• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Intampinarea la contestatia deciziei de concediere


Codul muncii comentat 2022 Marius-Catalin Predut Intampinarea reprezinta actul de procedura prin intermediul caruia angajatorul poate formula aparari in cazul contestarii deciziei de concediere, in vederea sustinerii legalitatii si temeiniciei acesteia.
Dupa inregistrarea contestatiei impotriva deciziei de concediere la instanta de judecata, Tribunalul comunica angajatorului contestatia, impreuna cu inscrisurile atasate, pentru a formula intampinare in termen de 25 zile de la comunicare.
Prin intampinare angajatorul va trebui sa raspunda motivat, atat in fapt cat si in drept, tuturor capetelor de cerere ale contestatiei. De asemenea, prin intampinare angajatorul va putea formula exceptiile procesuale fata de cererile salariatului si va trebui sa propuna probele de care intelege sa se foloseasca in proces. Aceasta intrucat in litigiile de munca angajatorul este cel care are obligatia de a depune probele care au stat la baza emiterii deciziei de concediere.
Trebuie retinut ca atat prin intampinare, cat si in fata instantei de judecata, angajatorul isi va putea intemeia apararile doar prin raportare la continutul deciziei de concediere, la documentele care au stat la baza emiterii acesteia si care au fost precizate in cuprinsul deciziei. Includerea in continutul deciziei de concediere a tuturor motivelor si documentelor care au stat la baza masurii desfiintarii postului si concedierii salariatului inlesnesc posibilitatea angajatorului de a formula prin intampinare apararile in fapt si in drept si, in consecinta, sa jusrifice legalitatea si temeinicia deciziei de concediere.
Dupa depunerea la instanta a intampinarii, impreuna cu inscrisurile doveditoare, Tribunalul o va comunica salariatului, urmand ca, in termen de 10 zile de la comunicare, acesta sa formuleze raspuns la intampinare. Cu alte cuvinte, in acest termen contestatorul va putea formula aparari fata de exceptiile procesuale si fata de motivele de fapt si de drept invocate prin intampinare de angajator. Ulterior depunerii raspunsului la intampinare, instanta de judecata va fixa primul termen de judecata, termen ce va fi comunicat partilor prin citatie.
Daca angajatorul nu formuleaza intampinare in termenul legal de 25 zile calendaristice sau o depune la instanta dupa implinirea termenului, este decazut din dreptul de a propune probe si de a invoca excepţii, în afara exceptiilor procesuale de ordine publica. In aceasta situatie, la implinirea celor 25 zile instanta de judecata va fixa primul termen de judecata pe care il va comunica partilor prin citatie.
Tag-uri: intampinare, contestatie decizie de concediere, aparari impotriva contestatiei deciziei de concediere,

Autor: Avocat Marius-Catalin Predut


Citeste mai multe despre:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑