• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 277: Salariatii cu functii de conducere

Codul muncii actualizat 2023 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL XIII: Dispozitii tranzitorii si finale

(1) in sensul prezentului cod, functiile de conducere sunt cele definite prin lege sau prin reglementari interne ale angajatorului.
(2) Prezenta lege transpune prevederile art. 4 din Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2015/1794/UE de modificare a directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE si 2002/14/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului, a directivelor 98/59/CE si 2001/23/CE ale Consiliului, in ceea ce priveste navigatorii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) , seria L, nr. 263 din 8 octombrie 2015, precum si art. 16 lit. b) , art. 18 si 19 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizarii timpului de lucru, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 18 noiembrie 2003, si art. 3, 4 si 10 din Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de munca temporara, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 327 din 5 decembrie 2008.Comentariu art. 277 Codul muncii

NOU! Ghidul relatiilor de munca: Ghidul angajatorului si Ghidul Salariatului

In prezent, Codul muncii nu mai defineste functia de conducere , astfel ca aceasta este stabilita in sectorul privat de catre angajator prin regulamentul intern sau alte acte interne, iar in sectorul public prin lege sau alte acte normative.

Solicita o consultatie

Fill out my online form.

Solicita Consultatii si reprezentare juridica litigii de munca

Preaviz in caz de demisie
buna ziua!am si eu o intrebare la dvs cand iti dai demisia e obligatoriu sa stai in preaviz 20 de zile daca nu ai ajuns ... Daca angajatorul nu renunta la acest beneficiu, aveti obligatia sa respectati termenul de preaviz, a carui durata este p ...
Demisie fara preaviz, fara acordul angajatorului
buna ziua, pe data de 28. 05. 2014 sotia mea a demisionat, in demisie nu a fost niciunde scris de preaviz. angaj ... Este necesara respectarea termenului de preaviz. Din modul in care s-a formulat aprobarea, intelegem ca incepand de ...

Jurisprudenta art. 277 din Codul muncii- Salariatii cu functii de conducere

Dovedirea caracterului efectiv al desfiintarii locului de munca. Aprobarea organigramei societatii. Noi anunturi de recrutare
Pe rol, soluTionarea apelului civil declarat de apelanta-parata S. C. Z_ C S. R. L. , cu sediul procesual ales la sediul social din municipiul IaSi, B, _. 1, judeTul IaSi Si a apelului incident formulat de intimata-reclamanta R_ AM_, cu domiciliul ... (Hotararea 58 din 4 februarie 2020, pronuntata de Curtea de Apel Craiova)


Sus ↑