• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 107: Transferurile de la norma intreaga la fractiune de norma si invers

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL II: Contractul individual de munca
        ↳ CAPITOLUL VIII: Contractul individual de munca cu timp partial

(1) Angajatorul este obligat ca, in masura in care este posibil, sa ia in considerare cererile salariatilor de a se transfera fie de la un loc de munca cu norma intreaga la unul cu fractiune de norma, fie de la un loc de munca cu fractiune de norma la un loc de munca cu norma intreaga sau de a-si mari programul de lucru, in cazul in care apare aceasta oportunitate.
(2) Angajatorul este obligat sa informeze la timp cu privire la aparitia unor locuri de munca cu fractiune de norma sau cu norma intreaga, pentru a facilita transferurile de la norma intreaga la fractiune de norma si invers. Aceasta informare se face printr-un anunt afisat la sediul angajatorului.
(3) O copie a anuntului prevazut la alin. (2) se transmite de indata sindicatului sau reprezentantilor salariatilor.
(4) Angajatorul asigura, in masura in care este posibil, accesul la locuri de munca cu fractiune de norma la toate nivelurile.
Comentariu art. 107 Codul muncii

Primul alineat are in vedere situatia in care salariatul incadrat cu contract de munca cu timp partial a luat la cunostinta de existenta posibilitatii incadrarii cu norma intreaga. In acest caz, angajatorul are obligatia de a primi cererea salariatului de a fi transferat (mai exact, de a i se modifica contractul individual de munca) la un loc de munca cu norma intreaga.

Aboneaza-te la cel mai apreciat Canal Youtube de dreptul muncii!

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.

Consultatii dreptul muncii

Recalcularea pensiei. Plata retroactiva a sumelor cuvenite
Buna ziua! In anul 2007, am primit Decizia de pensionare pentru invaliditate, cand am depus pentru calcularea aceste ... Se poate formula o cerere de recalculare a pensiei. In cazul in care se va constata ca sumele cuvenite sunt mai mari dec ...

Jurisprudenta art. 107 din Codul muncii - Transferurile de la norma intreaga la fractiune de norma si invers

Concediere pe motive neimputabile salariatului. Efectele juridice ale inchiderii procedurii de reorganizare judiciara a societatii angajatoarea

Efectele juridice ale inchiderii procedurii de reorganizare judiciara a societatii angajatoareasupra procedurii de concediere a unui salariat, aflata in derulare lamomentul inchiderii

... (Hotararea Decizia civila nr. 1378 din 21 octombrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara, Sectia litigii de munca si asigurari sociale)

Nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara. Analiza prioritara a conditiilor de legalitate ale deciziei de sanctionare

Prin cererea inregistrata la Judecatoria Radauti la data de 15 mai 2015, petentul B. M. a formulat plangere impotriva deciziei nr. 108/21. 04. 2015 emisa de intimata S. C. \"A. V. –D. ” SRL Fratautii N. privind incetarea contractului d ... (Hotararea 396 din data de 12.04.2016, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Competenta de solutionare a conflictelor de munca

Constata ca prin cererea de chemare in judecata inregistrata la instanta la data de 22. 02. 2016, scutita de taxa de timbru, reclamanta P. D. A., in contradictoriu cu parata S. C. V. V. SRL, a solicitat instantei ca prin hotararea pe care o va pro ... (Hotararea 454 din data de 16.06.2016, pronuntata de Tribunalul Arad)
Dreptul salariatilor la concediu de odihna anual. Plata indemnizatiei de concediu de odihna nu il scuteste pe angajator de obligatia acordarii concediului de odihna salariatilor

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Maramures sub nr. .../06.01.2010, astfel cum aceasta a fost precizata la data de 06.05.2010, reclamantul S.  DE ASISTENTA MATERNALA  MARAMURES a chemat in judecata pe paratii: DIRECTIA G. ... (Hotararea 3522/R din data de 11 octombrie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Cluj)
Modificarea normei de munca din initiativa angajatorului, posibila doar prin acordul partilor

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului V. sub nr. ...X, C. C. I. a formulat contestatie impotriva deciziei nr. 1/06.01.2014, emisa de intimatul C. S. C. Rm. V., solicitand instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna:

Hotararea 661 din data de 07 aprilie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti)
Scoala profesionala. Stagiul de cotizare al ucenicilor

Continut speta In conformitate cu prevederile art. 133 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 3/1950, vechimea in munca se considera neintrerupta si pe timpul cat angajatul urma o scoala in vederea pregatirii profesionale. 

... (Hotararea 216/R din 27.03.2014, pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES)

Pensii. Venituri obtinute prin acord global

Prin cererea înregistrata sub nr. 1211/110/2012 reclamanta D.C.  a chemat în judecata C.J.P. Bacau pentru ca aceasta sa fie obligata sa procedeze la recalcularea drepturilor de pensie cu luarea în co ... (Hotararea 885 din 22.05.2013 , pronuntata de Tribunalul BAC?U)
Decizie privind recalcularea pensiei

Prin contestatia înregistrata pe rolul Tribunalului Gorj - Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. --------, reclamantul V.C., în contradictoriu cu paratele CNP.P.-C.C.C. si C.J.P.G, a contestat ... (Hotararea 176/2014 din 03.02.2014 , pronuntata de Tribunalul GORJ)
Competenta de solutionare a contestatiei impotriva deciziei de incetare a contractului de munca

Prin contestatia promovata la Tribunalul Sibiu, contestatorul B. R.-M. a cerut, in contradictoriu cu intimata SC U. SRL, anularea Deciziei  nr. 1 din 30.05.2013, cu obligarea intimatei la desfacerea contractului de mu ... (Hotararea 3 din 14.01.2014 , pronuntata de Tribunalul SIBIU)


Sus ↑