• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Contestatie impotriva deciziei de concediere colectiva. Respectarea criteriilor de concediere

Hotararea nr. 1432/2015 din data de 19-03-2015
Pronuntata de Tribunalul GORJ

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj - Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. x, reclamantul S_ V_ a formulat contestatie in contradictoriu cu paratii S.C. A_ C_ SALUBRITATE S.R.L. R_, ORASUL R_ si C_ R_ , impotriva deciziei nr. 66 din data de 28.07.2014, de concediere colectiva, emisa de S.C. A_ C_ Salubritate S.R.L. R_, solicitand instantei, ca prin hotararea judecatoreasca ce o va pronunta, sa dispuna:

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

1. - in baza art. 78, din art. 279 si, pe cale de exceptie, nulitatea absoluta a deciziei nr. 66/28.07.2014, emisa de conducerea S.C. Apa C_ Salubritate S.R.L. R_ si repunerea partilor in situatia avuta anterior emiterii acestei decizii, in sensul reintegrarii pe postul de consilier juridic si cu acelasi salariu, pentru nerespectarea procedurii prevazute de lege;
2. - pe fond, avand in vedere disp. art. 65 si art. 66 din art. 279 , invocate si de angajator in decizia nr. 66/28.07.2014, sa se dispuna anularea acesteia si repunerea partilor in situatia avuta anterior emiterii acestei decizii, in sensul reintegrarii sale pe postul de consilier juridic si cu acelasi salariu, intrucat decizia este netemeinica si nelegala;
3. - sa fie obligat angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate in raport cu indicele de inflatie, cu aplicarea dobanzii legale conform O.G. nr. 13/2011, intrucat societatea parata este de rea credinta si intarzie in mod repetat efectuarea platilor salariale si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat in mod normal;
4. - sa fie obligata parata sa-i acorde daune morale in cuantum de 10.000 lei, intrucat prin masura luata in mod ilegal, i-a fost afectata imaginea moral, profesional si social, atat in randul fostilor colegi, cat si in general in societate;
5. - sa fie obligata parata la efectuarea calculului si plata tuturor contributiilor la fondurile sociale si speciale de stat, corespunzator drepturilor salariale rezultate conform cu solicitarea de mai sus, respectiv de la punctul 3;
6. - sa fie obligata societatea parata, la plata cheltuielilor de judecata, pe care le va efectua cu acest proces.
De asemenea, reclamantul a solicitat judecarea cauzei chiar si in lipsa.
In motivarea actiunii, s-a aratat ca S.C. Apa C_ Salubritate S.R.L. R_, a fost infiintata de C_ L_ R_, in calitatea sa de asociat unic al societatii parate, dar si in calitatea sa de autoritate locala deliberativa, care controleaza si supravegheaza destinele acestei societati, prin adoptarea de H.C.L.-uri in ce ii priveste, cum ar fi si H.C.L. nr. 58 / 23.06.2014, privind aprobarea planului de reorganizare, al organigramei si statului de functii, iar Orasul R_, prin reprezentantul sau, este autoritatea locala executiva, care pune in aplicare H.C.L.-urile adoptate de C_ L_ R_, inclusiv cu privire la societatea parata.
S-a invederat ca ratiunea de a introduce in cauza si pe cele doua parate, este pe de o parte, una care constata legatura foarte stransa cu societatea pe care au infiintat-o, atat sub aspectul subordonarii acestei societati, cat si sub aspectul atestarii calitatii celor doua parate, ca fiind cei mai mari debitori ai acestei societati, infiintata de cele doua parate, iar pe de alta parte, din cauza zvonurilor care circula foarte discret, cum ca societatea ar urma sa fie desfiintata, in ideea de a nu se mai plati anumite obligatii salariale.
Ratiunea este una de protectie juridica a reclamantului, in sensul identificarii si asigurarii sursei financiare, iar hotararea judecatoreasca pronuntata in cauza, urmand a le fi opozabila celor doua parate.
Reclamantul a precizat ca este salariatul societatii parate in functia de subinginer, incepand cu data de 02.03.2009, conform deciziei nr. 47/02.03.2009 careia i-au fost anexate fisa postului avand mentionate toate atributiile, sarcinile si responsabilitatile pe care le-a executat intocmai de fiecare
In cadrul societatii parate, s-au incheiat pana in prezent doua contracte individuale de munca intre societate si salariati, cu drepturile si obligatiile partilor, acolo precizate, care sunt obligatorii pentru parti si drept dovada, proba ii incumba angajatorului.
A invederat reclamantul ca mai are un litigiu de munca cu aceasta societate, pentru drepturi salariale.
Cu privire la capatul 1 de cerere, reclamantul a aratat urmatoarele:
a) Societatea parata nu a respectat criteriile de stabilire a ordinii de prioritati la concediere, in sensul ca nu a efectuat evaluarea realizarii obiectivelor de performanta, incalcand astfel anexa la contractul colectiv de munca pe unitate, care prevede ca \"perioada evaluata este cuprinsa intre 01 ianuarie si 31 decembrie, din anul pentru care se face evaluarea\" si mergand mai departe, tot in aceasta anexa se prevede ca \"evaluarea activitatii salariatilor se face intre 01 si 31 ianuarie, din anul urmator perioadei evaluate\", unde era posibila obtinerea unor calificative diferite, care puteau face departajarea;
b) De asemenea, societatea parata nu a respectat criteriile de stabilire a ordinii de prioritati la concediere, in sensul ca nu a aplicat criteriul social, prevazut de lege dar si de contractul colectiv de munca pe unitate, care prevede ca : \"a) daca masura ar putea afecta doi soti care lucreaza in aceeasi unitate, se desface contractul de munca al sotului care are venitul cel mai mic, fara ca prin aceasta sa se poata desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post neavizat de reducere; b) masura sa afecteze pe acei salariati ai caror soti/sotii au loc de munca cu caracter permanent, intr-o alta unitate; c) masura sa afecteze mai intai persoanele care nu au copii in intretinere; d) masura sa afecteze numai in ultimul rand femeile care au in intretinere copii, barbatii vaduvi sau divortati care au in ingrijire copii, unici intretinatori de familie, precum si salariatii barbati sau femei, care mai au cel mult 3 ani pana la pensionare la cererea lor\".
c) Societatea parata nu a respectat procedura de informare cu toti salariatii, privitor la masurile luate si astfel a incalcat art. 73, al. 1, lit. a), din C.C.M. pe unitate, in sensul ca in prealabil concedierilor colective, trebuia utilizata procedura de diminuare a programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, conform Codului muncii, dar si art. 73, al. 1, lit. b), din C.C.M. pe unitate, in sensul ca justificarea tehnico-economica, impreuna cu obiectiile si propunerile salariatilor, nu a fost supusa spre analiza si avizare Adunarii Generale a salariatilor, precum si art. 73, al. 1 lit. c), din CCM pe unitate, in sensul ca angajatorul nu a initiat in timp util, consultarile cu reprezentantii salariatilor, respectiv cu 20 de zile inainte de notificarea prevazut la art. 69, al. 1, din art. 279 ;
d) Angajatorul a incalcat art. 69, al. 3, din art. 279 , in sensul ca nu a procedat la o departajare corecta si legala, privind desfiintarea celor doua posturi de consilieri juridici, neaplicand criteriile de departajare;
e) De asemenea, angajatorul a incalcat disp. art. 72, al. 1, din art. 279 , in sensul ca a emis decizia de concediere colectiva, cu nr. 66 / 28.07.2014, fara a notifica I.T.M. Gorj si A.J.O.F.M. Gorj despre decizia finala privind aplicarea masurii de concediere colectiva, parata notificand in fapt, doar intentia de concedieri colective;
f) Societatea parata, a emis decizia de concediere colectiva cu nr. 661/ 28.07.2014, incalcand disp. art. 72, al. 1, din art. 279 , in sensul ca nu a respectat termenul de cel putin 30 de zile calendaristice, calculat de la data notificarii finale catre I.T.M. Gorj si A.J.O.F.M. Gorj, cu privire la masura concedierii colective, notificare finala pe care parata nu a comunicat-o la I.T.M. Gorj si A.J.O.F.M. Gorj, asa cum a mentionat si mai sus, la lit. e;
g)De asemenea, societatea parata a incalcat disp. art. 69 al. 1 din art. 279 si art. 73, al.1 lit. a), in sensul ca nu a facut demersuri, nu a solicitat sprijinul A.J.O.F.M. Gorj privind redistribuirea salariatilor concediati sau recalificarea lor;
h) Notificarile comunicate ITM Gorj si AJOFM Gorj, privitoare la intentia angajatorului de a efectua concedieri colective, nu imbraca forma prevazuta de lege, in sensul ca nu contin toate informatiile cerute de art. 70, raportat la art. 69, al. 2, din art. 279 ;
i) Decizia nr. 66 / 28.07.2014, de concediere colectiva, emisa de conducerea societatii parate, nu contine toate elementele obligatorii prevazute de art. 76, din art. 279 , respectiv criteriile de stabilire ordine prioritati, conform art. 69, al. 2, lit. d), din art. 279 ;
j) Decizia atacata nu are la baza o nota de fundamentare si un raport economic, care sa ateste situatia economica grea a societatii parate;
k) De asemenea, anterior emiterii deciziei nr. 66/28.07.2014, parata trebuia sa redacteze si sa-i comunice un formular de preaviz, pe care insa nu l-a emis si evident, nu l-a comunicat;
I) Societatea parata, a mentionat in decizia nr. 66 / 28.07.2014, in mod eronat termenul de 30 de zile, pentru contestatie la decizie, in loc de termenul corect de 45 de zile, conform Legii nr. 62/2011.
Cu privire la capatul 2 de cerere, reclamantul a aratat urmatoarele:
a) Cauza nu este una nici reala si nici serioasa, asa cum sustine societatea parata in decizia nr. 66/28.07.2014, de concediere colectiva, intrucat in cadrul societatii, in perioada 2011 - 2013, inclusiv, s-au facut foarte multe angajari de personal si asta in mod discretionar si ca drept dovada, proba ii incumba angajatorului;
b) De asemenea, cauza nu este una nici reala si nici serioasa, asa cum sustine societatea parata in decizia nr. 66/28.07.2014, de concediere colectiva, intrucat in cadrul societatii, conform statului de plata din luna ianuarie 2012, s-au acordat prime unor salariati si asta la fel, in mod discretionar si ca drept dovada, proba ii incumba angajatorului;
c) Cauza nu este una nici reala si nici serioasa, asa cum sustine societatea parata in decizia nr. 66/28.07.2014, de concediere colectiva, intrucat in cadrul societatii, in perioada 2011 - 2013, inclusiv, s-au mai facut alte 3 documentatii de analiza economico-financiara, respectiv inregistrate sub nr. 3576/31.10.2011, nr. 3552/02.10.2012 si nr. 2048/11.06.2013, iar la sfarsitul acestor ani societatea noastra a fost pe profit, prin urmare, nici prezenta asa-zisa analiza economico-financiara, nu poate fi credibila si ca drept dovada, proba ii incumba angajatorului, in sensul de a depune la dosar toate aceste analize;
d) De asemenea, cauza nu este una nici reala si nici serioasa, asa cum sustine societatea parata in decizia nr. 66/28.07.2014, de concediere colectiva, intrucat in cadrul societatii, in perioada 2010 - 2013, inclusiv, s-au facut multe majorari de salarii, peste cele obligatorii, privind salariul minim pe economie si ca drept dovada, proba ii incumba angajatorului;
e) Cauza nu este una nici reala si nici serioasa, asa cum sustine societatea parata in decizia nr. 66/28.07.2014, de concediere colectiva, intrucat in cadrul societatii, s-a emis decizia cu nr. 258/06.12. 2011, de anulare a unor preavize si ca drept dovada, proba ii incumba angajatorului;
f) Cauza nu este una nici reala si nici serioasa, asa cum sustine societatea parata in decizia nr. 66/28.07.2014, de concediere colectiva, intrucat recent, in cadrul societatii, conducerea a intocmit o adresa cu nr. 1957/11.06.2014, la care anexeaza referatul cu nr. 1956/11.06.2014 si planul de reorganizare, cu nr. 1977/12.06.2014, prin care se arata ca masurile vor fi luate incepand cu data de 01.08.2014, iar in notificarea catre I.T.M. Gorj si A.J.O.F.M. Gorj, precum si in decizia nr. 66/28.07.2014, se precizeaza ca masurile de concediere vor fi luate incepand cu data de 01.09.2014, dand dovada cel putin de incoerenta si necorelare a informatiilor, ca sa nu spuna de o crasa incompetenta si chiar mai grav, savarsirea infractiunii de fals intelectual;
g) Cauza nu este una nici reala si nici serioasa, asa cum se invoca in decizia atacata, intrucat societatea parata a organizat sambata, in data de 16.08.2014, un concurs de \"MISS STRAND 2014\" , cu premii in bani si alte facilitati, cu ocazia Festivalului Berii, organizat la R_;
h) Desi C.C.M. pe unitate, prevede in art. 72, al. 1, acordarea unui salariu compensatoriu la concedierea colectiva, parata nu numai ca nu i l-a acordat, dar nici n-a facut vorbire in decizie despre aceasta posibilitate;
i) Cu privire la reorganizare, se arata ca in acest sens Codul civil, incepand cu art. 232 si urmatoarele, precizeaza in mod foarte clar cum se procedeaza la reorganizarea persoanei juridice, iar parata nu face dovada unei astfel de proceduri;
j) Decizia atacata nu are la baza o nota de fundamentare si un raport economic, care sa ateste situatia economica grea a societatii parate;
k) De asemenea, anterior emiterii deciziei nr. 66/28.07.2014, parata trebuia sa redacteze si sa-i comunice un formular de preaviz, pe care insa nu l-a emis si evident, nu l-a comunicat;
l) Cauza nu este una nici reala si nici serioasa, asa cum se invoca in decizia atacata, intrucat societatea parata a ascuns cativa salariati T_ (4), la Sector Piata, in ideea de a-i salva de la concediere, creandu-se un raport dubios, respectiv 4 sefi la 4 muncitori, desi acest sector inregistra la data de 31.05.2014 o pierdere de 22.310,72 lei RON, conform planului de reorganizare, intocmit de directorul executiv.
In drept, reclamantul a intemeiat contestatia pe dispozitiile art. 69 al. 2 lit. f si al. 3, art. 69 al. 2, coroborat cu art. 70, art. 70, art. 72, art. 76, art. 78, art. 79, art. 80, art. 269, art. 271, art. 272, art. 275 si art. 278, toate din art. 279 , art. 148 al. 1 si art. 152 al. 2, toate din Legea nr. 62/2011, O.G. nr. 13/2011, precum si pe celelalte dispozitii din C.C.M., mai sus invocate.
Paratii Orasul R_ si C_ L_ al Orasului R_ au formulat intampinare in cauza si au solicitat respingerea actiunii, in principal pentru lipsa calitatii procesual pasive a Orasului R_ si Consiliului L_ al orasului R_, iar in subsidiar , pe fond, urmeaza sa se dispuna in functie de motivele expuse, respectiv:
Obiectul cererii de chemare in judecata vizeaza contestatia impotriva deciziei de concediere, reintegrarea, plata drepturilor de natura salariala pentru perioada concediata, plata contributiilor si despagubiri morale pentru concedierea efectuata.
Prin definitie , raporturile juridice de munca au caracter \"intuituu personae\", presupunand existenta numai a doua parti contractante spre deosebire de raporturile juridice civile si cele comerciale.
Prin definitia data Codul muncii ,,contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumita salariu\" , iar potrivit art. 157 alin. (1) \"salariile se stabilesc prin negocieri individuale sau/si colective intre angajator si salariati si reprezentanti ai acestora\" .
Orasul R_ si C_ L_ al orasului R_ nu sunt angajatorii reclamantului.
Calitatea procesual pasiva, presupune existenta unei identitati intre persoana chemata in judecata (paratul) si cel care este subiect pasiv in raportul juridic dedus judecatii.
Calitatea procesual pasiva nu o poate avea decat emitentul actului contestat, iar Orasul R_ si C_ L_ al orasului R_ nu sunt emitenti deciziei contestate.
Orasul R_ si C_ L_ al orasului R_ nu au emis decizia de concediere si nu au calitatea de a acorda drepturi salariale reclamantului, deoarece nu au calitatea de angajator in contractul individual de munca si nu sunt nici semnatari ai contractului colectiv de munca, care este, conform art. 236 , \"conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, pe de o parte si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizare, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca\".
Calitatea de angajator, asa cum este definita aceasta notiune la art. 10 si art. 14 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii , o are numai directorul societatii cu personalitate juridica, in speta S.C A_ R_ S.R.L.
Prin urmare, Orasul R_ si C_ L_ al orasului R_, nu pot revoca o decizie de concediere care nu este emisa de acestia nu pot raspunde in instanta pentru aceasta, nu pot plati drepturi salariale reclamantului, angajat la S.C A_ R_ S.R.L, deoarece nu le incumba o atare obligatie, nici in considerarea unui acord contractual si nici in virtutea legislatiei in vigoare.
Orasul R_ si Consiliului L_ al orasului R_ sunt in imposibilitate sa calculeze drepturile salariale sau de alta natura ale reclamantului, atat timp cat nu detin nici cele mai mici date cu privire la persoana reclamantului, respectiv daca este angajat, ce grad are, daca este director, contabil, consilier juridic sau altceva, daca lucreaza cu norma intreaga sau nu, daca are ore suplimentare, concedii medicale sau de alta natura etc.
S-a aratat ca nici obligarea Orasului R_ si a Consiliului L_ al orasului R_ sa aloce sumele necesare platii drepturilor solicitate nu poate fi primita, deoarece nu exista niciun fel de raport juridic intre reclamant si aceste institutii, iar potrivit legii, contravaloarea acestor drepturi se asigura de catre angajator-persoana juridica.
Pe de alta parte, s-a aratat cu privire la C_ L_ al orasului R_, ca nu are capacitate de folosinta si astfel nu are nici capacitate procesuala.
S-a invederat ca aceeasi situatie a lipsei calitatii de angajator se regaseste si in privinta Orasului R_.
Totodata, s-a aratat ca Orasul R_ si C_ L_ al orasului R_ nu au calitatea de ordonatori de credite, pentru angajatorul S.C A_ R_ S.R.L., pentru a putea dispune alocarea sau plata sumelor.
S-a aratat ca in motivarea calitatii procesual pasive a Orasului R_ si Consiliului L_ al orasului R_, reclamantul sustine \"ratiunea de protective, de identificare si asigurare de surse financiare\", astfel ca , in opinia reclamantului, asa cum motiveaza, calitatea procesuala pasiva o are orice persoana fizica sau juridica, care are fonduri pentru ca acesta sa se poata indestula in cazul unei hotarari favorabile.
S-a aratat ca, fata de obiectul cererii de chemare in judecata, rezulta in mod evident lipsa calitatii procesual pasive a Orasului R_ si C_ L_ al Orasului R_, fapt ce se solicita sa se constate si, pe cale de consecinta , sa fie respinsa actiunea, cu aceasta motivare.
Pe fondul cauzei , s-a aratat ca cererea urmeaza sa fie apreciata , Orasul R_ si
C_ L_ al orasului R_ neputand sa-si formuleze un punct de vedere avand in vedere neparticiparea la luarea deciziei de concediere si concedierea propriu-zisa.
In drept, paratii au intemeiat intampinarea pe dispozitiile art. 205-208 Cod de procedura civila, cat si pe actele normative invocate in cuprinsul intampinarii.
Reclamantul a formulat raspuns la intampinarea formulata de paratii Orasul R_ si
C_ L_ al orasului R_ , prin care a solicitat admiterea actiunii asa cum a fost formulata.
Parata S.C. A_ C_ Salubritate S.R.L. R_ a formulat intampinare in cauza si a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata si nelegala.
S-a aratat ca S.C. A_ C_ Salubritate S.R.L. este o societate comerciala cu raspundere limitata, avand ca asociat unic C_ L_ R_ si, conform actului constitutiv, angajarea salariatilor se face pe baza de contract individual de munca, iar nivelul salariilor personalului se stabileste de catre asociatul unic C_ L_ R_, conform organigramei si a statului de functii. De asemenea fondul de salarii cuprins in bugetul de venituri si cheltuieli este aprobat prin hotarare de consiliu, conform prevederilor legale.
l. Cu privire la anularea deciziei de concediere cu nr 66/28.07.2014 si reincadrarea pe postul detinut anterior deciziei, parata a precizat faptul ca procedura de concediere s-a efectuat cu respectarea Codului muncii si a contractului colectiv de munca, prin consultari cu reprezentantii salariatilor .
Avand in vedere dificultatile financiare si a lipsei de disponibil prin care trece societatea, inregistrand la data de 31.05.2014 o pierdere contabila de x lei, reducerea suprafetelor maturate si implicit si a valorilor facturate cu Primaria orasului R_, iar ponderea mare a cheltuielilor in cadrul societatii o reprezinta cheltuielile de personal, s-a propus in C_ L_ R_ prin planul de reorganizare anexat in copie, reducerea unui nr. de 21 posturi personal T_ operativ si muncitor.
C_ L_ R_ a analizat si a aprobat prin H.C.L. nr 58/2014 noua organigrama si noul stat de functii prin care s-au redus 2 posturi din cele 3 posturi de juristi.
Avand in vedere planul de reorganizare si C.C.M. s-au stabilit criterii de departajare si anume, in situatia in care se dispune desfiintarea unor posturi dintr-o _ mare de posturi similare, criteriul prin care se face departajarea este cel cu privire la proba practica, specifica fiecarui post/functii, departajare ce s-a si facut prin organizare de concurs.
Reclamantul, cu toate ca a fost la serviciu in saptamana afisarii anuntului si tematicii de concurs, nu si-a depus cerere de participare la concurs. A aratat parata ca depune in acest sens copie dupa foaia colectiva de prezenta, copie dupa anuntul si tematica afisate in data de 02.07.2014 cand reclamantul era prezent la serviciu si a luat la cunostinta de organizarea concursului.
2. Referitor la respectarea termenelor si notificarea catre I.T.M. si A.J.O.F.M. Gorj, s-a aratat ca acestea au fost comunicate in termenul prevazut de lege si prin aceste notificari a solicitat sprijinul privind redistribuirea salariatilor concediati sau recalificarea lor.
3. Concedierea colectiva s-a initiat avand la baza un raport economic prezentat prin planul de reorganizare cu nr. 1977/12.06.2014, care atesta situatia economica grea a societatii si prin reducerea suprafetelor maturate si implicit si a valorilor facturate cu Primaria orasului R_, care este principalul client al societatii, valoarea lunar facturata cu acesta fiind initial de circa x lei, iar in prezent de circa x lei.
4. Preavizul a fost prevazut in decizia nr 66/28.07.2014 la art. 3 alin. a si b, de care reclamantul a luat la cunostinta prin semnarea de primire a deciziei si cu care a fost de acord, neexistand la societate nicio plangere in acest sens depusa in termenul prevazut de lege.
5. Pentru capatul de cerere cu privire la obligatia societatii la plata de daune interese solicita respingerea acestuia ca fiind nefondat si nelegal, intrucat reclamantul a avut posibilitatea sa participe la concurs sa se pregateasca din tematica la concurs si daca era destul de pregatit sa castige concursul organizat pentru ocuparea postului de consilier juridic, dar a refuzat participarea la concurs.
in drept, parata a intemeiat intampinarea pe dispozitiile Codului de Procedura Civila .
in probatoriu, a fost administrata proba cu inscrisuri.
In conformitate cu prevederile art. 248 alin.1 din Codul de procedura civila, instanta a analizat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor Orasul R_ si a C_ L_ al orasului R_ la termenul de judecata din 12.01.2015.
Aceasta exceptie a fost admisa , instanta retinand ca este intemeiata intrucat contractul individual de munca al reclamantului nu a fost incheiat de paratii Orasul R_ si a C_ L_ al orasului R_ , iar intre reclamanti si acesti parati nu exista raporturi juridice directe.
Pe fond, analizand probele administrate in cauza , in raport de dispozitiile legale aplicabile, instanta retine ca este intemeiata contestatia , pentru urmatoarele considerente :
Prin decizia de concediere colectiva nr. 66/28.07.2014 , art. 1 , parata a decis incetarea contractului individual de munca al reclamantului S_ V_ , avand functia desubinginer, in temeiul dispozitiilor art. 65 si art. 66 din Legea nr. 53/2003 - art. 279 , din initiativa angajatorului, pentru motive care nu tin de persoana salariatului, ca urmare a concederii colective, generata de desfiintarea efectiva a postului ocupat dintr-o cauza reala si serioasa.
Referitor la motivele de concediere , s-a aratat la art. 2 din decizie , ca sunt constituite de art. 65-78 din Legea nr. 53/2003- art. 279 , cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv concedierea colectiva, determinata de dificultatile financiare intampinate de _. R_.
Conform art. 3 din decizie , s-a acordat reclamantului un preaviz de 20 de zile lucratoare in perioada 01.08.2014 - 31.08.2014, conform art. 75 din Legea nr. 53/2003 - art. 279 , cu modificarile si completarile ulterioare.
impotriva acestei decizii, reclamantul a formulat contestatie in termenul legal de 45 zile prevazut de art. 211 lit. a din Legea nr. 62/2011.
Instanta retine ca, potrivit disp. art. 65 alin. 1 din art. 279 republicat, concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive, fara legatura cu persoana acestuia.
In conformitate cu prevederile art. 66 din art. 279 , concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului poate fi individuala sau colectiva.
In speta, asa cum se mentioneaza in decizia de concediere contestata, s-a efectuat o concediere colectiva, in sensul prevederilor art. 68 din art. 279 republicat.
Conform art. 72 din Codul muncii republicat , in situatia in care ulterior consultarilor cu sindicatul sau reprezentantii salariatilor, potrivit prevederilor art. 69 si 71 angajatorul decide aplicarea masurii de concediere colectiva, acesta are obligatia de a notifica in scris I.T.M. si A.J.O.F.M. cu cel putin 30 de zile calendaristice anterior datei emiterii deciziilor de concediere.
De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 76 alin.1 lit. c din art. 279 republicat, in cazul concedierilor colective, decizia de concediere trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu criteriile de stabilire a ordinii de prioritate, conform art. 69 alin. 2 lit. d.
Instanta retine insa ca in cauza de fata parata nu a mentionat in decizia de concediere criteriile de stabilire a ordinii de prioritate la concediere conform art. 76 alin.1 lit. c din art. 279 republicat, obligatia de mentionare a acestor criterii fiind prevazuta de lege ca o garantie in favoarea salariatilor impotriva eventualului comportament abuziv al angajatorului. Este necesara mentionarea acestor criterii pentru a se putea verifica modalitatea in care s-a efectuat in mod efectiv selectia salariatilor afectati de concediere.
Parata s-a limitat doar la mentiunea ca sunt prevazute criteriile de stabilire a ordinii de prioritate la concediere in contractul colectiv de munca , fara a le preciza si in continutul deciziei de concediere si fara sa mentioneze criteriile concrete pe care le-a avut in vedere in cadrul concedierii colective efectuate , in raport de care reclamantul a fost selectat pentru concediere.
De asemenea, in ceea ce priveste obligatia de notificare prevazuta de art. 72 din Codul muncii republicat, instanta retine ca angajatorul a facut dovada comunicarii intentiei de concediere colectiva prin notificarile depuse la dosar, insa nu a facut dovada comunicarii deciziei privind aplicarea masurii de concediere colectiva.
Astfel, parata S.C. A_ C_ Salubritate S.R.L. R_ a comunicat la data de notificarea cu nr. 2124/25.06.2014 catre reprezentantii salariatilor, catre I.T.M. , precum si catre A.J.O.F.M. in termenul legal prevazut de art. 72 din Codul muncii republicat. Astfel notificarea a fost inregistrata la I.T.M. Gorj sub nr. x/25.06.2014 si la A.J.O.F.M. sub nr. x/25.06.2014, iar reprezentantii salariatilor au semnat notificarea nr. 2124/25.06.2014 pentru luare la cunostinta.
Asa cum rezulta din notificarile de mai sus, in baza art. 69 alin. 1, 2, 3 si 4 din art. 279 , a fost notificata intentia de concediere colectiva, mentionandu-se ca, conform art. 71 alin.1 din art. 279 , reprezentantii salariatilor notificati pot propune masuri in vederea evitarii concedierilor ori diminuarii numarului salariatilor concediati, in termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta a intentiei de concediere colectiva.
Fata de cele aratate mai sus, instanta retine ca la emiterea deciziei de concediere nu au fost respectate prevederile legale imperative, iar potrivit dispozitiilor art. 78 din art. 279 republicat, concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege, este lovita de nulitate absoluta.
Prin urmare nu se mai impune analizarea altor aspecte privind nelegalitatea si temeinicia deciziei de concediere invocate de reclamant.
Avand in vedere considerentele expuse, instanta urmeaza sa constate nulitatea deciziei nr. 66/28.07.2014 emisa de parata, prin care s-a incetat contractul individual de munca al reclamantului.
De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 80 alin. 1 si 2 din art. 279 republicat, instanta urmeaza sa repuna partile in situatia anterioara si va obliga parata S.C. A_ C_ Salubritate S.R.L. sa reintegreze reclamantul pe postul detinut anterior emiterii deciziei de concediere.
Totodata, parata S.C. A_ C_ Salubritate S.R.L. va fi obligata la plata unor despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamantul, pana la data reintegrarii acestuia pe postul detinut anterior emiterii deciziei de concediere.
In conformitate cu prevederile art. 40 alin.2 lit. f din art. 279 republicat, parata va fi obligata sa vireze la bugetul de stat contributiile de asigurari sociale aferente acestor drepturi.
De asemenea, va fi respinsa actiunea fata de paratii Orasul R_ si C_ L_ R_, ca fiind formulata impotriva unor persoane fara calitate procesuale pasiva.
Cu privire la cererea reclamantului de acordare a cheltuielilor de judecata tribunalul urmeaza sa le respinga ca nedovedite.
Opinia asistentilor judiciari este conforma cu prezenta hotarare.


PENTRU ACESTE MOTIVE
iN NUMELE LEGII
HOTaRaSTE


Admite in parte actiunea formulata de reclamantul S_ V_, CNP x, domiciliat in R_, _, _, judetul Gorj in contradictoriu cu parata S.C. A_ C_ SALUBRITATE S.R.L. R_, cu sediul in R_, _, _, judetul Gorj, inregistrata in registrul comertului sub nr. Jx, C.U.I. RO x.
Constata nulitatea deciziei nr. 66/28.07.2014, emisa de parata S.C. A_ C_ Salubritate S.R.L.
Repune partile in situatia anterioara si obliga parata S.C. A_ C_ Salubritate S.R.L. sa reintegreze reclamantul pe postul detinut anterior emiterii deciziei de concediere.
Obliga parata S.C. A_ C_ Salubritate S.R.L. la plata unor despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamantul, pana la data reintegrarii acestuia pe postul detinut anterior emiterii deciziei de concediere si sa vireze la bugetul de stat contributiile de asigurari sociale aferente acestor drepturi.
Respinge actiunea fata de paratii ORASUL R_, cu sediul in R_, _, jude3tul Gorj si C_ L_ R_, cu sediul in R_, _, judetul Gorj, ca fiind formulata impotriva unor persoane fara calitate procesuale pasiva.
Respinge capatul de cerere privind acordarea cheltuielilor de judecata.
Sentinta executorie de drept.
Cu apel in termen de 10 de zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Gorj.
Pronuntata in sedinta publica din 02.03.2015, la Tribunalul Gorj.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   concediere colectiva    cauza reala a concedierii    cauza serioasa a concedierii    desfiintarea efectiva a postului    criterii de concediere colectiva   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de concediere:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑