• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Admisibilitatea contestatiei formulate impotriva notificarii privind incetarea contractului individual de munca

Hotararea nr. 1428 din data de 10-06-2015
Pronuntata de Tribunalul ARGES

Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 19.12.2014, contestatorul D_ G_ in contradictoriu cu intimata _ formulat contestatie impotriva deciziei de concediere (intitulata Peaviz) nr. 257/24.11.2014, solicitand ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa se dispuna anularea deciziei de concediere; 

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

reintegrarea in cadrul unitatii parate pe postul si functia detinuta anterior concedierii; obligarea angajatorului la plata drepturilor banesti indexate, majorate si reactualizate de care ar fi beneficiat daca nu ar fi fost concediat, de la data concedierii si pana la data reintegrarii efective; cu cheltuieli de judecata.
In motivarea contestatiei arata ca si-a desfasurat activitatea ca salariat al _ contractului individual de munca nr. 202/01.05.2009, in functia de electrician. La data de 25.11.2014 i s-a comunicat Decizia (intitulata Preaviz) nr. 257/24.11.2014 prin care i s-a comunicat ca incepand cu data de 25.11.2014 i se acorda un termen de preaviz de 20 de zile lucratoare, urmand ca la implinirea termenului de preaviz sa i se aplice decizia de concediere.
Contestatorul arata ca temeiul emiterii de catre intimata a Preavizului il constituie motive ce nu tin de persoana salariatului, fiind vorba de o concediere individuala din initiativa angajatorului. Intimata invoca drept motive ale concedierii: bugetul pe anul 2014, planul de productie realizat pe anul 2013/2014 de intimata _ care rezulta limitarea posibilitatii dezvoltarii proiectelor, necesitatea adoptarii de noi masuri urgente la nivel _ sa asigure reducerea cheltuielilor si incadrarea acestora in veniturile estimate a fi incasate, in contextul blocajului financiar iar desfiintarea locului de munca se impune ca o masura efectiva cu cauze reale si serioase.
Contestatorul sustine ca, in realitate, a fost victima unui accident rutier in data de 21.10.2013, pe raza localitatii Maracineni, jud. Arges, eveniment rutier care s-a produs in timpul orelor de serviciu si in legatura cu serviciu, fiind calificat si cercetat drept accident de munca de catre reprezentantii ITM Arges. Astfel, temeiul emiterii si comunicarii preavizului, il constituie in realitate faptul ca s-a adresat instantei de judecata cu o cerere de chemare in judecata impotriva intimatei, prin care solicita obligarea acesteia sa il despagubeasca pentru traumele fizice si morale suferite ca urmare a accidentului rutier din data de 21.10.2013, pe raza localitatii Maracineni, jud. Arges.
Prin intampinarea formulata la data de 30.01.2015, intimata a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiate, iar prin notele scrise depuse la dosarul cauzei la data de 27.05.2015, intimata a invocat exceptia inadmisibilitatii contestatiei.
Analizand cu prioritate, conform art. 248 alin.1 Cod procedura civila, exceptia invocata in cauza, instanta retine urmatoarele:
Prin Preavizul nr. 257/24.11.2014 emis de catre societatea intimata, contestatorul este notificat ca, incepand cu data de 25.11.2014 se afla in preaviz de 20 de zile lucratoare, urmare a concedierii individuale din initiativa angajatorului, pentru motive care nu tin de persoana salariatului, urmand ca la expirarea preavizului sa ii inceteze contractul individual de munca.
Prin aceasta notificare intimata nu a dispus concedierea propriu zisa a contestatorului prin decizie scrisa, ci doar la notificat cu privire la aceea ca se afla in perioada de preaviz, urmand ca la finalizarea acesteia sa ii inceteze contractul de munca.
Potrivit legislatiei muncii, atunci cand se dispune concedierea salariatului, angajatorul are obligatia sa emita o decizie scrisa in acest sens sau o dispozitie, care trebuie sa contina in mod obligatoriu, dupa, caz, elementele prevazute de art. 76 sau art. 252 alin.(2) din art. 279 , acesta fiind singurul act prin care se poate dispune concedierea care isi produce efectele de la data comunicarii ei salariatului si care pot fi analizate de instanta spre a se putea stabili legalitatea si temeinicia

PENTRU ACESTE MOTIVE
In NUMELE LEGII
DECIDE:


Admite exceptia inadmisibilitatii si, in consecinta, respinge actiunea ca inadmisibila.
Obliga contestatoarea sa plateasca intimatei suma de 1000 lei cheltuieli de judecata.
Cu apel in termen de 10 de zile de la comunicare, cererea de apel urmand a fi depusa la Tribunalul Arges.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 10.06.2015, la Tribunalul Arges - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   exceptia inadmisibilitatii    contestatie decizie de concediere    previz    notificare preaviz   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de concediere:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑