• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Obligatia angajatorului de a elibera angajatului toate documentele care sa ateste calitatea acestuia de salariat

Hotararea nr. 2297 din data de 06 iulie 2016
Pronuntata de Tribunalul Dolj

Prin actiunea inregistrata la data de 22. 04. 2016, reclamantul D. T. G. a chemat in judecata pe parata S. C. E. S. A. C., solicitand instantei ca, prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligata la emiterea unei adeverinte din care sa rezulte salariul brut/net realizat lunar in acord individual, de care a beneficiat in perioada 01.11.xxxxxxxxxxxxx90, cu mentiunea ca pentru salariul brut realizat s-au retinut contributiile de asigurari sociale catre stat.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivare, arata ca in perioada 1976-1990 a fost angajat la S. C. E. S. A, detinand functia de rectificator si ca a lucrat pe toata aceasta perioada in acord individual, fiind retribuit suplimentar.

Salariul brut la care s-au achitat contributiile la asigurari sociale, potrivit Decretului nr. 389/1972, cuprinde salariul de baza, la care se adauga orele suplimentare si un anumit procent pentru munca in acord.

A mai invederat ca s-a adresat paratei in vederea eliberarii acestei adeverinte, insa nu a primit un raspuns oficial.

A invocat prevederile art. 40 alin. 2. lit. h. din art. 279 , potrivit carora angajatorului ii revine obligatia de a elibera, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului, prevederile art. 34 alin. 5 din art. 279 potrivit carora la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate si ale art. 154 alin. 1 din art. 279 potrivit carora

salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca si alin. 2 din art. 279 potrivit carora pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani.

Pentru dovedirea actiunii a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri si efectuarea unei adrese catre parata, pentru a comunica daca reclamantul a fost retribuit in acord individual si in caz afirmativ sa depuna acte in acest sens, daca aceasta forma de retribuire a fost inclusa in salariul brut si daca s-au achitat contributiile la asigurarile sociale.

In scop probatoriu s-a depus, in copie: cartea de identitate, cererea nr. 6/587/25. 02. 2016, si raspunsul la adresa nr. 6/891/21.03.2016.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

In perioada dedusa judecatii, reclamantul D. T. G. a fost angajatul unitatii parate, desfasurand activitatea de rectificator .

Prin prezenta cerere, reclamantul solicita instantei obligarea paratei la eliberarea unei adeverinte cu venitul brut/nete realizat lunar in acord individual de care aceasta a beneficiat in perioada 01.11.xxxxxxxxxxxxx90, cu mentionarea ca pentru salariul brut realizat s-au retinut contributiile de asigurari sociale catre stat .

Potrivit dispozitiilor art. 39 lit. h art. 279 , salariatul are, ,dreptul la informare si consultare”, iar potrivit dispozitiilor art. 40 al. (2) lit. h art. 279 , angajatorului ii revine obligatia, ,sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului”.

Aceste drepturi si obligatii corelative conduc la concluzia potrivit careia salariatul are dreptul la a solicita angajatorului toate documentele care atesta calitatea de salariat a sa, inclusiv cele care privesc toate castigurile realizate in perioada in care a fost angajat, fara ca angajatorul sa aprecieze asupra prezumtivului interes al salariatului, cu exceptia datelor cu caracter confidential la care salariatul nu ar avea acces, ceea ce nu este cazul in speta pendinte.

In acord cu dispozitiile art. 40 alin. 2 Codul muncii , art. 34 alin. 5 din Codul muncii dispune ca la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, angajatorul neavand dreptul sa aprecieze asupra veniturilor care ar face sau nu obiectul recalcularii pensiei, acesta fiind atributul altor institutii publice, iar atata vreme cat anumite drepturi sunt recunoscute sau conferite unui salariat prin lege, ele nu pot fi limitate sau inlaturate.

Pentru aceste considerentele instanta apreciaza actiunea ca fiind intemeiata,  urmand sa o admita ca atare si sa oblige parata sa elibereze reclamantului o adeverinta din care sa rezulte salariul brut/ net lunar realizat de acesta in acord individual in perioada 01.11.xxxxxxxxxxxxx90, cu precizarea daca pentru salariul brut realizat, s-au retinut contributiile de asigurari sociale catre stat.

Opinia asistentilor judiciari este conforma cu hotararea si considerentele prezentate.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite actiunea formulata de reclamantul D. T. G. - CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul in C., . 1,, ,  in contradictoriu cu parata S. C. E. S. A, cu sediul in C., . 80, judetul D. .

Obliga parata sa elibereze reclamantului o adeverinta care sa cuprinda salariile brute/nete realizate de acesta in perioada 01.11.xxxxxxxxxxxxx90, conform art. 40 lit. h din Codul muncii .

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   contributii de asigurari sociale    ore suplimentare    munca in acord    vechimea in munca    forma de retribuire    dreptul la informare si consultare    adeverinta   


Sus ↑