• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 119: Evidenta orelor de munca

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL III: Timpul de munca si timpul de odihna
        ↳ CAPITOLUL I: Timpul de munca
                ↳ SECTIUNEA 1: Durata timpului de munca

(1) Angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca definit potrivit art. 161 evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orelor de incepere si de sfarsit ale programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru.
(2) Pentru salariatii mobili si salariatii care desfasoara munca la domiciliu, angajatorul tine evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat in conditiile stabilite cu salariatii prin acord scris, in functie de activitatea specifica desfasurata de catre acestia.

   ↳ La data de 13-04-2018, Articolul 119 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul III a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 88/2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 10 aprilie 2018.

Modificat prin:
Ordonanta de urgenta nr. 37/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 06 mai 2021.
Comentariu art. 119 Codul muncii

Obligatia angajatorului de a tine pentru fiecare salariat evidenta orelor de munca are in vedere un control eficient al activitatii tuturor salariatilor, sanctionarea disciplinara a salariatilor care nu respecta programul de munca, precum si o baza de calcul a drepturilor salariale.

Aboneaza-te la cel mai apreciat Canal Youtube de dreptul muncii!

UpDate Work: Reorganizarea relatiilor de munca in criza si dupa criza

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Drept Comercial. Societar
Prelucrarea datelor cu caracter personal anterior incheierii contractului de munca

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Protecția datelor cu caracter personal. GDPR. Tehnologia informației
Dialogurile MCP (III) - Dreptul la deconectare al salariatului. Respectarea timpului normal de lucru in era digitala

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.

Consultatii dreptul muncii

Neplata orelor de munca suplimentara si in zile de sarbatori legale. Obligarea angajatorului la plata acestora
Buna ziua, sunt peste 100 de persoane care nu am beneficiat de platirea orelor suplimentare, in medie 72 de ore in fieca ... Buna ziua, Potrivit dispozitiilor art. 122 din Codul muncii, munca suplimentara se compenseaza prin ore libere plati ...

Jurisprudenta art. 119 din Codul muncii - Evidenta orelor de munca

Exceptia nulitatii unui contract de munca care nu mai este in vigoare. Desfacerea disciplinara a contractului de munca
Pe rol, judecarea apelului declarat de reclamanta D_ M, cu domiciliul in mun. B_, _,,, impotriva sentinTei nr. 539 din 27 iunie 2019 pronunTata de Tribunalul B_ - SecTia I civila in dosarul nr. XXXXXXXXXXX, intimat fiind parata AsociaTia de P nr. 57 ... (Hotararea 993 din 6 noiembrie 2019, pronuntata de CURTEA DE APEL SUCEAVA)
Obligatia angajatorului de a acorda salariatilor repausul saptamanal in natura. Plata sporului la salariu

Prin sentinta civila nr. 6208/11. 06. 2015, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, a fost admisa, in parte, cererea de chemare in judecata precizata formulat ... (Hotararea 307 din data de 30.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Dovada compensarii orelor de munca suplimentara. Prejudiciul moral suferit de salariat prin neplata drepturilor salariale

Prin sentinta civila nr. 9339 din data de 07.10.2015 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, a fost admisa in parte cererea precizata formulata de reclamantul D. M. i ... (Hotararea 3779 din data de 04.07.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Incheierea actului aditional privind formarea profesionala, un mijloc de protectie a intereselor angajatorului. Nulitatea actului aditional

Prin sentinta civila nr. 842 din 17 februarie 2011 pronuntata de Tribunalul Cluj in dosarul nr. .../2010 s-a admis cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul S. H. G. in contradictoriu cu parata S. C. T. D. S. R. L., astfel cum a fost ... (Hotararea 4826/R din data de 22 noiembrie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Cluj)
Angajatorul nu poate stabili in mod unilateral care sunt locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta pe perioada sarbatorilor legale

Prin sentinta civila  nr. 6799/28.05.2013 prima instanta a admis in parte plangerea contraventionala formulata de petenta  SRL (fosta  Siemens VDO A.,  in contradictoriu cu intimatul I. T. de Munca T., si in consecinta: a dispu ... (Hotararea 2286 din data de 09 decembrie 2013, pronuntata de Tribunalul Timis)
Solicitarea angajatorului de prestare a orelor de munca suplimentara de catre salariati. Dovada prestarii orelor de munca suplimentara

Prin cererea adresata Tribunalului Suceava la data de 16.02.2012 si inregistrata sub nr. ...X, contestatorul G. V. a formulat contestatie impotriva deciziei nr. 254/17.01.2012 emisa de intimata Asociatia P. de Paduri Din Bucovina - Ocolul Silvic B ... (Hotararea 1321 din data de 30 octombrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Prestarea orelor de munca suplimentara la solicitarea angajatorului. Solicitarea angajatorului poate fi si implicita, nu doar scrisa

Prin sentinta civila nr. 6687/29.09.2010 pronuntata in dosarul nr. ...X  Tribunalul Bucuresti - Sectia a-VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale a admis actiunea restransa formulata de reclamantul B. E. D. in contradictoriu cu par ... (Hotararea 5636 din data de 28.09.2011, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Punerea de catre angajator la dispozitia organelor de control a documentelor privind evidenta orelor de munca prestate de salariati, obligatorie indiferent de locul controlului

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Pitesti la data de 19.12.2013 sub nr. ...XX petenta  S. M. R. C. SRL a solicitat, in contradictoriu cu intimatul I. T. DE MUNCA ARGES, anularea procesului-verbal de contraventie  nr. .../ ... (Hotararea 8983 din data de 26 septembrie 2014, pronuntata de Judecatoria Pitesti)
Dovada prezentei salariatilor la locul de munca si a timpului de lucru efectiv. Intocmirea si inregistrarea de catre angajator a condicii de prezenta si a pontajelor lunare

Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 7 noiembrie 2014, reclamantul L. C. M. a chemat in judecata pe parata S. C „T. M.” S. A D., solicitand anularea deciziei de concediere nr. 246/17.06.2013 si repunerea in s ... (Hotararea 369 din data de 25 martie 2015, pronuntata de Tribunalul Botosani)
Dreptul salariatilor la concediu de odihna anual. Plata indemnizatiei de concediu de odihna nu il scuteste pe angajator de obligatia acordarii concediului de odihna salariatilor

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Maramures sub nr. .../06.01.2010, astfel cum aceasta a fost precizata la data de 06.05.2010, reclamantul S.  DE ASISTENTA MATERNALA  MARAMURES a chemat in judecata pe paratii: DIRECTIA G. ... (Hotararea 3522/R din data de 11 octombrie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Cluj)


Sus ↑