• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 164: Stabilirea si calcularea

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL IV: Salarizarea
        ↳ CAPITOLUL II: Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata

(1) Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator programului normal de munca, se stabileste prin hotarare a Guvernului, dupa consultarea sindicatelor si a patronatelor. In cazul in care programul normal de munca este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de baza minim brut orar se calculeaza prin raportarea salariului de baza minim brut pe tara la numarul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.
(11) Prin hotarare a Guvernului se poate stabili o majorare a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata prevazut la alin. (1), diferentiat pe criteriile nivelului de studii si al vechimii in munca.
(12) Toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii prin raportare la salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se determina utilizand nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata prevazut la alin. (1) .
(2) Angajatorul nu poate negocia si stabili salarii de baza prin contractul individual de munca sub salariul de baza minim brut orar pe tara.
(21) Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit in conditiile alin. (1) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioada de maxim 24 de luni, de la momentul incheierii contractului individual de munca. Dupa expirarea perioadei respective, acesta va fi platit cu un salariu de baza superior salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
(22) Prevederile alin. (21) se aplica si pentru salariatul platit cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, care are deja incheiat un contract individual de munca , perioada de maxim 24 de luni fiind calculata incepand cu data de 1 ianuarie 2022.
(3) Angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara. Aceste dispozitii se aplica si in cazul in care salariatul este prezent la lucru, in cadrul programului, dar nu poate sa isi desfasoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu exceptia grevei.
(4) Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este adus la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului.
Comentariu art. 164 Codul muncii

NOTA! incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2. 230 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 13,327 lei/ora. Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , incepand cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la suma de 2. 350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna, reprezentand 14,044 lei/ora.

La diferite intervale de timp, de obicei prin hotarare a Guvernului, se stabileste un nivel al salariului de baza minim brut pe tara, prin raportare la indicatorii macroeconomici (in special, cei referitori la productivitatea muncii si evolutia puterii de cumparare).

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.


Jurisprudenta art. 164 din Codul muncii - Stabilirea si calcularea

Contestatie decizie de concediere. Termen de apel. Tardivitatea formularii apelului
Pe rol soluTionarea apelului declarat de apelantul-reclamant V A impotriva sentinTei civile nr. 465 din data de 20 februarie 2019, pronunTata de Tribunalul I-SecTia Civila, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimata-parata , cauza ... (Hotararea 3703 /2019 din 10 Septembrie 2019, pronuntata de CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE)
Stabilirea salariilor de catre angajator. Negocierea drepturilor salariale individuale la incheierea contractului individual de munca

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 7-12-2015, reclamantii P. F., S. M., T. I., V. M., A. L., A. V. A., Bita A., C. G., D. V., D. S., reprezentati de S. L. U. D. R. MC RC PITESTI, au chemat in judecata pe paratele C. NAT ... (Hotararea 1877 din data de 04.07.2016, pronuntata de Tribunalul Arges)
Neplata drepturilor salariale. Acordarea sumelor compensatorii reprezentand echivalentul sporului de doctorat

 

În deliberare, constata ca prin sentinta civila nr. 2152/14.07.2016, pronuntata de catr ... (Hotararea 154 din 21 februarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara)
Salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. Calcularea si stabilirea salariului constituie obligatia angajatorului, si nu a instantei

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului B__ la data  de 19  octombrie 2016, reclamantul M__  C_ a chemat în judecata pe pârâtul Spitalului M_ D_ solicitând ca prin hotarîrea  judecato ... (Hotararea 113 din 26 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Botosani)
Obligatia angajatorului de a actualiza in mod corespunzator cuantumul salariului de baza brut corespunzator clasei de salarizare

 

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte d ... (Hotararea 165 din 16 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Transpunerea directivei in ordinea juridica a statelor membre UE. Valorificarea drepturilor prevazute de directiva in temeiul legii interne de transpunere a directivei

Prin sentinta civila nr. .../24.10.2013, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. ...X, s-a admis in parte contestatia completata si precizata de G. I., reprezentat de S. H. Hidro ... (Hotararea 1232 din data de 19 septembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Instruirea salariatilor in privinta activitatilor specifice institutiei. Asigurarea de catre angajator a sanatatii si securitatii in munca a salariatilor

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului B. la 26 iulie 2011, asa cum a fost precizata ulterior (f. 55) reclamantul S. I. a chemat in judecata pe paratii  B., F. V., C. G., si C. Nationala de Cai Ferate SA Bucuresti, solicitand obliga ... (Hotararea 1801 din data de 05 iulie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata. Obligatia angajatorilor de a acorda, pentru un program normal de lucru, un salariu cel putin egal cu salariul de baza minim brut garantat

In cauza inregistrata cu nr. ...X, prin sentinta civila nr. 107/25.01.2016, Tribunalul Iasi „Admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune pentru pretentiile anterioare datei de 15.09.2012 si in consecinta respinge cererea pentr ... (Hotararea 427 din data de 04 mai 2016, pronuntata de Curtea de Apel Iasi)
Obiectul negocierilor colective si individuale intre angajator si salariati. Libertatea de vointa a partilor trebuie sa se manifeste cu respectarea dispozitiilor legale

Prin cererea formulata la data de 07.04.2014 si inregistrata sub nr. ...X, pe rolul Tribunalului Suceava, reclamantii N. P., P. C., G. J. L., P. A., D. C., R. M., S. G., P. C. S., U. G., S. M., V. I. si V. R., prin S.”E.” CT 3 Suceava, ... (Hotararea 144 din data de 26 februarie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Obligativitatea incheierii contractului individual de munca pe durata determinata si cu timp partial de lucru doar in forma scrisa

Prin cererea adresata Tribunalului S. la data de 18.12.2012, reclamanta D. S, in contradictoriu cu parata . S. a solicitat urmatoarele: sa se constatate ca perioada 01.04.xxxx1 constituie vechime in munca la  S., in functia de vanzator, cu no ... (Hotararea 1073 din data de 24 septembrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)


Sus ↑