• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Plangere contraventionala. Lipsa caracteristici contract individual de munca

Hotararea nr. 13890 din 28.10.2013
Pronuntata de Judecatoria CRAIOVA

Petentul nu avea obligatia de a intocmi contract individual de munca pentru numitul V.T., deoarece, nu a folosit munca acestuia in cadrul unei activitati cu caracter permanent, asumata pe perioada indelungata, ci a convenit asupra unei prestatii unice, ocazionale, asumata printr-un raport de drept civil, si nu de dreptul muncii.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

De esenta contractului de munca este ca munca prestata de angajat sa fie prestata pentru si sub autoritatea angajatorului si care  are obligatia de a plati salariu, or din declaratia data de numitul V.T. cu ocazia efectuarii controlului de catre inspectorii ITM, cat si in fata instantei a rezultat ca pentru ajutorul dat petentului acesta nu a primit vreo suma de bani.
De asemenea, instanta mai arata ca orice alta conventie intervenita intre parti care nu acest obiect si care nu cuprinde obligatii directe de prestare munca si de plata salariu nu are caracterul unui contract de munca.

Asupra actiunii civile deduse judecatii:
Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Craiova, petentul B. J a solicitat in contradictoriu cu intimatul ITM Dolj anularea procesului verbal seria A nr. 001357 incheiat la data de 03.04.2013 si pe cale de consecinta, exonerarea de la plata amenzii contraventionale.
In motivarea plangerii, petentul a aratat  ca  la  data  de  03.04.2013 a fost anuntat de numitul V. T. ca la mansarda constructiei proprietate personala sunt cateva panouri de cofraj nefolosite, care nu sunt asigurate si din cauza vantului puternic exista riscul sa fie doborate pe masinile vecinilor cat si a acestuia, conditii in care l-a rugat sa il ajute sa asigure panourile de cofraj la mansarda constructiei.
A mai aratat petentul ca in timp ce asigurau panourile ancorandu-le mai serios, a fost vizitat de un inspector din cadrul ITM, care a intocmit o instiintare pentru a se prezenta a doua zi la biroul inspectorului, cu actele necesare.
In ziua de 03.04.2013 a mers la biroul inspectorului din ITM, care i-a facut o copie dupa CI si i-a zis sa revina peste 2 ore, deoarece nu are timp sa se ocupe de el,  iar cand a revenit, i-a prezentat procesul-verbal, in care a scris ca are obiectiuni, iar cele declarate nu corespund cu realitatea.
A mentionat petentul  ca este infirm si poate justifica faptul ca nu putea efectua singur asigurarea panourilor de cofraj pe care echipa de muncitori le-au lasat neasigurate fiind nefolosite.
La dosarul cauzei, petentul a depus, in scop probator,  procesul-verbal  seria A nr. 001357 incheiat la data de 03.04.2013,  contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 340/15.08.2007, cupon de pensie, fotocopia cartii de identitate.
Intimatul a formulat intampinare, prin care arata ca plangerea  formulata de petent este  netemeinica si nelegala .
Astfel,  a aratat ca procesul verbal  contestat s-a intocmit in mod corect in baza Legii 53/2003 actualizata si cu respectarea  OG 2/2001 actualizata, privind regimul  juridic al  contraventiilor.
Fapta pentru care  petentul a fost sanctionat contraventional  consta in primirea  la munca a numitului V. T. fara  incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. 1  din Legea  nr. 53/2003 si sanctionata de art. 260 alin. 1 lit. e din aceeasi lege si ca dovada cea mai elocventa  a savarsirii faptei retinuta in sarcina petentului, o constituie  declaratia numitului V. T., declaratie data si semnata cu ocazia controlului.
Existenta faptei retinute in sarcina petentului este dovedita prin declaratia numitului V. T. care a fost intervievat pe baza fisei de identificare, declarand pe propria raspundere si insusita prin semnatura, in cuprinsul careia mentioneaza clar la rubrica \"forma in baza caruia prestezi activitatea -  nu am semnat contract de munca”
 Mai precizeaza intimatul  ca persoana depistata prestand activitate fara forme legale nu apare evidentiata in Registrul general de evidenta a salariatilor, societatea nerespectand astfel nici dispozitiile art. 4 alin. 4 lit. a HG 500/2011.
Astfel, angajatorul nu a respectat disp. art. 16 alin. 2 Legea 53/2003, potrivit carora era obligat ca anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca sa fie inregistrat in REVISAL, care se transmite ITM Dolj.
Existenta faptei este dovedita si cu procesul-verbal de control nr.  001379/03.04.2013 insotit de doua file anexate, documente in care agentul constatator a mentionat deficientele gasite precum si masurile pe care petentul era obligata sa le realizeze, astfel ca in mod corect a fost sanctionat petentul in baza art. 260 alin. 1 lit. e Legea 53/2003 modificata.
In cadrul probei testimoniale, au fost audiati martorii V. T. si M. A.  ale  caror declaratii au fost consemnate si atasate la dosarul cauzei( filele 38,39)
Analizand intregul material probator administrat in cauza, instanta  retine urmatoarele:
Prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria A nr. 001357 incheiat la data de 03.04.2013, petentul a fost amendat contraventional pentru fapta incriminata de art. 260 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003.
S-a retinut ca, la data de 02.04.2013, in urma unui control efectuat de agenti constatatori din cadrul ITM  Dolj la cladirea aflata in constructie din Craiova, a fost gasit numitul V. T. care presta activitatea de extindere a constructiei si transformarea acesteia in spatii de birouri, cladirea fiind proprietatea petentului B. J. fara a fi intocmit pentru acesta contract individual de munca, in conformitate cu art. 16 din art. 279 .
Se mai mentioneaza ca numitul V. T, a declarat ca nu a semnat contract individual de munca si ca lucreaza pentru B.  J.
Pentru aceasta fapta, a fost aplicata amenda in cuantum de  10.000 lei  conform  dispozitiilor art. 260 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003.
Instanta, analizand procesul verbal contestat, conform art. 34 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, constata ca este incheiat cu respectarea conditiilor de validitate prevazute de art. 17 din OG nr. 2 /2001, sub sanctiunea nulitatii absolute.
In ceea ce priveste temeinicia procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei analizat, instanta retine urmatoarele:
Potrivit dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 53/2003 (art. 279 ), ,,Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatore pentru incheierea valabila a contractului, iar potrivit art. 10 din Codul muncii contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica denumita salariat se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator persoana fizica sau juridica in  schimbul unei remuneratii denumita salariu.
Ca atare, avand in vedere dispozitiile legale mai sus mentionate si ansamblul materialului probator administrat in cauza,   instanta constata ca rezulta o stare de fapt contrara celei retinute de catre agentii constatatori intrucat activitatea prestata  numitul V. T. depistat de agentii constatatori, care a fost audiat de instanta nu are la baza raporturi de munca, ci raporturi civile, nascute din conventia civila si nu dintr-un contract de munca.
Astfel, martorul V. T., a precizat ca locuieste in vecinatatea blocului care ii apartine petentului, iar la data de 02.04.2013 i-a solicitat petentului sa isi mute panourile metalice inalte de aproximativ 4 metri ce se aflau langa constructie intrucat exista posibilitatea sa-i avarieze masina care era parcata in apropriere.
A mai precizat martorul ca petentul i-a cerut sa il ajute sa mute panourile, iar in timp ce il ajuta pe petent s-au prezentat doua persoane care l-au intrebat ce cauta acolo, punandu-l sa semneze un proces verbal precum si faptul ca nu a convenit cu petentul sa-i plateasca vreo suma de bani pentru ajutorul dat .
Instanta apreciaza ca declaratia martorului V. T. corespunde adevarului, intrucat se coroboreaza cu  mentiunile fisei de identificare completata de acesta cu ocazia efectuarii controlului de catre reprezentantii intimatului din care rezulta ca martorul  V. T. in data de 02.04.2013, a declarat ca il ajuta pe petentul B. J. si ca  nu a negociat cuantumul salariului.
Fata de cele retinute, instanta apreciaza ca petentul nu avea obligatia de a intocmi contract individual de munca pentru numitul V.  T., deoarece, nu a folosit munca acestuia in cadrul unei activitati cu caracter permanent, asumata pe perioada indelungata, ci a convenit asupra unei prestatii unice, ocazionale, asumata printr-un raport de drept civil, si nu de dreptul muncii.
Astfel, instanta arata ca intimatul nu a facut dovada ca petentul l-a angajat pe numitul V. T. pe baza unor raporturi de munca, pentru o activitate cu caracter permanent, pe o perioada de timp nedeterminata.
Opinia instantei are la baza si faptul ca, de esenta contractului de munca este ca munca prestata de angajat sa fie prestata pentru si sub autoritatea angajatorului si care  are obligatia de a plati salariu, ori din declaratia data de numitul V.  T. cu ocazia efectuarii controlului de catre inspectorii ITM, cat si in fata instantei a rezultat ca pentru ajutorul dat petentului acesta nu a primit vreo suma de bani.
De asemenea, instanta mai arata ca orice alta conventie intervenita intre parti care nu acest obiect si care nu cuprinde obligatii directe de prestare munca si de plata salariu nu are caracterul unui contract de munca.
Fata de cele constatate, instanta apreciaza ca petentul nu se face vinovat de contraventia retinuta in procesul verbal contestat, astfel incat, in temeiul art.  34 alin. 1 din OG nr. 2/2001, va admite plangerea, va anula procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, va exonera petentul de plata amenzii contraventionale in cuantum de 10.000 lei aplicata prin procesul-verbal  seria A. nr. 001357 incheiat la data de 03.04.2013 de  reprezentantii intimatului.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   OG 2/2001    plangere contraventionala    munca la negru   


Sus ↑