• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Eliberarea de catre angajator a unei adeverinte care sa ateste incadrarea in grupa a II-a de munca a salariatului

Hotararea nr. 173 din 01 februarie 2017
Pronuntata de Tribunalul Dambovita

 

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Dâmbovita sub nr.xXXX din data de 1909.2016, reclamantul N_ L_, în contradictoriu cu pârâta C_ Judeteana de P_ Dâmbovita, a solicitat sa se constate ca 
în perioadele 01.02.xxxx78, 12.06.1979-2.03.1994, 26.05.xxxx00 a lucrat la fosta S.C. SARO S.A. (WTS) Târgoviste - în Sectia Ro?i din?ate situata în hala monobloc industriala alaturi de sewc?iile 
scularie, mecano-energetic, mecanica universala, axe, mecanica grea, montaj, acoperiri chimice si metalice ca muncitor  în formare gauritor, municotr calificat-prelucrarator prin a?chiere piese 
din fonta, gauritor-filetator, strungar în conditiile grupei a II-a de munca în procent de 100%.

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Dâmbovita sub nr.xXXX din data de 1909.2016, reclamantul N_ L_, în contradictoriu cu pârâta C_ Judeteana de P_ Dâmbovita, a solicitat sa se constate ca în perioadele 01.02.xxxx78, 12.06.1979-2.03.1994, 26.05.xxxx00 a lucrat la fosta S.C. SARO S.A. (WTS) Târgoviste - în Sectia Roti dintate situata în hala monobloc industriala alaturi de sectiile scularie, mecano-energetic, mecanica universala, axe, mecanica grea, montaj, acoperiri chimice si metalice ca muncitor  în formare gauritor, municotr calificat-prelucrarator prin aschiere piese din fonta, gauritor-filetator, strungar în conditiile grupei a II-a de munca în procent de 100%.

 

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

 

În motivarea cererii, reclamantul a aratat ca a fost angajat al societatii S.C. SARO S.A. Târgoviste devenita ulterior S.C. WTS S.A., muncitor în formare gauritor în perioada 1.02.1974-1.08.1974, 
muncitor calificat– prelucrator prin a?chiere piese din fonta în perioada 1.08.1974-1.11.1990, strungar în perioada 1.11.xxxx00, meserii dobândite în urma absolvirii cursului de calificare la locul 
de munca dovedit cu Certificatele de absolvire __, nr.xxxxxx/794/1976 si __ nr.xxxxx/440/1990 precum si prin înscrierile din carnetul de munca __.Y. nr. xxxxxx: Cap.VII „Pregatirea 
profesionala\",Cap. IX „Date privitoare la activitatea în munca\" poz.1-77.
A mai aratat ca pe toata aceasta perioada a lucrat în Sectia Ro?i din?ate amplasata în hala industriala monobloc în conditii deosebite de munca din punct de vedere al noxelor  în special praful 
de fonta si pulberi nesilicogene, rezultate în urma prelucrarii prin a?chiere si polizarii carcaselor, batiurilor din fonta, a ascu?irii sculelor, polizarii matri?elor,precum si într-o atmosfera puternica 
de gaze toxice rezultate în procesul de bobinare, vopsire prin pulverizare cu pistolul pneumatic si noxe chimice foarte otravitoare - cianuri de sodiu(NaCN) si potasiu(KCN) compu?i ai acidului 
cianhidric (HCN) rezultate din procesul de acoperiri chimice si metalice-galvanizare, zincare, sablare, brunare din sec?ie c de acoperiri metalice ce functiona în aceeasi hala industriala 
monobloc si care i-au afectat grav sanatatea.
S-a mai precizat ca tehnologia rebobinarii motoarelor implica arderea motoarelor cu gaze în urma careia se degaja un fum dens si toxic care se împrastia în toate sec?iile. Dupa arderea 
motoarelor se spalau cu diluant,se impregnau în lac incolor dupa rebobinare si se vopseau degajând vapori de aceste substante toxice.
A mai aratat ca specificul acestui loc de munca, era predominant de prelucrarea prin a?chiere de piese din fonta,care au foarte mare dispersie în atmosfera încadrându-se în activitatile 
catalogate generic de lege “conditii toxice de munca\" si ca îl îndrepta?e?te sa solicite constatarea lucrului în conditii deosebite de munca (grupa a II-a).
Au fost invocate prevederile Ordinelor nr. 50/1990, 125/1990, Scrisorii 43G/1242/23.06.1997 ale Minist. Muncii care confirma încadrarea locurilor de munca din hala industriala monobloc în 
care se prelucra fonta în grupa a II de munca.
Reclamantul a precizat ca, ulterior Scrisorii 43G/1242/1997 a Minist. Muncii, S.C. SARO S.A. a emis Decizia nr. 8483/16.06.1998 care în tabelul nr. 2 bis a precizat locurile de munca, activitatile 
din SARO S.A. care se încadreaza în grupa II de munca si care la pct. 2 si 3 mentioneaza si activitatile desfasurate de acesta.
În Sustinerea cererii, reclamantul a invocat jurisprudenta Tribunalului 
Dâmbovita si a Curtii de Apel Ploie?ti prin care s-a constatat ca activitatea în locurile de munca din Sectia Mecanica  Grea, s-a desfasurat in conditii deosebite (grupa II de munca).
Reclamantul a mai aratat ca institutia Avocatul Poporului arata ca în conformitate  cu prevederile  art. 2502 alin.(2) pct. 2 Cod civil, drepturile privitoare la actiunea în constatare a existentei 
unui drept sunt imprescriptibile
Prin Decizia 258/20.09.2004 pronuntata în complet format din 9 judecatori, Înalta Curte de Casatie si Justitie a hotarât ca Ordinului 50/1990 nu i se poate restrânge aplicarea numai la 
activitatile si functiile prevazute în forma initiala a actului în lipsa unei dispozitii exprese a însusi organului de autoritate emitent sau a unui act normativ de ordin superior. Astfel prin 
restrângerea sferei de aplicare a ordinului si crearea de categorii distincte de beneficiari în raport cu situatia pe care acestia o aveau atunci când i s-au adus modificari si completari s-ar crea 
discriminari acolo unde s-a urmarit tratarea egala si nediferentiata a tuturor celor care au lucrat în conditii similare de munca indiferent de perioada în care au lucrat. De asemenea Ordinul 
50/1990 completat cu Ordinul 125/1990 si 111/1991 nu este limitativ, deoarece principiul de baza al încadrarilor în grupe superioare de munca nu este regasirea în liste, ci încadrarea se face 
pe baza conditiilor de munca deosebite si a uzurii capacitatii de munca a persoanelor care lucreaza în acelasi climat nefavorabil. Art.3 din Ordinul nr.50/1990 arata ca beneficiaza de încadrarea 
in grupele I si II de munca fara limitarea numarul muncitori, ingineri, subingineri, maistrii, tehnicieni, personal de întretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate. precum si alte categorii de 
personal care au desfasurat activitate la locurile de munca mentionate. încadrarea în grupa respectiva se face proportional cu timpul lucrat la locurile de munca cu aceste conditii nocive cu 
conditia ca, pentru grupa I personalul sa lucreze in aceste locuri cel putin 50% iar pentru grupa a II-a, cel putin 70% din programul de lucru.
Prin Decizia nr. 87/1999 a Curtii constitutionale, obligatorie pentru instantele de judecata conform art., 147 din Constitutie s-a statuat ca nu exista nici o ratiune pentru care sa se mentina un 
tratament discriminatoriu centru persoanele care au activat în aceleasi conditii cu privire la beneficiul grupei superioare de munca, ca toate categoriile de persoane care au lucrat în aceleasi 
conditii se afla într-o situatie identica, ceea ce impune si tratament juridic identic.
Reclamantul a anexat în copie: carnetul de munca, cartea de identitate, certificatele de absolvire, scrisoarea nr. 43G/1242/23.06.1997 a Minist. Muncii adresata SARO S.A.-ce dispune ca 
locurile de munca si activitatea de prelucrare prin a?chiere a pieselor din fonta se încadreaza în grupa II de munca; tabelul nr.2 bis din decizia nr.8483/16.06.1998 a _ meseriile, functiile 
încadrate în grupele I si II de munca; dovada lichidarii si radierii fostului angajator WTS SARO SA   si proc.verbal xxxxx/27.09.2012 depreluare a arhivei fostei WTS-SARO de catre Serv.jud.D-?a al 
Arhiv. nationale; decizia nr.87 din 1.06.1999 a Curtii constitutionale raspunsul negativ nr.289/19.04.2015 la cererea nr.289/8.03.2016, decizia nr.2/5.02.2016 a ICCJ..
Prin întâmpinarea depusa la data de 24.X.2016, pârâta C_ Judeteana de P_ Dâmbovita a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive aratând ca în conformitate cu prevederile Legii nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pentru a fi valorificate la stabilirea sau revizuirea drepturilor de pensie, perioadele lucrate în grupa superioara de munca trebuie dovedite cu 
adeverinte eliberate conform anexei nr. 14 din Normele Metodologice ale Legii nr. 263/2010, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 01.04.2001, astfel ca institutia poate 
proceda la stabilirea respectiv revizuirea drepturilor de pensie numai dupa depunerea de catre reclamant a documentelor prevazute de lege, respectiv adeverinta tip.
De asemenea a mai aratat ca potrivit pct. 6 din Ordinul nr. 50/1990 „Nominalizarea persoanelor care se încadreaza în grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatilor împreuna cu 
sindicatele libere din unitati, sinându-se seama de conditiile deosebite de munca concrete în care îsi desfasoara activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditii 
nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.)”.
Actele normative care reglementau încadrarea în fostele grupe de munca I si II au fost abrogate la data intrarii în vigoare a Legii nr. 19/2000 – 01.04.2001, astfel ca dupa aceasta data nu mai 
exista baza legala pentru încadrarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite în grupele superioare de munca.
Pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii avându-se în vedere ca reclamantul nu are calitatea de pensionar.
La data de 31.10.2016, reclamantul a depus la dosar raspuns la întâmpinare, aratând ca este nelegala invocarea de catre pârâta a exceptiei lipsei calitatii sale procesuale pasive, invocare 
facuta fara a se referi  la decizia nr.2 din 15.02.2016, decizie obligatorie a ÎCCJ si ca actiunea este una în constatare, imprescriptibila si întemeiata.
Solicita a se constata ca nejustificate si nelegale sustinerile pârâtei si sa se admita actiunea.
La termenul de judecata din data de 13.12.2016  a fost admisa pentru reclamant proba cu expertiza în specialitatea protectia muncii, expertiza fiind întocmita de catre expert O__ N_. Expertiza 
a fost depusa la dosarul cauzei pe data de 6.01.2017. Niciuna dintre parti nu a formulat obiectiuni.
Analizând actele si lucrarile dosarului tribunalul retine ca reclamantul N_ I__ a chemat în judecata pârâta C_ Judeteana de P_ Dâmbovita pentru a se constata ca a lucrat în conditiile grupei a 
II-a de munca în procent de 100 % în perioadele 01.02.xxxx78, 12.06.1979-2.03.1994, 26.05.xxxx00.
Mai retine tribunalul ca prin sentinta nr. 816/15.12.2011  pronuntata de Tribunalul Dâmbovita în dosarul nr. 9/F/2004 s-a dispus „închiderea procedurii falimentului  S.C. Wisconsin Turning 
Systems S.A. cu sediul în _, Târgoviste, Judetul Dâmbovita, cod de identificare fiscala nr.xxxxxx, numar de ordine în registrul comertului JxX si radierea debitoarei din registrele ORC Dâmbovita”.
Tribunalul retine ca în urma radierii S.C. WTS S.A, arhivele apartinând acestei societati au fost predate catre pârâtul Serviciul Judetean Dâmbovita al Arhivelor nationale conform procesului 
verbal nr. xxxxx/27.09.2012. D__ urmare singura institutie cu care reclamantul se poate judeca pentru a se constata ca a lucrat în anumite conditii de munca este Serviciul Judetean Dâmbovita 
al Arhivelor nationale.
Din men?iunile înscrise în carnetul de munca al reclamantului  rezulta ca acesta a desfasurat activitate la fosta S.C. SARO S.A. Târgoviste în perioadele 01.02.xxxx78, 12.06.1979-2.03.1994, 
26.05.xxxx00. Conform men?iunilor din carnetul de munca mai rezulta ca reclamantul a lucrat în  meseria de  muncitor calificat prelucrator prin a?chiere piese din fonta, gauritor filetator, 
strungar, la Sectia Ro?i din?ate.
De asemenea, tot din înscrisurile existente la dosarul cauzei, respectiv anexa la avizul 44 din 20.11.2002 unde sunt nominalizate locurile de munca si meseriile / functiile desfasurate în aceste 
locuri de munca cu conditii deosebite, rezulta ca Scularie-Accesorii SDV este nominalizata printre sec?iile cu conditii de munca ce se încadreaza în grupa a II-a de munca. Prin coroborarea 
continutului raportului de expertiza cu continutul adresei Ministerului Muncii si protectiei Sociale nr. 43G/1242/23.06.1997 si cu dispozitiile Ordinului nr. 50/1990 completat prin Ordinul nr. 
125/1990 si prin Ordinul nr.111/1991, rezulta ca meseria de frezor piese fonta si controlor într-o sec?ie nominalizata în aviz se încadreaza în grupa a II-a de munca.
Prin art. 1 alin. 1 din Ordinul nr. 50/20.03.1990 s-au precizat, în baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale si în conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul Lege nr. 68/1990 
pentru înlaturarea unor inechita?i în salarizarea personalului, locurile de munca, activitatile si categoriile de personal ce se încadreaza în grupele I si II de munca în vederea pensionarii, iar, 
potrivit pct. 6 din acelasi ordin, nominalizarea persoanelor care se încadreaza în grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatii împreuna cu sindicatele libere din unitati.
Prin urmare, instanta retine ca activitatea reclamantului  de prelucrator prin a?chiere din fonta, gauritor filetator, strungar, se încadreaza în grupa a II-a de munca în procent de 100%, deoarece 
aceasta meserie este  nominalizata ca atare în documentele fostului angajator si în activitatile cuprinse în Ordinul nr. 50/1990, completat  prin Ordinul nr. 125/1990 si prin Ordinul nr. 111/1991.
Pentru cele ce preced, tribunalul urmeaza a admite cererea si a constata ca reclamantul  a lucrat în conditiile grupei a II-a de munca în procent de 100% în  perioadele 01.02.xxxx78, 
12.06.1979-2.03.1994, 26.05.xxxx00.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTARA?TE:
 
Admite actiunea formulata formulata de reclamantul N_ I__, CNP xxxx, domiciliat în _, nr.696, Judetul Dâmbovita- prin mandatar T_ G__, cu domiciliul ales în Târgoviste, __, __, Judetul 
Dâmbovita, în contradictoriu cu pârâta C_ Judeteana de P_ Dâmbovita, cu sediul în Târgoviste, _.1 A, Judetul Dâmbovita.
Constata ca reclamantul a desfasurat activitate în conditiile grupei a II-a de munca în procent 100% în perioadele: 01.02.xxxx78, 12.06.1979-2.03.1994, 26.05.xxxx00.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
pronuntata în sedinta publica din 1.02.2017.

În motivarea cererii, reclamantul a aratat ca a fost angajat al societatii S.C. SARO S.A. Târgoviste devenita ulterior S.C. WTS S.A., muncitor în formare gauritor în perioada 1.02.1974-1.08.1974, muncitor calificat – prelucrator prin aschiere piese din fonta în perioada 1.08.1974-1.11.1990, strungar în perioada 1.11.xxxx00, meserii dobândite în urma absolvirii cursului de calificare la locul de munca dovedit cu Certificatele de absolvire __, nr.xxxxxx/794/1976 si __ nr.xxxxx/440/1990 precum si prin înscrierile din carnetul de munca __.Y. nr. xxxxxx: Cap.VII „Pregatirea profesionala\",Cap. IX „Date privitoare la activitatea în munca\" poz.1-77.

A mai aratat ca pe toata aceasta perioada a lucrat în Sectia Roti dintate amplasata în hala industriala monobloc în conditii deosebite de munca din punct de vedere al noxelor  în special praful de fonta si pulberi nesilicogene, rezultate în urma prelucrarii prin aschiere si polizarii carcaselor, batiurilor din fonta, a ascutirii sculelor, polizarii matritelor,precum si într-o atmosfera puternica de gaze toxice rezultate în procesul de bobinare, vopsire prin pulverizare cu pistolul pneumatic si noxe chimice foarte otravitoare - cianuri de sodiu(NaCN) si potasiu(KCN) compusi ai acidului cianhidric (HCN) rezultate din procesul de acoperiri chimice si metalice-galvanizare, zincare, sablare, brunare din sectie c de acoperiri metalice ce functiona în aceeasi hala industriala monobloc si care i-au afectat grav sanatatea.

S-a mai precizat ca tehnologia rebobinarii motoarelor implica arderea motoarelor cu gaze în urma careia se degaja un fum dens si toxic care se împrastia în toate sectiile. Dupa arderea motoarelor se spalau cu diluant,se impregnau în lac incolor dupa rebobinare si se vopseau degajând vapori de aceste substante toxice. A mai aratat ca specificul acestui loc de munca, era predominant de prelucrarea prin a?chiere de piese din fonta,care au foarte mare dispersie în atmosfera încadrându-se în activitatile catalogate generic de lege “conditii toxice de munca\" si ca îl îndrepta?e?te sa solicite constatarea lucrului în conditii deosebite de munca (grupa a II-a).

Au fost invocate prevederile Ordinelor nr. 50/1990, 125/1990, Scrisorii 43G/1242/23.06.1997 ale Minist. Muncii care confirma încadrarea locurilor de munca din hala industriala monobloc în care se prelucra fonta în grupa a II de munca. Reclamantul a precizat ca, ulterior Scrisorii 43G/1242/1997 a Minist. Muncii, S.C. SARO S.A. a emis Decizia nr. 8483/16.06.1998 care în tabelul nr. 2 bis a precizat locurile de munca, activitatile din SARO S.A. care se încadreaza în grupa II de munca si care la pct. 2 si 3 mentioneaza si activitatile desfasurate de acesta.

În Sustinerea cererii, reclamantul a invocat jurisprudenta Tribunalului Dâmbovita si a Curtii de Apel Ploiesti prin care s-a constatat ca activitatea în locurile de munca din Sectia Mecanica  Grea, s-a desfasurat in conditii deosebite (grupa II de munca). Reclamantul a mai aratat ca institutia Avocatul Poporului arata ca în conformitate  cu prevederile  art. 2502 alin.(2) pct. 2 Cod civil, drepturile privitoare la actiunea în constatare a existentei unui drept sunt imprescriptibile.

Prin Decizia 258/20.09.2004 pronuntata în complet format din 9 judecatori, Înalta Curte de Casatie si Justitie a hotarât ca Ordinului 50/1990 nu i se poate restrânge aplicarea numai la activitatile si functiile prevazute în forma initiala a actului în lipsa unei dispozitii exprese a însusi organului de autoritate emitent sau a unui act normativ de ordin superior. Astfel prin restrângerea sferei de aplicare a ordinului si crearea de categorii distincte de beneficiari în raport cu situatia pe care acestia o aveau atunci când i s-au adus modificari si completari s-ar crea discriminari acolo unde s-a urmarit tratarea egala si nediferentiata a tuturor celor care au lucrat în conditii similare de munca indiferent de perioada în care au lucrat. De asemenea Ordinul 50/1990 completat cu Ordinul 125/1990 si 111/1991 nu este limitativ, deoarece principiul de baza al încadrarilor în grupe superioare de munca nu este regasirea în liste, ci încadrarea se face pe baza conditiilor de munca deosebite si a uzurii capacitatii de munca a persoanelor care lucreaza în acelasi climat nefavorabil. Art.3 din Ordinul nr.50/1990 arata ca beneficiaza de încadrarea in grupele I si II de munca fara limitarea numarul muncitori, ingineri, subingineri, maistrii, tehnicieni, personal de întretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate. precum si alte categorii de personal care au desfasurat activitate la locurile de munca mentionate. încadrarea în grupa respectiva se face proportional cu timpul lucrat la locurile de munca cu aceste conditii nocive cu conditia ca, pentru grupa I personalul sa lucreze in aceste locuri cel putin 50% iar pentru grupa a II-a, cel putin 70% din programul de lucru.

Prin Decizia nr. 87/1999 a Curtii constitutionale, obligatorie pentru instantele de judecata conform art., 147 din Constitutie s-a statuat ca nu exista nici o ratiune pentru care sa se mentina un tratament discriminatoriu centru persoanele care au activat în aceleasi conditii cu privire la beneficiul grupei superioare de munca, ca toate categoriile de persoane care au lucrat în aceleasi conditii se afla într-o situatie identica, ceea ce impune si tratament juridic identic.

Reclamantul a anexat în copie: carnetul de munca, cartea de identitate, certificatele de absolvire, scrisoarea nr. 43G/1242/23.06.1997 a Minist. Muncii adresata SARO S.A.-ce dispune ca locurile de munca si activitatea de prelucrare prin aschiere a pieselor din fonta se încadreaza în grupa II de munca; tabelul nr.2 bis din decizia nr.8483/16.06.1998 a _ meseriile, functiile încadrate în grupele I si II de munca; dovada lichidarii si radierii fostului angajator WTS SARO SA si proc.verbal xxxxx/27.09.2012 depreluare a arhivei fostei WTS-SARO de catre Serv.jud.D-?a al Arhiv. nationale; decizia nr.87 din 1.06.1999 a Curtii constitutionale raspunsul negativ nr.289/19.04.2015 la cererea nr.289/8.03.2016, decizia nr.2/5.02.2016 a ICCJ..

Prin întâmpinarea depusa la data de 24.X.2016, pârâta C_ Judeteana de P_ Dâmbovita a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive aratând ca în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pentru a fi valorificate la stabilirea sau revizuirea drepturilor de pensie, perioadele lucrate în grupa superioara de munca trebuie dovedite cu adeverinte eliberate conform anexei nr. 14 din Normele Metodologice ale Legii nr. 263/2010, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 01.04.2001, astfel ca institutia poate proceda la stabilirea respectiv revizuirea drepturilor de pensie numai dupa depunerea de catre reclamant a documentelor prevazute de lege, respectiv adeverinta tip.

De asemenea a mai aratat ca potrivit pct. 6 din Ordinul nr. 50/1990 „Nominalizarea persoanelor care se încadreaza în grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatilor împreuna cu sindicatele libere din unitati, sinându-se seama de conditiile deosebite de munca concrete în care îsi desfasoara activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.)”.
Actele normative care reglementau încadrarea în fostele grupe de munca I si II au fost abrogate la data intrarii în vigoare a Legii nr. 19/2000 – 01.04.2001, astfel ca dupa aceasta data nu mai exista baza legala pentru încadrarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite în grupele superioare de munca.

Pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii avându-se în vedere ca reclamantul nu are calitatea de pensionar.
La data de 31.10.2016, reclamantul a depus la dosar raspuns la întâmpinare, aratând ca este nelegala invocarea de catre pârâta a exceptiei lipsei calitatii sale procesuale pasive, invocare facuta fara a se referi  la decizia nr.2 din 15.02.2016, decizie obligatorie a ÎCCJ si ca actiunea este una în constatare, imprescriptibila si întemeiata.

Solicita a se constata ca nejustificate si nelegale sustinerile pârâtei si sa se admita actiunea.
La termenul de judecata din data de 13.12.2016  a fost admisa pentru reclamant proba cu expertiza în specialitatea protectia muncii, expertiza fiind întocmita de catre expert O__ N_. Expertiza a fost depusa la dosarul cauzei pe data de 6.01.2017. Niciuna dintre parti nu a formulat obiectiuni.
Analizând actele si lucrarile dosarului tribunalul retine ca reclamantul N_ I__ a chemat în judecata pârâta C_ Judeteana de P_ Dâmbovita pentru a se constata ca a lucrat în conditiile grupei a II-a de munca în procent de 100 % în perioadele 01.02.xxxx78, 12.06.1979-2.03.1994, 26.05.xxxx00.

Mai retine tribunalul ca prin sentinta nr. 816/15.12.2011  pronuntata de Tribunalul Dâmbovita în dosarul nr. 9/F/2004 s-a dispus „închiderea procedurii falimentului  S.C. Wisconsin Turning Systems S.A. cu sediul în _, Târgoviste, Judetul Dâmbovita, cod de identificare fiscala nr.xxxxxx, numar de ordine în registrul comertului JxX si radierea debitoarei din registrele ORC Dâmbovita”.

Tribunalul retine ca în urma radierii S.C. WTS S.A, arhivele apartinând acestei societati au fost predate catre pârâtul Serviciul Judetean Dâmbovita al Arhivelor nationale conform procesului verbal nr. xxxxx/27.09.2012. D__ urmare singura institutie cu care reclamantul se poate judeca pentru a se constata ca a lucrat în anumite conditii de munca este Serviciul Judetean Dâmbovita al Arhivelor nationale.
Din mentiunile înscrise în carnetul de munca al reclamantului  rezulta ca acesta a desfasurat activitate la fosta S.C. SARO S.A. Târgoviste în perioadele 01.02.xxxx78, 12.06.1979-2.03.1994, 26.05.xxxx00. Conform mentiunilor din carnetul de munca mai rezulta ca reclamantul a lucrat în  meseria de muncitor calificat prelucrator prin aschiere piese din fonta, gauritor filetator, strungar, la Sectia Roti dintate.

De asemenea, tot din înscrisurile existente la dosarul cauzei, respectiv anexa la avizul 44 din 20.11.2002 unde sunt nominalizate locurile de munca si meseriile / functiile desfasurate în aceste locuri de munca cu conditii deosebite, rezulta ca Scularie-Accesorii SDV este nominalizata printre sectiile cu conditii de munca ce se încadreaza în grupa a II-a de munca. Prin coroborarea continutului raportului de expertiza cu continutul adresei Ministerului Muncii si protectiei Sociale nr. 43G/1242/23.06.1997 si cu dispozitiile Ordinului nr. 50/1990 completat prin Ordinul nr. 125/1990 si prin Ordinul nr.111/1991, rezulta ca meseria de frezor piese fonta si controlor într-o sectie nominalizata în aviz se încadreaza în grupa a II-a de munca.
Prin art. 1 alin. 1 din Ordinul nr. 50/20.03.1990 s-au precizat, în baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale si în conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul Lege nr. 68/1990 pentru înlaturarea unor inechitati în salarizarea personalului, locurile de munca, activitatile si categoriile de personal ce se încadreaza în grupele I si II de munca în vederea pensionarii, iar, potrivit pct. 6 din acelasi ordin, nominalizarea persoanelor care se încadreaza în grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatii împreuna cu sindicatele libere din unitati.

Prin urmare, instanta retine ca activitatea reclamantului  de prelucrator prin aschiere din fonta, gauritor filetator, strungar, se încadreaza în grupa a II-a de munca în procent de 100%, deoarece aceasta meserie este  nominalizata ca atare în documentele fostului angajator si în activitatile cuprinse în Ordinul nr. 50/1990, completat  prin Ordinul nr. 125/1990 si prin Ordinul nr. 111/1991.
Pentru cele ce preced, tribunalul urmeaza a admite cererea si a constata ca reclamantul  a lucrat în conditiile grupei a II-a de munca în procent de 100% în perioadele 01.02.xxxx78, 12.06.1979-2.03.1994, 26.05.xxxx00.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

 
Admite actiunea formulata formulata de reclamantul N_ I__, CNP xxxx, domiciliat în _, nr.696, Judetul Dâmbovita- prin mandatar T_ G__, cu domiciliul ales în Târgoviste, __, __, Judetul Dâmbovita, în contradictoriu cu pârâta C_ Judeteana de P_ Dâmbovita, cu sediul în Târgoviste, _.1 A, Judetul Dâmbovita. Constata ca reclamantul a desfasurat activitate în conditiile grupei a II-a de munca în procent 100% în perioadele: 01.02.xxxx78, 12.06.1979-2.03.1994, 26.05.xxxx00.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 1.02.2017.

 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   grupa a II-a de munca    conditii de munca deosebite    curs de calificare    expertiza    uzura capacitatii de munca    sindicat    pensie de asigurari sociale   


Sus ↑