• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Cuprinsul deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala


Codul muncii comentat 2022 Marius-Catalin Predut Decizia de concediere pentru necorespundere profesionala trebuie sa cuprinda o serie de mentiuni obligatorii prevazute de Codul muncii, in lipsa carora decizia va putea fi lovita de nulitate absoluta.
Astfel, decizia de concediere trebuie sa cuprinda in concret motivele de fapt si de drept care au condus la concedierea salariatului pentru motive de necorespundere profesionala, mentiuni privind acordarea termenului de preaviz si durata acestuia, termenul in care salariatul poate contesta decizia si instanta de judecata la care se poate depune contestatia . In cuprinsul deciziei de concediere trebuie sa se regaseasca si lista locurilor de munca disponibile in unitate cu indicarea termenului in care salariatul poate opta pentru a ocupa un loc de munca vacant.
Intrucat, in cazul unei eventual conflict de munca, angajatorul nu poate invoca in fata instantei alte motive de fapt sau de drept decat cele precizate in decizia de concediere, va trebui sa insereze in cuprinsul acesteia mentiuni cu privire la toate documentele care au stat la baza emiterii deciziei (decizia de desemnare a comisiei de evaluare, convocarea la evaluare profesionala, documentele care fac dovada probelor sustinute de salariat, procese-verbale din cursul procedurii de evaluare, raportul comisiei de evaluare, dovada propunerii locurilor de munca vacante, a solicitarii sprijinului agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca, s.a.).
Pe langa mentiunile specifice unei decizii de concediere pe motivul desfiintarii postului, in cuprinsul acesteia trebuie sa se regaseasca si elementele comune oricarui document emis de angajator , cum ar fi: denumirea organului competent sa dispuna o astfel de masura, semnatura si stampila angajatorului, numarul de inregistrare al deciziei, precum si elementele de identificare ale angajatorului (denumire/nume, sediu/domiciliu, numar de inregistrare la Registul Comertului, C.U.I/C.I.F./CNP, reprezentant legal, etc.) si ale salariatului concediat.
Tag-uri: previz, locuri de munca vacante, decizie de concediere, necorespundere profesionala,

Autor: Avocat Marius-Catalin Predut


Citeste mai multe despre:

Procedura emiterii deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala
Procedura prin care angajatorul verifica competentele profesionale ale salariatului si aplica una dintre masurile prevazute de Codul Muncii sau Regulamentul Intern
Contestarea deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala
Contestatia impotriva deciziei de concediere emisa de angajator in urma evaluarii profesionale a salariatului
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala
Apararile si exceptiile formulate de angajator impotriva contestatiei formulata de salariat impotriva deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala
Admiterea contestatiei impotriva deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala are ca efect reintegrarea salariatului si plata unor despagubiri.


Sus ↑