• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 278: Dreptul comun

Codul muncii actualizat 2020
   ↳ TITLUL XIII: Dispozitii tranzitorii si finale

(1) Dispozitiile prezentului cod se intregesc cu celelalte dispozitii cuprinse in legislatia muncii si, in masura in care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de munca prevazute de prezentul cod, cu dispozitiile legislatiei civile.
(2) Prevederile prezentului cod se aplica cu titlu de drept comun si acelor raporturi juridice de munca neintemeiate pe un contract individual de munca, in masura in care reglementarile speciale nu sunt complete si aplicarea lor nu este incompatibila cu specificul raporturilor de munca respective.Comentariu art. 278 Codul muncii

Interpretarea dispozitiilor prezentului cod se realizeaza in stransa corelare cu dispozitiile prevazute in celelalte acte normative specifice raporturilor si relatiilor de munca, indiferent de forta juridica a acestora.

Solicita o consultatie

Fill out my online form.


Jurisprudenta art. 278 din Codul muncii- Dreptul comun

Incetarea unilaterala a raporturilor de munca. Demisia salariatului

Prin sentinta 608/6 mai 2014 Tribunalul N. a respins ca tardiv formulata contestatia impotriva deciziei 108/8 noiembrie 2010 emisa de C. National G. A. .

Prin decizia 941/3 decembrie 2014, Curtea de Apel Bacau a casat sentinta 608/2014 cu ... (Hotararea 184 din data de 30.03.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bacau)
Regimul juridic aplicabil raspunderii patrimoniale a personalulul didactic

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului B. la data de 31 august 2015 reclamanta M. A. prin Sindicatul Invatamantului Preuniversitar B. a chemat in judecata pe paratul I. Scolar Judetean B. solicitand sa se dispuna anularea deciziei de impu ... (Hotararea 390 din data de 07.04.2016, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Conditiile angajarii raspunderii patrimoniale a salariatului. Clauza penala in contractele individuale de munca

Prin actiunea inregistrata la data de 09.09.2015, reclamanta S. C. G. P. P. S. R. L. a chemat in judecata pe parata M. S., solicitand obligarea acesteia la plata sumei de 850 lei cu titlu de prejudiciu cauzat societatii ca urmare a incalcarii obli ... (Hotararea 1087 din data de 04.05.2016, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti)
Rolul activ al judecatorului in procesul civil. Actiunile in constatarea incadrarii in grupe de munca

P. sentinta nr. 7025/02.12.2015, pronuntata de Tribunalul D. – Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, s-a admis exceptia prescriptiei dreptului material la actiune.

... (Hotararea 3202 din data de 15.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova)

Munca suplimentara efectuata in zilele de repaus saptamanal. Compensarea potrivit dispozitiilor speciale in cazul personalului bugetar

Tribunalul M. – Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale prin sentinta civila nr. 262 din 01. 04. 2016 a respins actiunea formulata de reclamantii B. A. -D. – CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliata in Dr. Tr. S.,, , ,  C. V. -M. &nda ... (Hotararea 3123 din data de 13.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova)
Incetarea contractului individual de munca pe durata perioadei de proba prin notificare scrisa

Prin sentinta civila 2181/15.12.2015 pronuntata de Tribunalul N. s-au dispus urmatoarele:

Admiterea in parte a contestatie formulata de contestatoarea B. L. L. in contradictoriu cu intimata S. C. M. C. S. R. L.,si in consecinta:

An ... (Hotararea 656 din data de 25.05.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bacau)
Exercitarea de catre angajator a prerogativei de revocare din functie. Acordul salariatului cu privire la modificarea raporturilor de munca

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalul Bucuresti Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. XXXXXXXXXXXX reclamantul U. D. D. a solicitat in contradictoriu cu S. Nationala de T. F. de Marfa \"C. F. R. ” anularea d ... (Hotararea 4577 din data de 28.04.2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti)
Plata cu intarziere a drepturilor salariale. Daunele-interese datorate de catre angajator

Reclamanta M. C. M. a solicitat in contradictoriu cu parata Scoala Gimnaziala \"A. M. ” ca prin hotarare judecatoreasca:

- sa fie obligata parata la plata dobanzii legale pentru drepturile banesti acordate prin Sentinta civila nr. 12 ... (Hotararea 691 din data de 2 iunie 2016, pronuntata de Judecatoria Sighisoara)
Neplata drepturilor salariale. Repararea integrala a prejudiciului suferit de salariat

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VIII-a sub nr. XXXXXXXXXXX, reclamanta F. L. prin S. Salariatilor din Invatamant Bucuresti a solicitat in contradictoriu cu paratele paratele Gradini ... (Hotararea 6207 din data de 16.06.2016, pronuntata de Tribunalul Bucure?ti)
Dreptul angajatorului de a pretinde unui salariat restiturea sumelor de bani remise fara a fi datorate

Prin sentinta civila nr. 6719 din data de 29.06.2016 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, în dosarul nr.xXX, a fost respinsa ca prescrisa cererea reclamant ... (Hotararea 455 din 30 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)


Sus ↑