• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Nulitate decizie de concediere. Reinfiintarea postului ocupat de contestator

Hotararea nr. 1310/2015 din data de 15-09-2015
Pronuntata de Curtea de Apel PITESTI

Constata ca prin actiunea inregistrata sub nr. x pe rolul Tribunalului Arges, reclamantul G_ I_, in contradictoriu cu parata S.P.E.E.H. H_ S.A., a solicitat anularea deciziei nr. 1246/14.07.2014 emisa de parata, reintegrarea in functia avuta initial si obligarea paratei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate, precum si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat incepand cu data concedierii si pana la reintegrarea efectiva, cu cheltuieli de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Reclamantul a aratat ca a fost angajatul paratei incepand cu data de 9.12.2005, in functia de conducator auto si a fost concediat initial prin decizia nr. 881/6.02.2013, decizie pe care a contestat-o la Tribunalul Bucuresti, iar prin sentinta civila nr. x/18.12.2013 a fost admisa contestatia formulata si s-a dispus anularea deciziei atacate si reintegrarea sa in functia avuta anterior. Desi nu s-a solutionat calea de atac impotriva acestei sentinte, parata a emis o noua decizie de concediere motivata in principal pe evolutia negativa a pietei si a indicatorilor economico-financiari bugetari pentru anul 2014, pe fondul scaderii consumului energetic in Romania.
Referitor la legalitatea si temeinicia concedierii sale, reclamantul a aratat ca parata nu a tinut cont de criteriile primordiale aplicabile reducerii de personal, potrivit art. 4108 din CCM, si ca nu a avut loc o desfiintare efectiva a postului de sofer ocupat de acesta, care sa aiba o cauza reala si serioasa, ci s-a dorit doar indepartarea sa din societate si preluarea postului de catre o alta persoana. Pe de alta parte, nu a fost respectat termenul de preaviz, acesta fiind de doar 15 zile lucratoare, in loc de 20.
Prin intampinarea formulata parata a invocat lipsa de obiect a actiunii, cu motivarea ca decizia de concediere nr. 881/6.02.2013 a fost desfiintata de Tribunalul Bucuresti, prin sentinta civila nr. x/18.12.2013, pe care angajatorul a pus-o in aplicare prin decizia nr. 333/23.04.2014. inainte de solutionarea definitiva a contestatiei impotriva primei decizii de concediere, a intervenit a doua concediere a contestatorului, conform deciziei nr. 1246/14.07.2014. impotriva sentintei nr. 11.333/18.12.2013 a Tribunalului Bucuresti au formulat apel atat angajatorul, cat si salariatul, iar prin decizia nr. 1232/19.09.2014 Curtea de apel Bucuresti a respins apelul reclamantului ca nefondat si a admis apelul paratei, respingand actiunea si constatand legalitatea deciziei de concediere nr. 881/06.02.2013. intrucat concedierea dispusa anterior prin decizia nr. 881/6.02.2013 a fost legala si temeinica, reclamantul nu mai avea calitatea de salariat la momentul emiterii deciziei de concediere nr. 1246/14.07.2014, astfel ca prezenta actiune este lipsita de obiect.
Pe fondul cauzei parata a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, cu motivarea ca a respectat intocmai prevederile legale speciale pentru concedierea reclamantului, criticile acestuia fiind nefondate.
La termenul din data de 5.02.2015 instanta a pus in discutia partilor exceptia lipsei de obiect a actiunii.
Prin sentinta civila nr. 332/12.02.2015 a fost admisa exceptia si a fost respinsa actiunea ca ramasa fara obiect.
Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca reclamantul a fost angajatul intimatei incepand cu data de 9.12.2005 pe postul de conducator auto, conform contractului individual de munca nr. 1781/09.12.2005, iar prin decizia nr. 881/06.02.2013 parata a dispus concedierea acestuia in baza art. 65 din art. 279 coroborat cu art. 86 alin.6 din Legea nr. 85/2006, incepand cu data de 8.02.2013.
impotriva deciziei nr. 881/06.02.2013 salariatul a formulat contestatie, iar prin sentinta civila nr. x/18.12.2013 pronuntata in dosarul nr. x/3/2013 Tribunalul Bucuresti a admis in parte contestatia, a dispus anularea deciziei de concediere, reintegrarea reclamantului pe functia avuta anterior concedierii si obligarea paratei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate, precum si celelalte drepturi salariale de care ar fi beneficiat reclamantul de la data concedierii si pana la reintegrare.
Urmare a cererii formulate de reclamant, parata a pus in executare sentinta civila nr. x/18.12.2013 a Tribunalului Bucuresti, emitand in acest sens decizia nr. 333/23.04.2014 de reincadrare a reclamantului pe postul detinut anterior concedierii.
Ulterior, prin decizia nr. 1246/14.07.2014 parata a dispus din nou concedierea reclamantului incepand cu data de 16.07.2014, in baza art. 86 alin.6 din Legea 85/2006 raportat la art. 65 alin.1 din art. 279 , ca urmare a unei noi etape de reorganizare.
impotriva sentintei civile nr. x/18.12.2013 a Tribunalului Bucuresti au formulat apel ambele parti. Prin decizia nr. 1232/19.09.2014 pronuntata ulterior investirii Tribunalului Arges cu prezenta contestatie, Curtea de apel Bucuresti a admis apelul formulat de parata si a schimbat in parte sentinta apelata, in sensul ca a respins in tot cererea de chemare in judecata ce a format obiectul dosarului nr. x/3/2013 ca neintemeiata, respingand in acelasi timp apelul formulat de reclamant ca nefondat.
Fata de decizia nr. 1232/19.09.2014 a Curtii de apel Bucuresti, instanta de fond a apreciat ca decizia de concediere nr. 1246/14.07.2014, contestata in prezentul dosar, a ramas fara obiect, nemaiproducand niciun efect in privinta reclamantului, intrucat contractul individual de munca nr. 1781/09.12.2005 incheiat intre cele doua parti a incetat la data de 8.02.2013, in baza deciziei de concediere nr. 881/6.02.2013. Pe cale de consecinta, si contestatia formulata impotriva deciziei nr. 1246/14.07.2014 a ramas fara obiect, astfel ca exceptia invocata de parata a fost apreciata ca intemeiata si a fost admisa, cu consecinta respingerii actiunii ca ramasa fara obiect.
In termen legal reclamantul a formulat apel impotriva sentintei tribunalului, solicitand anularea acesteia si trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante.
Apelantul a sustinut ca in mod gresit a fost respinsa actiunea ca ramasa fara obiect, pe motiv ca la data emiterii deciziei de concediere din 14.07.2014 reclamantul nu mai avea calitate de salariat.
In realitate, sustine apelantul, in baza sentintei civile nr. x/18.12.2013, prin care s-a anulat decizia de concediere nr. 881/6.02.2013, s-a reinfiintat postul de conducator auto, iar reclamantul a fost reintegrat pe acest post conform deciziei nr. 333/23.04.2014.
In aceste conditii, apreciaza apelantul, tribunalul trebuia sa analizeze cauza nu numai prin prisma lipsei de obiect, ci in raport de motivele din actiune si de mentiunile din cea de a doua decizie de concediere.
Prin intampinarea formulata intimata-parata a solicitat respingerea apelului ca nefondat, aratand ca prima decizie de concediere, din februarie 2013 a fost legala si temeinica, asa cum s-a statuat prin hotarare irevocabila, ceea ce inseamna ca in iulie 2014, cand a fost emisa cea de a doua decizie de concediere, reclamantul nu mai avea calitatea de salariat al paratei. Ca atare, contestatia formulata impotriva acestei ultime decizii este lipsita de obiect.
In apel a fost depus un inscris nou, respectiv un extras de pe portalul Curtii de apel Bucuresti, referitor la dosarul nr. x, din care rezulta ca a fost admisa cererea de revizuire formulata de G_ I_ si a fost schimbata in parte decizia civila nr. 1232/2014 a Curtii de apel Bucuresti, in sensul respingerii apelurilor formulate de ambele parti si admiterii apelului la considerente formulat de apelantul-reclamant.
Analizand sentinta apelata in raport de critica formulata, prin prisma noii probe administrate in apel, curtea retine urmatoarele:
Prin sentinta apelata in mod corect a fost respinsa actiunea ca ramasa fara obiect, cu motivarea ca prin decizia nr. 1232/19.09.2014 pronuntata de Curtea de apel Bucuresti in dosarul nr. x/3/2013 a fost admis apelul formulat de societatea parata si a fost schimbata in parte sentinta civila nr. x/18.12.2013 a Tribunalului Bucuresti, in sensul respingerii actiunii reclamantului ca neintemeiata.
Instanta de fond a apreciat ca in aceste conditii decizia de concediere nr. 1246/14.07.2014 nu a mai produs niciun efect in privinta reclamantului, intrucat contractul individual de munca al acestuia incetase in baza primei decizii de concediere nr. 881/6.02.2013.
In apel, asa cum s-a aratat, a fost depus un inscris nou, din care rezulta ca decizia nr. 1232/19.09.2014 a Curtii de apel Bucuresti a fost schimbata, urmare a admiterii cererii de revizuire a reclamantului, fiind mentinuta sentinta civila nr. x/18.12.2013 a Tribunalului Bucuresti, prin care se anulase prima decizie de concediere nr. 881/6.02.2013.
In aceste conditii, curtea constata ca la data de 14.07.2014, cand a fost emisa cea de-a doua decizie de concediere, nr. 1246, reclamantul avea calitatea de salariat al paratei, urmare a desfiintarii prin hotarare definitiva a primei decizii de concediere.
Ca atare, solutia pronuntata de tribunal, de respingere a actiunii ca ramasa fara obiect, nu mai poate fi mentinuta, in raport de noul inscris depus in apel, situatie fata de care Curtea, in temeiul art. 480 Cod procedura civila, va admite apelul reclamantului si va anula sentinta instantei de fond, trimitand cauza spre rejudecare aceleiasi instante, dat fiind ca reclamantul a solicitat in mod expres luarea acestei masuri prin cererea de apel.

 


PENTRU ACESTE MOTIVE
In NUMELE LEGII
D E C I D E


Admite apelul formulat de reclamantul G_ I_, CNP x, domiciliat in Curtea de Arges, _.A5, _, impotriva sentintei civile nr. 332 din 12 februarie 2015 pronuntata de Tribunalul Arges in dosarul nr. x, intimata fiind parata S.P.E.E.H. H_ S.A., prin administrator judiciar EURO INSOL SPRL, cu sediul in Bucuresti, sector 1, _.15-17, _ RO13267213, Jx.
Anuleaza sentinta si trimite cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 15 septembrie 2015, la Curtea de apel Pitesti - Sectia I civila.

\" cols=\"115\" rows=\"15\" />

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   reincadrare    reinfiintarea postului    decizie de concediere    exceptia lipsei de obiect    rejudecarea cauzei   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de concediere:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑