• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala


Codul muncii comentat 2022 Marius-Catalin Predut Analizand capetele de cerere formulate prin contestatia impotriva deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala si motivele invocate in sustinerea acestora, instanta va putea dispune admiterea in tot sau in parte a contestatiei.
Astfel, instanta va dispune anularea deciziei de concediere ca fiind nelegala sau/si netemeinica, dupa care se poate dispune si admiterea capetelor de cerere referitoare la obligarea angajatorului la reintegrarea salariatului pe postul detinut anterior concedierii (daca s-a solicitat in mod expres), obligarea la plata unei despagubiri banesti egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care contestatorul ar fi beneficiat de la data concedierii si pana la data platii efective, plata daunelor morale si a cheltuielilor de judecata .
Prin anularea deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala contractul individual de munca este considerat in fiinta in mod retroactiv, de la data concedierii (momentul comunicarii deciziei de concediere).
Daca contestatorul a solicitat si reintegrarea sa pe postul ocupat anterior concedierii, contractul de munca va fi considerat valabil de la momentul concedierii si isi va pastra valabilitatea in continuare prin revenirea salariatului la locul de munca. In cazul in care nu s-a solicitat prin contestatie si reintegrarea pe postul ocupat anterior concedierii, contractul de munca va fi considerat in mod retroactiv ca fiind valabil, insa va inceta la momentul ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus anularea deciziei de concediere.
In mod obligatoriu, reintegrarea salariatului se va face pe aceeasi functie pe care acesta a avut-o inainte de concediere ( nefiind posibila schimbarea functiei/postului) si cu plata tuturor drepturilor banesti incasate inainte de concediere. Reintegrarea nu presupune emiterea unei noi decizii de catre angajator, ci se efectueaza prin emiterea unei notificari catre salariat prin care i se va solicita sa se prezinte la locul de munca la data, ora si locul de munca indicate in notificare. Daca acesta nu se prezinta fara motive temeinice la locul de munca, angajatorul poate dispune declansarea cercetarii disciplinare impotriva sa pe motivul absentarii nemotivate de la locul de munca si, eventual, sa aplice o sanctiune disciplinara. Refuzul angajatorului de a realiza reintegrarea efectiva a salariatului sau reintegrarea pe o alta functie ori cu neplata tuturor drepturilor banesti cuvenite poate atrage raspunderea penala a acestuia, fapta putand intruni elementele constitutive ale infractiunii de nerespectarea hotararilor judecatoresti prevazuta de art. 287 alin. 1 lit. d din Codul penal.
Despagubirea baneasca stabilita de instanta va fi calculata in concret prin luarea in considerare a tuturor veniturilor si a beneficiilor primite de salariatul contestator anterior emiterii deciziei de concediere (salarii, prime, bonusuri, contravaloarea tichetelor de masa, sume acordate ca o compensatie pentru abonamente sportive sau altele asemenea). Pe langa despagubirea aratata mai sus, angajatorul va trebui sa vireze la bugetul de stat si contributiile la asigurari sociale de sanatate pentru salariatul concediat pentru perioada cuprinsa intre momentul concedierii si reintegrarii efective.
Avand in vedere caracterul executoriu al hotararii pronuntate, angajatorul va putea achita in mod voluntar drepturile stabilite de instanta prin hotarare, iar in caz de refuz, se va putea trece la executarea silita.
Daunele morale vor putea fi incuviintate de catre instanta in masura in care se face proba existentei prejudiciului moral, a intinderii, a gravitatii acestuia si a legaturii de cauzalitate intre incetarea contractului individual de munca si producerea prejudiciului.
Instanta de judecata poate dispune si obligarea angajatorului la plata cheltuielilor de judecata daca au fost solicitate si justificate. Aceste cheltuieli pot consta in onorariu de avocat, sumele cuvenite martorilor pentru deplasare si pierderile cauzate de necesitatea prezentei la proces, cheltuielile de transport, de cazare, precum si orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfasurare a procesului. Bineinteles, acordarea lor se va face in masura in care sunt probate prin documente depuse la dosar (factura cu chitanta, ordin de plata, bilete de transport etc).
Tag-uri: contestatie deciei de concediere, reintegrarea salariatului, evaluare profesionala, necorespundere profesionala,

Autor: Avocat Marius-Catalin Predut


Citeste mai multe despre:

Procedura emiterii deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala
Procedura prin care angajatorul verifica competentele profesionale ale salariatului si aplica una dintre masurile prevazute de Codul Muncii sau Regulamentul Intern
Cuprinsul deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala
Mentiunile necesare si obligatorii ale deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala pentru ca aceasta sa fie legala si temeinica
Contestarea deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala
Contestatia impotriva deciziei de concediere emisa de angajator in urma evaluarii profesionale a salariatului
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala
Apararile si exceptiile formulate de angajator impotriva contestatiei formulata de salariat impotriva deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala


Sus ↑