• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Cuprinsul deciziei de concediere


Codul muncii comentat 2022 Marius-Catalin Predut In cuprinsul deciziei de concediere emisa pe motivul desfiintarii postului/posturilor trebuie sa se regaseasca o serie de mentiuni obligatorii, lipsa cel putin a uneia dintre ele putand conduce la constatarea nulitatii deciziei de catre o instanta de judecata.
Astfel, decizia de concediere trebuie sa cuprinda in concret motivele de fapt si de drept care au condus la desfiintarea postului si concedierea salariatului (reorganizare, restructurare, retehnologizare, s.a.), mentiuni privind acordarea termenului de preaviz si durata acestuia, termenul in care salariatul poate contesta decizia si instanta de judecata la care se poate depune contestatia.
Daca suntem in situatia unei concedieri colective, decizia de concediere trebuie sa cuprinda si mentiuni cu privire la criteriile de stabilire a ordinii de prioritati in vederea concedierii, precum si o lista a locurilor de munca disponibile in unitate cu indicarea termenului in care salariatii pot opta pentru a ocupa un loc de munca vacant.
Astfel, sub aspect formal, decizia de concediere pe motivul desfiintarii postului se emite in forma scrisa si trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii absolute, urmatoarele elemente obligatorii:
a) motivele de fapt si de drept care determina concedierea;
b) durata preavizului;
c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritati in cazul concedierilor colective;
d) lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul in care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant.
In completarea dispozitiilor, la emiterea deciziei de concediere angajatorul trebuie sa se tina seama, sub sanctiunea nulitatii absolute a deciziei, ca decizia de concediere trebuie sa cuprinda precizari cu privire la:
a) termenul in care poate fi contestata decizia de concediere;
b) instanta judecatoreasca la care poate fi depusa contestatia impotriva deciziei de concediere.
Lipsa oricaruia dintre elementele aratate mai sus din decizia de concediere este sanctionata cu nulitatea absoluta a deciziei de concediere.
Pe langa mentiunile specifice unei decizii de concediere pe motivul desfiintarii postului, in cuprinsul acesteia trebuie sa se regaseasca si elementele comune oricarui document emis de angajator, cum ar fi: denumirea organului competent sa dispuna o astfel de masura, semnatura si stampila angajatorului, numarul de inregistrare al deciziei, precum si elementele de identificare ale angajatorului (denumire/nume, sediu/domiciliu, numar de inregistrare la Registul Comertului, C.U.I/C.I.F./CNP, reprezentant legal, etc.) si ale salariatului concediat.

Tag-uri: cuprinsul deciziei de concediere, elementele deciziei de concediere, cauza reala a deciziei de concediere, caracterul efectiv al defiintarii locului de munca, modificarea organigramei, art. 65, art. 76, preaviz,

Autor: Avocat Marius-Catalin Predut


Citeste mai multe despre:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑