• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Descrierea faptei in cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara. Exercitarea controlului judiciar de catre instanta

Hotararea nr. 3086 din data de 09 iunie 2016
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj - Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. ...X, la data de 17.08.2015, reclamanta P. M. a chemat in judecata pe parata Societatea Complexul E. O. S. A., solicitand instantei pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa dispuna anularea deciziei de sanctionare emisa de Societatea Complexul E. O. S. A.,  inregistrata in registrul special al unitatii sub nr. 6484/24.07.2015 si in registrul general sub nr. .../24.07.2015, returnarea sumei de bani retinute si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Prin sentinta nr. 364 din  4 februarie 2016, pronuntata de Tribunalul Gorj - Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr. .../201, s-a admis contestatia formulata de reclamanta P. M.,  impotriva paratei Societatea Complexul E. O. S. A., inmatriculata in registrul comertului sub nr. JXXX, cod fiscal RO30267310, cu sediul in municipiul Targu-J.,,  nr. 5, judetul Gorj.

S-a  admis cererea de interventie accesorie formulata in folosul reclamantei de S. L. M. Pesteana.

S-a anulat decizia  inregistrata in registrul special sub nr. 6484/24.07.2015 si in registrul general sub nr. .../24.07.2015, emisa de parata.

A obligat parata sa restituie reclamantei suma retinuta in temeiul deciziei contestate.

A luat act de renuntarea reclamantei la cererea  privind cheltuielilor de judecata.

Pentru a se pronunta astfel instanta a retinut urmatoarele:

Reclamanta P. M. este angajata a paratei Societatea Complexul E. O. S. A.,  pe postul de economist, in baza contractului individual de munca nr. .../31.05.2012(filele 29-31).

Prin decizia inregistrata sub nr. 6484/24.07.2015(registrul general), respectiv nr. .../24.07.2015(registrul special) angajatorul a dispus sanctionarea disciplinara a reclamantei cu “diminuarea salariului de baza cu 5% pe o luna”, retinand in sarcina sa refuzul de a dezlipi un afis de pe geamul biroului sindical, a carei cheie o detinea, de a deschide biroul sindical, de a se prezenta la seful ierarhic atunci cand a fost chemata pentru dezlipirea afisului, precum si atitudinea necorespunzatoare pe care a avut-o cu acea ocazie, fata de seful ierarhic si fata de colegi, prin aceea ca nu a ascultat ce i-a solicitat seful ierarhic, iar pe masura ce discutia a avansat, aceasta a devenit recalcitranta, continuand sa tipe pe geam in momentul plecarii comisiei, fapte comise in data de 09.03.2015.

S-a retinut ca prin aceste fapte s-ar fi incalcat urmatoarele prevederi: art. 12 (A) din regulament intern: pct. 13 - “sa faca eforturi in vederea promovarii unui climat normal de munca in unitate, cu respectarea prevederilor legii si a C. C. M. aplicabil”; pct. 46 - “ sa aiba un comportament corect si decent in cadrul relatiilor de serviciu, atat cu sefii ierarhici, cat si cu cei aflati in subordine”; pct. 51 -”sa cunoasca si sa respecte dispozitiile legale, prevederile C. C. M. aplicabil, R., RI, CE,  precum si alte dispozitii cu caracter intern referitoare la munca pe care o indeplinesc si sa  se conformeze lor”; art. 90 alin. 2 din regulamentul intern - ,,sunt considerate abateri disciplinare: 2. 28. violenta fizica si de limbaj; 2. 30 neexecutarea la timp si in conditiile cerute a dispozitiilor de lucru, prevazute la locul de munca si a celor primite de la seful ierarhic,,.

Reclamanta a contestat decizia, apreciind ca faptele pentru care a fost sanctionata nu reprezinta abateri disciplinare.

In fapt, instanta retine ca in data de 09.03.2015, constatandu-se existenta unui afis lipit pe interiorul geamului biroului organizatiei sindicale S. L. M.  Pesteana, aflat in incinta sediul administrativ al Sectorului IV Cocoreni, considerat a avea un continut denigrator la adresa Directorului Executiv General al Complexului E. O. S. A., adjunctul-sef al U. M. C. Pesteana, domnul F. G., impreuna cu alti doi salariati, P. I. si D. M. s-au deplasat la sediul administrativ al Sectorului IV Cocoreni in vederea indepartarii acelui afis.

Pentru ca reclamanta, ce avea calitatea de membru de sindicat in organizatia sindicala S. L. M. Pesteana, detinea cheia de la biroul sindical, seful sau ierarhic, F. G., prin intermediul unui alt salariat a solicitat reclamantei sa coboare la parterul cladirii, unde era biroul sindical, dar reclamanta a refuzat sa coboare. Ulterior, seful reclamantei a urcat in biroul acesteia si, pe un ton rastit, i-a solicitat sa indeparteze afisul, iar ca urmare a refuzului reclamantei, a urcat in biroul reclamantei salariatul P. I. care, de asemenea, a solicitat reclamantei sa deschida biroul si sa indeparteze afisul,  iar aceasta din nou a refuzat.

Aceasta stare de fapt rezulta din notele de relatii date in cursul cercetarii disciplinare de salariatii  P. I., N. M. si D. M. (filele 41-46), ce se coroboreaza cu cele declarate de reclamanta in cursul cercetarii disciplinare(filele 51-52).

Fapta reclamantei de a refuza deschiderea biroului sindical si indepartarea afisului nu poate fi calificata ca  abatere disciplinara si sanctionata ca atare.

In conformitate cu art. 247 alin. 1 din art. 279 republicat, cu modificarile si completarile ulterioare:,,(1)Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.,,.

La art. 247 alin. 2 din art. 279 , republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, este definita abaterea disciplinara ca fiind,,o fapta in legatura cu munca, ce consta intr-o actiune sau  inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile  legale ale conducatorilor ierarhici,,.

Refuzul de a deschide biroul sindical si indeparta afisul nu reprezinta o fapta in legatura cu munca, prin care sa se fi incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile  legale ale conducatorilor ierarhici.

Prin inactiunea sa reclamanta nu a incalcat o obligatie ce-i revenea in temeiul raporturilor de munca dintre angajat si angajator, care sa fi avut  legatura cu activitatea sa ca salariat.

Niciuna din prevederile din regulamentul intern al societatii, mentionate in decizia de sanctionare nu impuneau reclamantei obligatia de se conforma solicitarii de deschidere a biroului sindical si indepartare a afisului.

Nu se retine incalcarea prevederii mentionate la art. 90 alin. 2 pct. 2. 30 din regulamentul intern ce stabileste ca este abatere disciplinara,,neexecutarea la timp si in conditiile cerute a dispozitiilor de lucru, prevazute la locul de munca si a celor primite de la seful ierarhic,,, avand in vedere ca angajatul nu este obligat sa execute orice dispozitie data de conducatorul ierarhic, ci doar dispozitiile ce au legatura cu munca si care nu sunt contrare legii, art. 247 alin. 2 din art. 279 stabilind ca dispozitia conducatorului ierarhic incalcata  trebuie sa fie legala pentru a exista abaterea disciplinara.

In situatia de fata seful ierarhic al reclamantei ii daduse dispozitie sa dezlipeasca un afis aflat pe geamul biroului Sindicatului L. M. Pesteana, or aceasta sarcina nu privea atributiile de serviciu ale reclamantei, iar, pe de alta parte executarea sa ar fi reprezentat o imixtiune in activitatea sindicala, interzisa de lege, respectiv art. 218 alin. 2 din art. 279 . Reclamanta detinea cheile biroului sindical in calitatea sa de membru al organizatiei sindicale, fara nicio legatura cu sarcinile de serviciu, iar biroul era dat in folosinta organizatiei sindicale, astfel ca reprezentantii societatii nu aveau dreptul sa oblige un membru de sindicat sa intervina in activitatea organizatiei sindicale.

In ceea ce priveste atitudinea necorespunzatoare a reclamantei fata de seful ierarhic si colegi, parata a facut referire la atitudinea recalcitranta a reclamantei in contextul faptelor mai sus mentionate, dar nu a explicitat in decizie in ce a constat, pentru a se putea stabili daca a existat o incalcare a disciplinei muncii. Termenul,,recalcitrant,, inseamna nu doar indisciplinat, ci si nesupus, refractar, care se opune, care nu se lasa convins, astfel ca in situatia in care atitudinea  recalcitranta la care se refera parata inseamna atitudinea de nesupunere fata dispozitia sefului ierarhic, aceasta, dupa cum s-a retinut mai sus, nu constituie abatere disciplinara.

Parata a sustinut prin intampinare ca salariata a adresat injurii membrilor comisiei de pe geamul biroului, insa in decizia de sanctionare nu s-a facut referire la aceasta fapta, dupa cum prevede art. 252 alin. 2 lit. a din art. 279 republicat, cu completarile si modificarile ulterioare, nefiind deci imputarea altor fapte decat cele retinute in decizie.

Niciuna din faptele descrise in decizie nu reprezinta fapte de violenta fizica sau psihica pentru a justifica sanctionarea reclamantei pentru a se retine incalcarea prevederilor din regulamentul intern ce incrimineaza astfel de fapte.

S-a mai aratat in decizie ca reclamanta a continuat sa tipe la membrii comisiei in timp ce acestia se indepartau de sediu, dar nu a mentionat ce anume spunea reclamanta in acea imprejurare, iar faptul ca s-ar fi adresat pe o tonalitate inalta ar fi explicabil prin aceea ca reclamanta se afla intr-un birou aflat la etajul doi  al cladirii.

De altfel, toate cele intamplate au avut loc in contextul unor solicitari ce tineau de activitatea unui sindicat, inafara oricaror sarcini de serviciu ale reclamantei si a celor  implicati.

Fata de considerentele de fapt si de drept mai sus expuse, urmeaza a se admite contestatia reclamantei, a se admite in consecinta cererea de interventie accesorie formulata in interesul reclamantei,  a se anula decizia  de sanctionare emisa de parata si a se obliga parata sa restituie reclamantei suma retinuta in temeiul deciziei contestate.

In temeiul art. 406 Cod de procedura civila, urmeaza a se lua act de renuntarea reclamantei la judecata cererii privind cheltuielilor de judecata.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel parat Societatea Complexul E. O. S. A., criticand-o pentru netemeinice si nelegalitate.

In fapt, prin contestatia formulata, intimata Panescu M. solicita anularea deciziei de sanctionare nr. 6484/xx/24.07.2015.

Prin Sentinta civila nr. 364 /04.02.2016, instanta de judecata a admis contestatia, retinand ca “fapta reclamantei de a refuza deschiderea biroului sindical si indepartarea afisului nu poate fi calificata ca abatere disciplinara si sanctionata ca atare.

Critica sentinta nr. 364 /04.02.2016 pronuntata de Tribunalul Gorj, intrucat instanta de fond nu a analizat temeinic documentele existente la dosarul cauzei.

Prin Decizia nr. 6484/xx/24.07.2015 a Directorului General al Societatii Complexul E. O. SA, intimata a fost sanctionata disciplinar cu “diminuarea salariului de baza cu 5% pe o luna” pentru atitudinea necorespunzatoare atat fata de un sef ierarhic, cat si fata de colegi,  incalcand prin aceasta dispozitiile din Regulamentul intern, respectiv:

1. Art. 12 (A) din Regulament Intern:

* pct. 13 -” sa faca eforturi in vederea promovarii unui climat normal de munca in unitate, cu respectarea prevederilor legii si a CCM aplicabil”;

* pct. 46 -” sa aiba un comportament corect si decent in cadrul relatiilor de serviciu, atat cu sefii ierarhici, cat si cu cei aflati in subordine “.

* pct. 51-”a cunoasca si sa respecte dispozitiile legale, prevederile CCM aplicabil, R., RI, CE precum si alte dispozitii cu caracter intern referitoare la munca pe care o indeplinesc si  se conformeze lor”.

Mai sustine ca fapta pentru care a fost sanctionata disciplinar intimata a fost : “ atitudine necorespunzatoare atat fata de un sef ierarhic, cat si fata de colegi “ si a fost sesizata prin adresa nr. 3926/09.03.2015 intocmita de adjunctul sef UMC Pesteana dl. F. G., in urma acesteia fiind constituita  comisia de cercetare    disciplinara    prealabila    (prin    decizia nr. 2198/xx/26.03.2015).

Prin convocatorul nr. 4440/30.03.2015, in conformitate cu dispozitiile art. 251 alin. 2 din art. 279 , intimata a fost convocata pentru efectuarea cercetarii disciplinare prealabile, in convocator indicandu-i-se atat obiectul cercetarii respectiv - lamurirea faptelor petrecute in data de 09.03.2015 si a aspectelor sesizate prin adresa nr. 3926/09.03.2015 intocmita de adjunctul sef UMC Pesteana dl. F. G. privind comportamentul reclamantei fata de membrii comisiei care s-au deplasat la Sectorul IV incarcare expeditie in data de 09.03.2015, cat si data, ora si locul convocarii 08.04.2015, ora 10. 00 la sediul Societatii Complexului E. O. SA.

Sustine apelanta ca in data de 09.03.2015 salariatul Blindu I. a informat conducerea unitatii ca la sediul administrativ al Sectorului IV Cocoreni, pe geamul de la biroul apartinand organizatiei sindicale SLM se afla lipit, pe interiorul geamului, un afis denigrator la adresa Directorului Executiv General al S. Complexului E. O. SA.

In mod gresit, instanta de fond a retinut ca toate cele intamplate au avut loc in contextul unor solicitatori ce tineau de activitatea unui sindicat, intrucat intimata, in calitate de salariat, avea obligatia, conform fisei postului, regulamentului intern si al Contractului de munca sa respecte orice dispozitie data de seful ierarhic superior.

Intimata  isi desfasoara activitatea in C. vanzari CTC desfacere, birou ce se afla la etajul 2 in sediul administrativ al Sectorului IV incarcare expeditie.

Conform organigramei, reclamanta este subordonata adjunctului sef UMC Pesteana F. G. .

Cu privire la sustinerea intimatei ca la solicitarea sefului ierarhic a raspuns in calitate de lider de sindicat, mentionam ca, aceasta nu a facut dovada ca este lider de sindicat in respectiva organizatie sindicala.

Desi cunoaste prevederile din fisa postului, din notele de relatii date de sefii ierarhici reiese ca intimata nu respecta prevederile acesteia.

Prin faptele savarsite, intimata nu a avut comportament corect si decent in cadrul relatiilor de serviciu, atat cu superiorii cat si cu cei aflati in coordonare.

In drept, a invocat dispozitiile art. 466 si urmatoarele din Cod procedura Civila.

In concluzie, avand in vedere motivele de fapt si de drept mentionate, a solicitat admiterea apelului formulat, schimbarea sentintei nr. 364/04.02.2016 pronuntata de Tribunalul Gorj in sensul respingerii actiunii formulate ca fiind neintemeiata.

Prin intampinare reclamanta a solicitat respingerea apelului intrucat fapta pentru care a fost sanctionata nu a fost savarsita cu vinovatie si nu este in legatura cu munca.

Curtea examinand cauza sub toata aspectele apreciind in mod unitar si raspunzand printr-un considerent comun, apreciaza ca apelul este nefondat, urmand a fi respins pentru urmatoarele considerente:

In conformitate cu art. 247 alin. 1 din art. 279 republicat, cu modificarile si completarile ulterioare:,,(1)Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara”.

Abaterea disciplinara este definita potrivit art. 247 alin. 2 Codul muncii ca fiind ,,o fapta in legatura cu munca, ce consta intr-o actiune sau  inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile  legale ale conducatorilor ierarhici”.

Prin decizia inregistrata sub nr. 6484/24.07.2015(registrul general), respectiv nr. .../24.07.2015(registrul special) angajatorul a dispus sanctionarea disciplinara a reclamantei cu “diminuarea salariului de baza cu 5% pe o luna”, retinand in sarcina sa refuzul de a dezlipi un afis de pe geamul biroului sindical, a carei cheie o detinea, de a deschide biroul sindical, de a se prezenta la seful ierarhic atunci cand a fost chemata pentru dezlipirea afisului, precum si atitudinea necorespunzatoare pe care a avut-o cu acea ocazie, fata de seful ierarhic si fata de colegi, prin aceea ca nu a ascultat ce i-a solicitat seful ierarhic, iar pe masura ce discutia a avansat, aceasta a devenit recalcitranta, continuand sa tipe pe geam in momentul plecarii comisiei, fapte comise in data de 09.03.2015,apreciindu-se ca prin aceste fapte s-ar fi incalcat urmatoarele prevederi: art. 12 (A) din regulament intern: pct. 13 - “sa faca eforturi in vederea promovarii unui climat normal de munca in unitate, cu respectarea prevederilor legii si a C. C. M. aplicabil”; pct. 46 - “ sa aiba un comportament corect si decent in cadrul relatiilor de serviciu, atat cu sefii ierarhici, cat si cu cei aflati in subordine”; pct. 51 -”sa cunoasca si sa respecte dispozitiile legale, prevederile C. C. M. aplicabil, R., RI, CE,  precum si alte dispozitii cu caracter intern referitoare la munca pe care o indeplinesc si sa  se conformeze lor”; art. 90 alin. 2 din regulamentul intern - ,,sunt considerate abateri disciplinare: 2. 28. violenta fizica si de limbaj; 2. 30 neexecutarea la timp si in conditiile cerute a dispozitiilor de lucru, prevazute la locul de munca si a celor primite de la seful ierarhic,,.

Reclamanta a contestat decizia, apreciind ca faptele pentru care a fost sanctionata nu reprezinta abateri disciplinare.

Corect instanta de fond a retinut ca  refuzul de a deschide biroul sindical si indeparta afisul nu reprezinta o fapta in legatura cu munca, prin care sa se fi incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile  legale ale conducatorilor ierarhici, intrucat nu s-a incalcat vreo obligatie de catre reclamanta in privinta raporturilor de munca, in legatura cu activitatea de salariat, prin urmare nefiind incalcate dispozitiile art. 90 alin. 2 pct. 2 -30 din regulamentul intern ce stabileste ca este abatere disciplinara,,neexecutarea la timp si in conditiile cerute a dispozitiilor de lucru, prevazute la locul de munca si a celor primite de la seful ierarhic,,, avand in vedere ca angajatul nu este obligat sa execute orice dispozitie data de conducatorul ierarhic, ci doar dispozitiile ce au legatura cu munca si care nu sunt contrare legii, art. 247 alin. 2 din art. 279 stabilind ca dispozitia conducatorului ierarhic incalcata  trebuie sa fie legala pentru a exista abaterea disciplinara.

Or, fapta reclamantei de a nu deschide biroul sindical si de a nu indeparta afisele nu reprezinta o incalcare a obligatiei acesteia, circumscrisa raporturilor de munca, dintre angajator si salariat, in legatura cu munca prestata conform atributiilor ce ii reveneau potrivit fisei postului.

Reclamanta detinea cheile biroului sindical in calitatea sa de membru al organizatiei sindicale, fara nicio legatura cu sarcinile de serviciu, iar biroul era dat in folosinta organizatiei sindicale, astfel ca reprezentantii societatii nu aveau dreptul sa oblige un membru de sindicat sa intervina in activitatea organizatiei sindicale.

Nu pot fi retinute sustinerile apelante, in sensul ca   reclamanta nu a facut dovada ca este lider de sindicat in respectiva organizatie sindicala, intrucat potrivit probelor administrate reiese ca avea functie de conducere in organizatia sindicala.

Astfel, prin nota de relatii numitul F. G. recunoaste ca „- Doamna P. M. desfasoara activitatea in cadrul Compartimentului desfacere, vanzari, calitate, in functia de economist de data de 01.04.2013, sarcinile de serviciu sunt pe lacul II iar munca sindicala este pe locul I”.

Totodata, din cererea de interventie accesorie formulata de S. L. M. Pesteana si sentinta civila  nr. 4653/2015 a Judecatoriei Tg. J.,reiese ca intimata reclamanta este lider depozit Cocoreni  vicepresedinte in cadrul S. L. M. Pesteana.

Relativ la atitudinea necorespunzatoare, recalcitranta  a reclamantei fata de seful ierarhic si colegi dupa cum sustine apelanta, circumscrisa faptelor mai sus aratate, se retine ca nu a fost descrisa, explicata in decizie aceasta descriere a atitudinii necorespunzatoare, pentru ca instanta sa aiba posibilitatea exercitarii unui control judiciar in vederea stabilirii daca a existat o incalcare a disciplinei muncii simpla referire generica la o atitudine necorespunzatoare, fara o descriere in concret nu este suficienta, nefiind suficienta in acoperirea descrierii faptei nici trimiterea prin decizia de sanctionare la notele de relatii date de alti colegi.

Refuzul de a raspunde sefului ierarhic superior, nu echivaleaza cu o abatere in legatura cu munca prestata de  reclamanta in contextul aratat. De asemenea,nici tonalitatea mai inalta nu presupune automat o abatere disciplinara, raportat la dispozitia mai sus enuntata, tinand seama de imprejurarea,ca prin chiar decizia de sanctionare se arata ca reclamanta a inceput sa tipe in momentul plecarii comisiei de la sediul administrativ al sectorului IV, aceasta putand fi explicata si prin distanta la care se afla  si indepartarea membrilor comisiei.

De asemenea, nu s-a mentionat ce anume a spus reclamanta, fapta nefiind descrisa prin decizie in mod corespunzator.

Se retine ca toate acestea au avut loc in contextul unor solicitari ce tineau de activitatea unui sindicat, inafara oricaror sarcini de serviciu ale reclamantei si a celor  implicati.

Raspunderea disciplinara este de natura contractuala. Aceasta raspundere are caracter intuitu personae si exercita o functiesanctionatorie preventiva si educativa.

Oricum toate aceste aspecte considerate de apelanta ca abateri grave nu sunt de natura a perturba in mod serios activitatea unitatii angajatoare si de a avea efecte negative importante in ceea ce priveste imaginea acesteia.

Trebuia avute in vedere si circumstantele reale(imprejurarile obiective  in care s-a savarsit fapta), cat si de cele personale (imprejurari subiective, care au legatura cu salariata), circumstante care au condus la concluzia ca cele intamplate nu au legatura cu munca reclamantei si raporturile de munca dintre salariata si unitate.

Fata de cele ce preced, Curtea, raportat la dispozitiile art. 480 alin. 1 Cod procedura civila va respinge apelul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, apelul apelanta parata Societatea Complexul E. O. S. A., inmatriculata in registrul comertului sub nr. JXXX, cod fiscal RO30267310, cu sediul in municipiul Targu-J.,,  nr. 5, judetul Gorj, impotriva sentintei civile nr. 364 din  4 februarie 2016, pronuntata de Tribunalul Gorj - Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr. .../201, in contradictoriu cu intimata reclamanta  P. M., cu domiciliul in comuna Balteni,, si intimatul interveneient  S. L. M. PESTEANA, cu sediul in comuna Urdari, . I. xx.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   sanctionare disciplinara    salariu de baza    sindicat    raporturi de munca    regulament intern    sarcini de serviciu    contestatie    cercetare disciplinara    organigrama    fisa postului    vinovatie    prerogativa disciplinara    organizatie sindicala   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de santionare disciplinara:

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele obligatorii pe care trebuie sa le curpinda decizia de santionare disciplinara (cu desfacerea contractului de munca, diminuarea salariului s.a.)
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Procedura care trebuie respectata pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare in mod legal si temeinic
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Salariatul are dreptul de a formula contestatie impotriva deciziei de santionare disciplinara emisa de catre angajator. Elementele esentiale ale unei astfel de contestatii.
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele esentiale ale intampinarii impotriva contestatiei impotriva deciziei de santionare disciplinara formalata de catre salariat
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare
Prin anularea deciziei de santionare disciplinare instanta poate dispune reintegrarea salariatului pe postul ocupat anetrior, plata unor despagubiri s.a.


Sus ↑