• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Aducerea la cunostinta salariatilor a modificarilor regulamentului intern. Inscrierea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale ale salariatilor in regulamentul intern

Hotararea nr. 4212 din data de 22 iunie 2012
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Prin sentinta civila nr. 1049 din data de 03.02.2012, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. ...X, a fost admisa exceptia inadmisibilitatii capetelor de cerere privind constatarea nulitatii absolute a preavizului nr. 6696/17.06.2011 si constatarea nulitatii absolute a fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale si au fost respinse, ca inadmisibile, aceste capete de cerere; a fost admisa, in parte, contestatia formulata de contestatorul G. M., in contradictoriu cu intimata S. C. de Exploatare a Vagoanelor de Dormit, Cuseta, Restaurant si Bar „CFR Gevaro” SA, iar, in consecinta, a fost anulata decizia de concediere nr. 8229/19.07.2011, emisa de intimata si s-a dispus reintegrarea contestatorului in postul si functia detinuta anterior concedierii, fiind obligata intimata la plata catre contestator a unei despagubiri egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate precum si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul, de la data concedierii pana la reintegrarea efectiva, respectiv la plata sumei de 500 lei reprezentand cheltuieli de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut ca, intre contestatorul G. M. si SNTFC, subunitatea S. Comerciala C. F. R. Gevaro - SA s-a incheiat contractul individual de munca pe durata nedeterminata inregistrat sub nr. ...X/1999, contestatorul fiind incadrat in functia de conductor vagoane de dormit si cuseta.

Prin preavizul nr. 6696 din data de 17.06.2011, angajatorul a dispus ca, incepand cu data de 21 iunie 2011, sa acorde salariatului  un preaviz de 20 de zile lucratoare, urmand, ca la implinirea termenului de preaviz sa fie emisa decizia de concediere.

La data de 19.07.2011 intimata a comunicat contestatorului decizia nr. 8229 din 20.07.2011 prin care s-a dispus incetarea contractului de munca, in temeiul art. 55 lit. c si ale art. 65 alin. 1 din art. 279 , retinandu-se ca motivele care determina concedierea colectiva sunt restructurarea si reorganizarea societatii finalizate cu masuri pentru eficientizarea activitatii, intre care si desfiintarea posturilor, conform programului de restructurare si reorganizare si proiectul de concediere colectiva aprobate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin Hotararea nr. 6 in 29.04.2011.

Au fost admise exceptiile inadmisibilitatii capetelor de cerere privind constatarea nulitatii absolute a preavizului nr. 6696/17.06.2011 si constatarea nulitatii absolute a fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale, avandu-se in vedere, ca acestea nu sunt acte prin care se incheie, modifica, suspenda sau inceteaza contractele individuale de munca, pentru a fi supuse separat jurisdictiei muncii, legalitatea acestor acte urmand a fi analizata in cadrul contestatiilor impotriva acestor decizii de dreptul muncii, si nu ca si capete de cerere distincte.

Instanta de fond a apreciat ca decizia este suficient motivata in fapt si in drept, din cuprinsul acesteia rezultand ca este vorba despre o concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, precum si caracterul colectiv al concedierii, facand posibila verificarea legalitatii de instanta competenta.

Sustinerea contestatorului in sensul ca intimata nu a trecut in decizie lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate, a fost apreciata ca neintemeiata fata de faptul ca prin decizia nr. 6/2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntata in recursul in interesul legii s-a stabilit ca dispozitiile art. 74 alin. 1 lit. d din art. 279 nu se aplica in situatia in care concedierea s-a dispus pentru motive ce nu tin de persoana salariatului, in temeiul art. 65 din art. 279 .

In ceea ce priveste procedura concedierii colective, prima instanta a avut in vedere ca prin Hotararea A. G. A. nr. 5 din 29 aprilie 2011 a fost aprobat programul de restructurarea si reorganizare al societatii precum si proiectul de concediere colectiva. Din copiile dupa organigrama si statele de functii s-a retinut ca din 329 posturi conductori VD/BC la C. VD/BC, din care facea parte si postul ocupat de contestator, au mai ramas dupa restructurare 251 de posturi.

Intimata a notificat concedierea colectiva prin Notificareanr. 1. XX/2011 din 05.05.2011 privind intentia de concediere, inregistrata la ITM, A. M. O. EM. Bucuresti si Sindicatului Liber si Independent Pacific (sindicatul reprezentativ la nivel de unitate) si Notificarea nr. 1. XX/2011 din 16 iunie 2011, inaintata sindicatului Liber si Independent Pacific, I. T. M. si A. M. O. EM. Instanta de fond a constatat ca au fost respectate dispozitiile art. 71 al. 1 si 2 din Codul muncii , sindicatul reprezentativ formuland raspuns notificarilor formulate de catre intimata prin adresa nr. 5184 din data de 10 mai 2011.

In ceea ce priveste conditia prevazuta de lege ca decizia sa cuprinda criteriile de stabilire a ordinii de prioritati, potrivit art. 76 lit. c, s-a constatat, astfel cum rezulta din articolul 4 din decizie, ca actul de incetare a raporturilor de munca dintre parti respecta din punct de vedere formal aceasta cerinta.

Astfel, din lecturarea deciziei rezulta ca angajatorul a avut in vedere dispozitiile art. 69 alin. 3 art. 279 , astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 40/2011, care impun departajarea salariatilor pe baza criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate la concediere numai dupa evaluarea realizarii obiectivelor de performanta individuala, noua reglementare avand la baza criteriul performantei profesionale, cu aplicarea in subsidiar a criteriilor de ordin social.

Prin procesul-verbal incheiat la data de 15 iunie 2011, s-a stabilit, la solicitarea sindicatului reprezentativ la nivel de societate, criteriile pe care societatea sa le aiba in vedere pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere si ierarhizarea salariatilor din formatiile de lucru care isi reduc activitatea, care sa vizeze competentele profesionale si disciplina in munca, astfel cum este stipulat in contractul colectiv de munca pe anul 2011-2012 la art. 74 alin. 6.

In aceeasi zi, la data de 15.06.2011 s-a inregistrat la registratura societatii angajatoare completarea la Regulamentul Intern, introducandu-se criteriile de evaluare a performantei profesionale. Totodata a fost emisa Dispozitia nr. 34 din 15.06.2011 prin care au fost numite comisiile care vor analiza si confirma performantele profesionale individuale ale personalului pentru activitatea depusa pe anul 2010.

Din fisa de evaluare a performantelor individuale, singurul act din procedura de evaluare depus la dosar de intimata, a rezultat ca angajatul a fost evaluat la 16.06.2011, fiind notat cu 6,39, acordandu-i-se calificativul „satisfacator”.

De asemenea din tabelul depus la dosar, a rezultat ca angajatului contestator i-a fost comunicata completarea regulamentului la data de 20.06.2011.

In acest context, daca procedura controlului legalitatii dispozitiilor cuprinse in regulamentul intern nu a fost initiata in termenul prevazut de art. 245 alin 2 din codul Muncii, criteriile de evaluare cu care a fost completat Regulamentul intern si procedura de evaluare nu mai pot fi contestate de angajati.

Cu toate acestea, Tribunalul a apreciat ca este intemeiata cererea de anulare a deciziei de concediere, de la dosar lipsind dovezi privind evaluarea angajatilor de o comisie constituita in acest sens, precum si ierarhizarea angajatilor in urma evaluarii, in contextul in care  angajatorului ii revine sarcina probei in litigiile de dreptul muncii, potrivit art. 272 art. 279 .

Desi instanta a exercitat rol activ solicitand depunerea tuturor actelor din procedura de evaluare precum a celor care au stat la baza stabilirii ordinii de prioritati, la dosar nu s-a depus decat fisa de evaluare, retinandu-se astfel ca angajatorul nu a dovedit respectarea in concret a dispozitiilor imperative privind ordinea de prioritati in ceea ce priveste contestatorul.

Impotriva acestei hotarari a declarat recurs in termen si motivat, intimata .

In motivarea recursului, intemeiat in drept pe dispozitiile art. 304 pct. 9 si art. 3041 C. pr. civ., recurenta a aratat ca, instanta de fond desi in mod corect a retinut ca decizia de concediere indeplineste conditiile de forma prevazute de art. 76 art. 279 , dar si procedura legala in vigoare reglementata de art. 69 si urmatoarele din art. 279 , totusi a anulat, in mod netemeinic, decizia de concediere contestata, netinand seama de sustinerile si probele aflate la dosar, pe motiv ca singurul act pe care societatea l-a depus ca proba la dosar, in sustinerea procedurii de evaluare este fisa de evaluare a intimatului.

Considera recurenta ca instanta de fond a retinut gresit faptul ca de la dosar ar lipsi dovezile privind evaluarea angajatilor de o comisie constituita in acest sens, precum si ierarhizarea angajatilor in urma evaluarii si ca depunandu-se numai fisa de evaluare, nu s-a facut dovada respectarii in concret a dispozitiilor imperative privind ordinea de prioritati in ceea ce-l priveste pe intimat.

Mentioneaza ca pe langa fisa de evaluare, a depus si Dispozitia nr. 34/15.06.2011, Completarile aduse Regulamentului intern 2011 prin care se stabilea comisia de evaluare, procedura evaluarii, pe care, de altfel, si instanta de fond le-a retinut a fi depuse si toate celelalte acte existente la dosar, dar de care instanta de fond nu a tinut cont, apreciind ca recurenta nu ar fi respectat dispozitiile art. 272 art. 279 .

Precizeaza ca atat fisa de evaluare cat si evaluarea in sine a respectat toata procedura legala in vigoare astfel: in data de 16.06.2011 comisia de evaluare stabilita prin dispozitia directorului nr. 34/15.06.2011 a procedat la analizarea si confirmarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor.

Instanta de fond desi a retinut ca a facut dovada ca a fost numita prin Dispozitiile nr. 34/15.06.2011, comisia de evaluare, a anulat decizia de concediere, netinand cont ca la finalul evaluarilor de catre comisia de evaluare s-a procedat la intocmirea tabelului cu punctajul obtinut si notele acordate fiecarui salariat, tabel inregistrat cu numarul 6611/2011 care a fost semnat de catre membrii comisiei.

Totodata sustine ca acesta cuprinde atat data la care a fost facuta evaluarea (16.06.2011), cat si semnaturile membrilor comisiei de evaluare. Cu atat mai mult, prin acest tabel apreciaza ca dovedeste si in fata instantei de recurs faptul ca aceasta comisie a existat si a procedat la evaluarea salariatilor.

Asadar, fisele de evaluare au fost semnate de directorul societatii in baza acestui tabel pe care membrii comisiei l-au intocmit si care contine punctajul si notele obtinute de catre salariati. Aceste fise de evaluare nu puteau fi comunicate salariatilor fara semnatura directorului deoarece toate actele din interiorul si exteriorul societatii sunt semnate de catre acesta. Arata ca ar fi fost vorba despre o eventuala neconcordanta in cazul in care aceste fise de evaluare n-ar fi continut semnatura directorului societatii si nu a membrilor vreunei comisii, care oricum au semnat si au consemnat in Tabelul intocmit cu ocazia evaluarii salariatilor (unde la pozitia 115 este cuprinsa si nota intimatului), tabel in baza caruia s-a facut ierarhizarea salariatilor, s-au intocmit fisele de evaluare care pentru a putea produce efecte si a putea fi comunicate salariatilor au fost semnate de catre directorul societatii, sigurul care ia decizii finale la nivelul recurentei, contin stampila societatii, astfel ca nu se poate pune problema ca nu ar avea un temei legal.

Aceste fise de evaluare au fost intocmite in baza tabelului nr. 6611/2011 realizat de catre comisia de evaluare, tabel in baza caruia s-a facut ierarhizarea salariatilor, cuprinde semnaturile membrilor comisiei si poarta si data la care a avut loc evaluare.

Nu este nicio diferenta intre notele pe care comisia de evaluare le-a consemnat in tabelul nr. 6611/2011 pentru intimat (pozitia 115) si notele in baza carora s-a acordat calificativul in fisa de evaluare.

Arata recurenta ca a respectat dispozitiile legale in vigoare atunci cand a emis decizia de concediere contestata in cauza si a urmat intocmai procedura legala de concediere colectiva prevazuta de art. 68-72 din art. 279 .

Astfel, a notificat concedierea colectiva prin Notificarea nr. 1. XX/2011 privind intentia de concediere, inregistrata la ITM, A. M. O. F. M. Bucuresti si sindicatului Liber si Independent Pacific, Notificarea nr. 1. XX/2011 inaintata sindicatului Liber si Independent Pacific, I. T. M. si A. M. O. F. M. notificare care cuprinde toate criteriile care vor fi avute in vedere la stabilirea ordinii de prioritati.

Mentioneaza ca in procesul-verbal de control, Nr. .../01.06.2011, Anexa 1, emis de I. T. M., se precizeaza ca „angajatorul a facut dovada respectarii dispozitiilor art. 69 alin. 1 Codul muncii ”, art. 70 art. 279 , respectiv a notificat la ITM Bucuresti, Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de munca, cu privire la intentia efectuarii concedierii colective astfel cu este prevazut de art. 69 alin. 2 din art. 279 .

Atat Notificarea nr. 1. XX/2011 privind intentia de concediere, inregistrata la ITM si la A. M. O. F. M. Bucuresti, Notificarea nr. 1. XX/2011 au fost inaintate sindicatului Liber si Independent Pacific, dar si I. T. M. si A. M. O. F. M. deoarece acest sindicat era reprezentativ la acea data la nivelul societatii si avand in vedere acest aspect era indreptatit sa primeasca toate actele ce vizau aceasta concediere colectiva.

Arata si faptul ca aceasta concediere a fost facuta datorita desfiintarii locului de munca al intimatului, o desfiintare efectiva si a avut o cauza reala si serioasa asa cum prevede art. 65 alin. 2 din art. 279 .

Astfel, desfiintarea locului de munca a fost efectiva, acesta fiind inlaturat complet din structura organizatorica a societatii, neregasindu-se nici in organigrama si nici in statul de functii.

In ceea ce priveste cauza reala si serioasa, recurenta s-a referit la dificultatile de ordin economic, societatea inregistrand numai pierderi din anul 2007 pana in prezent, astfel ca pentru redresarea si eficientizarea activitatii a fost nevoita sa procedeze la restructurarea si reorganizare.

Datorita reorganizarii activitatii, dar si dificultatilor de ordin economic care pot fi observate si in programul de restructurarea si reorganizare al societatii nr. 1. XXX/2011 aprobat prin A. G. A. nr. 5/29. 4. 2011, inregistrat la A. cu nr. 18/14.04.201, dar si din actele contabile ale societatii, s-a aplicat aceasta masura de reorganizare si restructurare care a implicat, printre altele, si desfiintarea postului pe care-l ocupa contestatorul.

De altfel se poate observa seriozitatea cauzei care a determinat aceasta concediere si datorita faptului ca angajatorul a urmarit si interesul personal al salariatului in sensul ca a urmat toate procedurile legale, a notificat sindicatului planul de restructurare, I. T. M., A. M. O. F. M. atat prin Notificarea privind intentia de concediere nr. 1. XX/2011, dar si prin Notificarea privind planul de restructurare nr. 1. XX/2011, plan ce cuprinde masuri de limitare a concedierilor, dar si masuri pentru atenuarea consecintelor concedierii.

Mentioneaza ca toti salariatii ale caror posturi au fost desfiintate in urma restructurarii si reorganizarii societatii au beneficiat de salarii compensatorii asa cum s-a precizat si in decizia de concediere.

Apreciaza ca s-ar crea o situatie injusta atat timp cat intimatul a primit aceste salarii compensatorii, precum si faptul ca a beneficiat de dispozitiile Legii nr. 76/2002 privind ajutorul de somai, de la data cand i s-a desfacut contractul individual de munca si pana in prezent, sa solicite si mai ales sa i se acorde alte drepturi pe toata aceasta perioada.

Contestatorul a solicitat sa se revina la situatia anterioara emiterii deciziei de concediere, iar instanta de fond s-a pronuntat pe acest capat de cerere numai in ceea ce-l priveste pe intimat, omitand insa, sa se pronunte pe acest capat de cerere si in ceea ce priveste pe recurenta.

Considera ca instanta ar trebui sa se pronunte si pe acest capat de cerere, in sensul ca ar trebui sa dispuna restituirea sumelor incasate de catre intimat cu titlu de „salarii compensatorii” deoarece ar insemna ca acesta sa fi incasat niste sume care nu i s-ar fi cuvenit, iar recurenta sa fie astfel pagubita.

Apreciaza ca sentinta pronuntata de instanta de fond in cauza este netemeinica si nelegala mai ales pentru faptul ca, avand in vedere dispozitiile art. 78 alin. 1 art. 279 , unde se prevede expres situatia cand concediere este lovita de nulitate, si anume atunci cand este dispusa cu nerespectarea procedurii legale si luand in considerare faptul ca prima instanta a apreciat ca recurenta a respectat procedura dispusa de art. 68 si urmatoarele art. 279 , in ceea ce priveste concederea colectiva si art. 76 art. 279 , totusi anuleaza decizia de concediere contestata.

Prin intampinarea formulata, intimatul a solicitat respingerea recursului, ca nefondat.

Analizand recursul declarat,s prin prisma motivelor de recurs formulate si in raport de actele si lucrarile dosarului, Curtea retine urmatoarele:

Potrivit art. 69 alin. 2 lit. d din art. 279 republicat (in vigoare la data emiterii deciziei de concediere contestate), in perioada in care au loc consultari, potrivit alin. 1, pentru a permite sindicatului sau reprezentantilor salariatilor sa formuleze propuneri in timp util, angajatorul are obligatia sa le furnizeze toate informatiile relevante si sa le notifice in scris si criteriile avute in vedere, potrivit legii si/sau contractelor colective de munca, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere.

A. . 3 al art. 69 din art. 279 republicat, in forma in vigoare la data emiterii deciziei de concediere, prevede ca, acele criterii prevazute la alin. 2 lit. d se aplica pentru departajarea salariatilor, dupa evaluarea realizarii obiectivelor de performanta.

Aceasta inseamna ca legiuitorul a acordat prevalenta evaluarii realizarii obiectivelor de performanta, de vreme ce, cu privire la aplicarea, pentru departajarea salariatilor a criteriilor la care se refera art. 69 alin. 2 lit. d din art. 279 , s-a prevazut ca aceasta succede evaluarii amintite.

In speta, procedura de evaluare a realizarii a obiectivelor de performanta a intimatului-contestator s-a desfasurat cu incalcarea dispozitiilor legale.

Astfel, se are in vedere ca, prin procesul-verbal incheiat intre angajator si sindicat la data de 15.06.2011, partile au convenit de comun acord criterii suplimentare in vederea stabilirii ordinii de prioritate Ia concediere si ierarhizare a salariatilor, constand in rezultatele obtinute, seriozitatea manifestata in munca si capacitatea relationala si disciplina muncii, fiecare din aceste trei criterii avand in componenta lor subcriterii de apreciere a laturii profesionale a salariatilor.

La aceeasi data, respectiv 15.06.2011, a fost inregistrata sub nr. 6574 completarea Regulamentului Intern al societatii recurente, in sensul ca, in cazul concedierilor colective, administratia va avea in vedere, pe langa criteriile de natura sociala, prevazute la art. 74 alin. 7 din Contractul colectiv de munca pe anii 2011-2012, la stabilirea ordinii de prioritate la concediere, si modul de realizare a obiectivelor de performanta individuale, fiind indicate in art. 1572 din Regulament, criteriile de evaluare a performantei profesionale individuale, in concordanta cu cele stabilite prin procesul-verbal incheiat intre angajator si sindicat la data de 15.06.2011, la care ne-am referit in cele ce preced.

Potrivit fisei de evaluare a performantelor individuale, intocmita in ceea ce-l priveste pe intimatul-contestator (fila 11 dosar fond), in cazul acestuia evaluarea a avut loc la data de 16.06.2011, data la care insa salariatul nu luase cunostinta de completarea Regulamentului Intern al societatii recurente, cu mentiunile privind criteriile de evaluare a performantei profesionale individuale, aspect demonstrat de procesul-verbal incheiat la data de 20.06.2011 si inregistrat sub nr. 1. XX/2011 (fila 40 dosar fond), din care rezulta ca la 20.06.2011 angajatul a luat cunostinta de completarile la Regulamentul Intern, dar si de „tabelul cu salariatii Compartimentului VD/BC, care au luat cunostinta de completarea Regulamentului Intern si de fisa de evaluare a performantelor individuale”, din care reiese ca acestuia i s-au adus la cunostinta la data de 20.06.2011 (pozitia 115 din tabel).

Rezulta, prin urmare, ca la momentul evaluarii sale, intimatul-contestator nu luase cunostinta de completarea Regulamentului Intern, sub aspectul criteriilor de evaluare a performantelor individuale, convenite a se aplica.

Ori, potrivit art. 243 alin. 1 din art. 279 , Regulamentul intern se aduce la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului si isi produce efectele fata de salariati din momentul incunostintarii acestora.

Asadar, procedura evaluarii intimatului-contestator trebuia sa succeada aducerii la cunostinta acestuia a modificarilor Regulamentului Intern al angajatorului, modificari care se refereau, asa cum deja am aratat, la inscrierea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale ale salariatilor.

Pe de alta parte, se are in vedere faptul ca, prin dispozitia nr. 34/15.06.2011, emisa de angajator, au fost numite comisiile care vor analiza si confirma performantele profesionale individuale ale personalului pentru activitatea depusa pe anul 2010, stabilindu-se astfel, ca pentru personalul de executie din subordinea serviciului Exploatare VD comisia va fi formata din sef serviciu exploatare VD, sef serviciu control Tr, AI, sef serviciu RIV.

Potrivit art. 2 din Dispozitia nr. 34/5.06.2011 „fisele de evaluare vor fi analizate si confirmate de comisiile de mai sus, pana la data de 17.06.2011”.

Sub aspectul procedurii privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului, stabilita de angajator insusi prin dispozitia mai sus aratata, este de observat, ca in cazul intimatului-contestator, aceasta nu a fost respectata, in conditiile in care fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale a acestuia este semnata doar de catre directorul societatii recurente, care insa nu a facut parte din comisia de evaluare constituita pentru personalul de executie din subordinea exploatare VD, aspect demonstrat de inscrisul depus in recurs, intitulat „tabel de evaluare a salariatilor compartimentului VD/BG”, in care este mentionata componenta comisiei de evaluare. Fisa de evaluare poarta stampila societatii, insa nu exista nicio mentiune pe aceasta in sensul confirmarii de catre comisia de evaluare stabilita, astfel cum era prevazut a se proceda, conform Dispozitiei nr. 34/15.06.2011, emisa de .

Faptul ca a fost intocmit de catre comisia de evaluare „tabelul de evaluare a salariatilor compartimentului VD/BG”, inregistrat sub nr. 6611/2011, care a fost semnat de catre membrii comisiei, astfel cum recurenta arata, nu poate conduce la concluzia respectarii prevederilor art. 2 din Dispozitia nr. 34/15.06.2011, emisa de societate, cata vreme fisele de evaluare trebuiau analizate si confirmate de comisiile de evaluare constituite, iar in fisa de evaluare a intimatului-contestator nu este cuprinsa nicio mentiune privind confirmarea acesteia de catre comisia de evaluare.

Din perspectiva celor aratate in considerentele ce preced, concedierea intimatului-contestator, bazata pe o evaluare nelegal efectuata, este la randul sau nelegala.

Nu este lipsit de interes a se observa si faptul ca stabilirea obiectivelor de performanta s-a realizat in data de 15.06.2011, iar evaluarea in baza acestora s-a efectuat pentru anul 2010 (asa cum rezulta si din Dispozitia nr. 34/15.06.2011, emisa de angajator), moment la care angajatii nu aveau cunostinta de aceste criterii.

Era necesar, de altfel, ca evaluarea sa reflecte nivelul de pregatire profesionala a salariatilor, pana in iunie 2011, pentru ca rezultatul evaluarii sa poata conduce la o ierarhizarea reala a salariatilor, din punct de vedere al evaluarii realizarii obiectivelor de performanta.

Nu pot fi retinute, fata de aspectele la care ne-am referit in considerentele de fata, sustinerile recurentei-intimatei, privind faptul ca a urmat intocmai procedura de concediere colectiva, prevazuta de art. 68-72 din art. 279 , precum nici cele referitoare la temeinicia masurii dispuse prin decizia de concediere contestata in cauza.

Nu pot fi primite nici criticile recurentei in sensul ca sub aspectul capatului de cerere referitor la repunerea in situatia anterioara emiterii deciziei de concediere, instanta de fond s-ar fi pronuntat asupra acesteia doar in ceea ce-l priveste pe contestator, nu si in ceea ce o priveste pe recurenta-intimata, avand in vedere ca procesul civil este guvernat de principiul disponibilitatii, iar, in cauza, prima instanta s-a pronuntat in limitele cadrului procesual stabilit, asupra obiectului cererii deduse judecatii, astfel cum art. 129 alin. 6 C. pr. civ. prevede.

D. consecinta, vazand si dispozitiile art. 312 C. pr. civ., Curtea va respinge, ca nefondat, recursul.

In temeiul art. 274 alin. 1 C. pr. civ., va fi obligata recurenta-parata la 1000 lei cheltuieli de judecata, catre intimatul-reclamant, reprezentand onorariu de avocat, dovedit cu chitanta aflata la fila 26 dosar recurs.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge, ca nefondat, recursul formulat de recurenta-parata S. C. CFR GEVARO S. A. impotriva sentintei civile nr. 1049 din data de 03.02.2012, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. ...X, in contradictoriu cu intimatul-reclamant G. M.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   termen de preaviz    decizie de concediere    restructurare    reorganizare    eficientizarea activitatii    concediere colectiva    sindicat    ordine de prioritate    contract colectiv de munca    regulament intern    sarcina probei    fisa de evaluare    desfiintare efectiva    obiective de performanta   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de concediere:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑