• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 278 ind. 2: Relatii de munca neintemeiate pe contract de munca

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL XIII: Dispozitii tranzitorii si finale

(1) In cazul raporturilor juridice de munca neintemeiate pe un contract individual de munca , prin legi speciale pot fi reglementate modele de organizare a muncii numai cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) angajatorul informeaza persoana care isi desfasoara activitatea in cadrul respectivului raport de munca cu privire la:
(i) faptul ca programul de lucru este variabil, numarul de ore garantate in plata si remuneratia pentru munca prestata in plus fata de orele garantate;
(ii) orele si zilele de referinta in care persoanei i se poate cere sa lucreze;
(iii) perioada minima de instiintare prealabila la care are dreptul persoana inainte de inceperea unei sarcini de serviciu si, dupa caz, termenul-limita de anulare a acesteia;
b) angajatorul solicita persoanei care isi desfasoara activitatea in cadrul respectivului raport de munca sa presteze munca doar daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
(i) munca este prestata in cadrul orelor si zilelor de referinta prestabilite, comunicate persoanei conform prevederilor lit. a) pct. (ii) ;
(ii) persoana este informata de angajatorul sau in privinta unei sarcini de serviciu cu respectarea perioadei rezonabile de instiintare prealabila, conform prevederilor lit. a) pct. (iii) .
(2) Informarea persoanei mentionata la alin. (1) lit. a) se realizeaza in conditiile stabilite la art. 2781 alin. (3), intr-o perioada de cel mult 7 zile lucratoare de la data primei zile de munca.
(3) Pot face exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b) raporturile de munca sau de serviciu desfasurate de personalul din cadrul serviciilor publice de urgenta, personalul din cadrul sistemului de aparare, ordine publica si securitate nationala, personalul diplomatic si consular, magistrati, personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, respectiv raporturile de serviciu ale functionarilor publici.Aboneaza-te la cel mai apreciat Canal Youtube de dreptul muncii!

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Dezbaterile Dreptul Muncii (3). Mijloacele de aparare a salariatilor in cadrul relatiilor de munca - Partea a 2-a

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.Sus ↑