• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 110: Egalitatea de tratament

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL II: Contractul individual de munca
        ↳ CAPITOLUL IX: Munca la domiciliu

(1) Salariatul cu munca la domiciliu se bucura de toate drepturile recunoscute prin lege si prin contractele colective de munca aplicabile salariatilor al caror loc de munca este la sediul angajatorului.
(2) Prin contractele colective de munca si/sau prin contractele individuale de munca se pot stabili si alte conditii specifice privind munca la domiciliu, in conformitate cu legislatia in vigoare.
(3) Salariatii cu munca la domiciliu au obligatia de a respecta si de a asigura confidentialitatea informatiilor si documentelor utilizate in timpul muncii la domiciliu.

   ↳ Completat prin:
Ordonanta de urgenta nr. 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relatiilor de munca, si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 06 mai 2021
Comentariu art. 110 Codul muncii

Pe baza principiului egalitatii de tratament, aceste dispozitii stabilesc ca salariatul care isi desfasoara activitatea la domiciliu va beneficia de toate drepturile legale sau care sunt stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabile salariatilor incadrati prin contract individual de munca-tip , care isi desfasoara activitatea la sediul angajatorului.

Aboneaza-te la cel mai apreciat Canal Youtube de dreptul muncii!

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Drept civil. Drepturi reale, contracte, succesiuni
Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.

Consultatii dreptul muncii

Notificare de incetare a contractului individual de munca, emisa in perioada de proba
In 03.09.2012 am fost angajat pe functia de inginer mecanic pe perioada de 1 luna in departamentul mentenanta. La 10 zil ... Codul muncii da dreptul angajatorului, in timpul perioadei de proba (maxim 120 de zile pentru functiile de conducere), d ...

Jurisprudenta art. 110 din Codul muncii - Egalitatea de tratament

Informarea salariatului cu privire la obiectul precis al cercetarii disciplinere. Necesitatea asigurarii dreptului la aparare al salariatului
Pe rol judecarea apelului declarat de intimata S. C. S_ T S. R. L. BistriTa Nasaud impotriva sentinTei civile nr. 846 din data de 12. 09. 2019 pronunTata de Tribu nalul V_ in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, avand ca obiect acTiune in constatare, in contrad ... (Hotararea 698/2019 din 09 Decembrie 2019, pronuntata de CURTEA DE APEL IASI SECTIA LITIGII DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE)
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Dreptul la aparare al salariatului. Nerespectarea timpului de conducere
Pe rol judecarea apelului declarat de intimata S. C. S_ T S. R. L. BistriTa Nasaud impotriva sentinTei civile nr. 846 din data de 12. 09. 2019 pronunTata de Tribu nalul V_ in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, avand ca obiect acTiune in constatare, in contrad ... (Hotararea 698 din 09 Decembrie 2019, pronuntata de CURTEA DE APEL IASI SECTIA LITIGII DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE)
Obligatia angajatorului de a acorda salariatilor repausul saptamanal in natura. Plata sporului la salariu

Prin sentinta civila nr. 6208/11. 06. 2015, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, a fost admisa, in parte, cererea de chemare in judecata precizata formulat ... (Hotararea 307 din data de 30.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Obligarea salariatului la plata prejudiciului cauzat prin indeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu

Prin cererea adresata acestei instante la data de 28 ianuarie 2016 si înregistrata sub nr. xX, reclamanta R__ NATIONALA a P_ - R__ prin Directia S_ Tulcea a chemat în judecata pe pârâtul B__ V ... (Hotararea 30 din 12 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Tulcea)
Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale. Diferente de salarizare pentru functii similare

 

Prin sentinta civila nr. 2.716 din 03 octombrie 2016, pronuntata de Tribunalul C_ în do ... (Hotararea 100 din 25 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Cluj)
Desfasurarea muncii in strainatate pe durata misiunii temporare de catre un lucrator temporar nu inseamna detasare in strainatate

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Ploiesti la data de 12.09.2014, sub numarul XXXX, petenta  a formulat, in contradictoriu cu intimata Agentia Nationala de Administrare Fiscala, plangere impotriva procesului verbal  nr. ... ... (Hotararea 188 din data de 05 octombrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti)
Incalcarea criteriilor de concediere colectiva stabilite prin CCM. Lipsa consultarilor cu Sindicatul

Prin actiunea inregistrata pe rolul acestui tribunal la data de 24.09.2014, contestatorul D_ I_ a formulat contestatie impotriva deciziei nr. A3.1/22/22.08.2014 emisa de intimata S_ Nationala de Transport Feroviar de Marfa \"CFR Marfa\" SA, solici ... (Hotararea 912 din data de 23-04-2015, pronuntata de Tribunalul ARGES)
Discriminare in raporturile de munca. Dreptul la un salariu egal pentru munca egala

Orice diferenta de tratament savarsita de stat intre indivizi in situatii analoge, fara o justificare obiectiva si rezonabila reprezinta o incalcare a dispozitiilor art. 14 din CEDO. 

... (Hotararea 237/CM din 03.07.2007, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA)

Discriminare in raporturile de munca. Despagubiri. Conditii de acordare

In toate cazurile de discriminare prevazute de O.G. nr.137/2000 persoanele indreptatite au dreptul sa pretinda despagubiri proportional cu prejudiciul suferit.

... (Hotararea 278/CM din 17.10.2006, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA)


Sus ↑