• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat, permisa doar in cazul incetarii contractului individual de munca

Hotararea nr. 271 din data de 17.03.2016
Pronuntata de Tribunalul Covasna

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante sub numarul de mai sus si precizata la fila 22 si 100 partea reclamanta H. Z. a chemat in judecata partile parate S. SA si S. de Distributie a E. E. C. solicitand instantei urmatoarele :

-calcularea si achitarea indemnizatiei concediului de odihna neefectuat, cuvenit pentru anul 2013 si pentru perioada ianuarie - 24 iulie 2014, actualizata cu indicele inflatiei pana la data platii efective, la care se adauga dobanzi legale calculate, de la data de 13.08.2016, data introducerii prezentei cerere de chemare in judecata, pana la data platii efective, cu cheltuieli de judecata .

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivare s-au aratat urmatoarele :

\"Subsemnatul, din data de 01.03.1989 pana la data pensionarii pentru cauza de boala, respectiv 17.09.2014, am fost angajatul SDEE -C., indeplinind functia de subinginer- Dispecer Sef tura. In decursului anului 2013 si in perioada ianuarie-iunie 2014 eram in imposibilitatea efectuarii in natura a concediului de odihna, avand in vedere ca ma aflam in concediu medical si incepand cu 24. 06. 2014 a intervenit incetarea raportului de munca prin pensionare pentru cauza de boala, conform Deciziei nr. xxxxxx/19.09.2014 privind acordarea pensiei de invaliditate. In perioada mai-iunie 2014 in urma reorganizarii activitatii societatii, am fost transferat la S. C. F. B. T. S. SA, astfel si aceasta societate a avut calitatea de angajator respectiv calitatea procesuala in prezenta cauza.

Prin adresa nr. 715-2221 din 05. 05. 2015 am solicitat Sucursalei de Distributie a E. E. C. achitarea indemnizatiei concediului de odihna neefectuat, cuvenit pentru anul 2013 si pentru perioada ianuarie-mai 2014, iar prin raspunsul dat, sucursala a invocat necompetenta solutionarii cererii invocand competenta Filialei.

Prin adresa cu nr. 700-xxxxx/26. 06. 2015 am solicitat de la Filiala B. T. S. SA achitarea indemnizatiei pentru concediul neefectuat, si aceasta societate a respins solicitarea subsemnatului.

Corespondenta purtata anexezi prezentei.

In drept:

Articolul 7 alin. (2) din Directiva nr. 2003/88/ CE se interpreteaza in sensul ca se opune unor dispozitii sau practici nationale care prevad ca, la incetarea raportului de munca, nu se acorda nici o indemnizatie pentru concediul anual platit neefectuat lucratorului care s-a aflat in concediu medical in toata perioada de referinta sau intr-o parte din aceasta si/sau in toata perioada de report sau intr-o parte din aceasta, motiv pentru care nu a putut sa-si exercite dreptul la concediul anual platit (Hotararea CJUE din 20 ianuarie 2009 in cauzele conexate C-350/06 si C-520/06 Curtea de Justitie a Uniunii Europene arata ca dreptul la concediul anual al unui lucrator aflat in concediu medical, prescris legal, nu poate fi conditionat de obligatia de a fi lucrat efectiv in perioada de referinta prevazuta intr-un stat membru.

Este interpretarea oficiala a textului comunitar, obligatorie pentru instantele nationale, aceste dispozitii comunitare au prioritate fata de dreptul intern, in temeiul art. 148 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

Art. 145 alin. (2) din art. 279 aplicat coroborat cu art. 146 alin. (4) (in vigoare in perioada de referinta) din art. 279 nu a asigurat o transpunere corecta si suficienta a prevederilor art. 7 alin. (2) din Directiva 2003/88/CE, dat fiind ca art. 145 alin. (2) permitea interpretarea ca, in anumite situatii, dreptul la obtinerea indemnizatiei aferenta concediului de odihna sa nu fie recunoscut, deoarece se raporteaza la perioada de timp lucrata efectiv in favoarea angajatorului.

In cauzele conexate C-350/06 si C 520/06, Curtea de Justitie a Comunitatii Europene a retinut ca potrivit jurisprudentei Curtii, directiva 2003/88”

Prin nota de sedinta de la fila 100 reclamantul a precizat urmatoarele:

\"Inaintez calculul estimativ al sumelor datorate de catre parati, cu titlu de indemnizatie pentru concediul de odihna neefectuat pentru anul 2013 si ianuarie-iunie 2014, dupa cum urmeaza:.

Media pe ultimele trei luni a veniturilor de natura salariala pe anul 2014, inainte de pensionare pe caz de boala. (pensionare incepand cu data de 24 iunie 2014)

-luna martie xxxxx. 009 lei

-luna aprilie xxxxx. 008 lei -luna mai 2014: 4. 954 lei

5. 009 + 5. 008 + 4. 954 = 14. 971 ron / 3 = 4. 990, 3 lei

Media ultimelor trei luni = 4. 990,3 lei

Numar zile concediu de odihna anual este 33 de zile lucratoare.

Numar zile de concediu de odihna pentru anul 2013 - 33 de zile concediu pentru anul 2014 ianuarie - iunie - 16,5 zile

Total zile concediu odihna pentru anul 2013 si 2014

33+16. 5= 49. 5 zile

Valoarea indemnizatiei pentru o zi de concediu odihna este egal cu 234,8 iei dupa cum urmeaza:

Media ultimelor trei luni de venituri / media zile lucratoare lunare pe an (adica 21,25 zile lucratoare )

4. 990,3/21,25 = 234,8 lei

Valoarea totala a indemnizatiei de concediu de odihna pentru 49. 5 zile este:

49. 5 zile x 234,8 lei = 11. 622,6 lei

Astfel,

F. S. -G. datoreaza pentru anul 2013 si ianuarie - aprilie 2014,  indemnizatia de concediu de odihna pentru 44 zile, adica: 44 zile x 234,8 lei = 10. 331,2 lei

F. B. datoreaza pentru luna mai-iunie 2014 indemnizatia de concediu pentru 5,5 zile, adica:

5,5 zile x 234,8 = 1. 291. 4 lei”

In probatiune s-au depus inscrisuri.

Prin intampinare (fila 31) partea parata S. SA a solicitat respingerea actiunii,  aratandu-se totodata ca :

\"Prin actiunea sa, reclamantul sustine, in mod neintemeiat, dupa cum urmeaza sa demonstram, ca cererea sa se intemeiaza pe existenta unui \"efect direct pe verticala al Directivei 2003/88/CE. ”

\"Considerente pentru care nu se poate admite solicitarea domnului H. Z. :

a) Codul muncii - valabil in anul 2014 : Art. 145 alin. (2) : \"Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective aplicabile si se acorda proportional cu activitatea prestata, ,

b)Contractul Colectiv de Munca al DFEE \"Electrica Distributie T. S.,, SA - valabil in anul 2013 si 2014- Art. 2. 25 alin. (2) : \"Salariatii care au fost in incapacitate temporara de munca intregul an calendaristic, precum si salariatele care au fost in concediu platit pentru sarcina si lehuzie si in continuare pentru ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, precum si salariatele care au fost in concediu platit pentru ingrijirea copilului handicapat, nu au dreptul la concediu de odihna pe acel an”

c)Directiva Europeana 2003/88/CE, art. 7 :\" (1) Statele membre iau masurile necesare pentru ca orice lucrator sa beneficieze de un concediu anual platit de cel putin patru saptamani in conformitate cu conditiile de obtinere si de acordare a concediilor prevazute in legislatiile si practicile nationale,

Dupa o perioada de peste un an si doua luni in care au avut loc dezbateri parlamentare, cat si judecarea unei exceptii de neconstitutionalitate, un proiect legislativ privind modificarea Codului Muncii a fost promulgat devenind Legea nr. 12/2015

Principalele modificari au avut in vedere munca prin agent de munca temporara si concediul de odihna anual, initiatorii Legii nr. 12/2015 sustinand in expunerea de motive ca s-a avut in vedere continuarea transpunerii in legislatia interna a Directivei 2008/104 CE a Parlamentului European si a Consiliului precum si a jurisprudentei Curtii Europene de Justitie privind concediul de odihna anual.

Intrucat pana la momentul aparitiei Legii nr. 12/2015 in Codul muncii se prevedea acordarea concediului de odihna anual proportional cu activitatea prestata -a trecut la transpunerea in legislatia nationala a art. 7 din Directiva 2003/88/CE si s-a trecut la modificarea Codului Muncii astfel incat concediul de odihna va fi acordat fara a se tine cont de perioadele de (i) incapacitate de munca, (ii) concediu de maternitate, (iii) concediu de risc maternal si (iv) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav.

In temeiul prevederilor legale prezentate mai sus dl. H. Z. nu a avut dreptul la concediu de odihna in anii 2013 si 2014 deoarece,  fiind in incapacitate temporara de munca din data de 12.11.2012 si pana-n in data de 23. 06. 2014, neintrerupt nu a desfasurat deloc activitate in aceasta perioada”

Prin intampinare (fila 68) partea parata S. de Distributie a E. E. a solicitat pe fond respingerea actiunii, si totodata s-a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de parata SDEE C. aratandu-se totodata in motivare faptul ca partea reclamanta nu a fost angajat la aceasta partea parata .

In drept s-au invocat disp. art. 145 Cm.

In probatiune s-au depus inscrisuri .

Din actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

In fapt, partea parata a aratat care este situatia angajatului-reclamant prin depunerea unui \"Istoric angajare” care nu a fost contestat de reclamant, sens in care va fi insusit integral si de instanta si care are urmatorul continut :

- Dl. H. Z. a fost angajat la IRE S. G. in functia de subinginer la Serviciul Exploatare in data de 01.03.1989 - CIM nr. 552/01.03.1989.

-Dlui. H. Z. i s-a schimbat functia in Dispecer Sef tura DEL Local la C. Dispecer Local C. in data de 20. 06. 1991 pana in data de 01. 05. 2014

-in anul 2014 i s-a schimbat locul de munca,  perioada : 01. 05. xxxxxxxxxxxxx14, la C. Dispecer Local B., in functia de Dispecer Sef tura DEL Local

-22.09.2014 Incetare Contract Individual de Munca-dl. H. Z.

2. Istoric Concediu odihna:

-03. 01. xxxxxxxxxxxxx12 a avut concediu de odihna, respectiv 33 zile

3. Istoric concediu medical:

-12.11.xxxxxxxxxxxxxx12 : concediu medical urgenta

-16.11.xxxxxxxxxxxxxxx12 concediu medical boala obisnuita

-23.11.xxxxxxxxxxxxxxx12: concediu medical urgenta

-26.11.xxxxxxxxxxxxxxx12 : concediu medical boala obisnuita

-01.12.xxxxxxxxxxxxxxx12 concediu medical boala obisnuita

-25.12.2012 : primul certificat medical - diagnostic cancer, certificate in continuare pana in data de 30. 04. 2014

-Certificatele continua la S. B. pana in data de 23. 06. 2014

4. Istoric concediu fara plata:

-in perioada 24. 06. xxxxxxxxxxxxxxx14 a avut concediu fara plata conform cererii nr. 700/xxxxx/24. 06. 2014 a dlui. H. Z. si a Deciziei de suspendare Contract Individual de Munca nr. 254/24. 06. 2014

-Dl. H. Z. a optat pentru concediu fara plata pana la primirea Deciziei de pensionare pentru a putea beneficia de prevederile din Contractul Colectiv de Munca (cota de energie+ prima de pensionare)

-daca i se inceta CIM la data inscrierii la pensie de invaliditate nu mai beneficia de aceste drepturi (conform CCM a societatii)

5. Decizie asupra capacitatii de munca:

-in data de 23. 06. 2014 i s-a eliberat o Decizie medicala asupra capacitatii de munca nr. 1633/23. 06. 2014,  de catre casa Teritoriala de pensii C. - cabinetul de Expertiza medicala a capacitatii de Munca nr. l Sf. G. - in care este mentionata \"pierderea in totalitate a capacitatii de munca,,

-urmare a acestei Decizii, in data de 24. 06. 2014, a fost inscris la pensie de invaliditate.

6. incetare contract de munca:

Dl. H. Z. a plecat din societate la data de 22.09.2014 cu pensie de invaliditate - art. 56 alin. (l), lit. c) conform Deciziei nr. 386/22.09.2014 .

D. fiind ca din chiar istoricul mentionat mai sus rezulta ca, in fapt, partea reclamanta a avut in perioada1991-2014 locul de munca in C.,iar parata S. de Distributie a E. E. C. nu a probat sustinerile sale din intampinarea de la fila 68, incalcand astfel dispozitiile art. 269 noul Cod de procedura civila si art. 272 art. 279 , instanta va respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de parata SDEE C. .

Totodata, instanta mai retine faptul ca partea reclamanta practic nu a efectuat concediu exact pentru perioadele indicate in actiunea sa precizata la filele 22 si 100, respectiv in anul 2013 si pentru perioada ianuarie - 24 iulie 2014, fapt confirmat si de sustinerile din intampinare.

In drept: instanta constata faptul ca sunt aplicabile urmatoarele acte normative:

Potrivit art. 145 alin. (2) din art. 279 republicat si in vigoare pentru perioadele de timp 2013-2014, durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul individual de munca cu respectarea legii si a contractelor colective aplicabile, si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.

Pe de alta parte, Hotararea CJUE din 20 ianuarie 2009 in cauzele conexate C-350/06 si C-520/06 Curtea de Justitie a Uniunii Europene arata ca dreptul la concediul anual al unui lucrator aflat in concediu medical, prescris legal, nu poate fi conditionat de obligatia de a fi lucrat efectiv in perioada de referinta prevazuta intr-un stat membru. Astfel in aceasta hotarare se arata ca:

\"Articolul 7 alin. (2) din Directiva nr. 2003/88/ CE se interpreteaza in sensul ca se opune unor dispozitii sau practici nationale care prevad ca, la incetarea raportului de munca, nu se acorda nici o indemnizatie pentru concediul anual platit neefectuat lucratorului care s-a aflat in concediu medical in toata perioada de referinta sau intr-o parte din aceasta si/sau in toata perioada de report sau intr-o parte din aceasta, motiv pentru care nu a putut sa-si exercite dreptul la concediul anual platit.

Astfel se poate constata faptul ca aceasta este interpretarea oficiala a textului comunitar, obligatorie pentru instantele nationale, aceste dispozitii comunitare au prioritate fata de dreptul intern, in temeiul art. 148 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

Totodata instanta constata si faptul ca art. 145 alin. (2) din art. 279 aplicat coroborat cu art. 146 alin. (4) (in vigoare in perioada de referinta) din art. 279 nu a asigurat o transpunere corecta si suficienta a prevederilor art. 7 alin. (2) din Directiva 2003/88/CE, deoarece art. 145 alin. (2) permitea interpretarea ca, in anumite situatii, dreptul la obtinerea indemnizatiei aferenta concediului de odihna sa nu fie recunoscut e legiuitor .

Si mai mult, in speta sunt aplicabile si dispozitiile art. 4 Noul cod de procedura civila care arata urmatoarele :

Aplicarea prioritara a dreptului Uniunii Europene

\"In materiile reglementate de prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se aplica in mod prioritar, indiferent de calitatea sau de statutul partilor.

Asadar, in aplicarea art. 4 Noul cod de procedura civila, instanta retine ca partii reclamante ii sunt aplicabile cele dispuse prin Hotararea CJUE din 20 ianuarie 2009 in cauzele conexate C-350/06 si C-520/06 de Curtea de Justitie a Uniunii Europene care arata ca dreptul la concediul anual al unui lucrator aflat in concediu medical, prescris legal, nu poate fi conditionat de obligatia de a fi lucrat efectiv in perioada de referinta prevazuta intr-un stat membru.

Totodata, in drept, instanta retine ca sunt incidente prevederile art. 159 art. 279 , conform carora:

(1) salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.

(2) pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani.

Conform art. 160 art. 279 salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.

Apoi, art. 161 art. 279 stipuleaza: salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorilor.

De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 40, alin. 2 lit. c din art. 279 , angajatorul are obligatia sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din Contractul Colectiv de Munca aplicabil, si din contractele individuale de munca.

Totodata, instanta retine ca dispozitia art. 168 art. 279 este in sensul ca: plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit.

Nu in ultimul rand instanta retine faptul ca legiuitorul roman a stabilit prin art. 146 din art. 279 actualizat, ca :

(2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.

(3) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca

Astfel se retine ca art. 146 art. 279 aplicabil in anul 2016 este, in fapt, transpunerea legislativa a celor aratate de Hotararea CJUE din 20 ianuarie 2009 in cauzele conexate C-350/06 si C-520/06 Curtea de Justitie a Uniunii Europene .

Totodata,vazand si dispozitiile OG nr. 13/2011 privind dobanda legala instanta va obliga partea parata si la plata de dobanzi legale la sumele datorate partii reclamante de la data scadentei, respectiv de la de la data de 13.08.2015, data introducerii cererii de chemare in judecata, pana la data platii efective.

In speta partile parate nu au facut proba faptului ca au platit sumele solicitate de fostul lor angajat–parte reclamanta in prezenta cauza, desi ele aveau aceasta obligatie, conform celor de mai sus amintite, sens in care retine ca pretentiile partii reclamante asa cum au fost precizate sunt admisibile.

In concluzie, fata de argumentele de fapt si de drept expuse,instanta, vazand si disp. art. 249 Noul cod de procedura civila va admite cererea si va dispune obligarea partilor parate la calcularea si achitarea indemnizatiei concediului de odihna neefectuat, cuvenit pentru anul 2013 si pentru perioada ianuarie - 24 iulie 2014, actualizata cu indicele inflatiei pana la data platii efective, la care se adauga dobanzi legale calculate, de la data de 13.08.2016, data introducerii prezentei cerere de chemare in judecata, pana la data platii efective catre partea reclamanta, instanta admitand astfel actiunea reclamantei asa cum a fost formulata si precizata .

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

 

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de parata S. de Distributie a E. E. C. .

Admite actiunea formulata si precizata la fila 22 si 100 de partea reclamanta H. Z., cu domiciliul in municipiul S. G., . l4, cu CNP xxxxxxxxxxxxx, in contradictoriu cu partile parate : a E. E. B. T. S. S. A cu sediul in B., . 25, cod xxxxxx, judetul B. reprezentat prin director general dl. I. D. si S. de Distributie a E. E. C., cu sediul in . 9 A, xxxxxx, S. G., Judetul C., reprezentat prin director dl. J. C., si in consecinta :

Dispune calcularea si achitarea de catre partile parate a indemnizatiei concediului de odihna neefectuat, cuvenit pentru anul 2013 si pentru perioada ianuarie- 24 iulie 2014, actualizata cu indicele inflatiei pana la data platii efective, la care se adauga dobanzi legale calculate, de la data de 13.08.2015, data introducerii cererii de chemare in judecata, pana la data platii efective.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   indemnizatie de concediu    concediu de odihna    dobanda legala    concediu medical    pensie de invaliditate    perioada de report    contract colectiv de munca    agent de munca temporara   


Sus ↑