• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 70: Comunicarea notificarii

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL II: Contractul individual de munca
        ↳ CAPITOLUL V: Incetarea contractului individual de munca
                ↳ SECTIUNEA 5: Concedierea colectiva. Informarea, consultarea salariatilor si procedura concedierilor colective

Angajatorul are obligatia sa comunice o copie a notificarii prevazute la art. 69 alin. (2) inspectoratului teritorial de munca si agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca la aceeasi data la care a comunicat-o sindicatului sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor.
Comentariu art. 70 Codul muncii

Data la care se va realiza comunicarea catre inspectoratul teritorial de munca si agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca trebuie sa coincida cu data la care aceasta notificare este comunicata si sindicatului sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor.

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.


Jurisprudenta art. 70 din Codul muncii - Comunicarea notificarii

Dovedirea caracterului efectiv al desfiintarii locului de munca. Aprobarea organigramei societatii. Noi anunturi de recrutare
Pe rol, soluTionarea apelului civil declarat de apelanta-parata S. C. Z_ C S. R. L. , cu sediul procesual ales la sediul social din municipiul IaSi, B, _. 1, judeTul IaSi Si a apelului incident formulat de intimata-reclamanta R_ AM_, cu domiciliul ... (Hotararea 58 din 4 februarie 2020, pronuntata de Curtea de Apel Craiova)
Constatarea neconstitutionalitatii unui text de lege pe durata litigiilor in curs. Aplicabilitatea deciziei de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate

Prin cererea formulata la data de 29. 06. 2015 si inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj, Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. XXXXXXXXXXXX, reclamantul T. C. a solicitat ca in contradictoriu cu parata S. C. E. O. S. A., sa se d ... (Hotararea 3391 din data de 28.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova)
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Existenta cauzei reale si serioase a desfiintarii postului

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. XXXXXXXXXXXX reclamantul R. M. in contradictoriu cu parata S. C. E. O. SA, a solicitat ca prin sentinta ce s ... (Hotararea 1275 din data de 10.06.2016, pronuntata de Tribunalul Gorj)
Prerogativa disciplinara a angajatorului. Posibilitatea instantei investite de a inlocui sanctiunea disciplinara aplicata

Prin cererea inregistrata sub nr XXXXXXXXXXXXX reclamanta S. M. a chemat in judecata pe parata solicitand pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna anularea deciziei nr. 4017/16.11.2015 prin care s-a dispus desfacerea disciplinara a contra ... (Hotararea 422 din data de 27.04.2016, pronuntata de Tribunalul Bucure?ti)
Aducerea la cunostinta salariatilor a modificarilor regulamentului intern. Inscrierea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale ale salariatilor in regulamentul intern

Prin sentinta civila nr. 1049 din data de 03.02.2012, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. ...X, a fost admisa exceptia inadmisibilitatii capetelor de cerere privind constatar ... (Hotararea 4212 din data de 22 iunie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Dovada desfiintarii efective a locului de munca. Intocmirea de catre angajator a unor documente echivoce si netransparente

Prin sentinta civila nr. 1546 din data de 14.02.2013, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. ...X, a fost respinsa, ca neintemeiata, exceptia tardivitatii contestatiei invocata ... (Hotararea 1646 din data de 14 martie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Efectivitatea desfiintarii locului de munca. Incetarea definitiva a executarii activitatilor concrete desfasurate de salariat ori atribuirea acestor sarcini altui salariat

Prin cererea inregistrata pe rolul  Tribunalului Bucuresti Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. ...X la data de 11.01.2015 contestatorul  F. P. a formulat  in contradictoriu cu intimata A. Nationala pentru ... (Hotararea 3074 din data de 08 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Incetarea de drept a contractului individual de munca se produce in temeiul legii. Inutilitatea intocmirii unui act constatator al intervenirii cauzei de incetare de drept a contractului

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Prahova la data de 11.02.2013 sub nr. ...XX, contestatorul G. A. L. G. a chemat in judecata pe intimata  SRL, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna: anularea deciziei de c ... (Hotararea 2673 din data de 18 decembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti)
Identificarea activitatilor concrete ce sunt interzise salariatului in cadrul clauzei de neconcurenta. Solicitarea executarii clauzei de neconcurenta

Prin sentinta civila 641/2013 din data de 20.03.2013 pronuntata de Tribunalul I. - Sectia Civila, in dosarul nr. ...X, a fost admisa in parte actiunea formulata de reclamanta M. M., in contradictoriu cu parata  fost obligata parata la plata c ... (Hotararea 5179 din data de 04 noiembrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Nemotivarea in fapt a deciziei de concediere. Obligativitatea descrierii in decizie a dificultatilor economice care au facut necesara reorganizarea activitatii angajatorului

Prin sentinta civila nr. xxxxx din data de 17 noiembrie 2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, s-a admis actiunea, completata si precizata privind pe reclamant ... (Hotararea 132 din data de 03 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)


Sus ↑