• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Suspendarea contractului individual de munca ca urmare a unei plangeri penale


Codul muncii comentat 2022 Marius-Catalin Predut

Suspendarea contractului individual de munca poate fi dispusa de angajator, cu titlu temporar, fata de salariatul care a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta (indiferent daca fapta a fost savarsita in cadrul si cu privire la societatea angajatoare sau in afara acesteia), pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.

Conditiile esentiale care trebuie indeplinite pentru a se putea dispune aceasta masura presupun, pe de o parte, ca salariatul sa detina o anumita functie in cadrul societatii si, pe de alta parte, acesta sa fi fost trimis in judecata pentru una sau mai multe fapte de natura penala, incompatibile cu functia detinuta in cadrul societatii.

Foarte important este ca fapta penala pentru care salariatul a fost trimis in judecata trebuie sa vizeze atributiile derivand din profesia exercitata de salariat la data suspendarii raporturilor de munca, ci nu disciplina muncii in unitate, a carei incalcare poate atrage raspunderea disciplinara a acestuia.

Daca pana la data de 17.06.2015 (data publicarii in Monitorul Of. al Romaniei nr. 431 a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 279/2015) suspendarea contractului individual de munca putea fi dispusa de catre angajator si in situatia in care acesta a formulat o plangere penala impotriva salariatului, dupa acest moment legiuitorul nu mai ofera aceasta posibilitate. Curtea Constitutionala a apreciat ca, depinzand de vointa exclusiva a angajatorului atat formularea plangerii penale, cat si posibilitatea suspendarii contractului individual de munca, respectarea garantiilor de obiectivitate si de temeinicie ale deciziei de suspendare dispuse de angajator poate fi in mod facil pusa sub semnul indoielii. In consecinta, s-a retinut ca suspendarea contractului individual de munca ca efect al formularii unei plangeri penale de catre angajator impotriva salariatului nu intruneste conditia caracterului proportional , masura fiind excesiva in raport cu obiectivul ce trebuie atins, luand in considerare si natura relatiei dintre angajator si salariat.

Revenind la suspendarea contractului individual de munca ca urmare a trimiterii in judecata a salariatului pentru fapte incompatibile cu functia detinuta la angajator, aceasta masura poate fi dispusa de angajator de indata ce a luat la cunostinta de faptul ca salariatul sau a fost trimis in judecata pentru fapte de natura penala, incompatibile cu functia detinuta si poate fi mentinuta pana la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.

Important este faptul ca, luand masura suspendarii contractului individual de munca, angajatorul nu se pronunta asupra vinovatiei sau nevinovatiei salariatului si nici asupra raspunderii sale penale , acestea fiind chestiuni a caror solutionare intra in sfera de activitate a instantei de judecata.

Din acest considerent, masura suspendarii contractului individual de munca poate fi dispusa pana la pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti , fie de condamnare, fie de achitare a salariatului, putand avea o durata mai scurta sau mai lunga, in functie de dificultatea cauzei penale si de celeritatea solutionarii acesteia.

Masura suspendarii contractului individual de munca produce o serie de efecte juridice asupra raporturilor de munca dintre angajator si salariat, efecte care se produc atat pe durata suspendarii contractului, cat si dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti pronuntata in cauza care a determinat suspendarea raporturilor de munca.

Astfel, suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator, putand continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor, daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contractul individual de munca sau prin regulamentul intern.

Cu titlu particular, in cazul suspendarii contractului individual de munca pe motivul trimiterii in judecata a salariatului pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de niciun drept care deriva din calitatea sa de salariat .

Fapta salariatului, chiar daca nu va atrage raspunderea penala a acestuia, poate constitui abatere disciplinara, ce poate fi sanctionata inclusiv cu incetarea contractului de munca.

Pe langa cele aratate, Codul muncii stipuleaza in mod expres faptul ca pe durata suspendarii contractului individual de munca se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept. Astfel, de fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept va opera cu prioritate.

O chestiune esentiala ce trebuie avuta in vedere atat de catre angajator, cat si de salariat, o constituie faptul ca, pe toata perioada suspendarii contractului de munca, salariatul nu este impiedicat sa se incadreze la alt angajator sau in alta functie chiar la acelasi angajator , astfel incat sa isi poata asigura o sursa de venit. Singura restrictie in acest sens impusa de dispozitiile Codului muncii este aceea ca salariatul sa nu poata exercita functia cu care este incompatibila fapta penala pentru care a fost trimis in judecata. Masura suspendarii contractului individual de munca trebuie inteleasa ca o restrangere a exercitiului dreptului la munca, ci nu o impiedicare absoluta a acestui drept.

In cazul in care prin hotararea judecatoreasca s-a constatat vinovatia salariatului si ca acesta raspunde penal pentru fapta penala savarsita, masura suspendarii contractului individual de munca este validata si se vor mentine efectele suspendarii contractului individual de munca, angajatorul putand recurge chiar la desfacerea contractului individual de munca.

In asemenea situatie, poate interveni una dintre cauzele de incetare de drept a contractului individual de munca prevazute de Codul muncii (art. 56), cum ar fi: condamnarea la executarea unei pedepse privative de libertate, interzicerea exercitarii unei profesii sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara.

Daca prin hotararea judecatoreasca a instantei penale ramasa definitiva se constata nevinovatia acestuia, salariatul isi reia activitatea anterioara si angajatorul va trebui sa ii plateasca , in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului.

In situatia in care salariatul considera ca masura suspendarii contractului individual de munca ar fi nelegala sau/si netemeinica, poate contesta masura dispusa in termen legal ( 45 zile calendaristice de la data comunicarii) la Tribunalul in a carui circumscriptie teritoriala are domiciliul/resedinta sau locul de munca, putand solicita anularea deciziei de suspendare, repunerea partilor in situatia anterioara suspendarii contractului, obligarea angajatorului la plata unei despagubiri egale cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului, precum si la plata cheltuielilor de judecata (daca este cazul).


Tag-uri: suspendarea contractului de munca, plangere penala, trimitere in judecata, rechizitoriu,

Autor: Avocat Marius-Catalin Predut


Citeste mai multe despre:

Suspendarea contractului individual de munca ca urmare si pe durata declansarii cercetarii disciplinare
Suspendarea contractului individual de munca al salariatului in situatia in care angajatorul declanseaza cercetarea disciplinara pentru presupuse abateri disciplinare


Sus ↑