• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 264: Stabilirea salariilor sub nivelul minim brut; refuzul de a permite accesul inspectorilor de munca; munca la negru

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL XI: Raspunderea juridica
        ↳ CAPITOLUL V: Raspunderea penala

(1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda penala fapta persoanei care, in mod repetat, stabileste pentru salariatii incadrati in baza contractului individual de munca salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, prevazut de lege.
(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si infractiunea constand in refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale, in scopul impiedicarii verificarilor privitoare la aplicarea reglementarilor generale si speciale in domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca, in termen de cel mult 15 zile de la primirea celei de-a doua solicitari.
(3) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si infractiunea constand in impiedicarea sub orice forma a organelor competente de a intra, in conditiile prevazute de lege, in sedii, incinte, spatii, terenuri sau mijloace de transport pe care angajatorul le foloseste in realizarea activitatii lui profesionale, pentru a efectua verificari privitoare la aplicarea reglementarilor generale si speciale in domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca.
(4) - Art. 264, alin. (4) din titlul XI, capitolul V a fost abrogat la 07-aug-2017 de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 53/2017.
Comentariu art. 264 Codul muncii

Acest articol sanctioneaza cu inchisoarea sau cu amenda faptele angajatorului prin care incalca o serie de valori sociale privind garantarea unui nivel minim al salariului cuvenit salariatilor, efectuarea controalelor de catre inspectorii de munca si incadrarea in munca a salariatilor cu forme legale.

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.

Consultatii dreptul muncii

Recuperarea salariilor restante. Stabilirea salariului sub nivelul minim brut pe tara
Buna ziua!Mama mea lucreaza la un restaurant de 5 ani....si de vreo 2 ani patronul ei a inceput sa i intarzie cu salariu ... Mama dumneavoastra isi poate recupera salariile restante prin introducerea unei cereri in justitie, solicitand drepturil ...

Jurisprudenta art. 264 din Codul muncii - Stabilirea salariilor sub nivelul minim brut; refuzul de a permite accesul inspectorilor de munca; munca la negru

Raspunderea patrimoniala privind prejudiciul suferit de salariat in timpul sau in legatura cu serviciul. Dovada faptei ilicite care sta la baza prejudiciului

Prin contestatia formulata si inregistrata sub nr. 2653/24. 06. 2015 pe rolul Tribunalului G., contestatorul N. C. a solicitat in contradictoriu cu intimata G. anularea deciziei de concediere nr. 172/15. 06. 2015, reintegrarea in functia detinuta ... (Hotararea 34 din data de 22.01.2016, pronuntata de Tribunalul Galati)
Calculul termenului de contestare a deciziei de concediere

Prin decizia civila nr. 319 din 24. 02. 2016 pronuntata de Curtea de Apel B. in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX s-a respins apelul paratei Fundatia de S. C. B. impotriva sentintei civile nr. 966 din 25.09.2015 a Tribunalului B., retinandu-se in esenta u ... (Hotararea 614 din data de 18.05.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bacau)
Termenul de aplicare a sanctiunii disciplinare de catre angajator. Raportul final al comisiei de disciplina

Prin sentinta civila nr. 151/16. 02. 2016 pronuntata de Tribunalul S. in dosarul susmentionat s-a respins contestatia formulata de contestatoarea I. C. impotriva intimatei B. Judeteana A. S., avand ca obiect anularea deciziei de sanctionare emisa ... (Hotararea 1061 din data de 30.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)
Principiul proportionalitatii in individualizarea sanctiunii contraventionale

P. plangerea contraventionala inregistrata pe rolul acestei instante la data de 02. 02. 2016, sub numarul XXXXXXXXXXXXX, petentul,  in contradictoriu cu intimatul I. T. DE M. a solicitat instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispu ... (Hotararea 4614 din data de 14. 06. 2016, pronuntata de Judecatoria Botosani)
Cercetarea disciplinara a salariatului. Dovedirea de catre angajator a convocarii salariatului la cercetarea disciplinara prealabila

Prin decizia civila nr. 319 din 24.02.2016 pronuntata de Curtea de Apel B.  in dosarul nr. ...XX s-a respins apelul paratei  Fundatia de S. C. B. impotriva sentintei civile nr. 966 din 25.09.2015 a Tribunalului B., retinandu-se in esenta ... (Hotararea 614 din data de 18 mai 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bacau)
Aplicarea unei singure sanctiuni pentru aceeasi fapta. Repetarea faptei de catre salariat la anumite intervale de timp

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, sub nr. .../3/2010, la data de 14.12.2010 contestatorul F. E. S a formulat in contradictoriu cu intimata S. C. C. NATIONALA DE TRA ... (Hotararea 625 din data de 03 februarie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Modificarea temporara de catre angajator a contractului individual de munca cu titlu de sanctiune. Necesitatea respectarii normelor legale care reglementeaza respectiva modificare

Prin cererea adresata Tribunalului Suceava la data de 23.04.2012 si inregistrata sub nr. ...X, reclamanta B. T. C., in contradictoriu cu paratele O. R. Comertului de pe langa Tribunalul Suceava - Biroul Teritorial Campulung Moldovenesc si O. Natio ... (Hotararea 2035 din data de 02 octombrie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Intocmirea de catre angajator a unui regulament intern in concordanta cu normele legale. Efectuarea unei cercetari disciplinare conforme cu legislatia muncii

Prin contestatia formulata si inregistrata sub nr. 2653/24.06.2015 pe rolul Tribunalului G., contestatorul N. C. a solicitat in contradictoriu cu intimata  G. anularea deciziei de concediere nr. 172/15.06.2015, reintegrarea in functia detinut ... (Hotararea 34 din data de 22 ianuarie 2016, pronuntata de Tribunalul Galati)
Modificarea salariului prin negociere individuala cu salariatii. Aplicarea clauzelor contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate cu privire la salarizare nu intervine automat

Prin sentinta civila nr. .../07.11.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII- a Conflicte de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. ...X, s-a admis exceptia inadmisibilitatii actiunii pentru lipsa procedurii prealabile, invocata ... (Hotararea 1599 din data de 11 mai 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Sanctiunile disciplinare constituie mijloace de constrangere prevazute de lege, avand ca scop apararea ordinii disciplinare si respectarea normelor de comportare

Prin sentinta civila nr. 593 din data de 19.01.2011, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr. .../LM/2010, a fost respinsa actiunea formulata de contestatoarea G. P., in contradict ... (Hotararea 4582 din data de 05 iulie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)


Sus ↑