• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 260: Enumerarea, constatarea si sanctionarea contraventiilor

Codul muncii actualizat 2021 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL XI: Raspunderea juridica
        ↳ CAPITOLUL IV: Raspunderea contraventionala

(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza astfel urmatoarele fapte:
a) nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara, cu amenda de la 300 lei la 2. 000 lei;
b) incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 34 alin. (5) , cu amenda de la 300 lei la 1. 000 lei;
c) impiedicarea sau obligarea, prin amenintari ori prin violente, a unui salariat sau a unui grup de salariati sa participe la greva ori sa munceasca in timpul grevei, cu amenda de la 1. 500 lei la 3. 000 lei;
d) stipularea in contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale, cu amenda de la 2. 000 lei la 5. 000 lei;
e) primirea la munca a uneia sau a mai multor persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1) , cu amenda de 20. 000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200. 000 lei;
e1) primirea la munca a uneia sau a mai multor persoane fara transmiterea elementelor contractului individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, cu amenda de 20. 000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200. 000 lei;
e2) primirea la munca a unuia sau a mai multor salariati in perioada in care acesta/acestia are/au contractul individual de munca suspendat, cu amenda de 20. 000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200. 000 lei;
e3) primirea la munca a unuia sau a mai multor salariati in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu amenda de 10. 000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200. 000 lei;
e4) incalcarea prevederilor art. 531 alin. (19), cu returnarea sumelor primite cu titlu de indemnizatie potrivit art. 531 alin. (1) si (12), pentru posturile desfiintate; f) prestarea muncii de catre o persoana fara incheierea unui contract individual de munca, cu amenda de la 500 lei la 1. 000 lei;
g) incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 139 si 142, cu amenda de la 5. 000 lei la 10. 000 lei;
h) incalcarea obligatiei prevazute la art. 140, cu amenda de la 5. 000 lei la 20. 000 lei;
i) nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru fiecare persoana identificata ca prestand munca suplimentara.
j) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal, cu amenda de la 1. 500 lei la 3. 000 lei;
k) neacordarea indemnizatiei prevazute la art. 53 alin. (1) , in cazul in care angajatorul isi intrerupe tempora r) nerespectarea dispozitiilor art. 5 alin. (2)-(9) si ale art. 59 lit. a), cu amenda de la 1.000 lei la 20.000 lei.

   ↳ Articolul 260 , Capitolul IV , Titlul XI a fost completat si completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 151/2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 24 iulie 2020 si Legea nr. 298/2020


Comentariu art. 260 Codul muncii

NOU! Ghidul relatiilor de munca: Ghidul angajatorului si Ghidul Salariatului

Nu orice incalcare sau nesocotire a unei norme juridice antreneaza raspunderea contraventionala, ci doar acele fapte expres si limitativ prevazute de lege.

Solicita o consultatie

Fill out my online form.

Consultatii juridice

Primirea in munca a persoanelor fara incheierea unui contract individual de munca.
Buna ziua. Va rog sa imi transmite-ti care este diferenta intre art 260/din codul muncii litera E si litera F. ... Dispozitiile art. 260 alin. 1 lit e din Codul muncii privesc sanctiunea care se aplica angajatorului pentru primirea la ...
Prestarea muncii in zilele de sarbatoare legala. Cazuri de exceptie.
Domnule avocat, lucrez Intr-o fabrica, la patron la program de patru ture (nu foc continuu) ?i cei din conducerea fabric ... Conform dispozitiilor Codului muncii, acordarea zilelor libere in cazul sarbatorilor legale se face in mod obligatoriu d ...

Jurisprudenta art. 260 din Codul muncii- Enumerarea, constatarea si sanctionarea contraventiilor

Individualizarea sanctiunii disciplinare. Nerespectarea de catre angajator a conditiilor de incheiere a contractului individual de munca

Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. XXXXXXXXXXXXX petenta SRL a solicitat instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna anularea procesului verbal de contraventie BC nr. xxxxxxx din 01.07.2015, incheiat de INSP ... (Hotararea 1212 din data de 16.06.2016, pronuntata de Judecatoria Moinesti)
Prestarea unei munci salarizate pentru si sub autoritatea unui angajator, cerinta esentiala pentru existenta contractului de munca

 Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Pitesti la data de 29. 06. 2015 sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, petenta I. I. D. M. a solicitat, in contradictoriu cu intimatul I. T. DE M. A., anularea procesului-verbal nr. xxxxx/15. 06. 2015, exon ... (Hotararea 3291 din data de 11.04.2016, pronuntata de Judecatoria Pitesti)
Forma scrisa, conditie obligatorie pentru incheierea valabila a contractului de munca. Prezumtia de temeinicie a procesului-verbal de contraventie

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei sectorului 6 Bucuresti la data de 02. 04. 2015, contestatoarea N. H. AG S. A., in contradictoriu cu intimatul INSPECTORATULUI T. DE M. AL M. BUCURESTI, a solicitat anularea procesului-verbal de con ... (Hotararea 2779 din data de 13.04.2016, pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti)
Lipsa incheierii contractului de munca in forma scrisa de catre o institutie publica. Gradul de pericol social al faptei contraventionale

Prin plangerea inreg. pe rolul instantei sub nr. XXXXXXXX/2013, petenta U. A. T., in contradictoriu cu intimata I. T. M. M., anularea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. xxxxxx, incheiat la data de 17.12.2015 de I. ... (Hotararea 565 din data de 09.03.2016, pronuntata de Judecatoria Strehaia Mehedinti)
Primirea la munca fara incheierea unui contract individual de munca. Dreptul fundamental la munca

Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg. J. sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, petenta,  in contradictoriu cu intimatul I. T. M. G., a solicitat instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna anularea procesul ... (Hotararea 2374 din data de 24.03.2016, pronuntata de Judecatoria Targu Jiu)
Prezumtia de nevinovatie a contravenientului in cazul aplicarii sanctiunilor contraventionale. Sarcina probei

Prin plangerea adresata Judecatoriei Onesti si inregistrata la aceasta instanta sub nr. XXXXXXXXXXXXX la data de 26. 06. 2015, petenta a solicitat, in contradictoriu cu I. T. de M. B., in principal anularea procesului-verbal de contraventie nr. xx ... (Hotararea 643 din data de 01.03.2016, pronuntata de Judecatoria Onesti)
Principiul proportionalitatii in individualizarea sanctiunii contraventionale

P. plangerea contraventionala inregistrata pe rolul acestei instante la data de 02. 02. 2016, sub numarul XXXXXXXXXXXXX, petentul,  in contradictoriu cu intimatul I. T. DE M. a solicitat instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispu ... (Hotararea 4614 din data de 14. 06. 2016, pronuntata de Judecatoria Botosani)
Modul de incriminare a contraventiilor. Constatarea contraventiilor de catre inspectorii de munca

Prin plangerea formulata pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti la data de 31 mai 2013, sub nr. ...XX, cauza fiind declinata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Toplita la data de 14 februarie 2014, sub nr. ...XX, petenta  SI PAZA G. ... (Hotararea 560 din data de 22 aprilie 2014, pronuntata de Judecatoria Toplita)
Modalitatea de desfasurare a formarii profesionale se stabileste prin acordul partilor. Incheierea contractului de munca anterior formarii profesionale

Prin plangerea contraventionala introdusa pe rolul Judecatoriei B. sub nr. ...XX, la data de 13.11.2014, petenta  in contradictoriu cu I. T. DE MUNCA B. a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna inlocuirea amenzii co ... (Hotararea 3000 din data de 17 aprilie 2015, pronuntata de Judecatoria Braila)
Sanctionarea contraventionala a angajatorului pentru necompensarea corespunzatoare a orelor de munca prestate in zilele de sarbatoare legala. Temeinicia sanctiunii amenzii contraventionale

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei C. sub nr. ...XX, petenta  a solicitat in contradictoriu cu I. T. DE M. C., anularea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor  nr. .../04.12.2012, iar in subsidiar i ... (Hotararea 7266 din data de 23 mai 2013, pronuntata de Judecatoria Constanta)


Sus ↑