• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Restituirea de catre salariat a sumelor de bani incasate necuvenit de la angajator

Hotararea nr. 5027 din data de 17.05.2017
Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti sub nr. XXXXXXXXXXXX prin declinare de competenta de la Tribunalul T. (dosar nr. XXXXXXXXXXXX) reclamanta SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE M. \"C. M. ” SA a solicitat in contradictoriu cu paratul A. N. obligarea acestuia la plata sumei de 6895 lei actualizata cu rata inflatiei pana la data platii efective.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In fapt, reclamanta a aratat ca prin sentinta civila nr. 3162/13.12.2012 pronuntata de Tribunalul Hunedoara in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX in care paratul din prezenta cauza a avut calitatea de reclamant, angajatorul a fost obligat la plata unor drepturi banesti rezultand din contractul colectiv de munca. Aceasta a pus in executare titlul respectiv incasand suma de 6895 lei. Ulterior, Curtea de Apel A. I. a modificat sentinta executata voluntar si a stabilit ca angajatorul nu datoreaza salariatului suma de 6895 lei. Rezulta astfel ca parata a incasat de la angajator o plata nedatorata pe care este obligat sa o restituie conform prevederilor art. 256 din art. 279 .

In drept, reclamanta si-a intemeiat actiunea pe prevederile art. 112 C. pr. civ si ale art. 256 din art. 279 .

Desi legal citat, paratul nu a depus intampinare si nici nu a solicitat administrarea de probe in apararea sa.

A fost administrata proba cu inscrisuri.

Analizand actele si lucrarile dosarului tribunalul retine urmatoarele:

Paratul a fost salariatul reclamantei si in aceasta calitate a chemat in judecata angajatorul solicitand obligarea acestuia la plata unor bonusuri banesti decurgand din contractul colectiv de munca incheiat la nivelul SOCIETATII NATIONALE DE TRANSPORT FEROVIAR DE M. \"C. M. ” SA.

Prin sentinta civila 3162/13.12.2012 pronuntata de Tribunalul Hunedoara in dosarul nr. nr. XXXXXXXXXXXX reclamanta din prezenta cauza a fost obligata la plata unor drepturi banesti, in acest sens achitand paratei suma de 6895 lei conform inscrisurilor aflate in copie la filele nr. 20-21 din dosarul Tribunalului T. .

Ulterior, Curtea de Apel A. I. a modificat sentinta executata voluntar si a stabilit ca angajatorul nu datoreaza salariatului suma de 6895 lei.

Tribunalul retine ca paratul din prezenta cauza a incasat o suma necuvenita conform titlului executoriu modificat, fapt ce contravine prevederilor Codului de procedura civila si ale Codului muncii. Aceasta reprezinta astfel o plata nedatorata, motiv pentru care instanta apreciaza ca sunt indeplinite conditiile art. 256 din art. 279 pentru obligarea salariatului la restituirea acesteia.

Pentru considerentele anterior expuse tribunalul apreciaza intemeiate pretentiile reclamantei, motiv pentru care va admite actiunea astfel cum a fost formulata.


PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

 

Admite actiunea formulata de reclamanta SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE M. \"C. M. ” SA, cu sediul in Bucuresti, . 38, sector 1, C. U. I. xxxxxxxx in contradictoriu cu paratul A. N., CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul in Petrosani, M.,, ,  judetul Hunedoara.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   bonusuri    contract colectiv de munca    suma necuvenita    plata nedatorata    restituire    pretentii   


Sus ↑