIULUI LOCAL BAIA M. impotriva sentintei civile nr. 618 din 03.04.2012 a Tribunalului Maramures pronuntata in dosar nr. 7283/xx pe care o mentine.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   retineri din salariu    prejudiciu    datorie scadenta    datorie exigibila    raspundere patrimoniala    studii de doctorat    decizie de imputare    hotarare judecatoreasca   


Sus ↑