• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Repunea partilor in situatia anterioara emiterii deciziei de concediere. Completare dispozitiv

Hotararea nr. 571 din 11 Septembrie 2020
Pronuntata de Tribunalul Giurgiu

Prin cererea inregistrata pe rolul aceste instan?e la data de 20. 07. 2020 in cadrul dosarului nr. XXXXXXXXXXXXX, reclamanta C_ Constan?a a solicitat completarea sentin?ei civile nr. 322 din data de 23. 06. 2020, intrucat instan?a a omis sa se pronun?e asupra cererii de repunere a par?ilor in situa?ia anterioara, cu obligarea paratei la reintegrarea reclamantei in func?ia de?inuta anterior, de Sef sec?ie gestionare caini fara stapan, precum Si a cererii de obligare a paratei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate Si actualizate ce i se cuveneau reclamantei pana la momentul reintegrarii. Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Analizand cererea formulata instanta reTine urmatoarele:
DeSi reclamanta a solicitat, prin cererea introductiva sa se dispuna repunerea par?ilor in situa?ia anterioara, cu obligarea paratei la reintegrarea reclamantei in func?ia de?inuta anterior, de Sef sec?ie gestionare caini fara stapan, precum Si sa fie obligata parata la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate Si actualizate ce i se cuveneau reclamantei pana la momentul reintegrarii,  instanta a soluTionat cererea, omi?and sa se pronun?e asupra acestor capete de cerere. 
Potrivit art. 397 al. 1 Cod. proc. civ. instanta este obligata sa se pronunTe asupra tuturor cererilor deduse judecaTii. 
Omisiunea instanTei de a se pronunTa asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu sau asupra unei cereri conexe sau incidentale poate fi inlaturata pe calea unei cereri de completare a hotararii in condiTiile art. 444 Cod. pr. civ. . 
Se constata ca cererea a fost formulata in termenul legal prevazut de art. 444 al. 1 Cod. pr. civ. 
FaTa de aceste considerente, se va admite cererea de completare Si se va dispune completarea hotararii in sensul considerentelor ce su cced. 
Cu privire la capatul de cerere referitor la repunerea par?ilor in situa?ia anterioara, instan?a re?ine ca, potrivit disp. art. 80 alin. (2) din C. muncii, la solicitarea salariatului, instanta, care a dispus anularea concedierii, va repune parTile in situaTia anterioara emiterii actului de concediere. 
Avand in vedere solu?ia pronun?ata cu privire la primul capat de cerere, anume nulitatea absoluta a deciziei de sanc?ionare nr. 99/10. 06. 2019, instan?a va dispune repunerea par?ilor in situa?ia anterioara emiterii deciziei de concediere nr. 99/10. 06. 2019 emisa de parata Si reintegrarea reclamantei in func?ia de?inuta anterior concedierii. 
Avand in vedere ca parata a emis o noua decizie de concediere, nr. 239/13. 11. 2019, reintegrarea reclamantei pe postul de?inut anterior va produce efecte doar pana la data incetarii contractului de munca in temeiul acestei din urma decizii- 13. 11. 2019. 


Totodata, in temeiul dispozi?iilor art. 80 alin. (1), potrivit carora, in cazul in care concedierea a fost efectuata in mod netemeinic sau nelegal, instanta va dispune anularea ei Si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate Si reactualizate Si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, instan?a va dispune Si obligarea paratei la plata catre reclamanta a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate Si reactualizate Si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat aceasta, cuvenite pentru perioada 10. 06. xxxxxxxxxxxxx19. 


AceeaSi opinie a fost exprimata Si de asistenTii judiciari care, conform art. 55 din Legea 304/2004, au facut parte din completul de judecata. 
 
  PENTRU ACESTE MOTIVE
iN NUMELE LEGII
HOTaRaSTE:

 
Admite cererea de completare a hotararii, formulata de reclamanta C_ C, domiciliata in G_, . 151,, in contradictoriu cu parata SERVICIUL PUBLIC E_, cu sediul in G_, _. 7A, jud. G_. 
Dispune completarea sentinTei civ. nr. 322 din data de 23. 06. 2020 cu urmatoarele menTiuni:
Repune parTile in situaTia anterioara emiterii deciziei de concediere nr. 99/10. 06. 2019 emisa de parata. Dispune reintegrarea reclamantei in funcTia deTinuta anterior concedierii, pana la data de 13. 11. 2019. 
Obliga parata la plata catre reclamanta a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate Si reactualizate Si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta, cuvenite pentru perioada 10. 06. xxxxxxxxxxxxx19. 
Cu apel, in termen de 30 zile de la comunicare. 
Cererea de ape l se  depune la Tribunalul GalaT i. 
PronunTata prin punerea soluTiei la dispoziTia parTilor prin mijlocirea grefei instanTei, astazi, 11. 09. 2020. 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere    reintegrare salariat    despagubiri concediere    nulitate concediere    motive concediere   


Sus ↑