• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Punerea de catre angajator la dispozitia organelor de control a documentelor privind evidenta orelor de munca prestate de salariati, obligatorie indiferent de locul controlului

Hotararea nr. 8983 din data de 26 septembrie 2014
Pronuntata de Judecatoria Pitesti

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Pitesti la data de 19.12.2013 sub nr. ...XX petenta  S. M. R. C. SRL a solicitat, in contradictoriu cu intimatul I. T. DE MUNCA ARGES, anularea procesului-verbal de contraventie  nr. .../02.12.2013.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea in fapt a plangerii petenta a aratat ca la data de 02.12.2013 a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 1500 lei, fapta prevazuta de art. 260 alin. 1 lit. m din art. 279 .

A aratat petenta ca,  in data de 29.11.2013, la punctul de lucru al petentei a avut loc un control din partea inspectorilor ITM, ocazie cu care i s-a solicitat acesteia prezentarea pontajului orelor de munca prestate de angajati, inscrisuri pe care petenta le avea la sediul social, si nu la punctul de lucru.

La data de 30.05.2014, intimatul a formulat intampinare, solicitand respingerea, ca neintemeiata a plangerii contraventionale, aratand, in esenta, ca procesul-verbal este legal si temeinic.

A aratat intimata ca, la data de 29.11.2013, in jurul orelor 12:30, inspectorul de munca a efectuat un control la locul de munca organizat de petenta in Pitesti, . L4,  anveloparii acestui  5 persoane, numitii Pereteanu S., R. G., Masala M., P. I.  si O. I., care prestau activitati specifice domeniului constructii, cu privire la care s-a constatat ca lucrau cu forme legale in cadrul societatii petente. Totodata, s-a solicitat conducerii unitatii sa puna la dispozitie evidenta orelor de munca prestate de fiecare angajat, insa aceste inscrisuri nu au fost prezentate.

Controlul s-a finalizat in data de 02.12.2013, prin incheierea procesului-verbal de control  nr. .../02.12.2013, in baza caruia s-a intocmit si procesul-verbal de contraventie  nr. .../02.12.2013, petenta fiind sanctionata cu amenda in cuantum de 1500 lei, pentru nerespectarea prev. art. 119 art. 279 rap la art. 260 alin. 1 lit. m din art. 279 , intrucat nu a retinut evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat.

In drept, intampinarea a fost intemeiata pe Legea 53/2003 si OG 2/2001.

Anexat s-au depus inscrisuri (f. 24-28).

La data de 27.06.2014, petenta a formulat raspuns la intampinare(f. 39).

S-au administrat in cauza proba cu inscrisuri, in baza disp. art. 258 coroborat cu art. 255 alin. 1 din N. C. proc. civ.

Analizand probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul - verbal de contraventie  nr. ... incheiat la data de 02.12.2013  de intimatul I. T. de Munca Arges (f. 24), petenta  SRL a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 1500 lei  pentru savarsirea faptei contraventionale prev. de art. 119 rap. la art. 260 alin. 1 lit. m din Legea 53/2003 privind art. 279 .

S-a retinut ca, urmare a controlului efectuat la data de 29.11.2013, ora 12:30, la locul de munca organizat de petenta in Pitesti, . L4,  anveloparii acestui  prezentat inspectorului ITM evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat.

Conform art. 34 alin. 1 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta verifica legalitatea si temeinicia procesului-verbal, pronuntandu-se, de asemenea, si cu privire la sanctiunea aplicata de agentul constatator.

Verificand legalitatea procesului-verbal, se constata ca acesta cuprinde toate mentiunile obligatorii prevazute de lege, neexistand cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu, iar petenta nu a invocat motive de nelegalitate, contestand doar temeinicia actului constatator.

Cu privire la temeinicia procesului-verbal contraventional, desi OG 2/2001 nu cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a actului constatator, din economia art. 34 reiese ca procesul-verbal de contraventie este un mijloc de proba care face dovada situatiei de fapt retinute pana la proba contrarie. Faptele constatate personal de catre agentul constatator dau nastere unei prezumtii simple in sensul ca situatia de fapt si imprejurarile retinute corespund adevarului.

Instanta constata ca dispozitiile art. 119 din Legea 53/2003 dispun ca Angajatorul are obligatia de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat si de a supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de cate ori este solicitat.

Prin  adresa inregistrata la ITM la data de 03.12.2013, sub nr. ..., emisa de catre administratorul petentei(f. 28), acesta aduce la cunostinta intimatului ca s-a conformat masurilor impuse de inspectorul de munca, angajatorul respectand disp. art. 119 art. 279 .

Coroborand cele mai sus expuse cu neprezentarea, la momentul efectuarii controlului, a documentelor privind evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat, instanta retine temeinicia procesului-verbal cu privire la contraventia prev. de art. 119 rap. la art. 260 alin. 1 lit. m din Legea 53/2003 privind art. 279 .

Invocarea, de catre petenta, a faptului ca documentele solicitate nu se aflau la punctul de lucru, ci la sediul acesteia, nu este de natura sa o exonereze pe aceasta de raspunderea contraventionala, intrucat dispozitiile legale mai sus redate impun obligatia angajatorului de a pune la dispozitia inspectiei muncii evidenta orelor de munca ori de cate ori este solicitat, fara a circumstantia fapta contrventionala in functie de locul controlului. Or, „ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”- Unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie sa distinga. Mai mult, petenta nu a depus la dosar nicio dovada a existentei, la momentul controlului, a documentelor privind evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat.

In raport de materialul probator existent in dosar, nu s-a facut dovada contrara celor retinute prin procesul-verbal de contraventie contestat, stiut fiind ca in materie  contraventionala acest act are valoarea unui inscris probator preconstituit pana la proba contara ce poate fi facuta cu orice mijloc de proba admis de legislatia in vigoare, sub acest aspect retinandu-se temeinicia si legalitatea actului sanctionator cu numarul de mai sus.

Cu privire la individualizarea sanctiunii aplicate, instanta constata ca sunt incidente dispozitiile art. 34 din O. G. 2/2001, care ii confera in mod expres competenta de a hotari asupra sanctiunii aplicate, si care, coroborate cu art. 38 alin. 3 din acelasi act normativ, permit instantei sa aprecieze inclusiv felul sanctiunii ce se impune a fi aplicata contravenientului, in ipoteza in care prezumtia relativa de veridicitate si temeinicie a procesului-verbal nu a fost rasturnata.

Instanta va avea in vedere dispozitiile art. 5 alin. 5 din O. G. 2/2001, potrivit carora sanctiunea trebuie sa fie proportionala cu pericolul social al faptei savarsite si cele ale art. 21 alin. 3 din acelasi act normativ, conform carora la aplicarea sanctiunii trebuie sa se tina cont de „imprejurarile in care a fost savarsita fapta, modul si mijloacele de savarsire ale acesteia, scopul urmarit, urmarea produsa si circumstantele personale ale contravenientului”. Totodata, instanta va avea in vedere faptul ca potrivit articolului 7 alin. 3 din O. G. 2/2001, „avertismentul se poate aplica si in cazul in care actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei respective nu prevede  aceasta sanctiune”.

In acest context, este necesar sa se precizeze ca sanctiunea contraventionala nu reprezinta un scop in sine, ci un mijloc de ocrotire a relatiilor sociale si de formare a unui spirit de responsabilitate.

Raportat la textele invocate, instanta apreciaza ca amenda aplicata petentei, in cuantum de 1500 lei, este disproportionata in raport cu imprejurarile in care a fost savarsita fapta, precum si cu urmarea produsa de catre aceasta. Astfel, modalitatea savarsirii contraventiei, scopul urmarit de petenta, lipsa unei urmari social periculoase sunt aspecte ce conduc la retinerea  unui grad de pericol social scazut al faptei.

Instanta retine si circumstante personale in favoarea petentei avand in vedere faptul ca aceasta s-a conformat prompt   masurilor dispuse.

Se constata, astfel, ca o amenda intr-un cuantum atat de ridicat depaseste caracterul contraventional pe care i-l confera legea si nu indeplineste o functie reparatorie sau educativa, ci doar una sanctionatorie, disproportionata fata de pericolul concret al faptei. Pe de alta parte, instanta apreciaza ca sanctiunea avertismentului ar putea asigura responsabilizarea, pe viitor, a petentei.

Prin urmare, pentru a da eficienta principiului proportionalitatii raspunderii contraventionale cu gravitatea faptelor si a imprejurarilor in care acestea au fost savarsite, in temeiul art. 34 si art. 21 alin. 3 raportat la art. 7 alin. 3 din O. G. 2/2001, instanta va admite in parte plangerea si va inlocui sanctiunea amenzii contraventionale in cuantum de 1500 lei, aplicata petentei prin procesul - verbal de contraventie  nr. .../02.12.2013, cu sanctiunea contraventionala a avertismentului, petenta fiind exonerata de plata acesteia si se va mentine in rest procesul - verbal cu numarul de mai sus.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite, in parte, plangerea contraventionala formulata de petenta S. M. R. C. SRL, cu sediul in comuna Harsesti,,  Arges, in contradictoriu cu intimatul I. T. DE M. A., cu sediul in Pitesti,, judetul Arges.

Inlocuieste sanctiunea amenzii contraventionale in cuantum de 1500 lei, aplicata petentei prin procesul - verbal de contraventie  nr. .../02.12.2013, cu sanctiunea contraventionala a avertismentului.

Mentine in rest procesul - verbal de contraventie cu numarul de mai sus.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   sanctiune contraventionala    pontaj    evidenta orelor de munca    proces-verbal de contraventie    inspectia muncii    raspundere contraventionala    avertisment    grad de pericol social    locul controlului   


Sus ↑