• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 192: Obiective principale

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL VI: Formarea profesionala
        ↳ CAPITOLUL I: Dispozitii generale

(1) Formarea profesionala a salariatilor are urmatoarele obiective principale:
a) adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca;
b) obtinerea unei calificari profesionale;
c) actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza;
d) reconversia profesionala determinata de restructurari socioeconomice;
e) dobandirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru realizarea activitatilor profesionale;
f) prevenirea riscului somajului;
g) promovarea in munca si dezvoltarea carierei profesionale.
(2) Formarea profesionala si evaluarea cunostintelor se fac pe baza standardelor ocupationale.
Comentariu art. 192 Codul muncii

Dispozitiile acestui articol stabilesc scopul pentru care se efectueaza formarea profesionala a salariatilor si, totodata, clasificarea celor doua forme de formare profesionala: formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua.

“Perioada de proba nu este o alternativa a examenului sau concursului pentru a vedea daca potentialii angajati sunt sau nu capabili de a presta o anumita munca, ci este o modalitate subsidiara de verificare a aptitudinilor profesionale, care se foloseste numai dupa ce persoana in cauza, reusind la examen sau concurs, este incadrata, respectiv i s-a intocmit contractul de munca." (Sentinta civila nr. 2277 din data de 01 februarie 2012, pronuntata de Judecatoria Timisoara, www.mcp-avocati.ro.)

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.


Jurisprudenta art. 192 din Codul muncii - Obiective principale

Dovedirea caracterului efectiv al desfiintarii locului de munca. Aprobarea organigramei societatii. Noi anunturi de recrutare
Pe rol, soluTionarea apelului civil declarat de apelanta-parata S. C. Z_ C S. R. L. , cu sediul procesual ales la sediul social din municipiul IaSi, B, _. 1, judeTul IaSi Si a apelului incident formulat de intimata-reclamanta R_ A–M_, cu domiciliul ... (Hotararea 58 din 4 februarie 2020, pronuntata de Curtea de Apel Craiova)
Existenta mai multor formatori in cadrul societatii care au asigurat formarea profesionala a aceluiai salariat. Numarul maxim de salariati care pot fi formati profesional, in acelasi timp, de un singur formator

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VIII - a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. ...X, reclamanta N. R. S. R. L. a solicitat, in contradictoriu cu paratul A. A. A., pronuntarea unei hotarari prin care sa ... (Hotararea 2820 din data de 30 mai 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Modalitatile de formare profesionala a salariatilor. Intocmirea fisei pentru evaluarea competentei profesionale a salariatilor

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului T. sub nr. .../08.07.2011, reclamanta L. R. a chemat in judecata parata R. A. DE TRANSPORT TIMISOARA, solicitand instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna anularea fisei pentru evalua ... (Hotararea 892 din data de 14 martie 2012, pronuntata de Tribunalul Timis)
Obligatia angajatorilor de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii

Constata ca prin sentinta civila nr. 3961 din data de 27 aprilie 2012, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a  Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr. .../LM/2011, s-a respins ca neintemeiata actiunea formulata de ... (Hotararea 5559 din data de 18 octombrie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Modalitatea de desfasurare a formarii profesionale se stabileste prin acordul partilor. Incheierea contractului de munca anterior formarii profesionale

Prin plangerea contraventionala introdusa pe rolul Judecatoriei B. sub nr. ...XX, la data de 13.11.2014, petenta  in contradictoriu cu I. T. DE MUNCA B. a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna inlocuirea amenzii co ... (Hotararea 3000 din data de 17 aprilie 2015, pronuntata de Judecatoria Braila)
Formele pregatirii profesionale a salariatilor. Suportarea cheltuielilor cu studiile universitare si de doctorat

Prin sentinta civila nr. 1696 din 31.10.2013 a Tribunalului Maramures pronuntata in dosar nr. ...X, a fost respinsa ca nefondata actiunea civila formulata de reclamantul S. P. „Asistenta Sociala” Baia M. impotriva  paratei T. A. p ... (Hotararea 235/R din data de 28 ianuarie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Cluj)
Perioada de proba, o modalitate de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatilor. Obligativitatea incheierii contractului individual de munca anterior efectuarii perioadei de proba

Prin plangerea inregistrata la aceasta instanta sub nr. ...XX petenta S. C. M. I. S. R. L. a contestat PV de contraventie  nr. .../23.03.2011 intocmit de intimatul I. T. DE MUNCA T., solicitand  in principal admiterea plangerii si consta ... (Hotararea 2277 din data de 01 februarie 2012, pronuntata de Judecatoria Timisoara)
Modificarea salariului prin negociere individuala cu salariatii. Aplicarea clauzelor contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate cu privire la salarizare nu intervine automat

Prin sentinta civila nr. .../07.11.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII- a Conflicte de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. ...X, s-a admis exceptia inadmisibilitatii actiunii pentru lipsa procedurii prealabile, invocata ... (Hotararea 1599 din data de 11 mai 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)


Sus ↑