• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Plangere contraventionala impotriva procesului verbal sanctionator intocmit de ITM

Hotararea nr. 2359 din 23.10.2013
Pronuntata de Judecatoria TECUCI

Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul Judecatoriei Tecuci petentul  a solicitat instantei, ca prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna anularea procesului-verbal de contraventie seria GL nr. 0030302 intocmit la data de 15.05.2013, de intimatul Inspectoratul Teritorial de munca Gl, precum si exonerarea de sanctiunile aplicate, sau in subsidiar aplicarea sanctiunii contraventionale a avertismentului .

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Verificand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
In fapt, se arata in motivarea plangerii contraventionale de catre petent,  la data de 14.05.2013 a fost sanctionat contraventional cu amenda de 40.000 lei in baza art 260 alin1 lilt e) din Legea  53/2003 pentru savarsirea contraventiei prev. de art 16 alin 1-3 din Legea  53/2003.
Sustine petentul ca descrierea faptelor din procesul verbal de contraventie este cu totul alta, adica agentul constatator s-a prezentat la ferma in data de 14.05.2013 unde nu se afla prezent R M, s-a incheiat procesul verbal de contraventie si s-a lasat o informare sa se prezinte a doua zi la sediul ITM.
Arata petentul ca agentul constatator a retinut ca nu exista contracte de munca pentru anumite persoane care ar lucra la ferma, adica pentru numitii D N,  R M C, C I si G A S, dar ca exista contract pentru I G, insa aceasta situatie nu este reala.
Astfel, in data de 07.05.2013 au fost adusi pentru angajare numitii R M C, C I si G A S, au fost luati in evidenta la politie in data de 08.05.2013 si s-a convenit cu cei trei ca dupa 2 saptamani de lucru sa se incheie contracte de munca daca acestia se vor acomoda.
Pe data de 14.05.2013 s-a prezentat agentul constatator care a consemnat in mod nereal ca persoanele mentionate lucreaza la ferma de mai bine de o luna de zile si ca nu s-a discutat despre incheierea contractelor de munca.
Mai arata petentul ca dupa control aceste persoane au plecat de la ferma, sunt de negasit in prezent, iar in ceea ce-l priveste pe D N, acesta este o persoana fara familie, la anumite perioade de timp vine la ferma si cere de mancare, dar nu a lucrat niciodata la ferma.
Despre procesul verbal de contraventie, arata petentul, ca incalca prevederile art 16 din OG 2/2001, in sensul ca nu s-a inserat posibilitatea achitarii in termen de 48 ore a jumatate din minimul amenzii aplicate.
In subsidiar petentul doreste a se inlocui sanctiunea amenzii cu cea a avertismentului  in conditiile in care instant poate considera ca sanctiunea avertismentului este suficienta.
Plangerea contraventionala nu a fost motivata in drept.
Potrivit prevederilor art.36 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, art.15 lit. i din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru si art.1 din O.G. nr.32/1995 privind timbrul judiciar, plangerea contraventionala formulata de petent este scutita de plata taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar.
Intimatul a depus intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii contraventionale, ca nefondata, aratand in motivare ca prin procesul-verbal mentionat s-a aplicat petentei amenda contraventionala conform art. 260 alin.1 lit. e din art. 279 , pentru fapta de a fi primit la munca, fara a fi incheiat contracte individuale de munca cu ace?tia, pe D N, R M C, C I si GA S.
In urma controlului efectuat la data de 14.05.2013, orele 14,00, la ferma de animale apartinand lui R M, au fost identificati prestand activitate de ciobani, fara forme legale de angajare, D N, R M C, C I si G A S, precum si I G, acesta  declarand ca a semnat un contract individual de munca.
Se mai arata in intampinare ca R M C a declarat in scris ca presteaza activitate pentru R M, ca cioban din data de 08.05.2013 cu un program de 8 pe/zi si 8 ore suplimentar in intervalul orar 4,30-21,00, inclusiv cate 16 ore in timpul repausului saptamanal, ca primeste un salariu de 1200 lei si ca nu a  semnat contract de munca.
Tot in intampinare se arata ca numitii G A S si C I au declarat in scris ca lucreaza pentru R M din data de 07.04.2013, respectiv 08.05.2013 cu un program de 8 pe/zi si 8 ore suplimentar in intervalul orar 4,30-21,00, inclusiv cate 16 ore in timpul repausului saptamanal, ca primesc un salariu de 700 lei, respectiv 1200 lei si ca nu au  semnat contracte de munca.
Se invoca in intampinare disp art 16 alin 1 din Legea  53/2003 privind Codul Muncii, precum si art 31 alin 1 din Legea  53/2003 in sensul ca si pentru perioada de proba trebuie sa existe incheiat contractul, iar art 32 alin 3 din Legea  53/2003 prevede ca perioada de proba constituie vechime in munca.
Prin intampinare se arata ca fapta a fost descrisa pe larg, s-au respectat disp art 16 si 17 din OG 2/2001, iar sanctiunea aplicata reflecta gravitatea ridicata a contraventiei.   
Intampinarea a fost intemeiata  pe dispozitiile Codului Muncii, HG 500/2011,  O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
La intampinare s-au atasat inscrisuri doveditoare: fise identificare, anexa la procesul  verbal, instiintare, nota de relatii data de R M,  fisa angajat I G, copie contract individual de munca pentru I G .
In dovedirea sustinerilor din plangerea contraventionala petentul a propus proba testimoniala.
A fost audiat martorul xxxxxxxxxxxxx care a declarat ca este vecin cu petentul, il ajuta ori de cate ori are nevoie pentru a efectua cate un transport, iar in luna mai a mers impreuna cu petentul in Judetul Vs de unde au adus 3 oameni pentru munca la stana pe care petentul o are organizata in zona satului F din comuna M. Arata martorul ca aceste persoane au fost inregistrate la postul de politie, ca cele 3 persoane erau venite pentru o perioada de proba.
Martorul S D a declarat ca este cumatru al petentului si il ajuta ori de cate ori are nevoie, mai ales in perioadele cand petentul nu are ciobani. Sustine martorul ca petentul nu are curaj sa incheie contracte de munca pentru ca toate persoanele care vin sa munceasca, dupa ce primesc banii in avans parasesc ferma fara nicio explicatie. Martorul ii cunoaste pe GA F, D N si R M, ca petentul avea de gand sa incheie contractele de munca dupa ce le verifica aptitudinile.
Analizand ansamblul materialului probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
Prin procesul-verbal de contraventie intocmit in urma controlului efectuat a fost verificata stana de oi si capre apartinand numitului xxxxxx  si au fost depistati D N, R M C, C I si G A F desfasurand activitatea de ciobani-ingrijitori animale la stana fara ca angajatorul sa le intocmeasca formele legale de angajare.
Petentul  a refuzat sa  semneze procesul-verbal de contraventie.
Instanta va retine ca, pentru a putea fi sanctionata o fapta contraventionala, se impun a fi indeplinite doua tipuri de cerinte: intrinseci, constand in incalcarea cu vinovatie a unei norme de drept, fapta care va atrage dupa sine o sanctiune prevazuta de lege, dar si extrinseci constand in constatarea corespunzatoare a faptei respective de catre o persoana abilitata in acest sens - agentul constatator. In plus, agentului constatator ii incumba obligatia de a respecta o serie de forme expres prevazute de O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, ce au menirea de a proba dincolo de orice indoiala existenta faptei, vinovatia contravenientului si legalitatea actului realizat in acest sens.
Sub aspectul conditiilor de forma, instanta apreciaza ca procesul-verbal de contraventie este legal intocmit, respectand dispozitiile art.16-17 din O.G. nr.2/2001.
In ceea ce priveste temeinicia procesului-verbal de contraventie, instanta retine ca faptele imputate petentului au fost incadrate juridic in mod corect, de catre agentul constatator potrivit dispozitiilor art.16 alin.1 din Legea 53/2003  art. 279 si art 4 alin 1 lit a din HG 500/2011.
 Primul text legal prevede ca incheierea contractului individual de munca se face in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana si ca obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Angajatorul persoana juridica, persoana fizica autorizata sa desfasoare o activitate independenta, precum si asociatia familiala au obligatia de a incheia, in forma scrisa, contractul individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca.
Petentului i s-a aplicat, in temeiul art.260 alin.1 lit.e din acelasi act normativ, amenda contraventionala in cuantum de 40.000 lei , avand in vedere ca primirea la munca a persoanelor fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. 1, se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei.
Petentul a sustinut, prin plangerea contraventionala ca procesul-verbal nu este temeinic incheiat, intrucat  persoanele gasite la stana erau in perioada de proba, ca se convenise cu aceste persoane ca dupa doua saptamani da proba sa fie angajate, ca aceste persoane fusesera luate in evidenta la postul de politie.
Din declaratiile date de C C si S D, audiati in calitate de martori, rezulta ca au fost aduse in luna mai niste persoane la stana petentului pentru angajare, dar dupa efectuarea unei perioade de proba.
Mai mult decat atat, martorul  S D a putut da relatii despre fiecare dintre persoanele mentionate in procesul verbal de contraventie de catre agentul constatator, ceea ce a format convingerea instantei ca aceste persoane sunt foarte bine cunoscute de martor, ca sunt obisnuiti ai stanei.
Instanta constata ca mentiunile procesului-verbal de contraventie cu privire la existenta faptelor contraventionale, savarsirea faptelor de catre petent si vinovatia acestuia in comiterea contraventiilor, nu au fost infirmate de probele administrate.
Din punct de vedere al fortei probante, procesul-verbal de contraventie face dovada asupra situatiei de fapt retinute si asupra incadrarii in drept a faptei numai daca este legal si temeinic intocmit, iar cele constatate de catre agentul rutier sunt sustinute cu alte mijloace de proba.
Din interpretarea sistematica a prevederilor art.16 si art.34 din O.G. nr.2/2001 reiese ca procesul-verbal face dovada situatiei de fapt pana la proba contrara, proba care trebuia facuta de petent. Art. 16 prevede ca procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu data si locul unde este incheiat, descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite. Art. 34 - care cuprinde dispozitii cu caracter procedural - prevede ca instanta competenta sa solutioneze plangerea, dupa ce verifica daca aceasta a fost introdusa in termen, asculta pe cel care a facut-o si pe celelalte persoane citate, daca acestia s-au prezentat si administreaza orice alte probe prevazute de lege, necesare in vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal, si hotaraste asupra sanctiunii.
Textele de lege citate nu contravin in nici un fel prevederilor art.6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului si jurisprudentei Curtii de la Strasbourg  care includ in notiunea de „acuzatie in materie penala” si materia contraventionala, avand in vedere calificare data in dreptul intern, campul de aplicare general al normei, gravitatea faptei, cat si preeminenta caracterului represiv al sanctiunii contraventionale (hotararile din cauzele Engel c. Olandei . si Campbell si Fell c. Regatului Unit). Din acest punct de vedere se impune in mod necesar respectarea garantiilor specifice recunoscute persoanei acuzate, intre care si a prezumtiei de nevinovatie a petentului, ce priveste si aspectul sarcinii probatiunii in cadrul solutionarii unei plangeri contraventionale, care fara indoiala profita persoanei acuzate si incumba intimatei.
In Hotararea pronuntata in cauza Salabiaku c. Frantei, Curtea Europeana a retinut, nuantat, ca prezumtiile sunt permise de Conventie, dar nu trebuie sa depaseasca limitele rezonabile tinand seama de gravitatea mizei si prezervand drepturile apararii (paragraful 28). Prin urmare, prezumtia de nevinovatie nu are caracter absolut, dupa cum nici prezumtia de veridicitate a faptelor constatate de agent si consemnate in procesul-verbal nu are caracter absolut, dar prezumtia de veridicitate nu poate opera decat pana la limita la care prin aplicarea ei s-ar ajunge in situatia ca persoana invinuita de savarsirea faptei sa fie pusa in imposibilitatea de a face dovada contrarie celor consemnate in procesul-verbal desi din probele administrate de „acuzare” instanta nu poate fi convinsa de vinovatia „acuzatului”, dincolo de orice indoiala rezonabila.
Pentru aceste considerente, instanta apreciaza ca procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei - intocmit de un agent constatator aflat in exercitiul functiunii, are valoare probatorie sub aspectul constatarii starii de fapt, pana la proba contrara.
Prin urmare, instanta constata existenta faptelor contraventionale retinute in sarcina petentului prin procesul-verbal intocmit, aspectele consemnate in cuprinsul procesului-verbal fiind conforme cu realitatea.
In ceea ce priveste sanctiunea, aplicata  instanta constata ca potrivit art. 260 alin 1 lit.e  din Legea 53/2003 privind Codul muncii ,  contraventia retinuta in sarcina petentului se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata.
Fata de aceste dispozitii legale, avand in vedere si dispozitiile art. 21 alin.3 din O.G.2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, retinand si gradul de pericol social ridicat al faptei, amploarea unor astfel de fapte in randul societatii,  frecventa unor astfel de fapte, instanta retine ca sanctiunea aplicata de catre agentul constatator pentru fapta retinuta, respectiv amenda in cuantum de  40.000 lei este legala  si proportionala cu gradul de pericol social al faptei.
Fata de cele expuse mai sus, intrucat din analiza coroborata a mijloacelor de proba administrate in fata instantei, rezulta ca faptele contraventionale retinute in sarcina petentului  sunt conforme cu realitatea, au fost savarsite cu vinovatie si prezinta pericol social, iar sanctiunea aplicata este legala si temeinica, instanta va respinge plangerea contraventionala, ca nefondata.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   OG 2/2001    plangere contraventionala    munca la negru   


Sus ↑