• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Existenta cauzei reale si serioase a desfiintarii postului

Hotararea nr. 1275 din data de 10.06.2016
Pronuntata de Tribunalul Gorj

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. XXXXXXXXXXXX reclamantul R. M. in contradictoriu cu parata S. C. E. O. SA, a solicitat ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna anularea Deciziei nr. 690 ( numar 5988/19. 02. 2016 in Registrul General) din data de 19. 02. 2016, constatand nulitatea absoluta a acesteia,  reintegrarea sa pe functia detinuta anterior; obligarea paratei la plata de despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si actualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat ca salariat de la data concedierii si pana la data reintegrarii efective, obligarea paratei la efectuarea modificarilor corespunzatoare in Registrul de evidenta al salariatilor si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In fapt, reclamantul a precizat ca este liderul Sectiei Electrice din Sindicatului Minerul EMC Rovinari Pinoasa, si face parte si din structura de conducere a acestui Sindicat fiind membru al Consiliului de Coordonare, aspect care rezulta din Decizia numarul 1413/2014 a Tribunalului Gorj.

A aratat ca a fost angajatul paratei aproximativ 36 ani, conform carnetul de munca xxxxxxx. Dupa ce a revenit la serviciu, in urma unor probleme medicale, reclamantul a solicitat in scris concediul legal de odihna aferent anului 2015 prin cerea nr. 29/04. 01. 2016, insa aceasta cerere nu a fost aprobata.

Reclamantul a aratat ca nu a fost instiintat despre incetarea raporturilor de munca, ca nu a primit nici o instiintare scrisa din partea paratei care la data de 04. 02. 2016 i-a comunicat reclamantului ca instiintarea sa s-a facut de catre o doamna executor judecatoresc, la data de 30. 04. 2015 la orele 15:00.

S-a mentionat de catre reclamant ca la data de 30. 04. 2015 orele 15:00 se afla internat in Spitalul Judetean la Sectia Cardiologie, iar in salonul in care se afla internat nu a venit nici o doamna executor judecatoresc.

Totodata, a precizat reclamantul ca parata avea cunostinta de faptul ca era internat, deoarece anuntase, conform ROI, imediat ce a fost internat.

Reclamantul a mentionat ca decizia contestata a fost emisa fara instiintarea sa prealabila ca va fi concediat, vazand si dispozitiile art. 78.

In drept cererea de chemare in judecata a fost intemeiata pe dispozitiile prevazute de art. 78, 220, 268 si urmatoarele din Codul muncii .

La data de 21. 04. 2016, societatea parata a depus la dosarul cauzei intampinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata ca neintemeiata.

In fapt, parata a precizat ca prin Decizia nr. 690/19. 02. 2016 inregistrata in Registrul Special si sub nr. 5988/19. 02. 2016 in Registrul General, S. C. E. O. S. A. a dispus concedierea reclamantului in baza dispozitiilor art. 65 alin. (1) Codul muncii , incepand cu data de 19. 02. 2016; dupa expirarea termenului de preaviz de 20 de zile lucratoare de la data comunicarii instiintarii de preaviz, ca urmare a dificultatilor economice inregistrate de societatea angajatoare, scaderii semnificative a pietei energetice in Romania, imprejurari care au generat scaderea volumului de activitate si au determinat restructurarea atat din punct de vedere tehnologic, cat si din punct de vedere organizatoric si al numarului de personal.

A fost implementat de catre S. C. E. O. S. A. un amplu program de restructurare si reorganizare care a avut ca efect desfiintarea unui numar de posturi si reducerea numarului de personal prin incetarea raporturilor de munca pentru motive care nu tin de persoana salariatului, in temeiul art. 65-68 din Codul muncii .

Planul de disponibilizare a fost elaborat in conformitate cu prevederile OHO 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare, cu modificarile si completarile ulterioare, plan ce a fost aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea AGEA nr. 15/07. 04. 2015.

Acest program presupune si redimensionarea numarului de personal in functie de necesarul optim care sa asigure functionarea in siguranta a capacitatilor care vor fi mentinute in functiune, fiind stabilita desfiintarea a 2. 133 de posturi din statul de functiuni.

Avand in vedere prevederile art. 68 alin. (1) lit. c) Codul muncii , aflandu-ne in situatia unei concedieri colective, au fost parcurse etapele prevazute de art. 69 si urmatoarele, respectiv:

- Au fost notificate sindicatele prin adresa nr. 7778/11.03.2015 cu privire la intentia de a efectua concedieri colective, solicitand consultari in temeiul art. 69 Codul muncii . Concluziile acestor consultari au fost consemnate in Minuta incheiata in 27.03.2015 la intalnirea dintre reprezentantii administratiei Societatii C. E. O. S. A. si reprezentantii organizatiilor sindicale legal constituite la nivelul societatii.

- Conform art. 70 din Codul muncii , a fost comunicata o copie a notificarii catre AJOFM Gorj, prin adresa nr. 7811/11.03.2015.

- Conform art. 72 din Codul muncii , a fost comunicata o copie a notificarii catre ITM Gorj, prin adresa nr. 7810/11.03.2015.

- Avand in vedere parcurgerea etapelor prevazute de Codul muncii , a fost emisa Notificarea inregistrata la sediul nostru sub nr. 5794/24. 04. 2015 si, la aceeasi data. sub nr. 785/24. 04. 2015 la AJOFM si sub nr. 8181/24. 04. 2015 la ITM, in temeiul art. 72 din Codul muncii , catre organizatiile sindicale legal constituite la nivelul societatii, privind decizia de concediere colectiva.

S-a aratat ca planul de disponibilizare a prevazut urmatoarele criterii avute in vedere pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere:

1. incetarea contractelor de munca ale salariatilor care la data de 01. 06. 2015 indeplinesc conditii pentru:

•acordarea pensiei pentru limita de varsta si stagiu minim de cotizare;

•acordarea pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare:

•pensie anticipata.

2. incetarea contractelor de munca ale salariatilor care indeplinesc conditii de pensie pentru limita de varsta si stagiu minim de cotizare, pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare si pensie anticipata in intervalul 01. 06. xxxxxxxxxxxxxxx17;

Ulterior, dupa consultari cu organizatiile sindicale reprezentative si semnatare ale contractului colectiv de munca, s-a stabilit ca si criteriu de concediere indeplinirea conditiilor de pensionare pentru acordarea pentru limita de varsta si stagiu minim de cotizare, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare si pensie anticipata in intervalul 01. 06. xxxxxxxxxxxxxx17.

3. incetarea contractelor de munca ale salariatilor ale caror posturi au fost desfiintate, care nu indeplinesc conditii de pensionare si nu accepta niciunul din posturile vacante oferite;

4. incetarea contractelor de munca ale salariatilor care au obtinut calificativul nesatisfacator la evaluarea profesionala.

Parata a precizat ca postul detinut de reclamant a fost efectiv desfiintat, asa cum se observa din analiza comparata a statelor de functii si organigramelor anterioare si ulterioare.

Prin urmare, in temeiul art. 75 alin. (1) din Codul muncii , a fost emisa instiintarea de preaviz cu nr. 884/27. 04. 2015, prin care se aducea la cunostinta petitionarului ca, incepand cu data de 04. 05. 2015, beneficiaza de 20 de zile lucratoare de preaviz. Instiintarea de preaviz a fost emisa in data de 27. 04. 2015.

S-a precizat ca s-a procedat la comunicarea instiintarii de preaviz prin executor judecatoresc D. I., in data de 30. 04. 2015, la ora 1500, iar procedura a fost legal indeplinita, instiintarea fiind depusa la cutia postala conform dispozitiilor Noului Cod de Procedura civila.

In conformitate, cu dispozitiile art. 163 din Codul de procedura civila, comunicarea actelor extrajudiciare de catre executorii judecatoresti prin depunere la cutia postala reprezinta o modalitate de comunicare perfect valabila; conform doctrinei: \"Daca destinatarul refuza primirea actului de procedura, dar are cutie postala, agentul depune plicul in cutia postala [art. 163 alin. (3) N. C. P. C. ][10] si intocmeste un proces-verbal in care va arata aceste imprejurari [art. 163 alin. (5) N. C. P. C. ]. Data comunicarii actului de procedura este cea a depunerii plicului in cutia postala, aspect consemnat in procesul-verbal intocmit (art. 165 pct. 1 N. C. P. C. ). \"

Dispozitiile legale in materie, interzic doar concedierea in situatia suspendarii CIM - ului in perioada concediului pentru incapacitate temporara de munca, fara sa contina referiri exprese cu privire la interdictia de a comunica anumite notificari .

Ca incepand cu data de 27. 04. 2015 reclamantul si-a suspendat CIM, aflandu-se in incapacitate temporara de munca, dupa cum urmeaza:

- in luna aprilie din data de 27. 04. 2015 pana in data de 30. 04. 2015; in luna mai din data de 04. 05. 2015 pana in data de 29. 05. 2015; in luna iunie din data de 02. 06. 2015 pana in data de 30. 06. 2015; in luna iulie din data de 01.07.2015 pana in data de 31.07.2015; in luna august din data de 03.08.2015 pana in data de 31.08.2015; in luna septembrie din data de 01.09.2015 pana in data de 30.09.2015; in luna octombrie din data de 01.10.2015 pana in data de 30.10.2015;

- in luna noiembrie din data de 01.11.2015 pana in data de 27.11.2015; in luna decembrie din data de 02.12.2015 pana in data de 31.12.2015: in luna ianuarie din data de 04. 01. 2016 pana in data de 15. 01. 2016.

La expirarea perioadei de preaviz a fost emisa Decizia de concediere nr. 690/19. 02. 2016 in Registrul Special si sub nr. 5988/19. 02. 2016 in Registrul General.

S-a precizat ca decizia contestata a fost emisa cu respectarea dispozitiilor art. 76 art. 279 , atat in ceea ce priveste forma cat si continutul. Aceasta a fost comunicata in scris salariatului si contine:

-motivele care determina concedierea;

-durata preavizului;

-criteriile de stabilire a ordinii de prioritati.

In acelasi timp, in decizia contestata sunt indicate detaliat dovezile care atesta situatia de fapt.

Ca motivele care determina concedierea nu constau in simple afirmatii, ci se arata ca masura concedierii colective este determinata de situatia economico-financiara a societatii care inregistreaza cheltuieli mai mari decat veniturile, ca urmare a faptului ca S. C. E. O., opereaza pe o piata unde intra in competitie cu nenumarati producatori din domeniul energiei electrice.

S-a precizat ca intr-un context caracterizat printr-un grad de predictibilitate redusa a pietei de energie (volum/pret), in care se produc mutatii de amploare generate de influenta politicilor europene si nationale, in care competitia este afectata de scheme de ajutor generoase pentru unii producatori, iar structura producatorilor de energie in Romania este una atipica fata de alte state. C. E. O. trebuie sa parcurga un amplu proces de restructurare atat din punct de vedere tehnologic, cat si din punct de vedere organizatoric si al numarului de personal.

Intrucat nu exista premise in perioada urmatoare, pentru cresterea veniturilor la un nivel care poata sustine actuala structura organizatorica, pe langa celelalte masuri de reducere a costurilor in vederea redresarii activitatii, S. C. E. O. S. A. trebuie sa implementeze amplu program de restructurare si reorganizare care are ca efect desfiintarea unui numar de posturi reducerea numarului de personal prin incetarea raporturilor de munca pentru motive care nu tin de persoana salariatului, in temeiul art. 65-68 din Codul muncii , conform planului de disponibilizare. Concedierea colectiva este determinata de situatia economico-financiara a societatii, care pune masuri de echilibrare a cheltuielilor in raport cu nivelul veniturilor, a caror aplicare are drept consecinta desfiintarea unor posturi, in vederea asigurarii flexibilitatii structurii organizatorice.

Reorganizarea societatii in conditiile prevazute de lege, in scopul eficientizarii activitatii este motivul legal pentru care au fost desfiintate anumite posturi din structura functionala, desfiintarea locurilor de munca respective fiind efectiva, reala si serioasa, din motive ce nu tin de persoana salariatilor.

Posturile afectate de concedierea colectiva au fost suprimate din structura functional organizatorica a societatii, desfiintare evidentiata in statul de functii si organigrama, prezentand un caracter obiectiv, o cauza serioasa si nu disimuleaza realitatea, avand la baza o analiza serioasa ivind imbunatatirea activitatii.

In acest context, avand la baza analiza structurii organizatorice actuale, a numarului de posturi existent, a sarcinilor, atributiilor si responsabilitatilor acestora, corelat cu necesitatile de productie din perioada urmatoare, au fost desfiintate unele posturi (inclusiv vacante) si entitati organizatorice, incepand cu data de 01. 06. 2015.

S-a mentionat ca masurile de redresare economica nu au vizat exclusiv reducerea de personal, ci au preconizat si masuri de natura tehnica si tehnologica, respectiv reducerea consumului brut de combustibil, reducerea consumului propriu tehnologic electric, reducerea adaosului de hidrocarburi, reducerea timpului de folosire a utilajelor intermediare, precum si masuri de natura organizatorica, respectiv desprinderea capacitatilor miniere care sunt captive altor producatori de energie, inchiderea activitatii de subteran, restrangerea perimetrului de exploatare in anumite areale etc.

In ceea ce priveste criticile referitoare la stabilirea criteriului privind ordinea de prioritate la concediere, s-a precizat ca in cuprinsul deciziei contestate sunt mentionate criteriile avute in vedere, potrivit Planului de disponibilizare al Societatii C. E. O. S. A. pe anul 2015, Contractului Colectiv de Munca si Actului Aditional nr. 1 la CCM.

Prin Contractul Colectiv de Munca incheiat la nivelul Societatii C. E. O. S. A. . cu modificarile si completarile ulterioare, au fost convenite, intre administratie si organizatiile sindicale semnatare, criteriile de stabilire a ordinii de prioritate la concediere colectiva, inclusiv cel aplicabil reclamantului, astfel:

Art. 70 alin. (1). In vederea aplicarii programului de concediere colectiva se vor avea in vedere, in ordinea de mai jos, urmatoarele masuri:

a)reducerea tuturor posturilor vacante:

b)incetarea contractelor individuale de munca pe durata determinata, cu exceptia celor care au fost incheiate ca urmare a decesului unui salariat/membru de familie, renuntarea pe caz de boala a parintelui salariat, reincadrarea salariatului la redobandirea capacitatii de munca, precum si cele incheiate ca urmare a cedarii de terenuri si/sau locuinte pentru continuarea fluenta a activitatii, pentru completarea stagiului de cotizare:

c)incetarea detasarii altor salariati in cadrul societatii, cu exceptia celor detasati ca urmare a cedarii de terenuri si/sau locuinte pentru continuarea fluenta a activitatii:

d)incetarea contractelor de munca ale salariatilor care sunt angajati cu contract individual de munca si la alti agenti economici;

e)incetarea contractelor de munca ale celor care cumuleaza pensia cu salariul;

j) incetarea contractelor individuale de munca ale tuturor salariatilor care indeplinesc conditiile pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstelor standard de pensionare, pensiei anticipate;

g) alte masuri convenite intre partile semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.

S-a precizat ca prin negocieri colective desfasurate intre angajator si organizatiile sindicale reprezentative si semnatare al contractului colectiv de munca, la propunerea partii sindicale de aplicare a criteriului privind ordinea de prioritate tuturor salariatilor, fara exceptie, inclusiv celor care ocupa functii de conducere in cadrul societatii sau in cadrul organizatiilor sindicale legal constituite, s-a convenit incheierea Actului Aditional nr. 1 la CCM prin care art. 70 a fost completat astfel:, ,La articolul 70, dupa alineatul 4, se introduce alineatul (5) cu urmatorul continut:

(5). in aplicarea programului de concediere pentru anul 2015, criteriile stabilite de catre parti vor 11 aplicabile tuturor salariatilor, inclusiv salariatilor cu functii de conducere in cadrul unitatii, cat si membrilor organelor de conducere ale organizatiilor sindicale legal constituite, existente la nivelul societatii (salariati pensionabili pana la data de 31.12.2017). ”

Decizia Curtii Constitutionale nr. 164 din 12 martie 2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 23 mai 2013: \"Curtea statueaza ca, intrucat deciziile sale produc efecte numai pentru viitor, potrivit art. 147 alin. (4) din Constitutie, cele stabilite prin prezenta decizie urmeaza a se aplica de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea I; totodata, instantele judecatoresti vor aplica decizia Curtii Constitutionale numai in cauzele pendinte la momentul publicarii acesteia.... ”.

Prin urmare, detinerea de catre reclamant a unei functii eligibile in cadrul unei structuri sindicale nu mai constituie un impediment in privinta desfacerii contractului de munca, astfel de; situatii nemaifiind sanctionate cu nulitatea absoluta a deciziei de concediere.

S-a mentionat ca reclamantul se regaseste in situatia prevazuta de art. 70 lit. f) din CCM, acesta indeplinind conditiile pentru acordarea pensiei limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare.

Astfel, s-a aratat ca prin Contractul Colectiv de Munca incheiat la nivelul Societatii C. E. O. S. A. au fost convenite intre administratie si organizatiile sindicale semnatare, criteriile de stabilire a ordinii de prioritate la concediere colectiva, inclusiv cel aplicabil reclamantului.

In fapt, CCM reglementeaza o modalitate de incetare a raporturilor juridice ale unor salariati si anume prin concediere colectiva, prin aplicarea criteriilor legal convenite intre administratie si organizatiile sindicale, conditiile de incadrare in criteriile stabilite fiind indeplinite in perioada de valabilitate a CCM-ului.

Pe de alta parte, se poate observa ca insasi ratiunea stabilirii de comun acord de catre partenerii de dialog social a criteriului: incetarea contractelor individuale de munca ale tuturor salariatilor care indeplinesc conditiile pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstelor standard de pensionare, pensiei anticipate, a urmarit ca persoanele disponibilizate sa beneficieze de sume suplimentare de bani, pe langa masurile de protectie sociala reglementate de OUG nr. 36/2013, respectiv indemnizatie de somaj si venit lunar de completare, in functie de vechimea in munca, urmand ca, imediat dupa incetarea platii venitului de completare, persoana disponibilizata sa intre intr-o alta categorie de persoane beneficiare a unui venit stabil si anume, in categoria persoanelor care beneficiaza de plata unei pensii.

S-a aratat ca masura concedierii a avut o cauza reala si serioasa, caracterul efectiv, real si serios al desfiintarii locului de munca ocupat de salariat rezulta din planul de disponibilizare, organigramele si statele de functii ale unitatii, anterioare si ulterioare concedierii. Reclamantul a fost salariat in cadrul societatii pe postul de conducator formatie de lucru la formatia reparatii bobinaj motoare electrice a Sectiei de Productie Rovinari din cadrul Unitatii de Servicii si Mentenanta Rovinari din cadrul Sucursalei Divizia Miniera.

Conform planului de disponibilizare al societatii pe anul 2015. au fost desfiintate un numar de posturi si s-a redus numarul de personal prin incetarea raporturilor de munca pentru motive care nu tin de persoana salariatului.

Conform HD nr. 30/23. 04. 2015 a fost aprobata structura organizatorica aplicabila de la data de 01. 06. 2015, iar potrivit criteriilor avute in vedere pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere, stabilite prin contractul Colectiv de Munca al societatii si, intrucat indeplinea si conditiile pentru acordarea pensiei la limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare, pana la data de 31.12.2017, reclamantul a fost concediat pentru motive ce nu tin de persoana salariatului, postul sau fiind desfiintat efectiv conform Planului de disponibilizare, cauza reala si serioasa, in conformitate cu art. 65 din Codul muncii .

S-a mentionat ca, intrucat toate posturile vacante au fost desfiintate ca urmare a aplicarii criteriilor stabilite conform Colectiv de Munca [art. 70 alin. (1) lit. a)], nu a fost posibila oferirea unui alt post vacant.

Postul detinut de reclamant a fost efectiv desfiintat, asa cum se observa din analiza comparata a functii si organigramelor anterioare si ulterioare datei de 01. 06. 2015.

Conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pentru limita de varsta se acorda asiguratilor care la data pensionarii indeplinesc cumulativ varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare.

In cazul reclamantului, varsta standard de pensionare pentru limita de varsta este de 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare fiind de 35 ani, este pensionabil la data de 28. 04. 2023.

In conformitate cu art. 55 din Legea nr. 263/2010, persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare si au desfasurat activitate total sau partial in grupele I sau II de munca, au dreptul la pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1; ului nr. 2, pentru activitatea desfasurata.

Datele privind incadrarea la pensie au fost extrase din Carnetul de Munca de Servicii si Mentenata Rovinari confirmand urmatorul stagiu de cotizare:

Conditii normale de munca = 07 ani, 03 luni, 29 zile

Conditii deosebite de munca = 29 ani, 00 luni. 13 zile

Stagiu aferent grupei de munca = 07 ani, 00 luni

Stagiu total de cotizare realizat= 43 ani, 07 luni, 03 zile

S-a aratat ca reducere varstei standard de pensionare conform tabel nr. 1 este de 06 ani 06 luni. In concluzie, data pensionarii la limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare este 28.10.2016.

Conditia de legalitate impusa de art. 65 alin. (2) este ca desfiintarea postului sa fie efectiva, sa aiba o cauza reala si serioasa. Desfiintarea este efectiva, locul de munca este suprimat din structura angajatorului, nu se mai regaseste in organigrama ori in statul de functii, masura care se intemeiaza pe o situatie concreta ce a fost dovedita.

In drept, intampinarea a fost intemeiata pe dispozitiile prevazute de e art. 205 Cod de procedura civila.

Instanta a incuviintat si administrat pentru ambele parti proba cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei si la solicitarea reclamantului a incuviintat proba testimoniala, in cauza fiind audiat martorul G. M., depozitia acestuia fiind consemnata in scris si atasata la dosarul cauzei.

Analizand inscrisurile depuse la dosarul cauzei si avand in vedere motivele de fapt si de drept invocate, instanta constata si retine urmatoarele:

Reclamantul R. M. a fost angajat in cadrul Societatii C. E. O. S. A., pe postul de conducator formatie de lucru- Sectia de productie la Unitatea de Servicii si Mentenanta Rovinari, in baza contractului individual de munca nr. xxxxx din 31. 05. 2012.

Prin decizia nr. 690 din 19. 02. 2016(numar in registrul special), respectiv nr. 5988 din 19. 02. 2016(numar in registru general), emisa de parata S. C. E. O. S. A. s-a dispus, incepand cu data de 19. 02. 2016, incetarea contractului individual de munca al reclamantului, pentru motive ce nu tin de persoana salariatului, ca urmare a concedierii colective.

Nemultumit de aceasta decizie reclamantul a formulat contestatia ce face obiectul prezentei cauze, in motivarea careia a invocat motive de nelegalitate si netemeinicie, sustinand in esenta ca: decizia a fost emisa fara instiintarea sa prealabila ca va fi concediat, conform art. 78 din codul muncii; decizia este nelegala in raport de dispozitiile art. 220 din codul muncii intrucat este membru in organele de conducere a unui sindicat legal constituit si astfel adevaratul motiv al concedierii tinea de munca sindicala pe care o desfasura. Prin raspunsul la intampinare(fila 159 din dosar) si concluziile scrise formulate reclamantul a sustinut totodata ca formatiunea de lucru pe care a condus-o functioneaza in continuare, insa sub alta denumire, astfel incat concedierea sa nu a avut o justificare reala si serioasa, parata intocmind o organigrama valabila doar pentru o luna de zile.

Instanta retine ca in conformitate cu prevederile art. 76 din art. 279 :

\"Decizia de concediere se comunica salariatului in scris si trebuie sa contina in mod obligatoriu:

a) motivele care determina concedierea;

b) durata preavizului;

c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritati, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai in cazul concedierilor colective;

d) lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul in care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant, in conditiile art. 64. ”

Decizia de concediere a reclamantului (filele 18-19 din dosar) cuprinde motivele de fapt ale concedierii colective(art. 2 din decizie), criteriile de stabilire a ordinii de prioritate la concediere(art. 4 din decizie), temeiul de drept al concedierii(art. 6 din decizie), precum si durata preavizului, mentionata la art. 3 din decizie, astfel ca respecta conditiile de forma impuse de lege.

Instanta constata de asemenea ca a fost respectata procedura concedierii colective, prevazuta de art. 69-72 din art. 279 .

Astfel, potrivit art. 69 alin. 1 din art. 279 ,, ,In cazul in care angajatorul intentioneaza sa efectueze concedieri colective, acesta are obligatia de a initia, in timp util si in scopul ajungerii la o intelegere, in conditiile prevazute de lege, consultari cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, cu privire cel putin la: a) metodele si mijloacele de evitare a concedierii sau de reducere a numarului de salariati care vor fi concediati; b) atenuarea consecintelor concedierii prin recurgerea la masuri sociale care vizeaza, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesionala a salariatilor concediati.

Dispozitiile art. 69 alin. 2 din art. 279 prevad ca, ,In perioada in care au loc consultari, potrivit alin. (1), pentru a permite sindicatului sau reprezentantilor salariatilor sa formuleze propuneri in timp util, angajatorul are obligatia sa le furnizeze toate informatiile relevante si sa le notifice, in scris, urmatoarele: a) numarul total si categoriile de salariati; a) numarul total si categoriile de salariati; b) motivele care determina concedierea preconizata;c) numarul si categoriile de salariati care vor fi afectati de concediere;d) criteriile avute in vedere, potrivit legii si/sau contractelor colective de munca, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere; e) masurile avute in vedere pentru limitarea numarului concedierilor; f) masurile pentru atenuarea consecintelor concedierii si compensatiile ce urmeaza sa fie acordate salariatilor concediati, conform dispozitiilor legale si/sau contractului colectiv de munca aplicabil; g) data de la care sau perioada in care vor avea loc concedierile; h) termenul inauntrul caruia sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numarului salariatilor concediati,,.

La art. 70 din art. 279 se prevede obligatia angajatorului de a comunica notificarea prevazuta la art. 69 alin. (2) inspectoratului teritorial de munca si agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca la aceeasi data la care a comunicat-o sindicatului sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor.

Conform art. 71 alin. 1 din art. 279 ,, ,Sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor pot propune angajatorului masuri in vederea evitarii concedierilor ori diminuarii numarului salariatilor concediati, intr-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii,,,  la alin. 2 al aceluiasi articol prevazandu-se ca, ,Angajatorul are obligatia de a raspund in scris si motivat la propunerile formulate potrivit prevederilor alin. 1 in termen de 5 zile de la primirea acestora,,.

La art. 72 alin. 1-3 din art. 279 se prevede ca in situatia in care ulterior consultarilor cu sindicatul sau reprezentantii salariatilor, potrivit prevederilor art. 69 si art. 71, angajatorul decide aplicarea masurii de concediere colectiva, acesta are obligatia de a notifica in scris I. T. M., A. J. O. F. M. si organizatiilor sindicale sau reprezentantilor sindicatului cu cel putin 30 de zile calendaristice anterior datei emiterii deciziilor de concediere, notificarea cuprinzand, ,toate informatiile relevante cu privire la intentia de concediere colectiva, prevazute la art. 69 alin. (2), precum si rezultatele consultarilor cu sindicatul sau reprezentantii salariatilor, prevazute la art. 69 alin. (1) si art. 71, in special motivele concedierilor, numarul total al salariatilor, numarul salariatilor afectati de concediere si data de la care sau perioada in care vor avea loc aceste concedieri,,.

Prin notificarea nr. 7778/11.03.2015(filele 53-60 din dosar), in baza art. 69 alin. 1 din art. 279 , societatea parata a notificat organizatiilor sindicale intentia de a efectua concedieri colective, mentionand criteriile ce urmau a fi avute in vedere pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere, printre care:

- incetarea contractelor de munca ale salariatilor care indeplinesc la data de 01. 06. 2015 conditiile pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta si stagiu minim de cotizare, pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare si pensie anticipata in intervalul 01. 06. xxxxxxxxxxxxxxx17

- incetarea contractelor de munca ale salariatilor care indeplinesc conditii de pensie pentru limita de varsta si stagiu minim de cotizare, pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare si pensie anticipata in intervalul 01. 06. xxxxxxxxxxxxxxx17.

O copie a notificarii privind intentia de a efectua concedieri colective s-a comunicat catre Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj si Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Gorj, prin adresa nr. 7810/11.03.2015, inregistrata la I. T. M. Gorj sub nr. 5272/11.03.2015 si adresa nr. 7811/11.03.2015, inregistrata la A. J. O. F. M. Gorj sub nr. 4796/11.03.2015(filele 60-61 din dosar).

Prin adresele nr. xxxxx/25.03.2015, nr. xxxxx/25.03.2015, nr. xxxxx/25.03.2015 si nr. l0632/25.03.2015 (filele 62-65), angajatorul a convocat la consultari privind intentia de concediere colectiva organizatiile sindicale. Cu ocazia intalnirii dintre reprezentantii administratiei Societatii C. E. O. S. A. si reprezentantii organizatiilor sindicale legal constituite la nivelul societatii s-a incheiat minuta nr. 4404/27.03.2015 (filele 66-71 din dosar).

Planul de disponibilizare a fost aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 15 din 07. 04. 2015, la punctul 4. 5 din acesta fiind mentionate si criteriile de stabilire a ordinii de prioritate aratate mai sus (fila 73 din dosar).

Ulterior, in temeiul art. 72 din art. 279 , a fost emisa notificarea nr. 5794/24. 04. 2015 (filele 74-81), cu privire la decizia de concediere colectiva, care a fost comunicata organizatiilor sindicale, Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj, Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Gorj, fiind inregistrata la I. T. M. Gorj sub nr. 8181/24. 04. 2015 si la A. J. O. F. M. Gorj sub nr. 7785/24. 04. 2015.

In aceasta ultima notificare, cu privire la criteriile de stabilire a ordinii de prioritate la concediere, s-a prevazut drept criteriu:, ,incetarea contractelor individuale de munca ale salariatilor care indeplinesc conditiile pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare si pensiei anticipate pana la data de 31.12.2017,,.

Printre criteriile ce au fost avute in vedere de parata pentru a stabili ordinea de prioritate la concediere s-a numarat si acest criteriu, dupa cum rezulta chiar din decizia contestata.

Acesta a fost criteriul ce s-a aplicat reclamantului, conform mentiunilor de la art. 4 si art. 7 din decizie. In acest din urma articol s-a aratat ca reclamantul indeplinea conditiile pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare in intervalul 01. 06. xxxxxxxxxxxxx17.

De altfel, acesta nici nu a contestat decizia de concediere prin prisma eventualei neindepliniri a conditiilor de pensionare.

Se constata astfel ca angajatorul a respectat procedura concedierii prevazuta la art. 69-72 din codul muncii, neexistand motive de nelegalitate a deciziei de concediere a reclamantului,invocate de acesta sau care sa poata fi invocate din oficiu.

Nu poate fi retinuta de asemenea nici sustinerea reclamantului in sensul ca decizia de concediere a fost emisa fara instiintarea sa prealabila.

Reclamantului i-a fost emisa instiintarea de preaviz nr. 884 din 27. 04. 2015 (fila 150 din dosar), care i-a fost comunicata prin intermediul Biroului Executorului judecatoresc D. I. (fila 152 din dosar).

Pe de alta parte, instanta retine ca instiintarea prealabila o reprezinta tocmai preavizul, prin care salariatului i se aduce la cunostinta ca urmeaza sa fie concediat. Astfel, instiintarea facuta de catre angajator, salariatului, in sensul ca, la un moment ulterior, urmeaza sa inceteze contractul individual de munca, nu afecteaza dreptul salariatului la munca si nu reprezinta o masura de natura sa modifice conditiile de incheiere si de executare a acestui contact ori sa determine, in sine, incetarea raporturilor juridice de munca.

Notificarea prin care salariatului i se aduce la cunostinta preavizul nu produce efecte juridice si nu poate constitui obiect al contestatiei in justitie, independent de emiterea deciziei de concediere. Esentiala este respectarea dreptului la preaviz, in conformitate cu prevederile art. 75,76 si 78 din codul muncii.

Or, reclamantului i-a fost respectat acest drept, in conditiile in care acesta s-a aflat in incapacitate temporara de munca incepand cu data de 27. 04. 2015, intervenind asadar suspendarea contractului individual de munca pana la data de 15. 01. 2016, durata preavizului incepand sa curga ulterior acestei date, iar la expirarea perioadei de preaviz a fost emisa decizia de concediere nr. 690 din 09. 02. 2016.

In acest sens este si decizia nr. 8/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitiei, data intr-un recurs in interesul legii, prin care s-a statuat ca \"in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 76 lit. b) din art. 279 , raportat la dispozitiile art. 78 din acelasi cod, lipsa din cuprinsul deciziei de concediere a mentiunii privind durata preavizului acordat salariatului nu este sanctionata cu nulitatea deciziei si a masurii concedierii atunci cand angajatorul face dovada ca i-a acordat salariatului preavizul cu durata minima prevazuta de art. 75 alin. (1) din art. 279 sau cu durata prevazuta in contractele colective sau individuale de munca, in ipoteza in care aceasta este mai favorabila angajatului”.

Reclamantul a sustinut de asemenea ca decizia este nelegala in raport de dispozitiile art. 220 din codul muncii, intrucat este membru in organele de conducere a unui sindicat legal constituit si astfel adevaratul motiv al concedierii tinea de munca sindicala pe care o desfasura.

Fata de motivele invocate de reclamant, instanta retine ca potrivit art. 60 alin. 1 lit. g din art. 279 , concedierea salariatilor nu poate fi dispusa \"pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, savarsite de catre acel salariat”. Conform alin. 2 al aceluiasi articol \"prevederile alin. 1 nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a falimentului sau a dizolvarii angajatorului, in conditiile legii”.

La data concedierii, intr-adevar reclamantul indeplinea o functie eligibila intr-un organism sindical, astfel cum rezulta din inscrisurile de la filele 6-10 din dosar, fapt ce ar fi atras incidenta prevederilor art. 60 alineat 1 litera g din codul muncii.

Cu toate acestea, se constata ca prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 814/2015 a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate ridicata in dosarul nr. 39. XXXXXXXXXX al Tribunalului Bucuresti si s-a constatat ca dispozitiile art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 - art. 279 sunt neconstitutionale.

Conform prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea nr. 47/1992 : \"Decizia prin care se constata neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare este definitiva si obligatorie. ”

Cat priveste efectele deciziilor Curtii Constitutionale, tribunalul retine ca acestea sunt opozabile \"erga omnes\", sunt general obligatorii, inclusiv pentru instantele judecatoresti, ele avand putere numai pentru viitor, dupa publicare, avand insa efect si asupra cauzelor aflate in curs de solutionare sau care se vor solutiona in viitor.

Astfel, cu privire la efectele juridice ale acestor decizii, Curtea Constitutionala s-a pronuntat in repetate randuri, amintind in acest sens:

- decizia Curtii Constitutionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011:\" In ceea ce priveste deciziile prin care se constata neconstitutionalitatea unor dispozitii care nu mai sunt in vigoare, Curtea constata ca acestea nu produc efecte retroactive, ci exclusiv pentru viitor. Dispozitiile neconstitutionale nu se vor mai aplica in cauza in care a fost invocata exceptia de neconstitutionalitate si nici in cauzele pendinte in fata instantelor judecatoresti in care respectivele dispozitii sunt aplicabile. Asa fiind, efectele deciziei de admitere se limiteaza exclusiv asupra aplicarii in timp a dispozitiei sanctionate, careia i se refuza ultraactivitatea intemeiata pe principiul «tempus regit actum», iar nu si asupra existentei normei in dreptul pozitiv, care, in urma abrogarii sau ajungerii la termen survenite anterior momentului in care se realizeaza controlul de constitutionalitate, a trecut in stare pasiva. Cu alte cuvinte, decizia Curtii prin care se admite exceptia de neconstitutionalitate este general obligatorie si are putere numai pentru viitor in toate situatiile juridice in care norma care nu mai este in vigoare continua sa-si produca efectele juridice neconstitutionale, in virtutea principiului «tempus regit actum»\";

- decizia Curtii Constitutionale nr. 223 din 13 martie 2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 256 din 18 aprilie 2012: \"Curtea constata ca, intrucat deciziile sale produc efecte numai pentru viitor, potrivit art. 147 alin. (4) din Constitutie, cele stabilite prin prezenta decizie urmeaza a se aplica de catre Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele judetene de pensii si casele sectoriale de pensii, de la data publicarii deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I; totodata, instantele judecatoresti vor aplica prezenta decizie numai in cauzele pendinte la momentul publicarii acesteia, cauze in care respectivele dispozitii sunt aplicabile, precum si in cauzele in care a fost invocata exceptia de neconstitutionalitate pana la data sus-mentionata, in aceasta ultima ipoteza decizia pronuntata de Curtea Constitutionala constituind temei al revizuirii potrivit art. 322 pct. 10 din Codul de procedura civila. \";

- decizia Curtii Constitutionale nr. 164 din 12 martie 2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 23 mai 2013: \"Curtea statueaza ca, intrucat deciziile sale produc efecte numai pentru viitor, potrivit art. 147 alin. (4) din Constitutie, cele stabilite prin prezenta decizie urmeaza a se aplica de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I; totodata, instantele judecatoresti vor aplica decizia Curtii Constitutionale numai in cauzele pendinte la momentul publicarii acesteia.... . ”.

In speta, se constata ca decizia Curtii Constitutionale nr. 814/2015 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 950/22.12.2015 de la aceasta data devenind obligatorie, instantele fiind obligate sa o aplice inclusiv in procesele aflate in curs de judecata si cu atat mai mult in cauza de fata.

Prin urmare, detinerea de catre reclamant a unei functii eligibile in cadrul unei structuri sindicale nu mai constituie un impediment in privinta desfacerii contractului de munca, astfel de situatii nemaifiind sanctionate cu nulitatea absoluta a deciziei de concediere.

Art. 220 din codul muncii interzice de asemenea concedierea reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor, pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariatii din unitate.

Din probatoriul administrat in cauza nu rezulta insa ca reclamantul ar fi fost concediat dintr-un astfel de motiv. Martorul audiat in cauza a precizat intr-adevar ca impreuna cu reclamantul a atras atentia conducerii companiei despre faptul ca este interzisa concedierea salariatilor dupa anumite criterii, ca reclamantul atragea atentia sefilor in sensul ca la nivelul companiei se produc anumite lucruri ilegale, ca a asistat la o disputa intre reclamant si director cu privire la luarea unui utilaj din dotarea atelierului pe care il conducea, sicanari care au inceput dupa actiunile si mitingurile sindicale pe care le-au organizat. In aprecierea instantei, aspectele mentionate de martor tin de activitatea curenta a reclamantului si de exercitarea mandatului acestuia de lider sindical. Atata timp cat martorul audiat in cauza nu a fost in masura sa precizeze daca au existat amenintari la adresa reclamantului, cu desfacerea contractului individual de munca datorita actiunilor sindicale intreprinse de acesta, instanta nu poate concluziona ca incetarea activitatii a intervenit din astfel de considerente.

Asa cum s-a aratat mai sus, motivul concedierii reclamantului l-a constituit indeplinirea de catre acesta a conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare in intervalul 01. 06. xxxxxxxxxxxxx17, criteriu aplicabil conform art. 4 din decizia de concediere.

Devreme ce reclamantul nu mai putea fi exceptat de la concediere conform art. 60 litera g din codul muncii si indeplinea criteriul pensionarii, impus prin programul de reorganizare si mentionat in decizia de concediere, societatea angajatoare nu putea face abstractie in cazul acestuia, pentru ca altfel i-ar fi creat o situatie favorabila in raport cu ceilalti salariati care au fost concediati pe baza aceluiasi criteriu.

Prin raspunsul la intampinare(fila 159 din dosar) si concluziile scrise formulate reclamantul a sustinut totodata ca formatiunea de lucru pe care a condus-o functioneaza in continuare, insa sub alta denumire, astfel incat concedierea sa nu a avut o justificare reala si serioasa, parata intocmind o organigrama valabila doar pentru o luna de zile.

In ceea ce priveste sustinerea reclamantului in sensul ca desfiintarea locului de munca nu a fost reala si serioasa instanta retine ca:

Potrivit art. 65 din codul muncii, concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia. Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa”.

Desfiintarea este efectiva atunci cand locul de munca este eliminat din structura angajatorului, cand nu se mai regaseste in organigrama acestuia, masura care sa se intemeieze pe o situatie concreta care trebuie dovedita.

Cauza este reala si serioasa daca are un caracter obiectiv, ceea ce inseamna ca nu trebuie sa dea expresie unor motive de ordin subiectiv ale angajatorului si nu ascunde realitatea. Cauza este serioasa cand se impune din necesitati evidente privind imbunatatirea activitatii si nu disimuleaza realitatea.

In speta, analizand cele doua organigrame ale societatii parate, respectiv cea aprobata pana in data de 31. 05. 2015 si cea si cea aprobata incepand cu data de 01. 06. 2015(filele 155 si 156 din dosar), se poate observa ca au intervenit unele modificari in structura organizatorica, modificari ce au generat printre altele, si desfiintarea postului ocupat de reclamant. Astfel, formatia reparatii bobinaj motoare electrice in cadrul careia reclamantul era angajat ca sef formatie(fila 155 din dosar) a fost desfiintata, nemairegasindu- se in noua organigrama,

Instanta de judecata, poate aprecia ca desfiintarea locului de munca, este efectiva, daca locul de munca, este suprimat din schema de personal si nu se mai regaseste in organigrama acestuia ori in statul de functii. Ori, asa cum s-a aratat mai sus, din compararea celor doua organigrame depuse la dosar de intimata, rezulta fara nici un echivoc, faptul ca postul ocupat de reclamant a fost suprimat, nemaigasindu-se in schema de personal, dupa data de 01. 06. 2015.

Pentru ca masura concedierii sa fie legala se impune insa, ca pe langa conditia efectivitatii desfiintarii locului de munca sa fie indeplinita cumulativ si conditia privind existenta unei cauze reale si serioase.

In ce priveste caracterul real si serios al restructurarii postului, din continutul materialului probatoriu administrat in cauza, rezulta ca acesta a fost unul obiectiv.

Se retine astfel ca, motivul de fapt al concedierii reclamantului l-a constituit desfiintarea locului de munca ocupat de acesta, datorita situatiei economico-financiare a societatii, situatie ce a impus reducerea cheltuielilor in vederea redresarii, optimizarii si eficientizarii activitatii Societatii C. E. O. SA.

Nu se confirma nici sustinerile reclamantului in sensul ca a fost intocmita o organigrama valabila doar pentru o luna de zile. La dosarul cauzei a fost depusa organigrama din 06. 04. 2016, insa aceasta este o actualizare a organigramei in vigoare asa cum chiar se mentioneaza si in care este evidentiata aceeasi structura organizatorica, precum cea din organigrama datata 31. 05. 2015. Faptul ca in luna aprilie 2016 s-a intocmit o actualizare a organigramei, este lipsit de relevanta, atata timp cat aceasta coincide cu organigrama existenta, respectiv cea valabila pana la 31. 05. 2016, iar formatia in cadrul caruia isi desfasura activitatea reclamantul a fost desfiintata, conform organigramei valabile incepand cu data de 01. 06. 2016.

Prin urmare, masura dispusa fata de reclamant a fost intemeiata pe o cauza reala si serioasa in sensul art. 65 alin. 2 Codul muncii .

Fata de considerentele mai sus expuse, tribunalul constata ca cererea reclamantului este neintemeiata si in consecinta va dispune respingerea acesteia.

Opinia asistentilor judiciari este conforma cu prezenta hotarare.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Respinge actiunea formulata de reclamantul R. M., cu domiciliul in Tg-J.,, ,  etaj 3,,  avand CNP xxxxxxxxxxxxx, in contradictoriu cu parata S. C. E. O. SA, cu sediul in Tg-J.,,  nr. 5, judetul Gorj.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   nulitate absoluta    reintegrare    concediu de odihna    preaviz    desfiintare post    dificultati economice    concediere colectiva    contract colectiv de munca    organigrama    forma scrisa    cauza reala si serioasa    sindicat   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de concediere:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑