• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Instanta verifica numai legalitatea si temeinicia deciziei de desfacere a contractului de munca, prin prisma respectarii conditiilor prevazute de art. 65

Hotararea nr. 683/C din 19 noiembrie 2004
Pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA

Potrivit art.65 din codul muncii:”concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului, reprezinta incetarea contractului individual de munca, determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii”, iar alin.2 prevede ca “desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa”.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In speta, din actele depuse la dosarul de fond, reiese ca exploatarea statiei 204 de catre intimata, s-a facut in temeiul unei conventii incheiata cu S.C.Rompetrol Rafinarie S.A., respectiv contractul de operare nr.747/2001 si a conventiei de lucrari.
La data de 10.10.2003, S.C.Rompetrol Rafinarie S.A. instiinteaza unitatea intimata ca renunta la activitatea de exploatare a statiei si, in consecinta, prin procesul-verbal din 13.10.2003, se procedeaza la predarea de catre S.C.Rompetrol Rafinarie S.A a statiei electrice 204.
Urmare a acestei situatii, se intocmeste raportul de activitate la data de 20.10.2003, din care rezulta ca, urmare incheierii activitatii la statia 204, s-a redus activitatea si pentru cei cinci salariati ce asigurau activitatea in sectie si nu exista posibilitatea redistribuirii pe alte posturi.
Prin decizia Consiliului de administratie din 19.12.2003, se decide, ca urmare a restructurarii activitatii, desfiintarea a patru posturi, iar prin deciziile contestate in cauza, se dispune incetarea contractului de munca ale celor doua contestatoare.
Din succesiunea actelor sus-mentionate, instanta apreciaza ca la societatea intimata a avut loc o reorganizare a activitatii, determinata de incetarea activitatii la sectia 204, ce a avut drept consecinta desfiintarea a patru posturi.
In cazul reorganizarii activitatii si reducerii unor posturi, angajatorul este cel care are dreptul sa selectioneze personalul sau pentru posturile ramase.
Instanta poate verifica, in limitele competentei sale, numai legalitatea si temeinicia deciziei de desfacere, din prisma respectarii conditiilor prev.de art.65 si 70 codul muncii.
Ori, in speta, se retine ca desfiintarea locurilor de munca a fost efectiva si a fost determinata de o cauza reala, respectiv incetarea activitatii la o sectie exploatata de intimata.
In ceea ce priveste locul de munca ocupat de catre contestatoare, din acte rezulta ca acestea isi desfasurau activitatea la sectia 204, ce nu mai este exploatata de intimata. Chiar daca s-ar retine ca nu acestea erau locurile de munca conform contractului, atunci cand intervine reorganizarea activitatii, atributul selectionarii personalului este al angajatorului, acesta stabilind ce personal isi mentine precum si criteriile pe care si le insuseste, astfel ca, in mod gresit, prima instanta a constatat nelegalitatea deciziei, intrucat locul de la sectia 204 nu era cel convenit in contract.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   Concediere individuala    Reducere de posturi    Organigrama    Cauza reala a concedierii    Dificultati economice   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de concediere:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑