• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 258: Plata despagubirilor dupa incetarea contractului individual de munca

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL XI: Raspunderea juridica
        ↳ CAPITOLUL III: Raspunderea patrimoniala

(1) In cazul in care contractul individual de munca inceteaza inainte ca salariatul sa il fi despagubit pe angajator si cel in cauza se incadreaza la un alt angajator ori devine functionar public, retinerile din salariu se fac de catre noul angajator sau noua institutie ori autoritate publica, dupa caz, pe baza titlului executoriu transmis in acest scop de catre angajatorul pagubit.
(2) Daca persoana in cauza nu s-a incadrat in munca la un alt angajator, in temeiul unui contract individual de munca ori ca functionar public, acoperirea daunei se va face prin urmarirea bunurilor sale, in conditiile Codului de procedura civila.
Comentariu art. 258 Codul muncii

Retinerile efectuate de catre vechiul angajator in baza acordului incheiat cu salariatul reprezinta o recunoastere a datoriei, fapt care constituie un caz de intrerupere a termenului de prescriptie a dreptului la actiune al angajatorului.

Aboneaza-te la cel mai apreciat Canal Youtube de dreptul muncii!

DEZBATERILE DREPTUL MUNCII (1) - Implicatiile practice ale noilor modificari aduse Codului muncii

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.

Consultatii dreptul muncii

Pariticiparea reprezentatilor salariatilor la procedura de evaluare profesionala.
Buna seara, va rog sa imi spuneti daca la evaluarea angajatilor este obligatorie prezenta reprezentantilor sindicatului, ... Conform art. 258 lit. i) din Codul Muncii regulamentul intern cuprinde si dispozitii referitoare la criteriile si proced ...

Jurisprudenta art. 258 din Codul muncii - Plata despagubirilor dupa incetarea contractului individual de munca

Raspunderea patrimoniala privind prejudiciul suferit de salariat in timpul sau in legatura cu serviciul. Dovada faptei ilicite care sta la baza prejudiciului

Prin contestatia formulata si inregistrata sub nr. 2653/24. 06. 2015 pe rolul Tribunalului G., contestatorul N. C. a solicitat in contradictoriu cu intimata G. anularea deciziei de concediere nr. 172/15. 06. 2015, reintegrarea in functia detinuta ... (Hotararea 34 din data de 22.01.2016, pronuntata de Tribunalul Galati)
Prejudiciul moral si material adus salariatului prin concediere. Obligatia angajatorului de a platii salariatului drepturile salariale cuvenite

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. XXXXXXXXXXXX, reclamanta C. A. M. a chemat in judecata parata S. C. B. T. S. A. (fosta S. C. D. T. S. A. ), reprezentata legal pri ... (Hotararea 1297 din data de 16.06.2016, pronuntata de Tribunalul Gorj)
Principiul proportionalitatii in individualizarea sanctiunii contraventionale

P. plangerea contraventionala inregistrata pe rolul acestei instante la data de 02. 02. 2016, sub numarul XXXXXXXXXXXXX, petentul,  in contradictoriu cu intimatul I. T. DE M. a solicitat instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispu ... (Hotararea 4614 din data de 14. 06. 2016, pronuntata de Judecatoria Botosani)
Intocmirea de catre angajator a unui regulament intern in concordanta cu normele legale. Efectuarea unei cercetari disciplinare conforme cu legislatia muncii

Prin contestatia formulata si inregistrata sub nr. 2653/24.06.2015 pe rolul Tribunalului G., contestatorul N. C. a solicitat in contradictoriu cu intimata  G. anularea deciziei de concediere nr. 172/15.06.2015, reintegrarea in functia detinut ... (Hotararea 34 din data de 22 ianuarie 2016, pronuntata de Tribunalul Galati)
Prestarea orelor de munca suplimentara la solicitarea angajatorului. Solicitarea angajatorului poate fi si implicita, nu doar scrisa

Prin sentinta civila nr. 6687/29.09.2010 pronuntata in dosarul nr. ...X  Tribunalul Bucuresti - Sectia a-VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale a admis actiunea restransa formulata de reclamantul B. E. D. in contradictoriu cu par ... (Hotararea 5636 din data de 28.09.2011, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Punerea de catre angajator la dispozitia organelor de control a documentelor privind evidenta orelor de munca prestate de salariati, obligatorie indiferent de locul controlului

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Pitesti la data de 19.12.2013 sub nr. ...XX petenta  S. M. R. C. SRL a solicitat, in contradictoriu cu intimatul I. T. DE MUNCA ARGES, anularea procesului-verbal de contraventie  nr. .../ ... (Hotararea 8983 din data de 26 septembrie 2014, pronuntata de Judecatoria Pitesti)
Demisia fara preaviz. Neindicarea termenului de preaviz in notificare atrage aplicarea termenului prevazut de lege

Prin sentinta nr. 653/03.03.2016, pronuntata de Tribunalul Gorj - Sectia de Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr. ...X, s-a respins cererea formulata de reclamanta T M. -V., C. N. P. xxxx, cu domiciliul in comuna R.,  impotri ... (Hotararea 3486 din data de 05 iulie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova)
Dovada platii drepturilor salariale. Necesitatea coroborarii extraselor de cont cu alte inscrisuri justificative care sa ateste achitarea drepturilor salariale

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Dambovita  sub nr. ...XX la data de 30 octombrie 2015, reclamanta L. petruta R. a chemat in judecata pe parata V. C. SRL, pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna obligarea parate ... (Hotararea 797 din data de 19 mai 2016, pronuntata de Tribunalul Dambovita)
Proces-verbal de control incheiat de inspectorii ITM. Cererea de anulare a masurilor dispuse

Obligatia angajatorului este aceea de a încheia contract individual de munca cu persoanele fata de care s-a constatat ca au prestat munca în favoarea sa. Lipsa vointei persoanei care a prestat munca, de a încheia contract indi ... (Hotararea 12/R din 12.01.2010, pronuntata de Curtea de Apel Targu-Mures)
Decizie de modificare unilaterala a contractului individual de munca

Pe rol fiind pronuntarea dezbaterilor ce au avut loc in sedinta publica din 17.12.2013 privind actiunea formulata de reclamantul MP in contradictoriu cu paratul CEO, avand ca obiect anulare decizie de modificare unilateral ... (Hotararea 5386 din 21.12.2013, pronuntata de Tribunalul GORJ)


Sus ↑